Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego.
Autorzy: Bartoszewicz Robert, Niemczyk Kazimierz
Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (3) s.3-95, il., tab., bibliogr. 180 poz.

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/19

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Mazovian Voivodship.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Osikowska-Loksztejn Maria, Wojda Marzena, Bar-Andziak Ewa, Bartoszewicz Zbigniew, Górnicka Barbara, Bogdańska Magdalena, Płazińska Maria Teresa, Skórski Maciej, Wiechno Wiesław, Szostek Mieczysław, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.105-115, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W latach 1987-1990 przeprowadzono w Polsce badania populacyjne których celem było ustalenie czy podjęte po awarii jądrowej w Czarnobylu działania profilaktyczne były skuteczne i bezpieczne oraz jakie dawki 131-J zostały zdeponowane w tarczycach i czy doprowadziły one do wczesnego rozwoju chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i zaburzeń czynności tarczycy. W latach 1997-2001 powtórzono badania populacyjne a dodatkowo postanowiono zbadać czy niewielka lub umiarkowana dawka 131-J skumulowana w tarczycach doprowadziła po 10-13 latach do rozwoju nowotworów tarczycy. Badaniami objęto ostatecznie 276 chorych zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy zostali skierowani do Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie z powodu pojedynczego guzka tarczycy lub wola guzowatego i po zbadaniu zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Warunkami włączenia chorych do programu były wiek, który w czasie awarii w Czarnobylu nie przekraczał 25 lat, przebywanie chorych w okresie awarii na obszarze obecngo woj. mazow. i brak jakichkolwiek innych schorzeń poza patologią tarczycy. W okresie badania wiek chorych wahał się od 20 do 40 lat i wynosił średnio 27,6 ń 6,0 lat. U pacjentów przeprowadzano badanie ultrasonograficzne tarczycy na podstawie którego określano pojemność gruczołu oraz jego strukturę. Wykonywano ozanczenia poziomu hormonu tyreotropowego przysadki poziomów wolnej trijodotyroniny i wolnej tyroksyny w surowicy krwi. ...

  Streszczenie angielskie: In the years 1987 and 1990, population studies were performed to determine the efficacy of prophylactic measures used to counter the effects of the thermonuclear reactor malfunction in Chernobyl. Assessed were the safety and benefits of those methods, as well as, quantitatively, the dosage of I-131 and its effects on the development of neoplasms, autoimmunological and thyroid gland disorders. Between 1997 and 2001, the second series of studies moderate were performed to assess whether the moderate dose of I-131 cumulated in the thyroid, led to the development of cancer. The study was performed on 276 individuals living in Mazovia, who were admitted to the out-patient clinic ofteh Department of Internal Medicine and Endocrinology, Warsaw Medical Hospital because of the diagnosed single thyroid tumor or nodular goiter, who were then scheduled for surgery. The patients, undergoing study, had to be below 25 years of age at the time of the Chernobyl reactor meltdown, and living in Mazovia at the time, and with no previous medical history apart from that concerning the thyroid. During the study, patient's age was between 20 to 40 years (mean 27.6 ń 6 years). Ultrasound of the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid gland volume and structure. TRH, T4 and T3 assays were perfor,med. Anti-microsolal antibody (ATM) levels in blood serum, as well as teh levels of morning urine iodine were assessed. ...


  3/19

  Tytuł oryginału: Zakażenia krwi u pacjentów OIT - czynniki etiologiczne, lekooporność.
  Tytuł angielski: Bloodstream infections in patients hospitalized on ICU-ethiological factors, antibiotic factors.
  Autorzy: Stankiewicz Maria, Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Słowik Danuta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.89 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/19

  Tytuł oryginału: Wpływ warunków hodowli na ekspresję powierzchniowych białek gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z materiału klinicznego od noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: An influence of cultivation conditions on the expression of surface proteins of coagulase-negative Staphylococci isolated from new-born children hospitalised on an intensive care unit.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna, Chiciak Joanna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.103-108, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę wpływu warunków hodowli na ekspresję białek powierzchniowych pięciu gatunków gronkowców koagulazoujemnych. Badania przeprowadzone na 31 szczepach gronkowców pochodzących od noworodków hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii pozwoliły na analizę podobieństw tych białek w obrębie danego szczepu hodowanego na różnych podłożach.

  Streszczenie angielskie: A surface adhesion is a fundamental stage, in a pathogenesis of inflammations caused by coagulase-negative staphylococci, at which surface proteins take part. The proteins that were found at S. saprophyticus and ascribed to take part in polystiren plates adhesion: SSP-1 and SSP-2 could be an example. In this work, the effort to esteem surface protein expression of various kinds of cogulase-negative staphylococcus according to cultivation has been made. The studies carried out with 31 staphylococcus strains being obtained from new-born children hospitalised in Neonatology Clinic helped to analyse the similarities among these proteins in the area of a given strain cultivated on different mediums. The examined strains belonged to five different species and it had been taken into consideration during the results esteem. On the grounds of electrophoretic surface proteins division the charts dysometric analysis was created showing interdependence between Rf for sufrace proteins and optical density. Afterwards an analysis for each strain was done taking into account a short of medium on which the cultivation had been placed. S. haemolyticus strains analysis cultivated on three different medium allows to isolate two protein groups showing similar expression of both low-and high-molecular proteins. For the majority of strains belonging to the same species one can observe a similar expression within low-and high-molecular surface proteins regardless of cultivation conditions. Recurrence of the electrophoretic pictures regardless of changes in cultivation conditions....


  5/19

  Tytuł oryginału: Bacillus anthracis.
  Autorzy: Matras Jadwiga, Bartoszcze Michał
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.3-19, 1 tabl., tab., bibliogr. 79 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Bacillus anthracis is an etiological agent of anthrax, a disease very dangerous to humans and many animal species. The spore forms are markedly resistant to environmental extremes of heat, cold, desiccation, chemicals, irradiation etc. Within the infected organisms the spores germinate to produce the vegetative forms which produce toxins. The capsule and toxin complex are virulence factors of B. anthracis. The toxin complex consists of three proteins Protetive Antigen (PA, 83 kDa), Lethal Factor (LF, 87 kDa), and Edema Factor (EF, 89 kDa). Identification of B. anthracis based on microscopy, colonial morphology, sensitivity to penicillin and gamma phage, biochemical tests and conformation of the presence of virulence factors gene by PCR techniques. The methods of treatment and prophylaxis of anthrax in humans have been discussed.


  6/19

  Tytuł oryginału: The effect of verapamil on the antioxidant defence system in diabetic kidney.
  Autorzy: Kędziora-Kornatowska K., Szram S., Kornatowski T., Szadujkis-Szadurski L., Kędziora J., Bartosz G.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.105-112, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of the study was to examine the effect of verapamil (VP) on lipid peroxidation and activities of key antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px); as well as on glomerular basement membrane (GBM) thickness in streptozotocin-induced diabetic kidney in rats. Methods: Wistar male rats were divided into three groups, 12 rats each: the control (C), diabetic rats (DR), and DR receiving VP, 7 mg/kg body weight in drinking water (DR + VP). Blood glucose (BG) and HbA1c levels, 24-h urinary albumin excretion (UAE) and body weight (BW) were measured every week (0-12 weeks). After 6 and 12 weeks, the animals were sacrificed and malondialdehyde (MDA) content activatives of SOD, CAT and GSH-Px were determined in the kidney homogenate supernatans. Electron micrographs of the glomeruli were scanned and porhphometric investigations were performed by means of a computer image analysis system to compare the glomerular basement basal membrane (GBM) thickness. results: The levels of BG, HbA1c and UAE in DR were significantly higher than in the C group. A progressive increase in the MDA level and a decrease in the SOD, CAT and GSH-Px activaties in the kidney of DR were observed after 6 and 12 weeks. VP administration did not affect BW changes, BG and HbA1 levels in DR. VP decreased lipid peroxidation and augmented the activities of antioxidant enzymes studied in the kidneys of DR as well as decreased kidney weight, GBM thickness and albuminuria in DR. Conclusions: These results confirm the role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy and point to the possible antioxidative mechanism of the nephroprotective action of VP.


  7/19

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki : skrypt dla studentów medycyny
  Autorzy: Bartoszkiewicz Michał, Hendrich Andrzej, Kołaczkowski Marcin, Kosbot-Pawłowski Mirosław, Michalak Krystyna, Mozrzymas Jerzy, Poła Andrzej, Teisseyre Andrzej, Wierzchaczewski Michał
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AM 2002, 160, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,018


  8/19

  Tytuł oryginału: Objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego u chorych leczonych z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy.
  Tytuł angielski: Symptoms of temporomanidbular joint dysfunction in patients treated for the condylar fractures.
  Autorzy: Wojciechowicz Jolanta, Tomaszewski Tomasz, Koliński Piotr, Bartoszcze-Tomaszewska Małgorzata, Buczarski Bartosz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.423-429, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie w latach 1992-1996 z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy leczono 124 pacjentów, w wieku od 7 do 70 lat. Autorzy przeprowadzili kontrolne badania kliniczne i radiologiczne u 42 chorych leczonych zachowawczo z powodu złamań wyrostków stawowych żuchwy. Okres obserwacji od chwili złamania wynosił 5 lat. W ocenie wyników brano pod uwagę zakres odwodzenia żuchwy, funkcję stawu skroniowo-żuchwowego, zbaczanie żuchwy w czasie rozwierania szczęk, przemieszczenie linii pośrodkowej szczęk, zgryz i objawy akustyczne w stawie skroniowo-żuchwowym.

  Streszczenie angielskie: 124 patients atthe age of 7 to 70 years with condylar fractures were treated in the Department of Dental and Maxillo-Facial Surgery in the years 1992-96. The authors carried out control clinical examination and the radiographic investigations in 42 patients treated conservatively. late results of treatment were assessed after 5 since post fracture. In the assessment the range of mandible abduction, function of temporomandibular joints, mandibular malposition following movements, occlusal disturbance, dislocation of the central line, and the acoustic symptoms in TMJ.


  9/19

  Tytuł oryginału: Comparison of Multiplex PCR, and an immunochromatographic method sensitivity for the detection of Escherichia coli O157:H7 in minced beef.
  Autorzy: Gryko Romuald, Sobieszczańska Beata M., Stopa Peter J., Bartoszcze Michał A.
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (2) s.121-129, il., tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this study, the sensitivities of multiplex PCR and an immuno-chromatographic methods to detect Escherichia coli 0157:H7 in minced beef were compared. The detection of Escherichia coli 0157:H7 in minced beef inoculated with 1-100 cells of this bacterium was possible after enrichment of culture and subsequent analysis by either of two methods. Enrichment conditions were eight hours of incubation at 37řC or 42řC in a non-selective medium (Buffered Peptone Water). Multiplex PCR analysis was performed using three primer sets with analysis by gel electrophoresis. The QuixTM immuno-chromatographic assay which is a new kit being marketed by New Horizons Diagnostics, Columbia, MD, was used for immunological analysis of the enriched broths. The sensitivity of both tests was similar. The results depended on the concentration of the specific bacterium in the culture since the influence of the proportion of other bacteria to the E. coli 0157:H7 was not observed. The data suggests taht either method or used together, when coupled with an enrichment technique, could provide a rapid mean to detect the presence of this pathogen in minced meat samples.


  10/19

  Tytuł oryginału: The cyclic guanosine 3'-, 5'-monophosphate concentration and estrogens in women with primary hipotonia.
  Tytuł polski: Stężenie cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z pierwotną hypotonią.
  Autorzy: Stanosz Stanisław, Bartoszczuk Piotr, Sieja Krzysztof, Justyńska Grażyna, Stanosz Małgorzata
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.29-35, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cykliczny 3'-, 5'-monofosforan guanozyny (cGMP) jest najsilniejszym naturalnym czynnikiem rozszerzającym naczynia krwionośne śródbłonkowe, jednak jego rola jako "przekaźnika II stopnia" (second messenger) jest znacznie mniej znana niż rola cAMP. Fizjologicznym aktywatorem sGC jest śródbłonkowy czynnik rozkurczający naczynia (EDRF) - tlenek azotu (NO). Cel pracy. Celem pracy jest ocena stężeń cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z hipotonią oraz określenie zależności między stężeniami cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny a ciśnieniem tętniczym skurczowym, rozkurczowym, średnim ciśnieniem tętniczym i stężeniami estrogenów. Materiał i metody. Badaniem objęto 80 kobiet w wieku 40 - 50 lat z negatywnym wywiadem chorobowym. Badane podzielono na dwie grupy. Grupę I (kontrolną) stanowiło 19 kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tetniczego krwi. Grupa II (badana) obejmowała 61 kobiet z obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi, u których skurczowe ciśnienie tętnicze nie przekraczało 105 mm Hg (14,7 kPa). Oceniano średnią wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średnia ciśnienia tętniczego (MAP). Materiałem biologicznym do oznaczenia cGMP była krew. Stężenie cGMP oznaczano metodą immunoenzymatyczną za pomocą zestawu firmy AMERSHAM, stężenie estradiolu II - metodą fluoroimmunologiczną za pomocą zestawu firmy bioMerieux, stężenie estronu w surowicy krwi - metodą radioimmunologiczną przy użyciu zestawu firmy Diagnostic System Laboratories, Inc. Corporate Headquarters. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej według programu komputerowego...


  11/19

  Tytuł oryginału: Metabolic acitvation of adriamycin by NADPH-cytochrome P450 reductase; overview of its biological and biochemical effects.
  Autorzy: Bartoszek Agnieszka
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.323-331, il., tab., bibliogr. 330-331 - 8 Międzynarodowe Sympozjum nt. molekularnych aspektów chemioterapii Gdańsk 05-07.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: NADPH-cytochrome P450 reductase (P450 reductase) is one of the enzymes implicated in the metabolism of adriamycin, a very important clinically used antitumour drug. However, apart from the enzyme involvement, so far little was known about the chemical route and biochemical effects of this process. We demonstrated that the application of P450 reductase simultaneously with adriamycin to tumour cells in culture significantly increased cytotoxicity of the drug. Under tissue culture conditions, we noticed also that, in the presence of P450 reductase, adriamycin metabolite(s), displaying an altered spectrum within the visible light range were formed. This observation was taken adavantage of to study the metabolism of adriamycin in cell-free systems, using initially the enzyme isolated from rat liver and the recently obtained recombinant human P450 reductase. The reductive conversion of the drug turned out to be a multi-stage process, which occurred only under aerobic conditions and was accompanied by excessive NADPH consumption. Further research carried out iwht the aid of radical scavengers and rafdiolabelled adriamycin revealed that the enhancement of biological acitivity of adriamycin by P450 reductase stemmed from the formation of alkylating metabolite(s) rather than from the promotion of redox cycling known to be nduced in the presence of anthracyclines.


  12/19

  Tytuł oryginału: Cechy gronkowców koagulazoujemnych warunkujących ich chorobotwórczość.
  Tytuł angielski: Traits of coagulase-negative staphylococci determine pathogenicity.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.351-366, tab., bibliogr. 100 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Coagulase-negative staphylococci is a microorganism present in a environment and at human beings it creates a part of physiological flora. For many years it was considered to be a non-pathogenic microorganism. The results of studies and numerous scientists reports show a significiant coagulase-negative staphylococci contribution to many infections as their ethiological factor in some particular clinical situations. The new-born babies and prematurely low-weight born children, the sick with implantations, neutropenia or another immunological defects are these who are particularly exposed to coagulase-negative staphylococci infection. Among the reasons for the oncrease in infections caused by CNS are both widespread diagnostic and therapeutic techniques of invasion. These bacterias can be introduced into a body together with the biomaterial being innoculated, ureteral catheter, vascular catheter and the equipment aiding breath. Coagulase-negative staphylococci resistance to antibiotics, in particular to widerspread á-lactam antibiotics, is a serious issue.


  13/19

  Tytuł oryginału: W poszukiwaniu integracji w wychowaniu fizycznym
  Autorzy: Bartoszewicz Ryszard
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.163-169, il., bibliogr. [9] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  14/19

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Ostrowska-Ogórek Małgorzata, Bartoszek Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.17-19, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zachowania żywieniowe i zachowania związane z samoleczeniem można analizować odnosząc się do istniejących w literaturze podziałów zachowań zdrowotnych (np. zachowania prozdrowotne i zachowania antyzdrowotne).


  15/19

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Bartoszek Agnieszka, Ostrowska-Ogórek Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.21-23, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  16/19

  Tytuł oryginału: Zasady pobierania, przesyłania i diagnozowania próbek środowiskowych w przypadku podejrzenia ataku bioterrorystycznego.
  Autorzy: Bartoszcze Michał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.41-45, il., bibliogr. 7 poz. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  17/19

  Tytuł oryginału: Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego : praca doktorska
  Autorzy: Bartoszewicz Robert, Niemczyk Kazimierz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 180 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/19

  Tytuł oryginału: Znaczenie zajęć terapii zajęciowej - teatroterapia dla osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Ostrowska-Ogórek Małgorzata, Bartoszek Agnieszka, Kachaniuk Hanna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.213-218, bibliogr. 6 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/19

  Tytuł oryginału: Zadania pielęgniarki wobec mieszkańców zespołu mieszkań chronionych
  Autorzy: Kocka Katarzyna, Kachaniuk Hanna, Bartoszek Agnieszka
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.252-256, bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  stosując format: