Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARAŃCZYK-KUŹMA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Arginaza jako marker procesu nowotworowego.
Tytuł angielski: Arginase as a marker of cancerogenesis. [P.] 1: Monitoring of patients after resection of colorectal cancer.
Autorzy: Porembska Zofia, Mielczarek Magdalena, Nyckowski Paweł, Barańczyk-Kuźma Anna
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.284-285, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Aktywność arginazy w surowicy 40 chorych na pierwotnego raka jelita grubego, mierzona w dniu poprzedzającym chirurgiczne usunięcie guza, była prawie 5-krotnie większa niż w surowicy zdrowych dawcow krwi. Przedoperacyjny wzrost aktywności tego enzymu stwierdzono u 28 spośrod 40 badanych chorych (7- proc.). Po usunięciu guza aktywność arginazy zmniejszyła się i u większości chorych 6 dni po operacji wracała do poziomu prawidłowego. U 32 chorych (86 proc.) utrzymywała się na niskim poziomie przez 3 lata i w tym okresie nie stwierdzono u nich wystąpienia zmian nowotworowych. U 5 pacjentów wzrosła znacząco i u 3 z nuich stwoierdzono wznowe raka jelkita grubego, a u 2 przerzuty do wątroby. Zwiększenie aktywności arginazy w surowicy chorych po resekcji raka jelita grubego może wskazywać na wystąpienie miejscowej wznowy guza lub jego przerzutów do wątroby. Monitorowanie aktywności arginazy w surowicy chorych w okresie pooperacyjnym może więc mieć istotne znaczenie diagnostyczne.


  2/3

  Tytuł oryginału: Arginaza jako marker procesu nowotworowego.
  Tytuł angielski: Arginase as a marker of cancerogenesis. [P.] 2: Monitoring of patients after resection of colorectal liver metastases.
  Autorzy: Porembska Zofia, Nyckowski Paweł, Skwarek Anna, Mielczarek Magdalena, Barańczyk-Kuźma Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.286-288, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedoperacyjna aktywność arginazy w surowicy chorych z przerzutami pierwotnego raka jelita grubego do wątroby jest zwiększona od kilku do kilkudziesięciu razy w porównaniu do aktywności w surowicy zdrowych. Przed operacją u 100 badanych pacjentów wyodrębniono 2 zakresy aktywności arginazy - u 65 mieściła się ona w zakresie 10-70 U/l (gupa I), u 35 pozostawała w zakresie od 100 do 200 U/l (grupa II). W grupie I zwiększenie aktywności stwierdzono u 83 proc. chorych, w grupie II u wszystkich chorych (100 proc.). Po resekcji guzów przerzutowych u większości chorych aktywność zmniejszała się do poziomu normy. W ciągu 3 lat obserwacji u 88 i 63 proc. pacjentów, odpowiednio z grupy I i II, nie wykazano jej ponownego zwiększenia ani wznowy procesu nowotworowego. U 13 i 37 proc. chorych, odpowiednio z każdej grupy, aktywność ta w różnym okresie po operacji ulegla zwiększeniu. W tej grupie chorych doszło do ponownego przerzutu do wątroby lub nastąpił zgon. Znacznie częściej dochodziło do powstania przerzutów i do zgonów w grupie II niż w grupie I. stwierdzenie zwiększonej aktywności arginazy w surowicy po operacji guzów przerzutowych raka jelita grubego do wątroby wskazuje na konieczność kontroli pacjentów pod kątem możliwości wystąpienia u nich dalszych przerzutów. Szczególną grupą ryzyka wydają się chorzy, u ktorych aktywność arginazy wynosi 100 U/l surowicy i więcej.


  3/3

  Tytuł oryginału: Biochemia : skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I Wydziału Lekarskiego
  Autorzy: Szumiło Maria, Czeczot Hanna, Graboń Wojciech, Sadurska Bożenna, Barańczyk-Kuźma Anna, Rahden-Staroń Iwonna
  Opracowanie edytorskie: Barańczyk-Kuźma Anna (red.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. AM 2002, [10], 130 s. : il., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,037

  stosując format: