Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Neuroendokrynne aspekty anorexia nervosa i bulimia nervosa.
Tytuł angielski: Neuroendocrine aspects of anorexia nervosa and bulimia nervosa.
Autorzy: Baranowska Bogusława
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.81-85, bibliogr. 42 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawowoe informacje o przyczynach, następstwach i leczeniu zaburzeń neurohormonalnych w obu zaburzeniach odżywiania.

  Streszczenie angielskie: Basic data about the causes, sequelae and treatment of neuroendocrine disturbances in both these eating disorders are presented in the paper.


  2/11

  Tytuł oryginału: Cor triatriatum sinistrum in children. A congenital cardiac anomaly which is difficult to diagnose.
  Tytuł polski: Lewostronne serce trójprzedsionkowe u dzieci. Wrodzona wada serca trudna diagnostycznie.
  Autorzy: Żyła-Frycz Maria, Baranowska Anna, Białkowski Jacek, Szkutnik Małgorzata, Goldstein Lili, Moll Jacek, Wojtalik Michał, Skalski Janusz, Zembala Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.30-36, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Cor triatriatum (CT) is a rare congenital cardiac anomaly which is difficult to diagnose. Aim. To present study group consisted of 15 patients (mean age 3,4 years, range 0.25-12 years) with CT in whom the results of clinical findings. ECG, chest radiography and echocardiography were analysed. Five patients underwent cardiac catheterisation. Results. Clinical symptoms and ECG as well as radiographic findings were non-specific. The final diagnosis was established based on echocardiographic examination. In all children CT was diagnosed; in addition, there patients had coexisting congenital anomaly such as ventricular septal defect, pulmonary stenosis or atrio-ventricular septal defect. The results of cardiac catheterisation did not change the diagnosis established by echocardiography. Fourteen patients underwent surgical correction. In three patients the intra-operative findings differed slightly from those obtained during echocardiography : in one patient the presence of total anomalous pulmonary venous connection with the right atrium was not confirmed, whereas in the other two patients an additional left superior vena cava connected with the left atrium was found. Two children died in the early post-operative period: one due to low cardiac output syndrome and the second due to central nervous disorder. Conclusions. CT is a congenital cardiac anomaly which may require early surgical intervention. Echocardiography with the use of Doppler technique is the best disagnostic method. During echocardiographic examination, special attention should be paid to venous drainage to the atria.


  3/11

  Tytuł oryginału: Elektroniczny chirurg.
  Autorzy: Baranowska Alicja
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.7-8, il.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Chirurg siada wygodnie w fotelu, zakłada gogle i mikrofon ze słuchawkami, ujmuje w ręce joysticki. Wzywa - po angielsku - zainstalowanego przy stole operacyjnym robota. Maszyna posłusznie melduje gotowość do pracy. Monitor pokazuje pole operacyjne w powiększeniu. Kolejna komenda i trzy mechaniczne ramiona zanurzają się w niewielkich otworach w ciele pacjenta. Operacja rozpoczęta.


  4/11

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe.
  Tytuł angielski: Estimation of coronary risk among physicians - participants of 5th International Congress of Polish Cardiac Society.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Baranowska Marzena, Stolarz Przemysław, Karpiński Grzegorz, Rudowski Robert, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.251-258, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46 ń 13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) 160 mg/dL stwierdzono u 11 L (7 proc.), 160 - 199 mg/dL - 44 L (28 proc.), 200 - 239 mg/dL - 57 L (36 proc.), 240 - 280 mg/dL - 45 L (29 proc.) i 280 mg/dL - 10 L (6 proc.), w tym 7 K. Średni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95 ń 1,3. Średnie R dla całej grupy wyniosło 5 proc. R 5 proc. R 6 proc. stwierdzono u 105 L (67 proc.), u 32 L (20 proc.) wykazano R z zakresu 11 - 15 proc. stwierdzono u 11 L (7 proc.). R 15 proc. stwierdzono u 9 L (6 proc.). Na 157 L 89 L (57 proc.) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. Średnie wartości RR dla całej grupy wynosiły: 125 ń 16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82 ń 9 mmHg dla RR ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevention of ischemic heart disease (IHD) and the control of risk factors is recommended for both patients and their doctor. Aim: To assess the occurrence of IHD risk factors and to estimate the risk of coronary event (RCE) in next 10 years among physicians (Ph) - participants of 5th International Congress of PCS 2001 in Warsaw. Methods: Questionnaire study (age, sex, IHD risk factors, life style), lipid profile assessment, single blood pressure measurements (BP) in group of 157 Ph, (61 males (M) and 96 females (F), mean age 46 ń 13). Results: Total cholesterol level (TC) 160 mg/dL was found in 11 Ph (7 p.c.), 160-199 mg/dL in 44 Ph (28 p.c.), 200 - 239 mg/dL in 57 Ph (36 p.c.), 240 - 280 mg/dL in 45 Ph (29 p.c.) and 280 mg/dL in 10 Ph (6 p.c., 7 F). Mean value of TC to HDL cholesterol (HDL-C) ratio was 4.95 ń 1.3. Mean RCE for the whole study group was 5 p.c. RCE was less than 6 p.c. in 105 Ph (67 p.c.), RCE 6-10 p.c. in 32 Ph (20 p.c.), RCE 11 - 15 p.c. in 11 Ph (7 p.c.) and RCE 15 p.c. in 9 Ph (6 p.c.). 89 Ph (57 p.c.) checked TC in previous 2 years. Mean systolic BP (SBP) for the whole study group was: 125 ń 16 mmHg and mean diastolic BP (DBP) was 82 ń 9. 32 Ph (20 p.c.) had prior the history of hypertension. In 14 Ph (44 p.c.) with the history of hypertension a single measurement of BP reveled SBP ň 140 mmHg and in 9 Ph with history of hypertension (28 p.c.) DBP ň 90 mmHg. Only in 12 Ph (38 p.c.) with the history of hypertension normal ...


  5/11

  Tytuł oryginału: Ocena działania leptyny i neuropeptydu Y (NPY) na wydzielanie hormonów przysadkowych i gonadowych oraz próba wyjaśnienia mechanizmu działania : praca doktorska
  Autorzy: Borowiec Monika, Baranowska Bogusława (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 144 k. : il., tab., bibliogr. 309 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20185

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  6/11

  Tytuł oryginału: Zawartość azotanów i azotynów w pełnym mleku w proszku z różnych rejonów Polski.
  Tytuł angielski: Content of nitrates and nitrites in whole milk powder in different regions of Poland.
  Autorzy: Żbikowski Zdzisław, Żbikowska Alicja, Baranowska Maria
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.341-350, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczano zawartość azotanów i azotynów w pełnym proszku mlecznym pochodzącym z różnych rejonów (zakładów) w kraju. W 34,2 proc. próbek stwierdzono bardzo niski poziom tych związków (wartości dopuszczalne dla pełnego mleka w proszku przeznaczonego do produkcji mleka modyfikowanego i mieszanek modyfikowancyh dla niemowląt) 64,1 proc. było zgodne z wymaganiami krajowymi, a w 1,7 proc. stwierdzono ich nieznaczne przekroczenie. Natomiast w 99,2 proc. próbek zawartość azotanów była zgodna z wymaganiami zagranicznymi.


  7/11

  Tytuł oryginału: Czynniki powodujące astenopię i próby jej leczenia.
  Tytuł angielski: Factors provoking asthenopia and it's treatment.
  Autorzy: Baranowska-George Teresa, Kaska Małgorzata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.57-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Main causes of asthenopia and it's treatment are described. In 32 patients insufficiency of accomodation was detected despite refractive correction. The treatment consisted of iontophoresis with vit. B1. In all patients exophoria at near distance was revealed and treated by prism correction. Follow-up examination was possible in 22 patients. Good results of vit. B1 were achieved in 30 (70 p.c.) eyes, in 13 eyes there was no improvement. By prism and refraction correction symptoms of asthenopia diminished in all 22 patients. Authors underline the need of complex treatment of asthenopia.


  8/11

  Tytuł oryginału: Wpływ kortykoliberyny (CRH) i innych czynników modulujących na wydzielanie progesteronu : praca doktorska
  Autorzy: Roguski Krzysztof, Baranowska Bogusława (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 132 k. : il., tab., streszcz. + wykaz publikacji : 6 k, bibliogr 358 poz.
  Sygnatura GBL: 45/21052

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  9/11

  Tytuł oryginału: Prawostronne serce trójprzedsionkowe.
  Tytuł angielski: Cor triatriatum dextrum.
  Autorzy: Żyła-Frycz Maria, Baranowska Anna, Rycaj Jarosław, Białkowski Jacek, Szkutnik Małgorzata, Wojtalik Michał, Zembala Marian
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.573-576, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku chłopca z siniczą złożoną wadą serca, u którego na podstawie badania echokardiograficznego rozpoznano serce trójprzedsionkowe prawostronne (CTD). Wadzie tej towarzyszył całkowity kanał przedsionkowo-komorowy (CAVC), L-malpozycja wielkich tętnic (L-TGA) oraz zastawkowe i podzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej (PS). Z powodu objawów utrudnionego spływu żył systemowych w 13 miesiącu życia u dziecka wykonano skuteczne (ale tylko czasowo) przezskórne poszerzenie otworu w błonie dzielącej prawy przedsionek. W 2 rż. u chłopca wykonano dwukierukowe zespolenie metodą Glenna oraz chirurgiczne poszerzenie otworu w błonie w świetle prawego przedsionka (RA). Obecny stan dziecka jest dobry, a za pomocą badania echokardiograficznego stwierdza się swobodny przepływ przez otwór w błonie dzielącej RA oraz dobry hemodynamiczny efekt zabiegu Glenna.

  Streszczenie angielskie: We present a case of the boy with cor triatriatum dexter accompanied by complex cyanotic heart defect. Based on transtoracic echocardiography, diagnosis of cor triatriatum dexter, atrioventricualr septal defect, L-transposition of great arteries and right ventricle outflow tract obstruction was established. For signs of systemic congestion, in the 13th month boy's life interventional heart catheterization was perfomred and communication between right and accessory atrium was improved. In the 2nd year of the boy's life the Glenn procedure was performed and defect in membrane dividing right atrium was surgically widdened. At last control general condition of the child was good, communication between right and accessory atrium was without important gradient and hemodynamic effect of the Glenn operation was satisfactory.


  10/11

  Tytuł oryginału: Problemy związane z nadwrażliwością zębiny - przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Wysokińska-Miszczuk Joanna, Baranowska Małgorzata
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (3) s.20, 22-25, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: SP ZOZ-y - jaka przyszłość?
  Autorzy: Baranowska Alicja
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.22-24, il. - Konferencja pt. Przyszłość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Warszawa 05.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: