Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTOSIK-PSUJEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Uszkodzenie aksonalne w przebiegu stwardnienia rozsianego.
Tytuł angielski: Axonal damage in multiple sclerosis.
Autorzy: Bartosik-Psujek Halina, Stelmasiak Zbigniew
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.505-512, bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tradycyjnie uważa się, że uszkodzenie aksonalne występuje w stwardnieniu rozsianym w przewlekłych ogniskach demielinizacyjnych i jest związane z późną fazą choroby. Nowe badania wskazują jednak, że takie uszkodzenie może pojawić się w każdym, nawet wczesnym okresie choroby. Badania histpatoloiczne wykazały obecność uszkodzeń aksonów w obrębie ostrych i aktywnych przewlekłych ognisk demielinizacyjnych. Mechanizm uszkodzeń aksonalnych nie jest do końca wyjaśniony. Bierze się pod uwagę wtórne do demielinizacji uszkodzenie aksonu, wpływ czynników reakcji zapalnej oraz bezpośrednie niszczenie składowych aksonu przez reakcję humoralną. Uszkodzenie aksonalne jest główną przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym i prowadzi do narastania niesprawności chorych. Obecnie nowe metody diagnostyczne (MRI, MRI z transferem magnetyzacji, spektroskopia, metody histopatologiczne, metody biochemiczne) pozwalają na lepsze poznanie mechanizmów uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: Traditionally, it was believed in MS, that axonal loss occurred in chronic lesions. However, new findings suggest that axonal transection can begin very early in that course of multiple sclerosis and axonal damage was found in active and chronic active MS lesions, particularly in areas of acute inflammation and demyelination. The mechanisms of axonal loss are uncertain, but may involve axonal degeneration secondary to demyelination, the action of inflammatory mediators and immune attack directed at axonal components. Axonal destruction and it's progression, is the major cause of irreversible damage in the CNS and the increase of disability in MS patients. Currently, new diagnostic methods (MRI, MR spectroscopy, magnetic transfer, histopathological and biochemical study) allow better to know the mechanisms of neuronal damage.


  2/3

  Tytuł oryginału: Problemy neurologiczne w chorobach przenoszonych przez kleszcze - aspekty kliniczne i diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Neurologic problems in tick borne diseases - clinical and diagnostic aspects.
  Autorzy: Bartosik-Psujek Halina, Belniak Ewa, Mitosek-Szewczyk Krystyna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.30-37, bibliogr. 20 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby przenoszone przez kleszcze często prowadzą do powikłań neurologicznych. Najczęściej spotykane choroby o takiej etiopatogenezie to kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. W pracy przedstawiono kliniczne aspekty KZM i boleriozy ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnej symptomatologii neurologicznej. Jednocześnie omówiono aktualne zasady diagnostyki tych schorzeń głównie w oparciu o badanie serologiczne.


  3/3

  Tytuł oryginału: Decreased level of kynurenic acid in cerebrospinal fluid of relapsing-onset multiple sclerosis patients.
  Autorzy: Rejdak Konrad, Bartosik-Psujek Halina, Dobosz Beata, Kocki Tomasz, Grieb Paweł, Giovannoni Gavin, Turski Waldemar A., Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 331 (1) s.63-65, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present study was undertaken to measure cerebrospinal fluid (CSF) levels of kynurenic acid (KYNA) in patients with relapsing-onset multiple sclerosis (MS) during remission or not progressing for at least 2 months. In these patients the levels of CSF KYNA were found to be significantly lower compared with subjects with non-inflammatory neurological diseases, as well as those with inflammatory disease (median interquartile range): 0,41 (0.3 - 0.5) pmol/ml, n = 26 vs. 0.67 (0.5 - 1.1), n = 23, P 0.01 and 1.7 (1.5 - 2.6), n = 16, P 0.001, respectively). These results provide further evidence of the alterations in the kynurenine pathway during remitting-onset MS.

  stosując format: