Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARANCEWICZ-ŁOSEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przypadek wieloogniskowej grzybicy skóry wywołanej różnymi patogenami.
Tytuł angielski: A cause of multifocal cutaneous mycosis with different pathogens.
Autorzy: Kołodziej Tomasz, Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Okołów Sylwia, Baran Eugeniusz
Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.163-165, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,181

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 53-letniego pacjenta leczonego od 5 lat z powodu kłębuszkowego zapalenia nerek środkami immunosupresyjnymi rozwinęły się na skórze wieloogniskowe zmiany grzybicze. Stwierdzono rozległe zmiany na skórze stóp wywołane przez Trichophyton mentagrophytes, prawego podudzia - Trichophyton mentagrophytes oraz pachwin - Epidermophyton floccosum i Mucor sp. Ze zmienionych paznokci stóp i lewej ręki wyhodowano Trichophyton rubrum. Po 4 tygodniach leczenia doustnego terbinafiną (250 mg dziennie) oraz miejscowo cyklopirksem zmiany, z wyjątkiem paznokciowych, ustąpiły. Wniosek: W przypadku wieloogniskowych zmian u pacjenta poddanego immunosupresji należy badać każde ognisko osobno.


  2/4

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: White sponge nevus in the oral mucosa and in the esophagus of a 6-years-old girl.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Barancewicz-Łosek Maria, Radwańska-Mizia Edyta, Wąsik Feliks, Kuryszko Jan, Baran Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.335-338, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 6-letnią dziewczynkę, u której rozpoznano białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku. Choroba występuje rzadko, dziedziczy się autosomalnie dominująco z wysoką penetracją. U dziewczynki objawy choroby wystąpiły w pierwszych miesiącach życia w postaci białych, niebolesnych nalotów na śluzówce policzków i języka. Wykonane w 6 r.ż. badanie gastroskopowe wykazało podobne zmiany w przełyku. Badanie hisopatologiczne wycinka z błony śluzowej wykazało pogrubienie nabłonka, niepełne rogowacenie z parakeratozą, dyskeratozą, stanem gąbczastym i komórkami balonowatymi. Obraz w mikroskopie elektronowym wykazał znacznego stopnia zaburzenie keratynizacji nabłonka, rozluźnienie i dezintegrację połączeń między komórkami warstwy kolczystej. W leczeniu stosowano doustnie zawiesinę tetracykliny, leki przciwgrzybiczne, sukralfat, nie uzyskując ustąpienia zmian chorobowych.

  Streszczenie angielskie: A six-year-old girl diagnosed with white spong nevous of oral cavity and esophagus mucosa is described. The disease is a rare autosomal dominant disorder with high penetration. In the girl the symptoms of the disease occurred in the first months of life in the form of white, non-painful plaques on the mucosa of the buccal and tongue. An examination performed in the sixth year of life showed similar changes in the esophagus. Histopathological examination of buccal mucosa showed thickened epithelium, incomplete keratosis with parakeratosis, dyskeratosis, spongous state and prickle-cells. The picture obtained with electrone microscope revealed extensively disturbed keratinisation, loosening of the junctions of cells in the prickle-cells layer. In the treatment oral tetracyclines, anti-fungal drugs and sucralfat were applied, which did not cause improvement.


  4/4

  Tytuł oryginału: Dermatitis periorbicularis - przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne w leczeniu izoniazydem.
  Tytuł angielski: Dermatitis periorbicularis - references review and own experience in isoniazid treatment.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Barancewicz-Łosek Maria
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.306, 308-310, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dermatitis periorbicularis powszechnie uważane jest za odmianę zapalenia okołoustnego o umiejscowieniu okołooczodołowym. Zmiany w postaci drobnych grudek i/lub mikrokrost umiejscawiają się wyłącznie wokół oczu albo też w innej części twarzy. Badanie histopatologiczne wykazuje nacieki limfocytarne wokół naczyń i przydatków skóry lub obraz tkanki ziarninopodobnej. W etiopatogenezie schorzenia kluczową rolę odgrywają miejscowo stosowane preparay kortykosteroidowe. Dermatitis periorbicularis należy różnicować przede wszystkim ze zmianami o charakterze alergii kontaktowej. W leczeniu, oprócz odstawienia miejscowych kortykosteroidów, lekiem z wyboru jest doustna tetracyklina. Przedstawiono dwa własne przypadki dermatitis periorbicularis z histologicznym sarkoidalnopodobnym obrazem, w których zastosowany u pacjentów izoniazyd spowodował ustąpienie zmian skórnych po około 2 miesiącach terapii.

  Streszczenie angielskie: Periorbital dermatitis is regarded as variant of perioral dermatitis with periorbital localization. Small papules and/or mikropustules are found exclusively in periocular location or similar lesions may additionally appear on different of the face skin. Histopathology reveals limphocytic infiltration around blood vessels and skin appendages or granulomatous tissue. Prolonged usage of topical corticosteroids plays an important role in the pathogenesis of periorbital dermatitis. The disease should be mainly differentiated from allergic contact dermatitis. Topical corticosteroids must be immediately disconstinued. Oral tetracycline is a drug of choice. Two own patients with periorbital dermatitis showing granulomatous histology are described. Two months of izoniazide therapy resulted in almost complete cure.

  stosując format: