Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARRA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na przebieg kliniczny mukowiscydozy.
Tytuł angielski: The influence of gastro-oesophageal reflux on the clinical course of cystic fibrosis.
Autorzy: Oralewska Beata, Celińska-Cedro Danuta, Dmeńska Hanna, Teisseyre Mikołaj, Socha Piotr, Barra Ewa, Socha Jerzy
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano grupę 50 dzeici w wieku 2 - 17,5 lat z mukowiscydozą rozpoznaną na podstawie typowych objawów klinicznych i podwyższonego stężenia chlorków w pocie 60 mmol/l. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinną pH-metrię. Na początku i na końcu rocznej obserwacji oceniano: rozwój dzieci i ich stan odżywienia, stan układu oddechowego, czynność wątroby i trzustki, przeprowadzono też ogólną ocenę zaawansowania procesu chorobowego wg skali Schwachmanna-Kulczyckiego. Refluks żołądkowo-przełykowy rozpoznano u 29 dzieci, co stanowi 58 proc. badanych. U 21 dzieci z r.ż.p. wykonano gastroskopię stwierdzając u 11 zapalenie przełyku, a u 2 powikłania choroby refluksowej pod postacią zwężenia przełyku i przełyku Barretta. W badaniu histopatologicznym wycinka z przełyku u 8 dzieci stwierdzono obraz prawidłowy, u 7 zapalenie przełyku Iř, u 5 zapalenie przełyku IIř, a u 1 przełyk Barretta. Nie stwierdzono związku pomiędzy współistnieniem r.ż.p. w przebiegu cf a wiekiem i płcią dziecka, jego stanem odżywienia, stopniem zaawansowania cf, czynnością wątroby i trzustki, rodzajem patogenu wyhodowanego z plwocin, zaawansowaniem zmian w RTG klatki piersiowej. U dzieci z r.ż.p. stwierdzono znamiennie niższe wartości FEV1, FEF25-75, PEF przy nieznamiennie niższej VC. Wnioski: 1. Stwierdzono częstsze występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z mukowiscydozą. 2. R.ż.p. powodując skurcz oskrzeli może pogarszać wentylację u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: We investigated 50 children aged 2 - 17,5 years with cystic fibrosis diagnosed based on clinical symptoms and increased sweat chloride concentration ( 60 mmol/l) to test the incidence of GER and relationship between GER and clinical symptoms. We performed 24-hours pH-metry and found GER in 29 children. Development, nutritional status, respiratory investigation, liver and pancreatic tests and disease evaluation according to the S-K score were evaluated at baseline and after 1-year follow-up. Gastroscopy was performed in 21 children with GER and revealed oesophagitis in 11 and complication of oesophagitis (oesophageal stenosis and Barrett's metaplasia) in 2 children. Histopathology of oesophageal biopsies was normal in 8 children, oesophagitis Iř was observed in 7, -IIř in 5, Barrett's metaplasia in 1 child. In CF patients we did not find any correlation between GER and age or sex, nutritional status, the progress of the disease, liver and pancreatic tests, sputum culture, radiological findings. Children with GER had significantly lower FEV1, FEF and PERF values; VC tended to be lower. Conclusions: 1. CF in children predisposes to GER. 2. GER can influence ventilation because of bronchial constriction.


  2/4

  Tytuł oryginału: Clinical implications of acute mycoardial infarction complicated by high grade atrioventricular block.
  Autorzy: Ruiz-Bail‚n Manuel, Hoyos Eduardo Aguayo de, Issa-Khozouz Ziad, Diaz-Castellanos Miguel Angel, López-Martinez Asunción, Calatrava-López Jes—s, Barranco-Ruiz Mercedes, Ruiz-Ferrón Francisco, Muńoz-Beltran Humberto Jos‚
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR138-CR147, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this study was to assess the incidence, clinical course, prognosis and mean length of stay in acute myocardial infarction (AMI) complicated by high-grade atrioventricular block (HAVB). Material/Methods: A retrospective cohort study including all AMI patietns listed from january 1995 to September 2000 in the ARIAM multi-center register. Univariate analysis was carried out to study the factors associated with the development of HAVB, the mortality ratek, and the mean length of stay, and multivariate logistic regression analysis to study whether HAVB is an independent predictive variable for mortality or prolongation of stay. Results: Of the 14.181 AMI patients included int he register, 837 (5.9 p.c.) presented with HAVB, which was associated with age, female sex, increased severity, diabetes, inferior and Q-wave AMIs, and a higher peak creatine phosphokinase (CPK) level. The HAVB patietns developed more complications, required more diagnostic-therapeutic resources, and showed significantly higher mortality (p 0.0001) and increased mean length of stay (p 0.0001). The independent risk factors for HAVB were age, maximum peak CPK, inferior or combined localization of the AMI, Q-wave AMI, diabetes, a Killip and Kimbal score 1, and thrombolysis. HAVB was found to be an independent predictive vairable for mortality and increased mean length of stay. Conclusions: AMI patients with HAVB, despite thrombolytic treatment, are at risk for complications, amortality and longer mean admissions. Further study is needed on the outcome of a more active reperfusion policy, such as direct, rescue angioplasty etc.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie trzustki u dzieci.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Barra Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.89-94, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przyczyny ostrego zapalenia trzustki (o.z.t.) u dzieci, badania laboratoryjne i obrazowe konieczne do potwierdzenia rozpoznania. Przedstawiono czynniki prognostyczne ciężkości przebiegu choroby, zasady leczenia uwzględniające metody zachowawcze, endoskopowe i chirurgiczne. Zaproponowano algorytm postępowania w o.z.t. u dzieci.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przewlekle zapalenie trzustki u dzieci.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Barra Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.95-96, 98-101, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przyczyny przewlekłych zapaleń trzustki (p.z.t.) u dzieci z podziałem na dwie postacie: wapniejące i zaporowe p.z.t. Uwzględniono rolę czynników genetycznych w etiopatogenezie p.z.t. W diagnostyce opisano badania obrazujące i czynnościowe. Zwrócono uwagę na znaczenie endoskopii zarówno w rozpoznawaniu jak i leczeniu p.z.t. u dzieci. Zaproponowano algorytm postępowania u dzieci z p.z.t.

  stosując format: