Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rola i znaczenie kliniczne inhibin w funkcji rozrodczej u kobiet.
Tytuł angielski: The role and clinical meaning of inhibins in female reproductive function.
Autorzy: Zdrojewicz Zygmunt, Dziubak Joanna, Bartczak Joanna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.203-212, bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnienie inhibin zaproponowano już w 1932 roku, jednak ich pełna funkcja i wszystkie miejsca sekrecji nie zostały jeszcze do końca poznane. Hormony te są glikoproteinami, występującymi przynajmniej w dwóch formach molekularnych, różniących się budową i funkcją. Produkowane są przede wszystkim przez struktury jajnikowe (komórki ziarniste i tekalne) oraz kilka struktur pozagonadalnych, między innymi szpik, wątrobę i tkankę mózgową. W okresie ciąży funkcję głównego producenta inhibin przejmuje łożysko. Inhibitory posiadają istotne znaczenie kliniczne. Kontrolują sekrecję gonadotropin przysadkowych, dojrzewanie pęcherzyków, jak również pełnią ważną rolę w procesie starzenia się jajników. Mogą więc być pomocne w ocenie przypadków niepłodności i zaburzeń okresu okołomenopauzalnego. Ponadto inhibiny mogą okazać się przydatne w diagnostyce niektórych patologii ciąży (jak np. nadciśnienie indukowane ciążą) oraz patologii płodu (zespół Downa). Podkreśla się również znaczenie inhibin w diagnostyce, wstępnym różnicowaniu oraz monitorowaniu efektów leczenia pewnych guzów jajnika.

  Streszczenie angielskie: The existance of inhibins was suggested in 1932, but their complete function and all places of secretion still aren't recognized. Inhibins are glycoproteins produced by the granulosa and theca cells of the ovary and, in lower proportions, by some extragonaded tissues. During pregnancy, placenta becomes the predominant secretory organ for inhibitions. Clinically, inhibins may serve as sensitive tumor markers in postmenopausal women, or as useful tools for evaluating ovarian reserve in infertile women. They may also be used in the diagnosis of materno-fetal disorders, or be markers of function of the luteal phase.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u dorosłych pacjentów z leczonym operacyjnie ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy of surgical anterior mitral leaflet plasty in adults with primum-type atrial septal defect.
  Autorzy: Bartczak Karol, Jaszewski Ryszard, Zwoliński Marian, Iwaszkiewicz Alicja, Kośmider Anna, Walczak Andrzej, Jander Sławomir, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.239-242, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u chorych dorosłych, operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego. Materiał i metodyka: W latach 1988 - 1998 w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi operowano 16 chorych z ASD I i towarzyszącą niedomykalnością mitralną spowodowaną rozszczepem płatka przedniego zastawki mitralnej. Wśród operowanych było 10 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 18 do 58 lat, średnio 36 lat. Do leczenia operacyjnego kwalifikowano chorych na podstawie badania klinicznego oraz echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej. Wielkość niedomykalności mitralnej określano w czterostopniowej skali. U 8 chorych wykonywano cewnikowanie serca w celu dokładnej oceny ciśnienia w tętnicy płucnej. Wszystkich chorych operowano w krążeniu pozaustrojowym wykonując plastykę z dostępu przez prawy przedsionek. Rozszczep płatka mitralnego zaopatrywano pojedynczymi szwami, a ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej - łatą z worka osierdziowego chorego. Odległej oceny dokonywano w okresie od 2 do 8 lat, średnio 5 lat po operacji. Wyniki: Nie obserwowano zgonów w okresie objętym obserwacją. Plastyka płatka przedniego zastawki mitralnej wykonana przy prawidłowo wykształconym i funkcjonującym aparacie podzastawkowym u 13 (81 proc.) chorych zapewniła prawidlowe hemodynamiczne funkcjonowanie zastawki. Tylko u 3 (19 proc.) chorych zaszła konieczność implantacji sztucznej zastawki, w okresie średnio 4 lata po ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Aim of the study was to assess the efficacy of anterior mitral leaflet plasty in adult patients operated upon due to primum-type atrial septal defect (ASD I). Material and methods: Between 1988 and 1998, 16 patients with ASD I associated with mitral incompetence due to cleft anterior mitral leaflet were operated upon in the Department of Cardiac Surgery, Institute of Cardiology, Medical University of Łódź (10 men and 6 women aged from 18 to 58 years, mean 36 years). The patients were referred to the surgery after clinical examination and echocardiographic assessment including transthoracic and transesophageal study. Mitral incompetence was quantified using a four grade scale. Additionally, in 8 patients cardiac cathaterization was performed in order to assess precisely pulmonary artery pressure. All of the patients were operated upon on cardiopulmonary bypass and the procedure was performed through the right atriotomy. Mitral cleft was managed with interrupted prolene suture and atrial defect was closed with autologous pericardial patch. Long-term assessment was performed between 2 and 8 years, mean 5 years, postoperatively. Results: There was no mortality in hospital an during the follow-up period. Anterior mitral leaflet plasty performed in cases with properly configurated and working subvalvular apparatus provided good hemodynamic function of the valve in 13 patients (81 p.c.). Only 3 patients (19 p.c.) required mitral valve replacement during follow-up ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Zmiany szerokości przedniego fragmentu żuchwy w aspekcie planowania leczenia wad zgryzu : praca doktorska
  Autorzy: Bartczak Michał, Śmiech-Słomkowska Grażyna (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Ortodoncji w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 94 k. : il., tab., bibliogr. 70 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20172

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Pierwszego Światowego Kongresu Techniki Edgewise, Seul - Korea Południowa.
  Autorzy: Bartczak Michał
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (1) s.25-26, il. - 1 Światowy Kongres Techniki Edgewise nt. leczenia ortodontyczno-chirurgicznego Seul 19-22.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: