Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARBARO
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja]
Opracowanie edytorskie: Bomba Jacek (red.), Barbaro Bogdan de (red.).
Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 109 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000 - Materiały z 1 konferencji ukazały się w 2000 r
Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Sygnatura GBL: 737,225

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Różne konteksty i co z nich wynika : wprowadzenie do problematyki konferencji
  Autorzy: Barbaro Bogdan de
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.9-11 - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Family assessment measures by Manfred Cierpka.
  Autorzy: Namysłowska Irena, Paszkiewicz Ewa, Siewierska Anna, Barbaro Bogdan de, Furgał Mariusz, Drożdżowicz Lucyna, Józefik Barbara, Beauvale Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.17-28, il., bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają Kwestionariusze do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki, omawiając szczegółowo ich właściwości i możliwości zastosowania zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the paper, authors describe some research tools for the assessment of family functioning, concentrating mainly of self-report questionnaires of the family members. Advantages and methodological limitations of such methods are discussed. Several questionnaires of self-report type are discribed such as e.g. the Family APGAR, Family Environment Scale, Mc Master Family Assesssment Device, as well as Family Assessment Measure (FAM) of Skinner and Steinhauer. Manfred Cierpka Family Assessment Measures are a modification of this last questionnaire. In the second part of the paper authors present in details Ceirpka Family Assessment Measures. The describe seven dimensions of the family functioning such as task accomplishement, role performance, communication, emotionality, affective involvement, control and values and norms. Family Assessment Measures consist of three questionnaires such as General Scale. Dyadic Scale and of Self-Rating Scale. General Scale focuses on how individual member views the family as a whole. The Dyadic Scale assess specific relationship dyads within the family and Self-Rating Scale addresses how an individual member views his or her functioning within the family. At the end, psychometric properties of these questionnaires are presented, as well as the general description, how they should be used in the process of the asaessment of the family for research and clinical practice of family therapy.


  4/7

  Tytuł oryginału: Niektóre psychometryczne własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Some psychometric attributes of the Family Assessment Questionnaires.
  Autorzy: Beauvale Andrzej, Barbaro Bogdan de, Namysłowska Irena, Furgał Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.29-40, bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zostały zaprezentowane niektóre ważniejsze efekty prac na walidacją i normalizacją Kwestionariuszy do Oceny Rodziny, polskiej adaptacji "Familienb”gen" Manfreda Cierpki i Gabriele Frevert.

  Streszczenie angielskie: In this article we present some of the more important findings from research aimed at the validation and normalisation of the family Assessment Questionnaire (Dyadic Questionnaire, Family Questionnaire, Sefl-Estimation Questionnaire), which is the Polish adaptation of Manfred Cierpka's and Gabriele Frevent's "Familienboegen". In the present study 1511 individuals from 557 families took part. Of these 658 individuals (including 162 children) come from 248 families which had to clinical health of adjustment problems, while 853 individuals (including 305 children) come from 309 families with problems due to schizophrenia, anorexia nervosa, coronary heart diseasee or family crisis. A new method of analysing raw results from the questionnaire scales was formulated and verified. This method was based on the criterium of sufficient satisfaction regarding the aspect of family measured by the scale. The original scales of all the questionnaires (Task Completion, Role Performance, Communication, Emotionally, Affective Involvement, Control, and Values and norms) were characterised by average or low reliability; the general scales were characterised by high reliability (the Dyadic Questoinnaire with very high reliability). As a result of factor analysis new scale were created with acceptable of high reliability. These were the sacle of Positive statements, the scale of Negative statements in the dyadic and family questionnaires, and the scales of kodness, care and resentment in the Sellf-Estimation Questionnaire ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Konsultacja rodzinna - możliwości i ograniczenia.
  Tytuł angielski: Systemic consultation - about possibilities and limitations.
  Autorzy: Rostworowska Maria, Opoczyńska Małgorzata, Barbaro Bogdan de
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.41-49, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia miejsce i rolę konsultacji rodzinnej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym osób hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu psychozy.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the role of systemic consultation in the diagnostic and therapeutic process of the people hospoitalised for the first time because of a psychotic episode. The following questions are going to be put: What is the role of systemic family consultation in the diagnostic and therapeutic process on the inpatient ward? What are the differences between systemic consultation and others forms of family interventions f.e. family interviews, psycho-education, systemic therapy? What are possibilities and limitations of consultation? Who does in invite to? These are only some of those questions, which are typical for daily clinical practice, in which the family consultation takes an important part. In this paper according to our clinical experience, we would like to share some of our throughts on the questions put. In spite of difficuklties the family consultation confronts us with, we are deeply convinced that it has an important part in therapeutic and diagnostic proces.


  6/7

  Tytuł oryginału: Striangulowana zdrada - terapia małżenstwa "z tą trzecią w tle". Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Triangulated unfaithfulness - marital therapy with "the third party in the background". Case report.
  Autorzy: Barbaro Bogdan de, Gdowska Katarzyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.83-87, bibliogr. 1 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują terapię małżeństwa, w którym do kryzysu doszło z chwilą ujawnienia sie zdrady męża. Terapia ujawnila szereg problemów małżeńskich, a w szczególności chiwejną równowagę między potrzebą bliskości a niepewnością i obawami przed bliskością. Sam fakt zdrady i konflikty dookoła osoby byłej kochanki okazał się kluczowym regulatorem relacji małżeńskiej.


  7/7

  Tytuł oryginału: Kontrakt w terapii rodzin - wybrane zagadnienia.
  Tytuł angielski: Contract in family therapy - some selected problems.
  Autorzy: Barbaro Bogdan de
  Źródło: Psychoterapia 2002 (4) s.23-30, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kontrakt terapeutyczny jest w terapii rodzin czymś trudnym, a zarazem kluczowym dla powodzenia terapii. Jednocześnie rzadko się na ten temat pisze i dyskutuje. Poniższe uwagi mają charakter refleksji nad praktycznymi trudnościami związanymi z zawieraniem kontraktu w terapii rodzin.

  Streszczenie angielskie: The authors presents - on the basis of his own experience, the importance of therapeutic contract in family therapy and difficulties and challenges therapists and families are facing. The author stresses that the contract is a process and describe circumstances causing the first meetings with therapists to be extremely difficult experiences. The therapist may overlook the family's difficulty. The contract has to do not only with the goals of therapy but the ways of the therapeutic work as well. In the paper, the author is describing the traps the therapist is exposed to during the contracting a therapy and contexts in which the contract failed. Paradoxes and factors specific for contract in family therapy (in opposite to the other forms of psychotherapy) are presented.

  stosując format: