Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTKOWIAK-EMERYK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Metody oceny skuteczności immunoterapii swoistej u dzieci.
Tytuł angielski: Evaluation methods of the efficiency of specific immunotherapy in children.
Autorzy: Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Emeryk Andrzej
Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,478

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Immunoterapia swoista (SIT) postrzegana jest jako forma immunomodulacji, w wyniku której dochodzi do supresji reakcji nadwrażliwości na alergeny, lecz mechanizmy SIT w chorobach alergicznych nie są wyjaśnione. Wiele danych wskazuje, że SIT wpływa na liczbę i funkcję komórek efektorowych, na zmniejszenie uwalniania mediatorów zapalnych z komórek tucznych i bazofilów, a także zmienia profil cytokin uwalnianych przez limfocyty T. Jednakże nadal brak "złotego standardu" odnośnie prostego testu immunologicznego, przydatnego do praktycznej oceny skuteczności tej metody leczenia. U dzieci jako jedyne metody zalecane pozostają: ocena poprawy objawów klinicznych i zużycia leków objawowych i/lub przeciwzapalnych wraz z analizą korzyści i kosztów. W pracy przedstawiono niektóre metody oceny skuteczności klinicznej SIT u dzieci. Podkreślono konieczność kontynuowania badań nad poznaniem mechanizmów SIT oraz ustaleniem idealnego immunologicznego testu przydatnego do wykazania skuteczności jak i do podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zakażenie Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae w astmie oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in obstructive diseases of the respiratory system in children.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Zakażenie Chlamydia pneumoniae a astma oskrzelowa - fakty i hipotezy.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.43-44, bibliogr. 23 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Zakażenia chlamydiowe układu oddechowego u dzieci.
  Autorzy: Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.45-47, bibliogr. 37 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: