Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zakażenia HIV i AIDS u kobiet i dzieci
Autorzy: Barańska Marta, Ciastoń-Przecławska Elżbieta, Dajek Zygmunt, Daniluk-Kula Barbara, Kmita Grażyna, Majewski Sławomir, Marczyńska Magdalena, Niemiec Tomasz, Rogowska-Szadkowska Dorota, Rudnicka Iwona, Stańczak Janusz J.
Opracowanie edytorskie: Niemiec Tomasz (red.), Majewski Sławomir (red.).
Źródło: - Warszwa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,007

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/21

  Tytuł oryginału: Filtracja jako sposób zmniejszenia narażenia pacjentów w diagnostyce radiologicznej.
  Tytuł angielski: Filters for dose reduction in radiology.
  Autorzy: Barańska Dobromiła, Biegański Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.83-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawion ofizyczne aspekty zastosowania filtracji w celu utwardzenia wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przydatność tej metody w zmnijeszeniu narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące. Spośród różnych materiałów używanych jako filtry Komisja Europejska zaleca stsowanie odpowiedniej grubości płytek aluminium i miedzi (1 mm Al i 0,1 - 0,2 mm Cu) w większości konwencjonalnych badań rentgenowskich. Uzyskiwane wówczas redukcje dawki powierzchniowej i efektywnej są w zakresie 37 - 45 proc. Montaż dodatkowego filtru jest postępowaniem prostym, o niskich kosztach. Wprowadzenie tej metody zalecane jest w każdej pracowni rentgenowskiej.

  Streszczenie angielskie: The physical aspects of additional filtration as a method of "hardening" of the X-ray beam, and its effectiveness on the reduction of the radiation dose are presented. Among many various filter materials, European Commission recommend the aluminium and copper filters (1 mm Al and 0,1 - 0,2 mm Cu) as sufficient in most conventional X-ray examinations. This filtration allows to reduce the effective dose and entrance surface dose by 37-45 p.c. of initial value. Filter installation is easy and inexpensive, hence it is recommended for all X-rays departments.


  3/21

  Tytuł oryginału: Postępujące uszkodzenia nerwów czaszkowych u pacjentów z meningiozą nowotworową - dwa przypadki kliniczne.
  Tytuł angielski: Leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury - report of two cases.
  Autorzy: Babiuch Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.581-586, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwa przypadku chorych z postępującym uszkodzeniem nerwów czaszkowych w przebiegu nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Omawiamy stan neurologiczny, procedury diagnostyczne oraz zaproponowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: This paper reports two cases of leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury as the first clinical sign of disseminated disease. Neurological state, diagnostic procedure and treatment are described.


  4/21

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii gronkowcowej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.57-60, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/21

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii paciorkowcowej i mieszanej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.61-62, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/21

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Liszajec zakaźny.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.64, 66-67, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/21

  Tytuł oryginału: Modulation by cationic amphiphilic drugs of serine base-exchange, phospholipase D and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells.
  Autorzy: Bobeszko Marta, Czajkowski Rafał, Wójcik Magdalena, Sabała Paweł, Lei Lingsheng, Nalepa Irena, Barańska Jolanta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.483-493, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We aimed to assess the effect of three drugs belonging to amphiphilic cations, imipramine, amitriptyline and propranolol, on lipid synthesis and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells. Antidepressants, imipramine and amitriptyline, had a stimulatory effect on [14C]serine incorporation into phosphatidylserine. Similar effect was induced by propranolol, antidysrhythmic drug and an antagonist of á-adrenergic receptor, but not by isoproterenol, a selective agonist of this receptor. Stimulation of serine base-exchange activity by amphiphilic cations occured at concentration as low as 5 - 25 ćM that may be reached during clinical treatment. At much higher concentration (250 ćM), those drugs also stimulated phospholipase D-mediated synthesis of [14C]phosphatidylethanol and blocked phorbol ester-induced, protein kinase C-dependent phospholipase D activity. The latter effect already occurred at low (25 ćM) concentration of drugs. We have also shown that treatment of the cells with amphiphilic cations (1 mM) produced only a weak incrase in the intracellular Ca2+ concentration and did not affect Ca2+ release from the intracellular stores evoked by nucleotide receptor agonists, ATP and ADP. In contrast, this treatment strongly diminished an unspecific leak of Ca2+ from the endoplasmic reticulum caused by thapsigarin and ionomycin. Mianserin, which is not cationic amphiphilic drug, did not affect phosphatidylserine synthesis and phospholipase D activity and produced heterogenous and chaotic Ca2+ responses. Our results suggest that imipramine, amitriptyline and propranolol may modulate lipid synthesis and intracellular calcium signaling independently of theis action on membrane receptors, most probably by modification of the physicochemical properties of cell membranes.


  8/21

  Tytuł oryginału: Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych u dzieci w rejonie Gdańska w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Mycotic infections of skin and mucous membranes in children in the district of Gdańsk between 1999-2001.
  Autorzy: Lange Magdalena, Nowicki Roman, Bykowska Barbara, Barańska Wioleta
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.75-81, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Grzybice skóry i błon śluzowych u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Ze względu na znaczną liczbę zakażeń, zmienność flory grzybiczej oraz niewielką ilość doniesień dotyczących grzybicy u dzieci w Klinice Dermatologicznej AMG podjęto badania epodemiologiczne i kliniczne nad grzybicami skóry wieku rozwojowego. Cel pracy: Analiza: 1) czynników patogennych u dzieci, 2) częstości występowania różnych postaci klinicznych grzybic u dzieci, 3) sezonowości występowania infekcji grzybiczych wywołanych przez dermatofity. Materiał i metody: W latach 1999-2001 badaniami objęto 557 dzieci w wieku 0-18 lat z podejrzeniem grzybicy skóry. Na podstawie obrazu klinicznego i bezpośredniego badania mikologicznego grzybice rozpoznano w 155 (27,8 proc.) przypadkach; dodatnie hodowle uzyskano w 146 (94,2 proc.) przypadkach. Wyniki: Najczęstrzym czynnikiem etiologicznym był Microsporum (M.) canis - 58 (39,7 proc.) przypadków zakażeń, który dominował w grupie wiekowej 4-7 lat (63,4 proc. zakażeń w tej grupie). Drugie miejsce pod względem częstości występowania zajmowały grzyby drożdżopodobne - 51 (33 proc.) przypadków zakażeń. Dominowały one u dzieci w wieku 0-3 lat (58,3 proc. zakażeń w tej grupie). Trichophyton (T.) rubrum izolowano w 16 (11 proc.) przypadkach, głównie u dzieci pomiędzy 12-15 r.ż. (ok. 25 proc. zakażeń w tej grupie). Infekcje grzybicze dotyczyły najczęściej skóry gładkiej - 44 (30 proc.) przypadki, oraz owłosionej skóry głowy - 31 (21 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Dermatomycosis in children are essential diagnostic and therapeutic problem. Epidemiological and clinical research on dermatomycosis in children were undertaken in Department in dermatology of Gdańsk Medical University, because of a significant number of infections and quite few publications concerning the problem. Aim: The analysis of: 1) pathogenes in fungi diseases in children in the district of Gdańsk in last 3 years, 2) frequency of various forms of fungi diseases in children, 3) distribution of cases of dermatophytosis during the course of the year. Material and methods: Between 1999 - 2001 557 children aged 0-18 years suspected dermatomycosis were examined. In 155 cases the mycosis was diagnosed on the basic of typical clinical picture and direcet tests. The mycosis was confirmed with positive culture results in 146 (94.2 p.c.) cases. Results: The most common isolated dermatophyte was Microsporum (M.) canis 58 (39.7 p.c.) cases, which dominated in children aged 4-7 years (63.4 p.c. cases in this group). The second place as far as frequency of appearance was concerned has taken Yeast-like fungi 51 (33 p.c.) cases - they predominanted in children aged 0-3 years (58.3 p.c. infections in this group. Trichophyton (T.) rubrum was isolated in 16 (11 p.c.) cases, especially in children aged 12-15 years (about 25 p.c. of infections in this group). The lesions were the most often situated on the hairless skin in 44 (30 p.c.) cases and scalp 31 (21 p.c.) ...


  9/21

  Tytuł oryginału: Leukodystrofia metachromatyczna postać wieku dojrzałego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Metachromatic leukodystrophy in an adult. Clinical case.
  Autorzy: Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Seniów Joanna, Paprot Ewa, Ługowska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.191-197, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leukodystrofia metachromatyczna jest genetycznie uwarunkowaną chorobą metaboliczną występującą zwykle w dzieciństwie, jakkolwiek zdrarzają się przypadki wystąpienia schorzenia w wieku późniejszym cechujące się objawami postępującego zespołu otępiennego. Autorzy przedstawili przypadek kliniczny leukodystrofii metachromatycznej - postaci wieku dojrzałego, jako diagnostykę różnicową oraz badania pozwalające na ustalenie rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: Metachromatic leukodystrophy is a genetic metabolic disease which generally occurs in childhood, surprisingly it can also occur during adulthood. Adult forms have very often characteristic presentations with progressive dementia. The authors presented a case of metachromatic leukodystrophy in an adult, differential diagnosis and examinations which possible made diagnosis.


  10/21

  Tytuł oryginału: Stężenia insektycydów chloroorganicznych w tkance tłuszczowej gruczołu piersiowego kobiet w Polsce w latach 1997-2001.
  Tytuł angielski: Levels of organochlorine insecticides in breast adipose tissue of Polish women, 1997-2001.
  Autorzy: Struciński Paweł, Ludwicki Jan K., Góralczyk Katarzyna, Czaja Katarzyna, Olszewski Włodzimierz, Jethon Józef, Barańska Joanna, Hernik Agnieszka
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.221-230, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie wybranych insektcydów chloroorganicznychL ŕ-, á-, ç- i ë-HCH, izomerów p,p'-DDT, oxy-chlordanu i heptachloru w wycinkach tkanki tłuszczowej pobranych z gruczołu piersiowego 67 kobiet w wieku od 15 do 74 lat. We wszystkich próbkach stwierdzono obecność á-HCH, p,p'-DDE oraz p,p-DDT. Stężenia pozostałych związków, wykrywanych w mniejszym odsetku próbek, były w większości przypadków zbliżone do odpowiednich granic oznaczalności. Stała obecność niektórych związków chloroorganicznych w tkance tłuszczowej sutka kobiet budzi uzsadnione obawy, zwłaszcza w świetle doniesień o roli tych substancji jako czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka sutka.


  11/21

  Tytuł oryginału: Rozwarstwienie wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej jako przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu u 19-letniej pacjentki - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Internal carotid artery wall dissection as a cause of stroke in patient aged 19 years. Case report.
  Autorzy: Litwin Tomasz, Sarzyńska-Długosz Iwona, Barańska-Gieruszczak Maria, Dowżenko Anatol, Rozenfeld Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.809-813, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek udaru niedokrwiennego mózgu u młodej dorosłej osoby spowodowany rozwarstwieniem wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, które wystąpiło po gwałtownym pochyleniu głowy. U pacjentki wystąpił niedowład połowiczy lewostronny, który całkowicie wycofał się podczas rehabilitacji i w czasie 1,5 roku po incydencie nie stwierdza się odchyleń w badaniu neurologicznym.


  12/21

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności kompomerów w odbudowie ubytków próchnicowych w zębach mlecznych w świetle badań klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Wiśniewski Piotr, Barańska-Gachowska Maria (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu, Wojewódzkie Centrum Medyczne Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Opolu
  Źródło: 2002, 75 k., [102] k. tabl. : bibliogr. 136 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20206

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.


  13/21

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia ropnych chorób skóry.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.10, 12, 14, 16, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/21

  Tytuł oryginału: Miejscowe i ogólne leczenie trądziku pospolitego. Jak wybrać najlepszy model terapii dla każdego pacjenta?
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.24, 26, 28, 30, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wystepują trzy zasadnicze odmiany kliniczne trądziku: trądzik zaskórnikowy (acne comedonica) - z licznymi zaskórnikami otwartymi i zamkniętymi, trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulopustulosa) - w którym obok zaskórników występują również grudki i krosty, trądzik ropowiczy (acne phlegmonosa) - z licznymi głębokimi zapalnymi guzami i guzkami wypełnionymi treścią ropną z różną tendencją do bliznowacenia. Każda z tych postaci charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia zmian, od łagodnego poprzez umiarkowany do ciężkiego, i wymaga innego postępowania terapeutycznego. Celem leczenia jest zapobieganie nadmiernemu rogowaceniu, zahamowanie rozwoju Propionibacterium acnes oraz zmniejszenie łojotoku. W artykule przedstawiono zasady doboru optymalnej terapii poszczególnych postaci trądziku.


  15/21

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe - wskazania szczególne.
  Tytuł angielski: New antiepileptic drugs - specific indications.
  Autorzy: Barańska-Gieruszczak Maria, Pilip Sławomir, Niedzielska Krystyna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.769-771, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy wskazują kilka szczególnych zastosowań nowych leków przeciwpadaczkowych: okskarbazepiny, lamotryginy, wigabatryny, tiagabiny, gabapentyny, topiramatu i felbamatu. Dotyczą one głównie osób w wieku dojrzewania, pacjentów w wieku podeszłym oraz kobiet w okresie prokrescji. Ustalenie takich szczególnych wskazań wydaje się być bardzo istotne w świetle zarówno problemów klinicznych, jaki faramkoekonomicznych.

  Streszczenie angielskie: The authors point to some specific indications for new antiepileptic drugs. These drugs may be successfully used in adolescents, elderly and pregnant women.


  16/21

  Tytuł oryginału: Natriuretic peptides reduce plasminogen activator inhibitor-1 expression in human endothelial cells.
  Autorzy: Pawłowska Zofia, Jerczyńska Hanna, Szemraj Janusz, Barańska Patrycja, Świątkowska Maria, Cierniewski Czesław S.
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1153-1157, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Plasma concentrations of natriuretic peptides increase in some pathological conditions, but very little is known about the effect of these vasodilator peptides on the regulation of the blood coagulation system. The fundamental role in the regulation of fibrinolysis is played by plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1). Recent studies demonstrate that natriuretic peptides can modulate PAI-1 expression in bovine aortic smooth muscle cells and rat aortic endothelial cells. In this report, we tested the effect of natriuretic peptides on PAI-1 expression in the human endothelial cell line (EA.hy 926). For this purpose, we treated the cell cultures with ANP, BNP and CNP, and modulation of PAI-1 synthesis was evaluated. We compared the effect of natiuretic peptides on synthesis and release of PAI-1 in unstimulated cells, and after activation with tumour necrosis factor ŕ (TNFŕ). Natriuretic peptides abolished TNFŕ- induced upregulation of PAI-1 expression at both the PAI-1 mRNA and the antigen levels. The inhibitory efficiency was higher in the case of CNP when compared to that produced by ANP and BNP, particularly when TNFŕ-stimulated cells were used. We observed an inhibition of stimulatory effect of TNFŕ on PAI-1 expression also at the level of the PAI-1 promoter in cells transfected with a PAI-1 promoter fragment (+71 to -800). The PAI-1 promoter activity was markedly inhibited by C-type natriuretic peptide, already at a very low (0.001 ćM) concentration of the peptide.


  17/21

  Tytuł oryginału: Cross-talk between the ATP and ADP nucleotide receptor signalling pathways in glioma C6 cells.
  Autorzy: Czajkowski Rafał, Barańska Jolanta
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.877-889, il., bibliogr. s. 886-889 - 4 Polsko-Ukraińska Konferencja im. Jakuba Parnasa Wrocław 15-17.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this reveiw we summarize the present status of our knowledge on the enzymes involved in the extracellular metabolism of nucleotides and the receptros involved in nucleotide signalling. We focus on the mechanism of the ATP and ADP signalling pathways in glioma C6, representative of the type of nonexcitable cells. In these cells, ATP acts on teh P2Y2 receptor coupled to phospholipase C, whereas ADP on two distinct P2Y receptors: P2Y1 adn P2Y12. The former is linked to phospholipase C and the later is negatively coupled to adenylyl cyclase. The possible cross-talk between the ATP-, ADP- and adenosine-induced pathways, leading to simultaneous regulation of inositol 1,4,5-triphosphate and cAMP mediated signalling, is discussed.


  18/21

  Tytuł oryginału: Report of the 4th Polish-Ukrainian Parnas conference.
  Autorzy: Dzugaj Andrzej, Barańska Jolanta
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.1053-1054 - 4 Konferencja Polsko-Ukarińska Jakuba Parnasa Wrocław 15-17.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Temat osobowy:
 • Parnas
 • Jakub


  19/21

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe w monoterapii.
  Autorzy: Barańska-Gieruszczak Maria, Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Niedzielska Krystyna, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.97-108, bibliogr. [45] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Monoterapia jest podstawową metodą leczenia padaczki. Około 70 proc. pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką uzyskuje dobrą kontrolą napadów po włączeniu jednego dobrze wybranego leku, a połowa tych, którzy nie zareagowali dobrze, uzyskuje dobry efekt przy zmianie pierwotnego leku przeciwpadaczkowego (LPP) na inny. Podstawową korzyścią monoterapii jest mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (również wynikających z interakcji dwóch LPP), łatwiejsza współpraca z pacjentem i dobór dawki, oraz mniejsze koszty leczenia. Jakkolwiek monoterapia lekami klasycznymi, jak karbamazepinem, kwas walproinowy, fenobarbital czy fenytoina daje dobre efekty leczenia, niektóre nowe LPP okazały się skuteczne w monoterapii alternatywnej, a nawet pierwotnej. Wiadomo powszechnie, że leki nowej generacji mają niezbyt nasilone objawy niepożądane przy prawidłowym wprowadzaniu leku. Podczas stosowania leków tej grupy nie obserwuje się upośledzenia zdolności poznawczych, zespołu policystycznych jajników, przyrostu masy ciała czy zaburzeń hormonalnych. Bardzo niewielkie są również interakcje farmakokinetyczne. W tej sytuacji leki nowej generacji, poza padaczką lekooporną, powinny być stosowanee w monoterapii padaczki nowo zdiagnozowanej oraz u osób, u których istnieją specjalne wskazania.

  Streszczenie angielskie: Monotherapy remains the mainstay for treatment of epilepsy. On average, approximately 70 p.c. of patients with newly diagnosed epilepsy have seizures effectively controlled with one appropriately selected antiepileptic drug (AED). Moreover, a significant proportion up to 50 p.c. of patients whose seizures are not effectively controlled by the initial AED treatment can be successfully managed by an alternative AED. The main benefits of monotherapy are less frequency of adversive effects, easier dosagee, better compliance and less cost of treatment. Monotherapy with classic AED is efficacious but new AED occur to be equally effective and are better tolerated. The very serious adverse events as impairment of concentration and attention, polycystic ovary syndrom, hormonal disturbances are not reported with new AED. They have also very small number of pharmacokinetic interactions with other AED. Beside refractory epilepsy new AED should be considered for treatment of new diagnosed epilepsy especially for children, elderly patients, woman in reproductive age etc.


  20/21

  Tytuł oryginału: Neurolisterioza przebiegająca pod postacią ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Neurolisteriosis presenting as a laptomeningitis - a case report.
  Autorzy: Łysiak Zofia, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Poniatowska Renata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1221-1226, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie pałeczką Listeria monocytogenes jest rzadką, trudną do rozpoznania, ale często obarczoną wysoką śmiertelnością, przyczyną neuroinfekcji u osób dorosłych. Przedstyawiono przypadek listeriozowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, o pomyślnym przebiegu klinicznym, u 78-letniej kobiety z odniżoną odpornością po przebytej infekcji wirusowej (półpasiec).

  Streszczenie angielskie: The Listeria monocytogenes infection is rare and difficult to diagnosis. However, it is associated with a high mortality in adults. A case is presented of a 78-year-old woman with an immunological deficit following viral infection (herpes zoster).


  21/21

  Tytuł oryginału: Trądzik pospolity - współczesne leczenie.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.117-118, 120-121, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: