Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTKOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Minimalna interwencja przeciwtytoniowa.
Tytuł angielski: Minimum antinicotine intervention.
Autorzy: Bartkowiak Zbigniew
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.19-22, il.
Sygnatura GBL: 734,454

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/26

  Tytuł oryginału: Prokalcytonina jako parametr pomocny w rozpoznawaniu zakażenia wrodzonego.
  Tytuł angielski: Procalcitonin as a marker of perinatal infection in newborn - preliminary data.
  Autorzy: Kordek Agnieszka, Giedrys-Kalemba Stefania, Nikodemski Tomasz, Bartkowiak Elżbieta, Torb‚ Andrzej, Czajka Ryszard
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.727-731, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie wrodzonej infekcji u noworodka często jest trudne, co skłania do poszukiwania swoistego i czułego markera. Celem pracy była ocena stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi żylnej kobiet rodzących, u których obserwowano objawy kliniczne i/lub laboratoryjne zakażenia wewnątrzmacicznego oraz w surowicy krwi pępowinowej i żylnej noworodków. Badaniem objęto 30 kobiet rodzących oraz 30 urodzonych przez nie dzieci. Noworodki podzielono na 2 podgrupy: zdrowe (n = 21) i chore (n = 9). W drugiej dobie życia we krwi żylnej noworodków chorych stwierdzono istotnie wyższe stężenia PCT niż u zdrowych (p 0,0005). Istotną statystycznie dodatnią zależność stwierdzono pomiędzy stężeniami PCT we krwi żylnej kobiet rodzących za stężeniami PCT we krwi pępowinowej (p 0,05) oraz pomiędzy stężeniami PCT we krwi pępowinowej i krwi żylnej noworodków w drugiej dobie życia (p 0,01). Stężenie PCT oznaczane w surowicy krwi kobiet rodzących, krwi pępowinowej i krwi noworodka może być istotnym parametrem pomocnym w rozpoznawaniu zakażenia wrodzonego.

  Streszczenie angielskie: Intrauterine and intrapartum infections in newborn infants are still difficult to recognise. The newborn does not manifest the classic clinical signs of infection usually observed in children and adults and up to now there is no good laboratory marker. In the last few years, procalcitonin (PCT) has been found to increase during inflammatory processes, especially bacterial ones. In this study we analysed the clinical value of PTC in parturient, umbilical cord and newborn blood for predicting perinatal infection. Material and methods: Thirty parturients with symptoms of intrauterine infection were classified for this study. Blood samples were obtained from the mother, the umbilical cord and the newborn on the second day of life. Serum was stored at -70řC and thawed at the time of analysis. Among the newborns there were 21 infants without and 9 with symptoms and signs of infection. PCT concentration was measured by immunoluminometric assay - LUMI test PCT (BRAHMS). Results: Statistically significant results were found on the second day of life: 5,83 (4,70) ng/ml in ill, 1,41 (0,68) ng/ml in healthy (p 0,0005). We observed a significant correlation between PCT concentration in mother and umbilicalcord blood (y = 0,40 X + 11,06; p 0,05), as well as between umbilical cord blood and venous blood on the second day of life in newborns (y = 0,16 x 11,21;; p 0,01). Conclusionns: Measurement of PCT concentration in perinatal period in the mother and in umbilical cord blood of the newborn may be useful for early diagnosis and monitoring of infectious complications in neonates. We need data ...


  3/26

  Tytuł oryginału: Nieurazowy krwiak śródścienny aorty typu B leczony zachowawczo.
  Tytuł angielski: Nontraumatic aortic intramural hematoma treated pharmacologically - a case report.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.142-145, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Clinical manifestation of aortic intramural hematoma (AIH) is identical to that of acute aortic dissection. However, AIH is different from aortic dissection in terms of the absence of imtimal tear and communication of blood flow between the true and false lumen. A case of 52-yea-old hypertensive female, who was admitted to the hospital with sudden-onset severe chest pain, is presented. Computed tomography and transesophageal echocardiography taken on admission revealed intramural hameatoma of the descending aorta. The patient was treated pharmacologically and regression of the aortal lession in the course of the hospitalisation was observed. The case presented confirms that most patients with type B aortic intramural haematoma can receive pharmacological treatment.


  4/26

  Tytuł oryginału: Anomalia Ebsteina z przeciekiem międzyprzedsionkowym u 19-letniej pacjentki.
  Tytuł angielski: Ebstein's anomaly with atrial septal shunt in 19-year-old woman.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bąkowski Dawid, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.162-164, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  5/26

  Tytuł oryginału: Molekularne mechanizmy powstawania raka wątrobowo-komórkowego.
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of hepatocellular carcinoma development.
  Autorzy: Bartkowiak Jacek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.32-39, il., tab., bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak wątrobowo-komórkowy (HCC) jest u człowieka nowtoworem ściśle uwarunkowanym przez przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B i C. Dobrze poznany jest również wpływ określonych czynników środowiskowych na rozwój HCC. Jednakże długo pozostawały niewyjaśnione szlaki molekularnych zaburzeń, prowadzące do transformacji nowotworowej komórek wątroby. Rzeczywisty postęp przyniosły badania ostatnich lat, oparte między innymi o techniki porównawczej hybrydyzacji genomowej i wykorzystujące mikroprocesory DNA. Uzyskano wszechstronny obraz zmian genetycznych w komórkach raka wątrobowo-komórkowego. Należą do nich rearanżacje DNA, związane z integracją DNA wirusa HBV z materiałem genetycznym hepatocytów, utrata heterozygotyczności licznych loci chromosomowych i obszerne amplifikacje chromosomalne. Zidentyfikowano w tych nowotworach szereg somatycznych mutacji, zlokalizowanych w bardzo licznych genach. Najczęściej są to komórkowe onkogeny i geny supresory nowotworowe, ale dyskutuje się także możliwość zaangażowania w proces transformacyjny onkogenów wirusowych (np. genu kodującego białko X wirusa HBV). Wszechstronnie wyjaśniany jest selektywny udział genu P53 w rozwoju HCC, uzależniony od wpływu odmienych czynników ryzyka. Istotny przełom w badaniach nad mechanizmami onkogenezy przyniosły analizy zaburzeń w szlaku mediowanym przez á-kateninę. Ponadto wykazano, że bardzo często regulacyjna funkcja białka RB w cyklu komómrkowym transformowanych hepatocytów ulega uszkodzeniu ...

  Streszczenie angielskie: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the human cancers clearly linked to viral ifnections. Although hepatitis B and C viruses and other environmental risk factors for HCC development have been unraveled, the oncogenic pathways leading to malignant transformation of liver cells have long remained obscure. Recent outcomes have been provided by comparative genomic hybridization and DNA microarrays studies which resulted in a comprehensive overiew of the main genetic abnormalities in HCC. Hepatolcellular carcinomas display gross genoic alternations, including DNA rearrangement associated with hepatitis B virus DNA integration, loss of heterozygosity and chromosomal amplifications. Many genes with somatic mutations have now been identified in these tumors. Most frequently involved genes are cellular oncogenes and tumor suppressor genes, but the possible implication of candidate viral oncogenes (i.e., X protein of HBV) is still debated. The differential involvement of the P53 gene in tumors associated with various risk foactors has been largely clarified. Evidence for a crucial role of the activation of the á-catenin pathway in HCC represents a major breakthrough. It has also been shown that the RB pathway is frequently disrupted by methylation-dependent dsilencing of the p16INK4A gene and stimulation of RB protein degradation. A further analysis of all the genetic changes described for HCC demonstrates that at least two other growth regulatory mechanisms are altered ...


  6/26

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Janie Hasiku [1922-2001].
  Tytuł angielski: Life and merits of Professor Jan Hasik [1922-2001].
  Autorzy: Bartkowiak Zbigniew
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.3-5, il.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Hasik
 • Jan 1922-2001


  7/26

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 2: Effect on patients' quality of life.
  Autorzy: Vincent Carmen Stefania, Seneczko Franciszek, Sielska Halina, Kaszuba Katarzyna, Kijowski Robert, Bartkowiak Rafał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.68-73, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa aspektów psychologicznych atopowego zapalenia skóry. Omówiono podstawowe dane z dziedziny psychodermatologii, psychologiczną charakterystykę chorych i psychospołeczne uwarunkowania choroby oraz wpływ tych czynników na jakość życia osób z atopowym zapaleniem skóry.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning psychological aspects of atopic dermatitis has been done. Basic data on psychodermatology, psychological characteristics of the patients, psycho-social conditionings of the disease and the effect of these factors on the quality of life of subjects with atopic dermatitis have been presented.


  8/26

  Tytuł oryginału: Successful treatment of leukaemia cutis with cladribine in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Robak E[wa], Robak T[adeusz], Biernat W[ojciech], Bartkowiak J[acek], Krykowski E[uzebiusz]
  Źródło: Br. J. Dermatol. 2002: 147 (4) s.775-780, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 300,728

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cutaneous presentation of B-cell chronic lymphocytic laukaemia (B-CLL) is uncommon, and the influence of skin changes on B-CLL prognosis is unclear. We report a patient with B-CLL Rai II, with multiple nodular skin infiltrations on the trunk, arms and thighs as well as constitutional symptoms, who was successfully treated with cladribine. The peripheral blood (PB) lymphocytes were CD19, CD20, Cd23 and CD5 positive, which confirmed the diagnosis of B-CLL. Skin biopsy of one of the lesions showed an intense infiltrate composed of small lymphocytes with no epidermotropism. These cells also showed the expression of CD19, CD20, CD23 and CD5 antigens similar to those presented on PB lymphocytes. Polymerase chain reaction performed on bone marrow lymphocytes and a lesional skin biopsy using consensus primers for immunoglobulin heavy-chain genes also showed the same monoclonal population of B lymphocytes both in the bone marrow and in the skin. The patient received four courses of cladribine 0ú12 mg/kg**-1 daily as a 2-h infusion for five consecutive days. The courses were repeated at monthly intervals. The lymphocytosis gradually decreased and the PB count normalized after three courses. At the same time, a significant decrease in the cutaneous symptoms was observed. The patient became free of skin tumours after the fourth course of cladribine; only slight discoloration at the previous sites of cutaneous infiltration remained. There was no relapse of laukaemia cutis during a further 7 months of observation.


  9/26

  Tytuł oryginału: Sens koncesji aptekarskiej - znaczenie słowne, historyczne i prawne.
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (5/6) s.121-127, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/26

  Tytuł oryginału: Sens koncesji aptekarskiej.
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.247-253, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  11/26

  Tytuł oryginału: Metody oceny skuteczności immunoterapii swoistej u dzieci.
  Tytuł angielski: Evaluation methods of the efficiency of specific immunotherapy in children.
  Autorzy: Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Immunoterapia swoista (SIT) postrzegana jest jako forma immunomodulacji, w wyniku której dochodzi do supresji reakcji nadwrażliwości na alergeny, lecz mechanizmy SIT w chorobach alergicznych nie są wyjaśnione. Wiele danych wskazuje, że SIT wpływa na liczbę i funkcję komórek efektorowych, na zmniejszenie uwalniania mediatorów zapalnych z komórek tucznych i bazofilów, a także zmienia profil cytokin uwalnianych przez limfocyty T. Jednakże nadal brak "złotego standardu" odnośnie prostego testu immunologicznego, przydatnego do praktycznej oceny skuteczności tej metody leczenia. U dzieci jako jedyne metody zalecane pozostają: ocena poprawy objawów klinicznych i zużycia leków objawowych i/lub przeciwzapalnych wraz z analizą korzyści i kosztów. W pracy przedstawiono niektóre metody oceny skuteczności klinicznej SIT u dzieci. Podkreślono konieczność kontynuowania badań nad poznaniem mechanizmów SIT oraz ustaleniem idealnego immunologicznego testu przydatnego do wykazania skuteczności jak i do podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia.


  12/26

  Tytuł oryginału: Zakażenie Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae w astmie oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in obstructive diseases of the respiratory system in children.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/26

  Tytuł oryginału: Znaczenie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w zapobieganiu chorobom serca i naczyń - dotychczasowy stan wiedzy.
  Tytuł angielski: The importance of omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiovascular diseases.
  Autorzy: Bartkowiak Radosław, Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.385-387, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dane epidemiologiczne wyraźnie wskazują na ochronne działanie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i ich wpływ na obniżenie śmiertelności z powodu chorób serca. Mechanizmy prowadzące do korzystnego działania omega-3 kwasów tłuszczowych nie są jednak do końca poznane. Wydaje się, że ich rola w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia zależy od wpływu na czynność śródbłonka naczyniowego, czynniki układu krzepnięcia oraz od działania antyarytmicznego polegającego na stabilizacji elektrycznej kardiomiocytów. Dlatego modyfikacja nawyków żywieniowych w prewencji pierwotnej i wtórnej, powinna również polegać na zwiększeniu spożycia mięsa ryb i innych produktów zawierających duże ilości omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

  Streszczenie angielskie: The epidemiological evidence and the results of clinical trials strongly suggest a protective effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on the risk of cardiovascular mortility. The biological mechanisms, however, are still uncertain. Alpha-linolenic acid and other omega-3 fatty acids may prevent life-threatening cardiac arrhythmias and sudden cardiac death because they electrically stabilize every myocyte in the heart. Concentrated omega-3 polyunsaturated fatty acids administration is effective in lowering serum triglyceride levels. They also have the anti-inflammatory effect as possible modulators of eicossanoid metabolism and cytokine production. Nowadays it is important to transfer epidemiological knowledge and the results from experimental studies into clinical interventions.


  14/26

  Tytuł oryginału: Kariera promocji zdrowia
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.283-292, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  15/26

  Tytuł oryginału: Samoleczenie a wiedza o leku : niektóre aspekty farmaceutyczne
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.293-297, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna


  16/26

  Tytuł oryginału: Langerhans cell histiocytosis in a patient with systemic lupus erythematosus: a clonal disease responding to treatment with cladribine, and cyclophosphamide.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Kordek Radzisław, Robak Ewa, Bartkowiak Jacek, Biernat Wojciech, Liberski Paweł, Błoński Jerzy
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (10) s.2041-2046, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare neoplastic disease of specific dentritic cells which belong to the monocyte-macrophage system. The association of LCH with autoimmune disease is extremely rare and to our knowledge its coexistence with systemic lupus erythematous (SLE) has not been described so far. We report a case of LCH affecting liver, spleen and abdomen lymph nodes, which developed in an adult female six years after diagnosis of SLE treated for a long time with prednisone. Histology showed infiltration of characteristic Langerhans cells with folded, grooved or lobulated nuclei with fine chromatin. In the background there were eosinophils, lymphocytes and CD-68-positive histiocytes. The neoplastic cells were S100p-immunopositive, but stained negatively for CD1a-probably as the result of overfixation of consulted material. CD-68 was present mostly in macrophages. Ultrastructurally, the tumour cells presented structures consistent with Birbeck granules. Clonal origin of neoplastic cells was shown using the HUMARA-PCR assay. The disease was refractory to treatment with high doses of prednisone and vincristine but complete response was achieved after treatment with caldribine combined with cyclophosphamide.


  17/26

  Tytuł oryginału: Zakażenie Chlamydia pneumoniae a astma oskrzelowa - fakty i hipotezy.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.43-44, bibliogr. 23 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/26

  Tytuł oryginału: Zakażenia chlamydiowe układu oddechowego u dzieci.
  Autorzy: Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.45-47, bibliogr. 37 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/26

  Tytuł oryginału: Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej : zagadnienia wybrane
  Opracowanie edytorskie: Maksymiuk Tomasz (red.), Bartkowiak Leszek (red.).
  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 242 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,324

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/26

  Tytuł oryginału: Modyfikacja składu kardiopleginy krwistej przez filtry leukocytarne : wpływ na uwalnianie mediatorów zapalenia przez granulocyty obojętnochłonne : praca doktorska
  Autorzy: Bartkowiak Marek, Siminiak Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Poznaniu, Szpital im. J. Strusia Oddział Kardiochirurgii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 82 k. : il., bibliogr. 119 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20536

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/26

  Tytuł oryginału: Aggressive primary plasma cell leukemia with skin manifestations, trisomy 8 and molecular oligoclonal features.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Urbańska-Ryś Halina, Bartkowiak Jacek, Strzelecka Bogusława, Biernat Wojciech, Kordek Radzisław
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1067-1073, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Plasma cell leukemia (PCL) is a very rare variant of multiple myeloma (MM) occuring in about 2 p.c. of newly diagnosed patients. Plasma cell leukemia may develop during the course of MM (secondary PCL) or it can occur without any prior sign of MM (primary PCL). We report a case of aggressive primary PCL with unusual clinical, cytogenetic and molecular features. A 36-year-old male patient was first seen because of fever and bone pain. On the skin of his chest, back, abdomen, and palpebras, there were nodular infiltrations resembling urticaria. White blood cell count was 10.8x10**9/1 with 41 p.c. plasmacytes. Bone marrow aspiration was hypercellular, 93.5 p.c. of cells were atypical plasmacytes and plasmablasts. The cytogenetic analysis of G-banded chromosomes in bone marrow cells yielded the trisomy 8. The skin biopsy specimen showed intensive infiltrates of uninucleated blastic cells similar to those found in the bone marrow. Immunophenotyping of bone marrow and skin neoplastic cells showed CD45+, CD45R0+, CD68+, CD38+ and cytoplasmic kappa light chain+. The neoplasic cells stained negatively for lambda light chain, CD3, CD20, CD30, EMA, CD15, CD34, CD56 and factor VIII. The pattern of IgL genes rearrangement in the bone marrow aspirate, peripheral blood mononuclear cells, and skin specimens was examined by PCR analysis. All studied specimens showed three different Igkappa gene configurations suggesting that the neoplastic cells originated as a result of oligoclonal lymphoproliferation process. The patient received two courses of VAD (vincristine, doxorubicin, dexamethasone)...


  22/26

  Tytuł oryginału: Acute lymphoblastic leukemia in adult first manifested as severe aplastic anemia - role of molecular analysis in correct diagnosis.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Bartkowiak Jacek, Urbańska-Ryś Halina, Szmigielska-Kapłon Anna, Strzelecka Bogusława, Chojnowski Krzysztof
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1147-1152, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Aplastic anemia (AA) may sometimes precede the diagnosis of acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children. Such presentation of ALL is externally rare in adults and until now only few such cases have been reported. We present a 40-year-old male with ALL common type, which developed 14 months after the diagnosis of severe AA, successfully treated with corticosteroids. ALL was treated with standard induction chemotherapy but remission has not been achieved. The patient died 6 weeks after the diagnosis of ALL because of central nervous system bleeding. The pattern of IgH gene rearrangement analyzed with PCR method in bone marrow from the period of AA diagnosis and in peripheral blood mononuclear cells from ALL diagnosis showed two different monoclonal IgH configurations as the results of biallelic monoclonal rearrangement of IgH genes. The observed bands in both specimens were identical and indicated that leukemic cells originated from B-cell progenitor were also present in the bone marrow when AA was diagnosed. We suggest that molecular analysis of monoclonality in patients with AA may be important for proper selection of the rare cases of ALL first presenting as marrow aplasia.


  23/26

  Tytuł oryginału: Lymphoplasmacytic lymphoma with monoclonal gammopathy-related pseudo-gaucher cell infiltration in bone marrow and spleen-diagnostic and therapeutic dilemmas.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Urbańska-Ryś Halina, Jerzmanowski Piotr, Bartkowiak Jacek, Liberski Paweł, Kordek Radzisław
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (12) s.2343-2350, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Gaucher-like cells have occasionally been described in various haematological malignancies including Hodgkin's disease, non-Hodgkin's lymphoma, multiple myeloma (MM) and chronic myelogenous leukemia (CML). A special type of this phenomenon is crystal-storing histocytosis or the so-called pseudo-pseudo Gaucher cells (PPGC) in which crystalline protein storage in macrophages is induced by paraproteinemia. Here we describe a 54-year-old man with an initial suspicion of Gaucher disease and monoclonal IgA gammopathy in whom a correct diagnosis of lymphoplasmacytic lymphoma (LPL) with massive infiltration of bone marrow and spleen by PPGC was confirmed by immunological, ultrastructural and molecular characterisation. The activity of leukocyte beta-glucocerebrosidase was only slightly elevated (7.3 nmol/mg protein/1h) which ruled out the diagnosis of classic Gaucher's disease. The patient received two courses of CHOP without improvement and anti-CD20 monoclonal antibody (rituximab) with only temporary stabilisation. Subsequently, he underwent splenectomy because of prolonged severe pancytopenia and a suspicion of hypersplenism. After splenectomy significant haematological improvement was observed. Following anti-CD20 therapy, changes in immunoprofile and morphology of tumour cells were evident. Before treatment the population of LPL was more divergent, with expression of LCA, CD20, CD38 and CD138. However, after the treatment, there were more mature plasma cells which no longer expressed CD20 antigen-this picture was more consistent with the diagnosis of plasma cell myeloma...


  24/26

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  25/26

  Tytuł oryginału: Św. Świerad - pierwszy polski lekarz. (O książce prof. dr. hab. Gerwazego Świderskiego).
  Tytuł angielski: Saint Swierad - the first Polish physician. (Review of professor Gerwazy Świdersk's book).
  Autorzy: Bartkowiak Zbigniew
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.203
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia średniowiecza

  Temat osobowy:
 • Świerad
 • Andrzej 950-1034


  26/26

  Tytuł oryginału: Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle wyników badań.
  Autorzy: Bartkowiak Grażyna
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.15-19, il., tab., bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem niniejszego doniesienia jest raport z badań przeprowadzonych wśrod kobiet zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki, a także na innych stanowiskach w ochronie zdrowia, w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej, a także w lecznictwie otwartym i kasach chorych, w samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

  stosując format: