Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARCISZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza kliniczna nowotworów mózgu.
Tytuł angielski: Clinical analysis of brain neoplasms.
Autorzy: Barciszewska Anna-Maria
Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.22-26, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,559

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie analizy danych klinicznych dotyczących 129 chorych z nowotworami mózgu, leczonych operacyjnie w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu w 2001 roku, dokonano podziału guzów ze względu na ich rodzaj histopatologiczny i umiejscowienie anatomiczne. Analizowano najczęstsze objawy zgłaszane przez pacjentów, choroby towarzyszące (np. cukrzyca, nadciśnienie) oraz lokalizację ogniska pierwotnego nowotworów przerzutowych. W podsumowaniu przedstawiono analizę wyników leczenia badanej grupy pacjentów. Najczęstszymi guzami mózgu w badanej grupie były glejaki wielopostaciowe oraz guzy przerzutowe. Ponadto na końcowy wynik leczenia miał wpływ wiek badanych pacjentów i rodzaj histopatologiczny guza.


  2/2

  Tytuł oryginału: Epigenetyczna modyfikacja DNA.
  Tytuł angielski: Epigenetic modyfication of DNA.
  Autorzy: Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Barciszewska Mirosława Z., Gawrońska Iwona, Barciszewski Jan
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.73-78, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie wiemy, że dotychczas stwierdzane zaburzenia genetyczne w komórkach nowotworowych nie są jedynymi zmianami w ich genomie. Współistnieją z nimi różwnież inne mechanizmy biorące udział w nowotworzeniu, do których należą zmiany epigenetyczne, takie jak metylacja DNA i mutacje w zakresie histonów. Modyfikacje epigenetyczne zachowują stałą sekwencję kodu DNA, mają charakter dziedziczny i wpływają na zakres transkrypcji genu. Do modyfikacji epigenetycznych należy metylacja DNA polegająca na przyłączeniu grupy metylowej do węgla 5' cytozyny. Ten wysoce aktywny i ściśle regulowany proces jest wiernie przenoszony na następne komórki podczas ich podziału. Jednak nadal nie są znane mechanizmy regulacyjne pozwalające na demetylację podczas wczesnych stadiów rozwoju embrionalnego aby następnie odtworzyć właściwy kształt metylacji. W komórkach eukariotycznych, tak DNA jak i histony przybierają postać nukleosomów będących wyższego rzędu strukturą chromatyny. Celem posttranslacyjnej modyfikacji, obejmującej acetylację i metylację, są zakończenia aminowe histonów co prowadzi w efekcie do wzmocnienia czynników regulacyjnych, oddziaływuje na struktrę chromatyny i determinuje transkrypcję.

  stosując format: