Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAR
Liczba odnalezionych rekordów: 343Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/343

Tytuł oryginału: Minimalna interwencja przeciwtytoniowa.
Tytuł angielski: Minimum antinicotine intervention.
Autorzy: Bartkowiak Zbigniew
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.19-22, il.
Sygnatura GBL: 734,454

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/343

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiaru DPOAE w ocenie czynności ślimaka u pacjentów z szumem usznym i prawidłowym słuchem
  Autorzy: Bartnik Grażyna, Rogowski Marek, Fabijańska Anna, Raj-Koziak Danuta, Borawska Beata
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.111-114, il., bibliogr. 15 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/343

  Tytuł oryginału: Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego.
  Autorzy: Bartoszewicz Robert, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (3) s.3-95, il., tab., bibliogr. 180 poz.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/343

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zakażenia HIV i AIDS u kobiet i dzieci
  Autorzy: Barańska Marta, Ciastoń-Przecławska Elżbieta, Dajek Zygmunt, Daniluk-Kula Barbara, Kmita Grażyna, Majewski Sławomir, Marczyńska Magdalena, Niemiec Tomasz, Rogowska-Szadkowska Dorota, Rudnicka Iwona, Stańczak Janusz J.
  Opracowanie edytorskie: Niemiec Tomasz (red.), Majewski Sławomir (red.).
  Źródło: - Warszwa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 739,007

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/343

  Tytuł oryginału: Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych.
  Tytuł angielski: Progress in the therapy of stuttering children and young people conducted under fixed-period conditions.
  Autorzy: Chęciek Mieczysław, Bartkowicz Zdzisław, Pielecki Andrzej, Węsierska Katarzyna
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.201-212, tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/343

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Mazovian Voivodship.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Osikowska-Loksztejn Maria, Wojda Marzena, Bar-Andziak Ewa, Bartoszewicz Zbigniew, Górnicka Barbara, Bogdańska Magdalena, Płazińska Maria Teresa, Skórski Maciej, Wiechno Wiesław, Szostek Mieczysław, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.105-115, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W latach 1987-1990 przeprowadzono w Polsce badania populacyjne których celem było ustalenie czy podjęte po awarii jądrowej w Czarnobylu działania profilaktyczne były skuteczne i bezpieczne oraz jakie dawki 131-J zostały zdeponowane w tarczycach i czy doprowadziły one do wczesnego rozwoju chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i zaburzeń czynności tarczycy. W latach 1997-2001 powtórzono badania populacyjne a dodatkowo postanowiono zbadać czy niewielka lub umiarkowana dawka 131-J skumulowana w tarczycach doprowadziła po 10-13 latach do rozwoju nowotworów tarczycy. Badaniami objęto ostatecznie 276 chorych zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy zostali skierowani do Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie z powodu pojedynczego guzka tarczycy lub wola guzowatego i po zbadaniu zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Warunkami włączenia chorych do programu były wiek, który w czasie awarii w Czarnobylu nie przekraczał 25 lat, przebywanie chorych w okresie awarii na obszarze obecngo woj. mazow. i brak jakichkolwiek innych schorzeń poza patologią tarczycy. W okresie badania wiek chorych wahał się od 20 do 40 lat i wynosił średnio 27,6 ń 6,0 lat. U pacjentów przeprowadzano badanie ultrasonograficzne tarczycy na podstawie którego określano pojemność gruczołu oraz jego strukturę. Wykonywano ozanczenia poziomu hormonu tyreotropowego przysadki poziomów wolnej trijodotyroniny i wolnej tyroksyny w surowicy krwi. ...

  Streszczenie angielskie: In the years 1987 and 1990, population studies were performed to determine the efficacy of prophylactic measures used to counter the effects of the thermonuclear reactor malfunction in Chernobyl. Assessed were the safety and benefits of those methods, as well as, quantitatively, the dosage of I-131 and its effects on the development of neoplasms, autoimmunological and thyroid gland disorders. Between 1997 and 2001, the second series of studies moderate were performed to assess whether the moderate dose of I-131 cumulated in the thyroid, led to the development of cancer. The study was performed on 276 individuals living in Mazovia, who were admitted to the out-patient clinic ofteh Department of Internal Medicine and Endocrinology, Warsaw Medical Hospital because of the diagnosed single thyroid tumor or nodular goiter, who were then scheduled for surgery. The patients, undergoing study, had to be below 25 years of age at the time of the Chernobyl reactor meltdown, and living in Mazovia at the time, and with no previous medical history apart from that concerning the thyroid. During the study, patient's age was between 20 to 40 years (mean 27.6 ń 6 years). Ultrasound of the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid gland volume and structure. TRH, T4 and T3 assays were perfor,med. Anti-microsolal antibody (ATM) levels in blood serum, as well as teh levels of morning urine iodine were assessed. ...


  7/343

  Tytuł oryginału: Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii
  Autorzy: Bartel Hieronim, Bigda Jacek, Godlewska-Jędrzejczyk Jolanta, Hryniewiecka Lilla, Kawiak Jerzy, Kubrakiewicz Janusz, Litwin Jan A., Malejczyk Jacek, Moskalewski Stanisław, Myśliwska Jolanta, Myśliwski Andrzej, Orkisz Stanisław, Piasecka Małgorzata, Sawicki Wojciech, Wójcik Cezary, Zabel Maciej
  Opracowanie edytorskie: Kawiak Jerzy (red.), Zabel Maciej (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, XVIII, 418 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,700


  8/343

  Tytuł oryginału: Porównawcza analiza bakteriologiczna zakażeń krwi i drzewa tchawiczo-oskrzelowego u chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Bacteriologic comparison analysis of blood and tracheo-bronchial infections in intensive therapy unit patients.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniadkowska Alicja, Kołowrotkiewicz Andrzej, Trojanowska Iwona, Tamowicz Barbara, Szarata Małgorzata, Fabiszewska-Miszczuk Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.69-71, il., bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/343

  Tytuł oryginału: Zakażenia krwi u pacjentów OIT - czynniki etiologiczne, lekooporność.
  Tytuł angielski: Bloodstream infections in patients hospitalized on ICU-ethiological factors, antibiotic factors.
  Autorzy: Stankiewicz Maria, Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Słowik Danuta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.89 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/343

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki nad dzieckiem ze stomią.
  Tytuł angielski: Selected aspects of care of stoma children.
  Autorzy: Barczykowska Ewa, Kram Mirosława, Koziołkiewicz Kazimierz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.33-36, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Martwicze zapalenie jelit występuje u 10-15 proc. noworodków z masą ciała poniżej 1500 g. Przyczynę schorzenia u noworodka może stanowić nawet okresowo występujące niedotlenienie, zmniejszona odporność organizmu, nieodpowiednie żywienie i zakażenie przewodu pokarmowego. W wielu przypadkach wykonuje się przetokę jelitową, przeważnie tylko czasoswo. Celem badań była ocena swoistych problemów dziecka i jego rodziny wynikających z wyłonienia u dziecka czasowej przetoki. Badanie przeprowadzono w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala im dr J. Biziela w Bydgoszczy w okresie 15-03.-30.04.2002. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 32 pytania skierowane do rodziców operowanych dzieci. Z badanej grupy wybrano pięcioro dzieci, które miały wyłonioną stomię czasową, a wskazaniem do zabiegu operacyjnego było martwicze zapalenie jelit. Matki były zachęcane przez personel oddziału do aktywnego uczestnictwa w ogólnej opiece nad dzieckiem, a do pielęgnacji stomii cztery matki zostały włączone od 2 dnia po zabiegu operacyjnym, natomiast jedna z matek gotowa była wykonywać te czynności w dniu wpisu. Największym problemem dla rodziców była pielęgnacja skóry wokół stomii. Po zabiegu operacyjnym zastosowano właściwy sprzęt stomijny. W momencie wpisu wszystkie dzieci zostały wyposażone w wyprawkę stomijną. Dzieci objęte są systematyczną kontrolą poradni przyszpitalnej. Na pytanie, w jakim stopniu życie dziecka uległo zmianie (w skali od 1- bardzo poważnie, do 6- w ogóle)...

  Streszczenie angielskie: The necrotizing enterocolitis is a syndrome that results from a local anaemia of the small intestine. It may be caused by a temporary anoxia, a immune deficiency of the system, an inappropriate feeding and an infection of the alimentary canal. The objective of the research was to evaluate specific problems of child with a temporary stoma, and of the child's parents. Research was conducted from 15.03 to 30.04.2002 at a Children Surgery Ward in a Provincial Children Surgery Out-Patient Clinic of the J. Biziel Provincial Hospital in Bydgoszcz. The research tool was an inquiry sheet containing 32 questions adressed to parents of children with the temporary stoma. Out of the examined group five children with the temporary stoma were chosen. The reason of the surgery was the necrotizing enterocolitis. The medical staff encouraged mothers to an active participation in the general nursing care of their children. Four of the mothers nursed their children from the second day after the surgery on, and on of them was ready to perform such duties at the day when her child was discharged from the hospital. The grestest problem for parents was nursing of the skin surrounding the stoma. After the surgery the suitable, biologically neutral, tight stoma equipment was used. When discharged from the hospital all of the children received the stomma equipment. At present children are systematically cared for in the clinic of the hospital.


  11/343

  Tytuł oryginału: Rodzice w roli opiekuna podczas pobytu dziecka w szpitalu.
  Tytuł angielski: Parents as carers during the child's stay at the hospital.
  Autorzy: Kram Mirosława, Barczykowska Ewa, Połocka-Molińska Maria
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.69-73, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Każde dziecko przebywające w szpitalu potrzebuje opieki i wsparcia ze strony rodziców. Choroba dziecka wymagająca hospitalizacji "dotyka" obie strony - dziecko i jego rodziców. Choć każdy z członków zespołu terapeutycznego swoimi obowiązkami oddziaływuje na dziecko, to jednak rodzice spełniają rolę w terapii dziecka. Głównym celem prowadzonych badań było ustalenie w jakim stopniu rodzice włączają się do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, jakie motywy decydują o towarzyszeniu podczas jego hospitalizacji, jakie to stanowi obciążenie psycho-fizyczne i finansowe dla rodziców oraz na ile oddział Kliniki i personel umożliwia rodzicom pełnienie funkcji opiekuńczej wobec chorego dziecka. Do realizacji załóżonych celów zastosowano kwestionariusze ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 36 rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2002 r. Badnia wykazały, że zdecydowana większość rodziców 86,1 proc. wykonuje czynności pielęgnacyjne z zakresu utrzymania higieny osobistej i karmienia dziecka. Głównym motywem przebywania w oddziale wraz z dzieckiem dla 93,3 proc. matek i 4 ojców (na 6) była potrzeba, chęć stałego z nim kontaktu. Dla 3 matek dominującym motywem był strach o dziecko. Stałe bycie przy dziecku obciążało psychicznie 52,8 proc. rodziców. 97,2 proc. rodziców uważa, że oddział jest przystosowany do pobytu dzieci z rodzicami. Ponad połowa ...

  Streszczenie angielskie: Every hospitalized child needs parental care and support. The child's ilness, which requires hospitalization, "afflicts" both sides - the child as well as it's parents. Althrough duties of every member of the therapeutic team the child, parents fulfill an irreplaceble function in this child's therapy. The main purpose of conducted studies was to examine the extent to which parents partici-pated in the nursing of the hopitalized child; motivations that made parents accompany their child during the hospitalization; the related psychical, physical and finacial strain for parents; and extent to which the ward and the personel of the clinic allowed parents to fulfill the function of the ill child's carrers. To execute assumed objective the inquiry sheet been used. The examined group consisted of 36 parents of children hospitalized in the Clinic of Pediatry, Hematology and Oncology of Medical Academy in Bydgoszcz. The studies were conducted at the turn of March and April 2002. The studies have showm that majority of parents - 86,1 p.c. - nursed the child, feeling it and taking care of it's personel hygiene. For 93,3 p.c. of mothers anf 4 fathers (out of 6) the main motivation for staying in the hospital with their child was the need and desire to be in perma-nent contact with the child. For 3 monthers the predominant motivation was fear for the childs safety. 52,8 p.c. of parents felt that permanent staying with the child resulted in their psychical strain. In the opinion ...


  12/343

  Tytuł oryginału: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja]
  Opracowanie edytorskie: Bomba Jacek (red.), Barbaro Bogdan de (red.).
  Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 109 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000 - Materiały z 1 konferencji ukazały się w 2000 r
  Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/343

  Tytuł oryginału: Różne konteksty i co z nich wynika : wprowadzenie do problematyki konferencji
  Autorzy: Barbaro Bogdan de
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.9-11 - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/343

  Tytuł oryginału: Chemioterapia systemowa i lokoregionalna pierwotnych nowotworów wątroby : strategie terapii genowych leczenia nowotworów
  Autorzy: Szczylik Cezary, Korniluk Jan, Barzał Justyna
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[51-55], tab. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/343

  Tytuł oryginału: Filtracja jako sposób zmniejszenia narażenia pacjentów w diagnostyce radiologicznej.
  Tytuł angielski: Filters for dose reduction in radiology.
  Autorzy: Barańska Dobromiła, Biegański Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.83-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawion ofizyczne aspekty zastosowania filtracji w celu utwardzenia wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przydatność tej metody w zmnijeszeniu narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące. Spośród różnych materiałów używanych jako filtry Komisja Europejska zaleca stsowanie odpowiedniej grubości płytek aluminium i miedzi (1 mm Al i 0,1 - 0,2 mm Cu) w większości konwencjonalnych badań rentgenowskich. Uzyskiwane wówczas redukcje dawki powierzchniowej i efektywnej są w zakresie 37 - 45 proc. Montaż dodatkowego filtru jest postępowaniem prostym, o niskich kosztach. Wprowadzenie tej metody zalecane jest w każdej pracowni rentgenowskiej.

  Streszczenie angielskie: The physical aspects of additional filtration as a method of "hardening" of the X-ray beam, and its effectiveness on the reduction of the radiation dose are presented. Among many various filter materials, European Commission recommend the aluminium and copper filters (1 mm Al and 0,1 - 0,2 mm Cu) as sufficient in most conventional X-ray examinations. This filtration allows to reduce the effective dose and entrance surface dose by 37-45 p.c. of initial value. Filter installation is easy and inexpensive, hence it is recommended for all X-rays departments.


  16/343

  Tytuł oryginału: The effects of LDL-apheresis on exercise tolerance and selected parameters of endothelial function in patietns with coronary heart disease.
  Tytuł polski: Wpływ LDL-aferezy na tolerancję wysiłku oraz wybrane parametry funkcji śródbłonka w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Konduracka Ewa, Dudek Dariusz, Dembińska-Kieć Aldona, Hartwig Jadwiga, Zdzienicka Anna, Piwowarska Wiesława, Sadowski Jerzy, Sułowicz Władysław, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.188-199, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The reduction of plasma LDL-cholesterol (LDL-Ch) by LDL-apheresis has been suggested to improve endothelial function and increase myocardial blood flow. Aim. To assess the LDL-apheresis-induced lipid changes on endothelial function and exercise tolerance. Methods. After one month of treatment with diet and statins 7 patients with total cholesterol (TCh) 6 mmol/l scheduled for coronary revascularisation underwent LDL-apheresis as well as simvastatin (20-40 mg/day) and diet therapy. LDL-apheresis was introduced 2-3 days before revascularisation and was continued (with 7-14 day intervals) for up to 3 months. The control 8 patients underwent coronary revascularisation and received simvastatin (20-40 mg/day) as well as diet therapy. The exercise test as well as the evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is involved in atheromatous plaque progression and von Willebrand factor (vWF) (the endothelial damage marker) were performed before, immediately, 6 and 12 months afte LDL-apheresis. Results. LDL-apheresis decreased T-Ch by 49 p.c., LDL-Ch by 58 p.c., and triglyceride by 62 p.c. (p 0.01). The susceptibility of LDL fraction to oxidation was also decreased (p 0.01). The vWF level was significantly lowered from 123 ń 23.2 p.c. to 72 ń 12.7 p.c., and VEGF165 concentration was decreased from 39 ń 8 pg/ml to 15 pg/ml (below the detection level). After 12 months the VEGF and vWF levels remained significantly decreased (22 ń 4 and 105 ń 55, respectively). After 6 and 12 months the exercise tolerance was preserved in the LDL-apheresis group...


  17/343

  Tytuł oryginału: Ustawiczny częstoskurcz przedsionkowy podłożem kardiomiopatii tachyarytmicznej.
  Tytuł angielski: Permanent right atrial tachycardia as a cause of tachycardiomyopathy.
  Autorzy: Walczak Franciszek, Szumowski Łukasz, Kępski Roman, Koźluk Edward, Szufladowicz Ewa, Masiak Hanna, Stępińska Janina, Baranowski Rafał, Szymański Piotr, Bujnowska Ewa
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.247-252, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  18/343

  Tytuł oryginału: The respriation of mitochondria from human skeletal muscle coupled to ATP synthesis is not impaired in pH 6.45 medium but is depressed at pH 7.8.
  Tytuł polski: Oddychanie mitochondriów mięśnia szkieletowego człowieka skojarzone z syntezą ATP - bez zmian w środowisku o pH 6,45, hamowanie w pH 7,8.
  Autorzy: Popinigis Jerzy, Antosiewicz Jędrzej, Crimi Massimo, Kaczor Jan Jacek, Bargossi Alberto Mario, Mercuri Mario, Gruca Zbigniew, Lenaz Giorgio
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (1) s.11-24, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: W czasie pierwszych kilku sekund wysiłku fizycznego w wyniku działania enzymu kinazy kreatynowej, wnętrze komórki mięśniowej ulega alkalizacji - wg Conetta nawet do pH 7,8. W wyniku kontynuacji wysiłku i powstawania kwasu mlekowego dochodzi następnie do zakwaszenia cytosolu, a obniżenie pH do wartości 6,45 doprowadza do zatrzymania glikolizy. Celem niniejszej pracy było zbadanie jak zmiany pH środowiska z wartości 7,0 do 6,45 i z 7,0 do 7,8 będą wpływały na aktywność oddechową mitochondriów otrzymanych z mięśnia szkieletowego człowieka. Materiały i metody: mitochondria izolowano z mięśni szkieletowych pochodzących z zabiegów operacyjnych typu amputacji dokonywanych ze wskazań lekarskich. Pomiaru zużycia tlenu przez mitochondria dokonywano za pomocą klasycznej elektrody tlenowej Clarka. Stosowano środowiska o pH 7,0 lub 6,45, lub 7,8. Substratami były: glutaminian z jabłczanem, pirogronian z jabłczanem oraz mleczan z NAD. Wyniki: w przypadku oddychania wysoko sprzężonego z syntezą ATP krótka ekspozycja mitochondriów do warunków pH 6.45 nei zmieniała ich aktywności oddechowej. Wyjątkiem było utlenianie mlecznu z NAD, które ulegało zahamowaniu. Mitochondria, których oddychanie było słabiej skojarzone z syntezą ATP, nieznacznie zmniejszały zużycie tlenu w pH 6.45. Natomiast 50 proc. hamowania obserwowano w pH 6.45 w mitochondriach z uszkodzoną strukturą. Hamowanie oddychania obserwowano w pH 7.8, nawet w mitochondriach dobrze skojarzonych. Obniżenie pH z 7,0 ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: during the first seconds of exercise due to creatine kinase reaction the interior of the muscle cell becomes alkaline, and according to Connett reaches pH 7.8 When exercise continues, the cytosol - due to formation of lactic acid - becomes acidic and glycolysis stops when pH reaches value of 6.45. The aim of our research was to investigate how changes of the pH of the medium from 7,0 to 6.45 or from 7.0 to 7.8 would affect the respiratory activity of mitochondria from human skeletal muscle. Materials and methods: mitochondria were isolated from post amputationem muscles of patients undergoing surgery. Oxygen uptake was measured with the classical Clark type oxygen electorde in pH 7.0, pH 6.45 and pH 7.8 media. Glutamate + malate, or pyruvate + malate, or NAD + lactate were used as respiratory substrates. Results: The respiration that was tightly coupled to ATP synthesis was found not impaired by short exposure to medium with pH 6.45. Exception was lactate (+ NAD) oxidation, which was arrested at this pH. Slight inhibition of respiration at pH 6.45 was noted in loose-coupled mitochondria, but almost 50 p.c. inhibition was seen at pH 6.45 in disrupted mitochondria. The coupled respiration of mitochondria was found inhibited at pH 7.8. Lowering of pH from 7.0 to 6.0 did not affect the activity of complex IV of respiratory chain, but complex I was under these conditions inhibited 39 p.c. and complex III 53 p.c. Activity of complex IV was inhibited 36 ...


  19/343

  Tytuł oryginału: Taktyka i technika operacyjna w raku tarczycy.
  Tytuł angielski: Management and surgical technique in thyroid cancer.
  Autorzy: Jamski Jerzy, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.61-71, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie współczesnej techniki operacyjnej raka tarczycy (RT) i omówienie zmian w taktyce postępowania jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat w chirurgii raka tego gruczołu. Materiał i metodyka. Własne doświadczeania autorów w leczeniu operacyjnym RT obejmują łącznie ponad 520 chorych operowanych w jednym ośrodku chirurgii endokrynologicznej w ciągu ostatnich 20 lat. Analizie retrospektywnej poddano 218 chorych operowanych w latach 1980-1995 oraz 302 chorych z RT operowanych po roku 1995, których analizowano prospektywnie. Szczególną uwagę zwrócono na odsetek zabiegów pierwotnie radykalnych, z uwzględnieniem przed 1995 r. czynników małego i wysokiego ryzyka, a także zabiegów wczesnej i odroczonej wtórnej radykalizacji wykonywanych z reguły po 1995 r. Poddano także analizie częstość występowania powikłań chirurgicznych, takich jak uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych, a także pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc. Wyniki. Częstość operacji z powodu raka tarczycy wzrasta systematycznie z 5,11 proc. w latach osiemdziesiątych do 9,30 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zabiegi wtórnej radykalizacji stanowiły w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie 26,49 proc. zabiegów z powodu RT i w 70 proc. były to zabiegi wczesnej wtórnej radykalizacji. Wprowadzenie w 1995 r. zabiegu całkowitego wycięcia tarczycy ze wskazań elektywnych w zróżnicowanym RT spowodowało nieznaczne zwiększenie liczby powikłań, co nie miało znaczenia statystycznego (p = 0,063). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study at discussing contemporary surgical techniques employed in the treatment of thyroid cancer (TC), as well as changes in management tactics observed recently in thyroid cancer surgery. Material and methods. Experience in the surgical treatment of TC is based upon more than 520 patients operated in a single center of endocrine surgery over the past 20 years. The retrospective analysis included 218 TC patients operated between 1980 and 1995, while 302 TC patients operated after 1995 were analyzed prospectively. The authors focused on the percentage of primary radical thyroidectomies, including low and high risk factors before 1995, as well as on primary and delayed secondary radicalized procedures (complete thyroidectomy), as a rule performed after 1995. Analysis also included the prevalence of surgical complications, such as recurrent laryngeal nerve damage, as well as postoperative hypoparathyroidism. Results. Surgical frequency due to thyroid cancer increased steadily from 5.11 p.c. in the eighties to 9.30 p.c. over the last 5 years. In the latter period, secondary radicalized procedures accounted for 26.49 p.c. of all TC operations, with 70 p.c. being early secondary radicalized procedures. The introduction in 1995 of elective total thyreoidectomy in case of differentiated TC resulted in a slight, but non-significant increase of complications (p = 0.063). Conclusions. The current radical surgical management of thyroid carcinoma is based on a total ...


  20/343

  Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  21/343

  Tytuł oryginału: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na przebieg kliniczny mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: The influence of gastro-oesophageal reflux on the clinical course of cystic fibrosis.
  Autorzy: Oralewska Beata, Celińska-Cedro Danuta, Dmeńska Hanna, Teisseyre Mikołaj, Socha Piotr, Barra Ewa, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano grupę 50 dzeici w wieku 2 - 17,5 lat z mukowiscydozą rozpoznaną na podstawie typowych objawów klinicznych i podwyższonego stężenia chlorków w pocie 60 mmol/l. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinną pH-metrię. Na początku i na końcu rocznej obserwacji oceniano: rozwój dzieci i ich stan odżywienia, stan układu oddechowego, czynność wątroby i trzustki, przeprowadzono też ogólną ocenę zaawansowania procesu chorobowego wg skali Schwachmanna-Kulczyckiego. Refluks żołądkowo-przełykowy rozpoznano u 29 dzieci, co stanowi 58 proc. badanych. U 21 dzieci z r.ż.p. wykonano gastroskopię stwierdzając u 11 zapalenie przełyku, a u 2 powikłania choroby refluksowej pod postacią zwężenia przełyku i przełyku Barretta. W badaniu histopatologicznym wycinka z przełyku u 8 dzieci stwierdzono obraz prawidłowy, u 7 zapalenie przełyku Iř, u 5 zapalenie przełyku IIř, a u 1 przełyk Barretta. Nie stwierdzono związku pomiędzy współistnieniem r.ż.p. w przebiegu cf a wiekiem i płcią dziecka, jego stanem odżywienia, stopniem zaawansowania cf, czynnością wątroby i trzustki, rodzajem patogenu wyhodowanego z plwocin, zaawansowaniem zmian w RTG klatki piersiowej. U dzieci z r.ż.p. stwierdzono znamiennie niższe wartości FEV1, FEF25-75, PEF przy nieznamiennie niższej VC. Wnioski: 1. Stwierdzono częstsze występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z mukowiscydozą. 2. R.ż.p. powodując skurcz oskrzeli może pogarszać wentylację u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: We investigated 50 children aged 2 - 17,5 years with cystic fibrosis diagnosed based on clinical symptoms and increased sweat chloride concentration ( 60 mmol/l) to test the incidence of GER and relationship between GER and clinical symptoms. We performed 24-hours pH-metry and found GER in 29 children. Development, nutritional status, respiratory investigation, liver and pancreatic tests and disease evaluation according to the S-K score were evaluated at baseline and after 1-year follow-up. Gastroscopy was performed in 21 children with GER and revealed oesophagitis in 11 and complication of oesophagitis (oesophageal stenosis and Barrett's metaplasia) in 2 children. Histopathology of oesophageal biopsies was normal in 8 children, oesophagitis Iř was observed in 7, -IIř in 5, Barrett's metaplasia in 1 child. In CF patients we did not find any correlation between GER and age or sex, nutritional status, the progress of the disease, liver and pancreatic tests, sputum culture, radiological findings. Children with GER had significantly lower FEV1, FEF and PERF values; VC tended to be lower. Conclusions: 1. CF in children predisposes to GER. 2. GER can influence ventilation because of bronchial constriction.


  22/343

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie moczowodu jako powikłanie operacji ginekologicznej - możliwości leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Ureteral injury as gynecological surgery complication - prospect for conservative treatment.
  Autorzy: Bar Krzysztof, Klijer Robert, Urban Marek, Białek Waldemar, Lasota Waldemar
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.50-55, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 3 przypadki uszkodzeń moczowodu po operacjach ginekologicznych. W dwóch przypadkach doszło do częściowej niedrożności moczowodu, w których wytworzenie przezskórnej przetoki nerkowej doprowdziło do wyleczenia. W trzecim przypadku pomimo leczenia zachowawczego (szynowanie wewnętrzne moczowodu za pomocą cewnika podwójnie zagiętego) powstała przetoka moczowodowo-pochwowa.

  Streszczenie angielskie: There we presented three cases of ureteral injury after gynecological operations. In two cases partial ureteral obstruction was treated by creating percutaneous renal fistule. In the latter case, in spite of conservative treatment (double J catheter), a uretero-vaginal fistula was detected.


  23/343

  Tytuł oryginału: Enhanced T cells interactions with extracellular matrix proteins in infertile women with endometriosis.
  Autorzy: Jerzak Małgorzata, Baranowski Włodzimierz, Rechberger Tomasz, Górski Andrzej
  Źródło: Immunol. Lett. 2002: 81 (1) s.65-70, il., tab., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 312,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Essential features of endometriosis involve interactions with extracellular matrix (ECM). Recent data emphasize the important role of ECM proteins in the regulation of T cell function. The aim of this study was to determine activated T cell adhesion to ECM proteins in infertile women with endometriosis. Nine women with endometriosis diagnosed by laparoscopy according to the Revised American Fertility Society classification and ten normal healthy women with a previous successful pregnancy outcome were studied. We investigated phorbol acetate myristate (PMA) or phytohemaglutinin (PHA) activated peripheral blood T cell adhesion to the following proteins of ECM: collagen IV (C-IV), elastin (E) and fibronectin (Fn). In addition, CD4, CD8, CD29, CD45RO exspression on peripheral CD3+ T cells were studied using flow cytometry. We determine that PHA-activated T cell adhesion to C-IV and Fn are significantly higher in infertile women with endometriosis when compared to normal healthy women (P 0.05). No significant differences were noted in T cell's surface antigens expression between study groups. Our data suggest the existence of disturbed T cell-ECM interactions in infertile women with endometriosis. Further studies are needed to determine the role of these abnormalities in the pathogenesis of endometriosis.


  24/343

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor CD30 w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Serum levels of soluble CD30 in patients with atopic dermatitis.
  Autorzy: Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Baran Eugeniusz, Noworolska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.41-47, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach własnych wykazano, że u chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) w okresie zaostrzenia schorzenia (n = 42) poziom rozpuszczalnego receptora CD30 (sCD30) w surowicy krwi jest znamiennie podwyższony w porównaniu do osób zdrowych (n = 41) (mediana 29,25 U/ml w grupie chorych i 5,3 U/ml w grupie kontrolnej; p 0,001) i wykazuje istotną statystycznie dodatnią korelację z nasileniem choroby ocenianym metodą SCORAD (r = 0,52; p = 0,0004). W okresie remisji (n = 27) obserwowano znaczący spadek poziomu receptora, przy czym jego stężenie pozostawało w dalszym ciągu istotne statystycznie podwyższone w stosunku do grupy kontrolnej (mediana 26 U/ml w grupie chorych i 5,3 w grupie kontrolnej; p 0,001). Poziom sCD30 oznaczono w surowicy osób chorych i zdrowych metodą immunoenzymatyczną ELISA (DAKO A/S, Glostup, Dania). W świetle uzyskanych wyników oznaczenie poziomu sCD30 w surowicy chorych na AZS może być przydatne w diagnostyce i monitorowaniu tej choroby.

  Streszczenie angielskie: In our study, serum level of soluble receptor CD30 (sCD30) in patients with active atopic dermatitis (AD) (n = 42) was significantly higher in respects to normal donors (n = 41) (median 29,25 U/ml in patients with AD and 5,3 U/ml in normal donors; p 0,001) and positive correlation between serum level of sCD30 and clinical score evaluated by SCORAD method was found. During remission of the disease (n = 27) level of sCD30 was significantly lower but still considerably higher in comparison with healthy controls. Serum levels of sCD30 was measured with commercially available ELISA kit (DAKO'A/S, Glostup, Denmark), according to the manufacturer's instruction. Our results seem to confirm the usefulness of sCD30 examination as a diagnostic tool and additional serological marker of disease activity in patients with AD.


  25/343

  Tytuł oryginału: Serum concentrations of markers of type I collagen metabolism in women taking monophasic oral contraceptives.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Bogusiewicz Michał, Postawski Krzysztof, Jakimiuk Artur J., Tomaszewski Jacek, Kulik-Rechberger Beata, Jakowicki Jerzy A.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Karboksyterminalny propeptyd kolagenu typu I (PICP-carboxy-terminal propeptide of type I procollagen) i stabilizowany pirydynoliną karoboksyterminalny telopeptyd kolagenu typu I (ICTP - cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen) są markerami odpowiednio rozpadu i synetzy kolagenu typu I. Ich stężenia w surowicy krwi odzwierciedlają tempo przemian tego białka w organizmie. Oznaczono stężenia PICP i ICTP w surowicy kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu (Mercilon) lub 30 ćg etinylestradiolu i 150ćg desogestrelu (Marvelon) przez 6 miesięcy. Stwierdzono znamiennie niższe średnie stężenie PICP po 3 miesiącach przyjmowania preparatu zawierającego 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu, które jednak po 6 miesiącach nie różniło się istotnie od wartości poczatkowej. U kobiet przyjmujących preparat zawierający 30 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu nie zaobserwowano znaczących zmian stężenia PICP. Średnie stężenia ICTP nie uległy istotnym zmianom w obu grupach. Wyniki wskazują na przemijające zmniejszenie syntezy kolagenu typu I u kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu. Żaden z obu badanych preparatów nie wpływa znacząco na degradację kolagenu typu I w organizmie kobiet podczas pierwszych sześciu miesięcy przyjmowania.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To investigate serum concentrations of the carboxy-terminal of type I procollagen (PICP) and cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP), reflecting the rate of synthesis and degradation of the parent collagen respectively, in women using monophasic oral contraceptives. Study design: PICP and ICTP were estimated in 60 women taking 20 ćg of ethinyl estradiol (EE) + 150 ćg of desogestrel (DSG) or 30 ćg of EE + 150 ćg DSG over six months. Results: Mean PICP concentration decreased in women receiving 20 ćg of EE + 150 ćg of DSG after three cycles of administration. However, after six months this value returned to a leel comparable to the initial one. In women taking 30 ćg of EE + 150 ćg of DSG the mean concentrations of PICP did not change significantly throughout the period studied. None of the oral contraceptives noticeably influenced the concentrations of ICTP. Conclusion: Investigated oral contraceptives do not significantly affect the metabolism of type I collagen, however a transient decrease in its biosynthesis may be expected during the use of formulations containing 20 ćg of EE.


  26/343

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji i wzajemnych zależości pomiędzy białkami P53, BCL-2 i BAX w rakach jajnika.
  Tytuł angielski: Expression and correlation between P53, BCL-2 and BAX proteins in ovarian cancers.
  Autorzy: Bar Julia Krystyna, Sobańska Ewa, Popiela Andrzej, Goluda Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.102-109, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy obecnością białka P53, BCL-2 i BAX a typem histologicznym, stopniem zróżnicowania raka jajnika oraz stopniem klinicznego zaawansowania choroby. Ekspresja białka P53 i BAX była porównywalna w tkankach i komórkach płynów nowotoworowych u indywidualnych chorych, natomiast BCL-2 wykrywano głównie w skrawkach tkankowych guza. Nie wykazano zależności pomiędzy ekspresją badanych markerów a typem histologicznym i stopniem zróżnicowania nowotworu. Uwzględniając wzajemne relacji pomiędzy ekspresją białka P53 i BCL-2 wyróżniono cztery odmienne fenotypowo podgrupy raka jajnika. Najliczniejszą podgrupę stanowił fenotyp P53+/BCL-2, przy czym w grupie tej dominowały przypadki w III/IVř wg FIGO. Uwzględniając stopień zaawansowania choroby oraz fenotyp P53/BCL-2+ i P53+/BCL-2 częściej obserwowano progresję choroby i zgon aniżeli w pozostałych podgrupach. Wyniki wskazują, że stwierdzenie obecności białka P53, BCL-2 i BAX w pierwotnych rakach jajnika może być istotne przy wyborze chemioterapii.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Interactions between BCL-2 and other proteins regulating programmed cells death in ovarian carcinomas are poorly understood. Design: The evaluation of expression of P53, BCL-2 and BAX proteins in ovarian carcinomas. The associations between oncoproteins studied and the histological structure, grade of differentiation and stage of disease were also analysed. Material and methods: The expression of P53, BCL-2 and BAX was evaluated by immunoperoxidase technique (PAP) in tissue sections and corresponding cyst and/or ascitic fluid cells in individual patietns with ovarian carcinoma. Results: It was shown that the expression of P53 and BAX was comparable in tissue sections and cyst or ascitic fluid cells of individual patients, however the presence of BCL-2 was detected more frequently in tissue sections. No correlations between markers studied and histological subtypes and grade of carcinoma were found. Taking into account the realtionship between P53, BCL-2 ad BAX expression, it was possible to classify the studied ovarian carcinomas into four phenotypes. Ovarian cancers with phenotype P53+/BCL-2 were more frequent in III/IVř FIGO stages whereas te phenotype P53/BCL-2+ were identified mainly in patietns in I/IIř FIGO stages. The progression of disesase and death occured more frequently in groups with phenotype P53+/BCL-2+ and P53/BCL-2. Conclusions: Our observations indicated that estimation of P53, BCL-2 and BAX protein expression may be important in the choice of the chemotherapy.


  27/343

  Tytuł oryginału: Występowanie P-glikoproteiny w złośliwych, litych nowotworach ludzkich.
  Tytuł angielski: Expression of P-glycoprotein in solid human cancers.
  Autorzy: Grelewski Piotr G., Bar Julia K.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.133-141, il., tab., bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oporność wielolekowa nowotworów złośliwych stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzeń chemioterapii. W pracy przedyskutowano rolę P-glikoproteiny w odniesieniu do parametrów kliniczno-patologicznych i chemioterapii litych nowotworów ludzkich. Omówiono możliwość zastosowania inhibitorów w przypadku występowania oporności wielolekowej. Podkreślono udział innych białek i enzymów w nabywaniu oporności przez komórki nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: One of the main causes of cancer resistance to chemotherapy is multidrug resistance. The role of P-glyco-protein in different solid human cancers was assessed by taking into account clinico-pathological parameters. The application of inhibitors when multidrug resistance appeared was discussed. The participation of other proteins and enzymes in adding resistance to the cancer cells was stressed.


  28/343

  Tytuł oryginału: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej.
  Tytuł angielski: Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process.
  Autorzy: Skóra Jan, Patrzałek Dariusz, Janczak Dariusz, Barć Piotr, Stępiński Piotr, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.126-135, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena reakcji na wszczepienie protezy naczyniowej z PTFE. Materiał i metodyka. Wszczepiono przęsło aortalno-udowe 16 psom. Oznaczano następujące wskaźniki: leukocytozę i elastazę leukocytarną przed zabiegiem, po 2 tyg. i 1, 3, 6 mies. po nim. Po 6 mies. zwierzęta selekcjonowano, pobierano protezę wraz z tętnicą i aortą celem przeprowadzenia badania immunohistochemicznego. Wyniki. Po zabiegu następował istotny statystycznie spadek liczby krwinek białych w 2 tyg. pooperacyjnym. Następnie miał miejsce znamienny statystycznie wzrost liczby leukocytów. W dwa tygodnie po zabiegu notowano znamienny statystycznie wzrost poziomu elastazy leukocytarnej. Następnie obserwowano stały spadek aktywności elastazy aż do 6 mies. po zabiegu. Obecność enzymów proteolitycznych: kolagenazy i dysmutazy w macierzy pozakomórkowej stwierdzono w obrębie zespoleń we wszystkich warstwach tętnicy oraz w powstającej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej protezy naczyniowej. W zespoleniu dystalnym liczba złogów znacznika kolagenazy i dysmutazy oraz stopień infiltracji macierzy pozakomorkowej były zdecydowanie większe od analogicznych zmian w zespoleniu proksymalnym. Zestawienie otrzymanych wyników potwierdza zjawisko zwiększonej ekspresji enzymów leukocytarnych: kolagenazy i dysmutazy w obrębie zespolenia dystalnego w stosunku do zespolenia proksymalnego. Wniosek. Wykazano cechy przewlekłej reakcji zapalnej uogólnionej i miejscowej, szczególnie nasilonej w obrębie zespolenia dystalnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine local and general reactions following PTFE vascular prostheses implantation in dog models. Material and methods. We performed an aortofemoral bypass in 16 animals. Estimated parameters included: WBC and PMN elastase levels (before surgery and 2 weeks, 1, 3, 6 months after). Six months after surgery all dogs underwent autopsy, the prothesis with anastomosed arteries being closely examined, microscopically (immunohistochemistry, morphology). Results. Two weeks after surgery WBC and PMN elastase statistically decreased. During further follow-up they have slowly reached preoperative values (six months). Leukocytic enzymes: collagenase and dimutase were detected in the matrix of arteries and neointimae, especially close to the anastomoses. Distal anastomoses presented a greater amount of leukocytic enzymes, in comparison to proximal ines. Conclusion. We noted a chronic inflammatory reaction, both general and local, especially in distal prosthetic-arterial anastomoses.


  29/343

  Tytuł oryginału: Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Krakowie.
  Tytuł angielski: Interventional Cardiology Workshop New Frontiers in Interventional Cardiology.
  Autorzy: Bartuś Stanisław, Dudek Dariusz
  Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.340-341 - Międzynarodowe warsztaty kardiologii interwencyjnej Kraków 07-09.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/343

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia i hepatologia.
  Autorzy: Bartnik Witold, Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.87, 89, 91, 93, 95-96, 98-106, bibliogr. 138 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/343

  Tytuł oryginału: Model nauczania zasad domowego leczenia dzieci chorych na cukrzycę, ich rodzin i zespołów diabetologicznych.
  Tytuł angielski: Program of education for diabetic children, their parents and health care professionals.
  Autorzy: Dziatkowiak Hanna, Nazim Joanna, Bartnik-Mikuta Anna, Ciechanowska Marta, Tokarska Lidia
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.4-8, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa kontrola metaboliczna w istotny sposób zmniejsza ryzyko rozwoju i tempo wzrostu przewlekłych powikłań cukrzycy typu 1. Jednym z warunków poprawy wyników leczenia cukrzycy jest stale poszerzanie wiedzy i umiejętności zarówno chorych dzieci i ich rodzin jak i personelu medycznego, uczestniczących w procesie leczenia cukrzycy. W latach 1998-2000 zrealizowano ogólnopolski projekt, którego celem było wyszkolenie edukatorów i opracowanie materiałów szkoleniowych dla chorych dzieci i ich rodzin, wdrożenie jednolitego systemu edukacji w pediatrycznych ośrodkach diabetologicznych oraz wstępna ocena efektów leczenia pacjentów po odbytym szkoleniu. W cyklu 17 szkoleń wzięło udział 239 lekarzy, pielęgniarek i dietetyczek z 39 poradni cukrzycowych z całej Polski. Zespoły tych poradni z kolei obejmują edukacją około 10000 dzieci i młodizeży. W celu wstępnej oceny jakości programu szkoleniowego przeanalizowano wyniki leczenia 526 dzieci z HbA1c 8,5 proc., chorujących na cukrzycę conajmniej rok. Stwirdzono znamienne obniżenie się HbA1c w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu z 10- proc. ń 1,4 proc. do 8,9 proc. ń 1,3 proc. (p 0,001) w grupie młodszej i z 10,5 proc. ń 1,7 proc. do 9,5 proc. ń 1,7 proc. (p 0,001) w grupie nastolatków. W grupie nastolatków zaobserwowano również istotne zmniejszenie się częstości ciężkich niedocukrzeń. Analiza badania ankietowego wykazała wzrost zadowolenia z jakości leczenia cukrzycy zarowno wśród chorych i ich opiekunów, jak i personelu medycznego. W pracy opisano ponadto model edukacji realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

  Streszczenie angielskie: Good blood glucose regulation is associated with a significantly lower risk of developing diabetic late complications. A train-the trainer program for diabetes cane in children and adolescents in Poland was initiated in 1998 in the form of workshops for pediatricians and diabetes educators who subsequently conduced local sessions for 239 healtcare providers from 39 centers throughout Poland. Finally the structures education were distributed to patients and their parents. Educational materials for educators and for patients and their familes were elaborated and used during sessions. The results of the program were evaluated in the sample of 526 children and adolescents aged 3-18 years, with diabetes duration longer than 12 months and poor glycemic control (HbA1c 8.5 p.c.). Mean HbA1c values were determined at the begining of the program and 6 months after the education. Treatment satisfaction was assessed using a questionaitre completed by health care provided and patients or the parents. There was a significant reduction in the mean HbA1c from 10 p.c. ń 1.4 p.c. to 8.9 p.c. ń 1.3 p.c. (P 0.001) in children 3-12 years and from 10.5 p.c. ń 1.7 p.c. to 9.5 p.c. ń 1.7 p.c. in adfolescents (p 0.001). The significant decrease in the number of severe hypoglicemia episodes was observed in the adolescents group. Treatment satisfaction increased among patients and health care provides.


  32/343

  Tytuł oryginału: Combination of pamidronate and thalidomide in the therapy of treatment-resistant multiple myeloma.
  Autorzy: Ciepłuch Hanna, Baran Wojciech, Hellmann Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI31-PI36, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • toksykologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Bisphosphonates inhibit the activity of osteoclasts and demonstrate antitumor effect, involving induction of plasmocyte apoptosis, blocking of angiogenesis, stimulation of Tçë lymphocytes and inhibition of metalloproteinases. Bisphosphonates combined with thalidomide, a drug possessing confirmed anti-myeloma activity, seem to have potential favorable effect in patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions. Material/Methods: 13 patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions received combined pamidronate and thalidomide therapy. All the patietns underwent detailed clinical and laboratory control once a month. Pamidronate was used at 90 mg iv dose administered at 4-week intervals, and thalidomide at doses escalated from 200 mg/d in the first week to 400 mg/d after 3 weeks of the therapy. The mean duration of treatment was 12 weeks with a range of 3 to 36 weeks. Results: 7 patietns (53 p.c.) receiving pamidronate and thalidomide therapy demonstrated good response involving at lesast 25 pc. reduction of monoclonal protein levels in comparison with baseline. All these patietns reported improvement of osteodynia symptoms, and 3 of them - thier complete regression. 70 p.c. patients experienced side effects (dizziness, constipation, somnolence, polyneuropathy) due to thalidomide administration. Conclusion: Good response to combined pamidroante and thalidomide therapy can be expected in at least 50 p.c. of patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions.


  33/343

  Tytuł oryginału: Chemioterapia lokoregionalna pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Locoregional chemotherapy in primary and secondary neoplasms of the liver - review of the literature.
  Autorzy: Korniluk Jan, Wcisło Gabriel, Nurzyński Paweł, Barzał Justyna, Brzozowski Krzysztof, Twarkowski Paweł, Pawlak Wojciech Z.
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.234-241, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wątroba jest jednym z najczęstszych organów, w którym lokalizują się przerzuty większości nowotworów złośliwych. U 10-25 proc. chorych już w trakcie operacji guza pierwotnego jelita grubego występują przerzuty synchroniczne w wątrobie, a u kolejnych 25 pojawią się w ciągu następnych 2 lat. Przeżycia 5-letnie obserwowane są w grupie 20-60 proc. chorych operowanych z przerzutami do wątroby w przebiegu raka jelita grubego, a tylko u poniżej 5 proc. chorych poddanych innym metodom leczenia paliatywnego. Jedną z metod leczenia paliatywnego jest chemioterapia lokoregionalna, czyli podawanie chemioterapii bezpośrednio do układu tętniczego wątroby. Lokoregionalne podawanie leków przeciwnowotworowych nie jest nową koncpecją. Po raz pierwszy ten rodzaj leczenia zastosowano w 1950 r., podając nitrogranulogen dootrzewnowo. Od tego okresu datują się próby podawania cytostatyków poprzez tętnicę wątrobową w leczeniu izolowanych zmian przerzutowych do wątroby, głównie raka jelita grubego oraz pierwotnych nowotowrów złośliwych wątroby. Podając chemioterapię metodą lokoregionalną, czyli bezpośrednio do układu tętniczego wątroby, uzyskuje się w porownaniu z drogą dożylną: 1) wydłużenie (10-15 razy) czasu działąnia cytostatyków w obrębie zmiany nowotworowej, 2) wyższe stężenie (10-15 razy) chemioterapeutyków w guzie, w zależności od wielkości, typu guza i stopnia unaczynienia, 3) wyższą aktywność leku, np. FUDR - nawet 20-50-krotnie, 4) mniejeszą toksyczność ogólnoustrojową, 5) większe ...

  Streszczenie angielskie: Liver is the predominant site of metastatic disease from the large bowel. Ten percent to 25 p.c. of the patients undergoing operation for removal of a primary tumor of the colon and rectum are found to have synchronously occurring hepatic metastases. 2 years of following resectio of the primary carcinoma, next 25 p.c. will have hepatic metastases. Five year survival rates were 20-60 p.c. respectively of patients without resectional therapy for metastatic liver colorectal cancer and only 5 p.c. in patients after palliatve therapy. Hepatic Arterial Infusion (HAI) is a palliative treatment for liver metastases in patients with colon cancer. The best concentrations of anticancer drugs in a tumor mass is to be if drugs are supplied by pathological vessels, mainly arteries in case of liver metastases. The idea has come true by isolated perfusion of liver with drugs taking advantage of microcatheter localized in hepatic arteries. Regional antineoplastic drug administration is nto a new concept, having been examined since the earliest days of the modern chemotherapeutic era. For example, nitrogen mustard and hemisulfur mustard were administered by the intraperitoneal route in the 1950s as a strategy to treat malignant effusions. During the same time period alkalating agents were delivered via intraarterial instillation to treat localized tumor masses. The principal aim of all attempts to administer antineoplastic agents regionally was to increase the exposure of cancer ...


  34/343

  Tytuł oryginału: Patomechanizm, symptomatologia i diagnostyka złamania rozprężającego oczodołu.
  Tytuł angielski: Patomechanism, symptomatology and diagnostics of blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.7-12, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bllow-out fracture of the orbit is afracture of the orbital floor, medial wall or both with intact inferior orbital margin. Hydraulic patomechanism of blow-out fracture of the orbit is accepted according to Smith and Regan (presented in 1957). There are typical symptoms of blow-out fracture: 1) postraumatic diplopia, 20 enophtamos, 30 infraorbital nerve hypoesthesia, 4) restricted passive eyeball motility (positive traction test). Preoperative diagnostic of patients with blow-out fracture of the orbit includes: clinical examination, ophthalmologic examination, radiological examination, other examinations (electromyography of eyeball muscles, neurological examination).


  35/343

  Tytuł oryginału: Metody leczenia i rehabilitacji chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Methods of treatment and rehabilitation of patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.13-17, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Due to progress in ophthalmologic and radiological diagnostics surgical treatment of blow-out fracture of the orbit is considered as the method of choice. Persistent diplopia and positive traction test are the basic (functional) indication for surgery and endophthalmos is an aesthetic indication. In the Department of Maxillofacial Surgery of the Jagiellonian University in Kraków the programme of treatment of blow-out fracture of the orbit was established including; 1) clinicxal examination, 20 primary reconstruction of the orbit, 3) postoperative rehabilitation, 4) eye muscles surgery in cases of failure. Primary reconstruction of the orbit should be performed after 14 days following the injury. The aim of the reconstruction is to restore full, passive motility of the eyeball after releasing of entrapped tissues in the linear fracture or in the fracture with defect-freeing of entrapped tissues and reconstruction of the orbital floor by autogenous bone graft (anterior maxillary wall, parietal, temporal or illiac bone) by transconjunctival or subciliary incision.


  36/343

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki operacyjnego leczenia opadnięcia powieki górnej w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Methods and results of surgical treatment of eyelid ptosis in own experience.
  Autorzy: Zapała Jan, Bartkowski Stanislaw B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Krzystkowa Krystyna M.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.18-23, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Own experience in surgical treatment of 171 patients with upper eyelid ptosis is presented. Congenital eyelid ptosis was diagnosed in 153 patients, unilaterally in 118 and bilaterally in 35 cases. In 91 patients upper eyelid ptosis was an isolated deformity, whereas in 62 it was concomitant with other lesions of visual system. Acquired unilateral eyelid ptosis was diagnosed in 18 patients. The treatment was always planned together with an ophthalmologist. 106 patients were operated according to Berke method in own modification, in 49 cases suspension of the upper eyelid from the frontal muscle on autogenous temporal fascia strips in 37 patients and in 12 on fascia lata strips, were performed. In 16 patients with Marcus Gunn jaw-winking phenomenon Neuhaus operation was performed. The results of treatment were evaluated separately in the group of patients with congenital and aquired ptosis, on the basis of ophthalmological and clinical examination, performed after 3, 6 and 12 months following the surgery.


  37/343

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia i analiza czynników rokowniczych u chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu.
  Tytuł angielski: Results of treatment and analysis of prognostic factors in patients with blow-out fracture of the orbit.
  Autorzy: Bartkowski Stanisław B., Wyszyńska-Pawelec Grażyna, Zapała Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.24-31, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Programme of treatment of patients with blow-out fracture of the orbit is presented. The programme includes the choice of indications for surgical treatment, method of treatment and postoperative orthoptic rehabilitation. Results of surgical treatment of patients with blow-out fracture of the orbit were evaluated on the basis of ophthalmic examination, including instrumental methods (synoptometr, Hess examination), according to a special chart of examination in the orbital injuries, before and after surgical treatment. The criteria of recovery were as follows: 1) singular vision, 2) full passive and active eyeball motility, 3) proper position of the eyeball in the orbit. Results of treatment were evaluated with regard of: age of patients (children and adults), type of posttraumatic diplopia, type and location of fracture, proper position of the eyeball, time of treatment after injury. Age of patients influenced the results of treatment. In the group of 145 children better results were obtained (recovery in 49,7 p.c. of patients) than in adults (recovery in 32.6 p.c.). The best results of treatment were obtained in patients with III type of diplopia (recovery in 63 p.c.) and with I type of diplopia (recovery in 61,5 p.c.). The results of treatment of patients with linear fracture were better (51,2 p.c.) than in patients with the fracture with defect (36,4 p.c.). Aesthetic evaluation of the results of treatment included symmetric position of the eyeballs. Such a results was obtained in 107 (41,9 p.c.) of operated on patients. The highest rate of recovery (52 p.c.) was obtained in patients operated on up to 14 days following the injury and shortly after the injury.


  38/343

  Tytuł oryginału: Małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia wrodzonych skrzywień prącia.
  Tytuł angielski: Small invasive method of surgical treatment of congenital penile curvature.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Robert, Klijer Robert, Stępnik Dariusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.26-30, il., tab., bibligor. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena własnych wyników leczenia wrodzonych skrzywień prącia metodą fałdowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem do osłonki. Materiał i metoda. W latach 1999 - 2000 u 10 pacjentów w wieku od 17 do 25 lat., obarczonych wrodzonym skrzywieniem prącia wykonano chirurgiczną korektę wady. Kąt skrzywienia wynosił od 30ř do 70ř, kierunek zagięcia w siedmiu przypadkach był brzuszny w trzech zaś boczny. Wszystkich pacjentów poddano operaacji fałdowania osłonki białawej zmodyfikowaną metodą Esseda-Schr”dera z założeniem na osłonkę od 2 do 6 odwróconych szwów ósemkowych z niewchłanialnego materiału. Stosowano podłużne cięcie po wypukłej stronie prącia w miejscu największej krzywizny, uzyskując miejscowy dostęp do osłonki. Nie wykonywano cięcia okrężnego, denudacji i obrzezania. Badania kontrolne przeprowadzano po 10 - 14 dniach od operacji oraz w okresie od 10 do 1 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki. Całkowite wyprostowanie prącia uzyskano u siedmiu (70 proc.) pacjentów, u trzech (30 proc.) pozostało nieznaczne skrzywienie o kącie 10ř - 15ř. Wszyscy podawali możliwość bezbolesnego odbycia stosunku. Żaden z pacjentów nie zaobserwował znaczącego skrócenia prącia. Pięciu pacjentów odczuwało nieznaczny dyskomfort w miejscu szwów. U żadnego z leczonych nie stwierdzono istotnych powikłań. Wnioski. Operacja faldowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem jest minimalnie inwazyjnym, prostym technicznie zabiegiem, obarczonym niewielkim ryzykiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate our own resutls in management of congenital penile curvature with the method of tunica albuginea plication with the local access to the tunica. Materials and method. In 1999 - 2000 10 patients (age: 17 - 25) with congenital penile deviation underwent a surgical correction of a malformation. The angel of the deviation ranged from 30ř to 70ř, the direction was ventral in 7 cases and lateral in 3. All patients were subjected to the operation of tunical albuginea plication with the modified Essed-Schr”der method using 2 - 6 nonabsorbable inverting interrupted sutures. Longitudinal incision in the plaace of the greatest curvature on the convex side of the penis was perforemd. Neither cirucmeferential incision with denudation nor circumcision was applied. Postoperative examination was performed 10 - 14 days after surgery and follow-up was from 10 to 16 months. Results. A total straightening of the penis was achieved in 7 patients (70 p.c.), 3 patients (30 p.c.) had insignificant deviation (10ř - 15ř). All patients reported possibility of painless vaginal intromission. Significant penile shortening was not noticed, 5 patients felt small discomfort at the place of palpable sutures. Significant complications were not observed. Conclusions. Tunica albuginea plication with the local access to the tunica is a minimal invasive, simple procedure with low risk rate of complications. In treatment of congenital penile curvature this method gives good functional ...


  39/343

  Tytuł oryginału: Genetyka molekularna
  Autorzy: Bartnik Ewa, Chorąży Mieczysław, Fikus Magdalena, Gajewski Wacław, Jachymczyk Witold, Jerzmanowski Andrzej, Krzanowska Halina, Lipińska Barbara, Ostoja-Zagórski Włodzimierz, Staroń Krzysztof, Stępień Piotr, Szala Stanisław, Taylor Alina, Taylor Karol, Węgleński Piotr
  Opracowanie edytorskie: Węgleński Piotr (red.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 497, [3] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  40/343

  Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
  Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/343

  Tytuł oryginału: Tracheopatia osteochondroplastyczna.
  Tytuł angielski: Tracheopathia osteochondroplastica.
  Autorzy: Bartnik Władysław, Bartnik-Krystalska Alicja, Jednoróg-Kasperczak Beata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.165-167, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa oraz własnego przypadku przedstawiono bardzo rzadko występujacą chorobę tchawicy. Etiologia choroby nadal jest nieznana. Przedstawiono objawy, diagnostykę i leczenie.

  Streszczenie angielskie: The authors presents a very rare of trachea and bronchi on the basis of literature and their own casee a 49-years old man. The diagnosis was made on the basis of CT trachea and bronchi, tracheobronchoscopy and biopsy with histological examination. The etiology of the disease is still unknown. It may be genetically determined.


  42/343

  Tytuł oryginału: Nowotwory nosogardła w materiale Oddzialu ORL Szpitala Zespolonego im. Perzyny w Kaliszu.
  Tytuł angielski: Cancers of nasopharynx in the material of ENT Department of Hospital in Kalisz.
  Autorzy: Bartnik Władysław, Bartnik-Krystalska Alicja, Gawron Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.255-257, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nosogardło jest punktem wyjścia dla wielu procesów rozrostowych będących nowotworami złośliwymi (n.z.) i nie złośliwymi. Na podstawie piśmiennictwa i 7 wlasnych przypafdków autorzy przedsytawiają trudności diagnostyczne. Podkreślają, że TK i MRI dopiero określają rozległość procesu. Mimo postępu w leczeniu RTG-terpia wyniki w leczeniu n.z. są skromne. Natomiast wczesne leczenie operacyjne w nowotworach niezłośliwych pozwala osiągnąć dobre rezultaty.

  Streszczenie angielskie: In the nasopharynx we can find malignant and non-malignant tumours. Authors present diagnostuc difficulties on the base of literature and seven own cases. CT and NMR is needed to describe infiltration. Basides new method radiotherapy and chemotherapy prognosis is poor. We have good results in early surgery in non-malignant tumours.


  43/343

  Tytuł oryginału: Analysis of Ixodes ricinus (L.) tick burdens in a resident passerine bird community in the Mazurian Lake region (Northeastern Poland).
  Autorzy: Gryczyńska Alicja, Barkowska Miłosława, Siemiątkowski Marek
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.51-57, il., tab., bibliogr. [32] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The abundance of birds and their tick parasites were estimated in a residential avian community located in the Mazurian Lake region (NE Poland). A total of 1624 passerine birds (representing 45 species) were captured, of which 25 p.c. were infested with at least one tick. All the ticks belonged to the species Ixodes ricinus. The highest tick infestation prevalence ( 50 p.c.) were recorded for dunnock (Prunella modularis), tree pipit (Anthus trivialis), hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) and blackbird (Turdus merula). Changes in tick infestation prevalence of passerine birds are seasonal. June and September were the two months in which tick infestation rates were the highest. The percentage of birds that were tick carriers was significantly greater in mixed coniferous forest than in alder swamp forest (respectively 32 p.c and 20 p.c. of birds were infested with ticks).


  44/343

  Tytuł oryginału: Angiograficzna ocena reperfuzji miokardium u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa.
  Tytuł angielski: Assessment of myocardial reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with combination of fibrynolysis and IIb/IIIa platelet inhibitor.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Bartuś Stanisław, Żmudka Krzysztof, Kuta Marcin, Legutko Jacek, Wizimirski Marcin, Pieniążek Piotr, Przewłocki Tadeusz, Gajos Grzegorz, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Pasowicz Mieczysław, Zorkun Cafer, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.1-6, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wykonanie przezskórnej rewaskularyzacji serca (PCI) po wstępnym leczeniu kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa w celu osiągnięcia reperfuzji może łączyć najlepsze aspekty szybkości włączenia leczenia trombolitycznego i skuteczności zastosowania PCI w świeżym zawale serca - tzw. ułatwiona angioplastyka (ang. facilitated PCI). Celem pracy była ocena skuteczności reperfuzji mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją połowy dawki alteplazy z pełną dawką abciximabu z następową PCI. Metodyka: Do badania włączono 100 chorych ze świeżym zawałem serca do 12 godzin od początku bólu zawałowego, hospitalizowanych w szpitalach oddalonych o więcej niż 90 minut drogi od pracowni hemodynamicznej. U wszystkich chorych przed przesłaniem do ośrodka kardiologii interwencyjnej w celu wykonania zabiegu PCI, podano dożylnie w bolusach: 60 U/kg heparyny, 15 mg alteplazy (r-tPA) oraz 0,25 mg/kg abciximabu, a następnie podłączano wlewy dożylne: alteplazy (35 mg/60 min) oraz abciximabu (0,125 ćg/kg/min przez 12 godzin). Wyniki: Średni czas od wdrożenia terapii trombolitycznej do wykonania koronarografii wynosił 123 ń 38 min TIMI 3 w zakresie IRA przed zabiegiem PCI stwierdzono u 73 proc. chorych, natomiast drożność tętnicy dozawałowej (TIMI 3 + 2) u 90 proc. chorych. Skuteczną reperfuzję mikrokrążenia wieńcowego (TIMI Myocardial Perfusion Grade - MPG 3 + 2) przed zabiegiem stwierdzono u 77 proc. pacjentów. ...

  Streszczenie angielskie: Facilitated percutaneous coronary intervention (facilitated PCI) in acute myocardial infarction - the use of planned PCI after pharmacological reperfusion therapy, can fuse the best aspects of thrombolysis and primary angioplasty. The aim of the study was to assess microvascular reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with half dose of alteplase and full dose of abciximab followed by primary PCI. Methods: the study enrolled 100 patients with myocardial infarction within 12 hrs of chest pain onset in hospitals with at least 90 minutes of transportation time to interventional center. All patients received intrevenous boluses of 60 U/kg heparin, 15 mg alteplase (r-tPA) and 0.25 mg/kg abciximab, and then infusions of: alteplase (35 mg/60 min) and abciximab (0,125 ćg/kg/min for 12 hours) before transportation to interventional facility. Results: coronary angiography was performed at a mean 123 ń 38 minutes after lytic therapy administration. In baseline angiography 73 p.c. of patients had TIMI 3 flow in infarct related artery. In 88 patients (90 p.c.) there was TIMI 2 + 3 flow. In 82 patients PCI was performed immediately after diagnostic catheterization, with angiographic procedural success rate of 92 p.c. (TIMI 3). Corrected TIMI frame count was 29.8 ń 25.9 before and 17.2 ń 9.5 after PCI. TIMI Myocardial Perfusion Grade 3 and 9 (MPG3+2) was present in 77 p.c. of patients before and in 72 p.c. after PCI. Conclusions: Combination of abciximab and ...


  45/343

  Tytuł oryginału: Ewakuacja torbieli jajników drogą punkcji igłowej przezbrzusznej oraz drogą laparotomii u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Evacuation of ovarian cysts by means of transabdominal fine needle aspiration or laparotomy in pregnant women.
  Autorzy: Oleszczuk Jan, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Baranowski Włodzimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.367-370, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 7 przypadków kobiet w ciąży z łagodnymi torbielami jajników, spośród których 4 pacjentki poddano laparotomii z następowym wyłuszczeniem guzów jajników, a 3 pacjentki punkcji igłowej przezbrzusznej. U pacjentki z hyperstymulowanymi gonadotropowymi jajnikami, u której wyłuszczono torbiele drogą lapartomii, stwierdzono torbiele luteinowe. U pacjentek z samoistnymi torbielami jajników, a w 2 przypadkach cystadenoma i 1 przypadku cystis endometrialis. Wydaje się, iż w przypadku torbieli tekaluteinowych, powstałych w trakcie technik wspomaganego rozrodu, bezpieczną procedurą zarówno dla pacjentki jak i losów ciąży jest punkcja igłowa przezbrzuszna, pod kontrolą ultrasonograficzną, wykonywana w pierwszym trymestsrze ciąży. W przypadku torbieli samoistnych procedurą z wyboru, na podstawie analizy literatury przedmiotu, jest wyłuszczenie torbieli w II trymestrze ciąży, po zakończeniu funkcji hormonalnej ciałka żółtego. Optymalny czas wykonania operacji szacowany jest na 16 - 22 tydzień ciąży. Niesie to z sobą najmniejsze ryzyko wystąpienia powikłań, tj. skręcenia torbieli lub przedwczesnej czynności skurczowej macicy.

  Streszczenie angielskie: In a number of pregnant women benign ovarian cysts are found incidentally during routine ultrasound examination or after episode of pelvic pain in early pregnancy. In this paper we present perinatal outcome in pregnancies with ovarian cysts after fine needle aspiration or excision during laparotomy. These cases suggests the transabdominal needle aspiration is procedure of choice in ovarian hyperstimulation syndrome and excision during laparotomy is recommended in the case of spontaneous hyperreactio luteinalis or cystadenomas.


  46/343

  Tytuł oryginału: Złamanie prącia z urazem cewki moczowej.
  Tytuł angielski: Penile fracture with urethral injury.
  Autorzy: Borowiec Dariusz, Bar Krzysztof, Michalak Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.72-73, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 46-letniego chorego, który w czasie stosunku płciowego doznał urazu prącia. Skutkiem urazy było złamanie prącia z jednoczesnym przerwaniem ściany cewki moczowej. Chorego leczono operacyjnie z pomyślnym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The case study is presented of a 46-year-old patient with penile trauma associated with sexual intercourse. The trauma sequel was penile fraacture with concomitant urethral rupture. The patient was successfully treated with surgical procedure.


  47/343

  Tytuł oryginału: Relationship between QT interval dispersion and myocardial viability in patients after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Dyspersja QT u chorych po zawale serca w zależności od zachowanej żywotności mięśnia sercowego.
  Autorzy: Średniawa Beata, Jarski Piotr, Musialik-Łydka Agata, Pasyk Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Baranowski Rafał (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.396-402, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. QT disprsion (QTd) reflects inhomogeneity of cardiac repolarisation. Increased QTd is often present in patients after myocardial infarction (MI) due to the differences in the duration of repolarisation of adjacent myocardial regions. Aim. To assess the relationship between QTd and myocardial viability and to examine the usefulness of QTd assessment for identification of patients with preserved myocardial viability. Methods. The study group consisted of 58 patients (39 males, 19 females, mean age 55.4 ń 6.1 years) in whom myocardial viability was assessed with the use of perfusion scintigraphy (99mTc-MIBI) mean 4.6 months after MI. Thirty three patients (group I) had preserved myocardial viability whereas 25 patients (group II) had no viable myocardium. QTd was calculated from a 12-lead ECG as standard QTd, rate-corrected QTd (QTcd) and QTd ratio (QTdR). Results. All the QTd parameters were significantly lower in gorup I than in group II (for example, QTd; 51.3 ń 9.3 vs 88.5 ń 10.8 ms, p 0.001). QTd value ó 70 ms and QTdR value ó 8 p.c. identified patients with viable myocarium with a sensitivity of 90 p.c. and 89 p.c., and specificity of 84 p.c. and 68 p.c., respectively. Conclusions. In patients after MI with viable myocardium QTd values are lower than in patients without myocardial viability. QTd assessment may be helpful for identification of pateints with viable myocardium.


  48/343

  Tytuł oryginału: Percutaneous coronary revascularisation preceded by pharmacotherapy in acute myocardial infarction. Early results and assessment of reperfusion of microcirculation.
  Tytuł polski: Wspomagana farmakoterapią przezskórna rewaskularyzacja w świeżym zawale serca. Wczesne wyniki leczenia. Ocena reperfuzji mikrokrążenia.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Bartuś Stanisław, Kuta Marcin, Legutko Jacek, Turek Paweł, Żmudka Krzysztof, Dubiel Jacek S.
  Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.403-414, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Pre-treatment with thrombolytic agent and platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor followed by percutaneous coronary intervention (PCI) - the approach called facilitated PCI, may combine all the benefits of thrombolysis and PCI to achieve reperfusion in acute myocardial infarction (MI). Aim. To assess safety and efficacy of facilitated PCI in acute MI. Methods. The study group consisted of 34 patients (22 males, aged 18 - 75 years) with acute MI admitted within 12 hours from the onset of symptoms. All patients received intravenous bolus of 60 IU/kg of heparin, 15 mg of r-tPA (alteplase) and 0.25 mg/kg of abciximab, followed by continuous infusion of heparin (7 IU/kg/hour), alteplase (35 mg/60 min) and abciximab (0.125 ug/kg/min over 12 hours). Coronary angiography was performed immediately after admission shenever the catheterisation laboratory was availabel. Results. Twenty (59 p.c.) patients had inferior MI, 12 (35 p.c.) - anterior MI, and the remaining 2 (6 p.c.) lateral MI. The mean time from the initiation of thrombolytic therapy to coronary angiography was 55 ń 27 min. (range from 30 to 90 minutes). The TIMI grade 3 flow was present in 20 (59 p.c.) patients, TIMI grade 2 flow - in 4 (12 p.c.) patients, and TIMI grade 0 - 1 flow - in 10 (29 p.c.) patients. Thirty patients underwent PCI of the infarct-related artery, the remaining four with TIMI grade 3 flow were selected for conservative therapy. Direct stenting was performed in 20 patients in whom the distal part of a target vessel was visualised during the baseline coronary angiography (TIMI grade 3 or 2 flow)...


  49/343

  Tytuł oryginału: Świadomość prozdrowotna, nawyki higieniczne i zwyczaje żywnościowe uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących w Lublinie.
  Autorzy: Strycharz Małgorzata, Bartecka Katarzyna, Polz-Dacewicz Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.66-69, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena świadomości prozdrowotnej, nawyków higienicznych i zwyczajów żywieniowych młodzieży osiemnastoletniej z Lublina. Badaniem ankietowym objęto 143 maturzystów z lubelskich liceów ogólnokształcących. Otrzymane wyniki wykazały obecność prawidłowych nawyków z zakresu higieny jamy ustnej. Ze względu na niewłaściwe zwyczaje żywieniowe istnieje jednak potrzeba intensyfikacji stomatologicznej oświaty zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the level of health awareness and hygiene and dietary habits in eighteen year olds from Lublin. 143 school leavers from Lublin secondary schools were surveyed by means of a questionnaire. The obtained results indicated correct habits as regards oral hygiene. Due to inappropriate dietary habits there does, however, exist a need to intensify dental health education.


  50/343

  Tytuł oryginału: Wpływ warunków hodowli na ekspresję powierzchniowych białek gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z materiału klinicznego od noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: An influence of cultivation conditions on the expression of surface proteins of coagulase-negative Staphylococci isolated from new-born children hospitalised on an intensive care unit.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna, Chiciak Joanna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.103-108, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę wpływu warunków hodowli na ekspresję białek powierzchniowych pięciu gatunków gronkowców koagulazoujemnych. Badania przeprowadzone na 31 szczepach gronkowców pochodzących od noworodków hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii pozwoliły na analizę podobieństw tych białek w obrębie danego szczepu hodowanego na różnych podłożach.

  Streszczenie angielskie: A surface adhesion is a fundamental stage, in a pathogenesis of inflammations caused by coagulase-negative staphylococci, at which surface proteins take part. The proteins that were found at S. saprophyticus and ascribed to take part in polystiren plates adhesion: SSP-1 and SSP-2 could be an example. In this work, the effort to esteem surface protein expression of various kinds of cogulase-negative staphylococcus according to cultivation has been made. The studies carried out with 31 staphylococcus strains being obtained from new-born children hospitalised in Neonatology Clinic helped to analyse the similarities among these proteins in the area of a given strain cultivated on different mediums. The examined strains belonged to five different species and it had been taken into consideration during the results esteem. On the grounds of electrophoretic surface proteins division the charts dysometric analysis was created showing interdependence between Rf for sufrace proteins and optical density. Afterwards an analysis for each strain was done taking into account a short of medium on which the cultivation had been placed. S. haemolyticus strains analysis cultivated on three different medium allows to isolate two protein groups showing similar expression of both low-and high-molecular proteins. For the majority of strains belonging to the same species one can observe a similar expression within low-and high-molecular surface proteins regardless of cultivation conditions. Recurrence of the electrophoretic pictures regardless of changes in cultivation conditions....


  51/343

  Tytuł oryginału: Operacja TVT - analiza skuteczności oraz powikłań pierwszych 100 operacji.
  Tytuł angielski: TVT procedure - the critical analysis of clinical effectiveness and complications among first 100 cases.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Miturski Roman, Postawski Krzysztof, Tomaszewski Jacek, Jakowicki Jerzy A.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.171-176, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza kliniczna wyników 100 zabiegów metodą TVT wykazała skuteczność operacji mierzoną całkowitym ustąpieniem dolegliwości u 95 proc. pacjentek. Poprawę odnotowano u 4 proc. operowanych zaś u 1 pacjentki nie stwierdzono żadnej poprawy. Śródoperacyjne uszkodzenie pęcherza moczowego odnotowano w 9 przypadkach. Zastosowanie profilaktyki antybiotykowej było skuteczne w zwalczaniu klinicznych objawów infekcji dróg moczowych u 96 proc. leczonych.

  Streszczenie angielskie: Rationale: Since its clinical debut in 1996 TVT procedure has been offering an excellent clinical tool both for patients and surgeons to treat SUI suffering women. Since the learning curve is an important factor influencing the rate of surgical complications as well as the clinical outcome of any new surgical technique we decided to analyse the first 100 cases of SUI women treated with TVT technique. Aim of the study: To analyse clinical effectiveness and complications among first 100 consecutive cases of TVT procedures. Matertial and methods: On hundred women aged from 30 to 80 years (old mean 55,6) were hospitalised in our Department from September 1999 to November 200 because of SUI as confirmed by the complete urogynecologic assessment including history and physical examinations, catheterised residual volume determination, and multichanel urodynamic testing. TVT procedure was performed as originally described by Ulmsten et al. except the fact that 43 operations were performed not under local but epidural anesthesia. For 80 patients TVT was offered as the primary surgery for SUI treatment whereas for 14 it was the second and for 6 the third or more attempt. Results: Operation was performed without any technical difficulties in all cases (mean time 25 min). Bladder injury (treated by 1 or 2 days catheterization) occurred in 9 cases, urinary retention in 13 (in 6 cases after 10-14 days tape was cut). Urinary tract infections occurred in 4 women despite intraoperative 2,0 g i,v. piperacillin prophylactics and fosfomycin trometamol 3,0 g p.o. in first postoperative day. Subsequent urge incontinence developed in 4 patients. Clinical efficacy based...


  52/343

  Tytuł oryginału: Rola i znaczenie kliniczne inhibin w funkcji rozrodczej u kobiet.
  Tytuł angielski: The role and clinical meaning of inhibins in female reproductive function.
  Autorzy: Zdrojewicz Zygmunt, Dziubak Joanna, Bartczak Joanna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.203-212, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnienie inhibin zaproponowano już w 1932 roku, jednak ich pełna funkcja i wszystkie miejsca sekrecji nie zostały jeszcze do końca poznane. Hormony te są glikoproteinami, występującymi przynajmniej w dwóch formach molekularnych, różniących się budową i funkcją. Produkowane są przede wszystkim przez struktury jajnikowe (komórki ziarniste i tekalne) oraz kilka struktur pozagonadalnych, między innymi szpik, wątrobę i tkankę mózgową. W okresie ciąży funkcję głównego producenta inhibin przejmuje łożysko. Inhibitory posiadają istotne znaczenie kliniczne. Kontrolują sekrecję gonadotropin przysadkowych, dojrzewanie pęcherzyków, jak również pełnią ważną rolę w procesie starzenia się jajników. Mogą więc być pomocne w ocenie przypadków niepłodności i zaburzeń okresu okołomenopauzalnego. Ponadto inhibiny mogą okazać się przydatne w diagnostyce niektórych patologii ciąży (jak np. nadciśnienie indukowane ciążą) oraz patologii płodu (zespół Downa). Podkreśla się również znaczenie inhibin w diagnostyce, wstępnym różnicowaniu oraz monitorowaniu efektów leczenia pewnych guzów jajnika.

  Streszczenie angielskie: The existance of inhibins was suggested in 1932, but their complete function and all places of secretion still aren't recognized. Inhibins are glycoproteins produced by the granulosa and theca cells of the ovary and, in lower proportions, by some extragonaded tissues. During pregnancy, placenta becomes the predominant secretory organ for inhibitions. Clinically, inhibins may serve as sensitive tumor markers in postmenopausal women, or as useful tools for evaluating ovarian reserve in infertile women. They may also be used in the diagnosis of materno-fetal disorders, or be markers of function of the luteal phase.


  53/343

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of visual function and complications after cataract surgery with implantation of sclear-fixated posterior chamber intraocular lenses and anterior chamber intraocular lenses.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof, Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Karczewicz Danuta, Palacz Olgierd
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.46-49, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare the results of implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses and angle-supported anterior chamber intraocular lenses (IOLs). Material and methods: This study of 98 eyes of 98 patients comprised two groups. In group A (n = 48), a scleral-fixated posterior chamber IOL was implanted and group B (n = 50) an angle supported anterior chamber IOL. Follow-up was from 1 to 5 years (mean - 3 years). Results: After surgery, in group A, we achieved very good visual acuity (0.9 - 1.0) significantly frequent (p 0,003) than in group B (gr. A - 56 p.c., gr. B - 24 p.c.). Postoperative astigmatism was significantly higher in group B (p 0,0004). In the same group, the rate of complications was also higher (gr. B -83 p.c., gr. A - 71 p.c.). Conclusions: Scleral-fixated IOLs offers better visual outcome and low rate of complications than angle-supported IOLs. Anterior chamber IOL implantation should be performed only in very old patients with good endothelial cell counts.


  54/343

  Tytuł oryginału: Związek stresujących wydarzeń życiowych z rozwojem raka gruczołu piersiowego.
  Tytuł angielski: Relationship between stressful life events with the development of breast cancer.
  Autorzy: Sieja Krzysztof, Bartków Aleksandra, Ananicz Bogumiła, Stanosz Stanisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.121-124, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu piersiowego jako nowotwór związany z układem neurohormonalnym i immunologicznym, jest prawdopodobnie jednym z nowotworów najbardziej podatnych na wpływ stresujących wydarzeń życiowych. Przedstawiono przebieg reakcji stresowej i mechanizmy, przez które stres wpływa negatywnie na funkcje psychofizjologiczne. Krytyczne zdarzenia życiowe sprawiające trudności w przystosowaniu się do nich nazwane zostały stresującymi wydarzeniami życiowymi (stressful life events). W skali punktowej społecznego dostosowania pierwsze miejsce w średniej wartości punktowej kolejno zajmują: śmierć małżonka lub dziecka, rozwód, separacja, pobyt w więzieniu, śmierć członka bliskiej rodziny, własny uraz lub choroba. W wielu opracowaniach zalicza się utratę bliskiej osoby do kategorii bardzo stresujących wydarzeń życiowych (severe live events). Utrata bliskiej osoby jest często wykorzystywanym miernikiem stresu psychologicznego. W części cytowanych prac wykazano związek między stresującymi wydarzeniami życiowymi a rakiem gruczołu piersiowego. Natomiast w innych pracach nie potwierdzono hipotezy o istnieniu zależności między stresem psychologicznym a zachorowalnością na raka gruczołu piersiowego, co jednak może być związane z niedostatecznym metodologicznym opracowaniem tych badań. Jakkolwiek zakres wniosków dotyczących zależności między stresem i wystąpieniem raka piersi jest ograniczony ze względu na sposób pomiaru stresujących wydarzeń życiowych, to jednak ryzyko następowej diagnozy ...

  Streszczenie angielskie: Breast cancer as a neoplasm associated with neurohormoal and immunological systems is probably one of the neopasms being most susceptible to the influence of stressful life events. The course of stress reaction and the mechanisms by which the stress influences the physiological functions were presented. Critical life events causing difficulties in the readjustement are termed stressful life events. On the social adjustment scale - the first items in the average points rating appeared to be the deaths of the spouse or child, divorce, separation, imprisonment, the death of close family member, own trauma or disease. In many papers the bereavement falls into the severe life events categories. Bereavement of close person is often use to measure psychological stress. In one part of the cited works the relationship between stressful life events and breast cancer was disclosed. However in other part the hypothesis as to the existence of relationship between psychological stress and the incidence of breast cancer was not confirmed. The above finding may be linked with insuficient methodological elaboration of these investigation. Although the range of findings concerning the relationship between stress and the occurrence of breast cancer is limited due to the mode of measuring the life events, the risk of subsequent diagniosis of breast cancer may be related with: 1) the number of cumulated life events beling experienced by the subject, 2) the extent of stress perceived by ...


  55/343

  Tytuł oryginału: Taktyka chirurgiczna i postępowanie pooperacyjne w wolu guzowatym - próba weryfikacji niektórych zasad leczenia na podstawie wyników odległych.
  Tytuł angielski: Surgical tactics and postoperative management in nodular goitre - an attempt to verify several treatment principles based on long-term results.
  Autorzy: Pyda Przemysław, Kędziora-Bartkowska Renata, Junik Roman, Bartkowski Rafał, Meissner Wiktor, Stawny Bolesław, Sowiński Jerzy, Stajgis Paweł, Drews Michał
  Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.379-392, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Próba określenia zasad taktyki chirurgicznej i postępowania pooperacyjnego na podstawie oceny zakresu resekcji i analizy powikłań odległych po zabiegach wykonanych z powodu leczenia obojętnego wola guzowatego. Materiał i metodyka. Ocenie poddano 250 chorych operowanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM w Poznaniu w latach 1980-1983 z powodu obojętnego wola guzowatego. W 61 proc. były to operacje subtotalnego obustronnego wycięcia tarczycy, a w pozostałej części resekcje bardziej ograniczone. Wyniki. Najpoważniejszym i najczęstszym odległym powikłaniem pooperacyjnym był nawrót wola stwierdzony u 24 proc. ogółu operowanych. Najczęściej, bo w 29 proc. przypadków, nawrót wystąpił po najbardziej wówczs rozległym wycięciu, czyli po subtotalnej obustronnej resekcji tarczycy. Po zabiegach bardziej oszczędzających odsetek nawrotów wahał się od 8 do 19 proc. Inne odległe powikłania miały mniejsze znaczenie i w większości związane były właśnie z nawrotoem wola. Wnioski. Pozostawienie niewielkiej ilości niewydolnej hormonalnie tkanki tarczycy nie stanowi żadnej korzyści dla chorego, a może być przyczyną nawrotu wola. W związku z tym u określonych chorych należy rozważyć wykonanie strumektomii całkowitej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was an attempt to set principles of surgical and postoperative treatment of non-toxic nodular goitre, based on the analysis of the extent of surgical excision and distant surgical complications. Material and methods. The study group comprised 250 patients operated at the Chair and Department of General, Gastroenterological and Endocrinological Surgery, between 1980 and 1983 due to non toxic nodular goitre. In 61 p.c. of cases surgery comprised bilateral subtotal resections, whle the rest were less extensive resections. Results. The most severe and frequent late complication was postoperative goitre recurrence reported in 24 p.c. of al operated patients. Most often (29 p.c.) recurrence occurred following the most extensive procedure, which included subtotal bilateral thyroid removal. In case of less extensive resections the recurrence rate ranged between 8 and 19 p.c.. Other complications were less important and mostly related to goitre recurrence. Conclusions. Sparing thyroid tissue, which is hormonally insufficient, is of no benefit for the patient and may be the reason of postoperative recurrence. Therefore, in selected patients total strumectomy should be considered.


  56/343

  Tytuł oryginału: Wartości etyki medycznej a medycyna melancholiczna, czyli o konsekwencjach absolutyzacji wartości.
  Tytuł angielski: The values of medical ethics and melancholic medicine (the consequence of value absolutization).
  Autorzy: Barański Jarosław, Wronecki Krzysztof
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.33-38, il., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Medycyna współczesna, dzięki wielu rewolucjom, które przeszła w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku, przewartościowała etyczne podstawy naszej kultury. Nauki medyczne i technologia medyczna oraz ich zastosowania diagnostyczne i terapeutycze postawiły pytania o nową rolę zawodową lekarza i status jego posłannictwa. Zrozumiała staje się więc społeczna i polityczna presja, aby wypracować takie priorytety etyczne medycyny, których konkretne realizacje sprostałyby oczekiwaniom i potrzebom społecznym. Można wyodrębnić cztery priorytety etyczne mdycyny, wyrażające wartości, które są obowiązkiem moralnym lekarza (zdrowie i życie człowieka, dobro chorego, umieranie bez cierpienia i bólu): zapobieganie chorobom i urazom oraz promocja i utrzymanie zdrowia, usuwanie bólu i cierpienia, leczenie i troska o chorych, unikanie przedwczesnej śmierci i dążenie do godnej śmierci. Ich konkretną postacią, etycznie regulującą postępowanie lekarza, są, zgodnie z pryncypializmem etycznym, cztery zasady etyczne: szacunek dla autonomii, nieszkodzenie, dobroczynność, sprawiedliwość. Technologiczno-instytucjonalne wymagania organizujące pracę lekarza oraz coraz silniejsze powiązanie działań lekarskich z mechanizmami wymiany towarowej mogą doprowadzić do absolutyzacji poszczególnych wartości autotelicznych zawodu lekarskiego. Następstwem tej absolutyzacji jest zarzucenie innych wartości oraz naruszenie etycznej integralności lekarza. Działanie lekarskie stają się etycznie dwuznaczne, np. ...

  Streszczenie angielskie: Contemporary medicin, thanks to the many revolutions which it went trough in the past decades, re-evaluated the ethical basis of our culture. Medical science and medical technology as well as their therapeutic and diagnostic applications have posed questions about the new professional role of the doctor and the status of his mission. Thus the social and political pressure to develop such ethical priorities of medicine, the specific realization of which would meet social needs and expectations, becomes more understandable. Four ethical priorities of medicine can be distinguished, which express values constituting the moral duty of the doctor (health and human life, patietn's wellbeing, dying without suffering and pain); prevention of diseases and injury as well as promotion and maintenance of patient's well-being; eradication of pain and suffering; treatment and concern for patients; avoiding premature death and dying with dignity. These priorities form a shape which regulated doctor's behavior in accordance with ethical principialism in four ethical rules: respect for autonomy, harmlessness, charity, justice. The institutional and technological requirements that organize the doctor's work as well as stronger potent connection of doctor's actions with the mechanisms of barter exchange can lead to absolutization of individual and autothelic values of the medical profession. The consequence of this absolutization is the abandonment of other values and the violation of a ...


  57/343

  Tytuł oryginału: Obraz endoskopowy błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego stwierdzany u dzieci z przewlekłymi bólami brzucha ze współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Endoscopic picture of mucosa of upper part of gastrointestinal tract in children with chronic abdominal pain with Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Łukasik Maria, Rusek-Zychma Małgorzata, Stojewska Małgorzata, Barć-Czarnecka Małgorzata, Ronczkowski Stanisław, Krzywicka Agnieszka, Kazior-Banaszak Beata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.39-42, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie H. pylori u dzieci najczęściej prowadzi do wystąpienia zapalenia żołądka i/lub dwunastnicy, które manifestuje się przewlekłymi bólami brzucha. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonana w takich przypadkach pozwala na ocenę stanu śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy, jak i pobranie wycinków do badań. Praca próbuje ustalić jaki obraz endoskopowy jest u dzieci charakterystyczny dla zakażenia H. pylori. Analizie poddano grupę 236 dzieci z przewlekłymi bólami brzucha w wieku od 2 do 18 lat, u których wykonano badanie endoskopowe oraz test urazowy w kierunku H. pylori. W 19 przypadkach w badaniu nie stwierdzono żadnych patologii. Pozostałe 217 dzieci podzielono na dwie grupy: I - 106 dzieci z zakażeniem H. pylori, II - 11 dzieci bez zakażenia. Zakażenie Helicobacter pylori stwierdzono u 46 proc. badanych. W obrazie endoskopowym morfologiczną cechą, charakterystyczną dla zakażenia H. pylori u dzieci było brukowanie śluzówki odźwiernika żołądka. Refluks żółciowy wystąpił istotnie mniej vzęsto u dzieci z zakażeniem H. pylori.

  Streszczenie angielskie: H. pylori infection in children most frequently leads to gastritis and/or dudenitis, which clinically manifests with chronic abdominal pain. Endoscopic examination enables us to assess the morphology of esophageal, gastric and duodenal mucosa, as well as allows us to take biopsy specimens for histopathological examination. The aim of the study was to establish the endoscopic picture most characteristic for H. pylori in children. 236 children with chronic abdominal pain aged 2-18 yrs, i whom endoscopic examination and urease test were performed were included ito the analysis. In 19 cases, normal endoscopic picture was found. The remaining 217 were divided into two groups: I - 106 children with H. pylori infection, II - 111 children with negative result of urease test. Helicobacter pylori infection was found in 46 p.c. of the examined cases. Endoscopic picture of "antral nodularity" was most characteristic for H. pylori infection. Biliary reflux was significantly less frequent in children with H. pylori infection.


  58/343

  Tytuł oryginału: Pneumocystozowe zapalenie płuc u dzieci a zapalenie płuc o innej etiologii - porównanie przebiegu klinicznego.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carini pneumonia and other pneumonias in children - differential diagnosis of clinical manifestation.
  Autorzy: Łukasik Maria, Krzywicka Agnieszka, Łukasik Elżbieta, Rusek-Zychma Małgorzata, Barć-Czarnecka Małgorzta, Stojewska Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.44-46, 48-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pneumocystis carinii jest jednym z czynników etiologicznych zapalenia płuc u dzieci. Uważa się, że obraz zakażenia Pneumocystis carinii cechują takie objawy jak: kaszel z dużą ilością pienistej wydzieliny, duszność, tachykardia i hepatomegalia, radiologicznie - obraz tzw. "plastra miodu". W pracy porównano przebieg kliniczny zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii z zapaleniem płuc o innej etiologii. Analizowano 111 przypadków pneumocystozowego zapalenia płuc u dzieci. Do każdego przypadku z grupy badanej dobierano losowo przypadek zapalenia płuc o innej etiologii (grupa kontrolna). Stwierdzono, że cechą charakterystyczną dla zapalenia płuc o etiologii Pneumocystis carinii jest występowanie pienistej wydzieliny, znamienne statystycznie w grupie wiekowej od 0 do 12 miesięcy. W porównaniu z zapaleniami płuc o innej etiologii pneumonocystozowe zapalenie płuc charakteryzuje skąpoobjawowy przebieg oraz brak charakterystycznego obrazu radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Pneumocystis carinii (P. Carinii) is one of etiological factors of pneumonia in children. Certain clinical symptoms are highly characteristic for P. carinii pneumonia: productive, foamy cough, shortness of breath, tachycardia and hepatomegaly, while radiologically - the so called picture of a "honeycomb". The aim of the study was to compare the clinical picture seen in the P. carinii and non-P. carinii pneumonia. 111 cases of P. carinii pneumonia in children were analysed in the study. For each examined child with diagnosed P. carinii pneumonia, a matched control subject with non-P. carini pneumonia was selected. In children aged 0 to 12 months, the presence of productive, foamy cough was found more frequently in P. carinii pneumonia. Compared to non-P. carinii pneumona, P. carini infection presents less clinical symptoms, with no typical radiological picture.


  59/343

  Tytuł oryginału: Countrywide spread of CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase-producing microorganisms of the family Enterobacteriaceae in Poland.
  Autorzy: Baraniak Anna, Fiett Janusz, Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria, Gniadkowski Marek
  Źródło: Antimicrob. Agents Chemother. 2002: 46 (1) s.151-159, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 305,849

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Eighty-four clinical isolates of the family Enterobacteriaceae from 1998 to 2000 in 15 hospitals in 10 polish cites, were analyzed. All the isolates produced á-lactamases with pIs of 8.4 and 5.4, and the pI 8.4 enzymes were demonstrated to hydrolyze cefotaxime but not ceftazidime in the in vitro bioassay. PCR analysis and DNA sequencing have revealed that in all cases the pI 8.4 á-lactamase was probably the CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase (ESBL) variant, which was originally identified in 1996 in Praski Hospital in Warsaw. In the majority of isolates, blaCTX-M-3 genes resided large conjugative plasmids with similar fingerprints, which, in the contex of the high degree of diversity of the randomly amplified polymorphic DNA types of the isolates, suggest that horizontal transfer of plasmids was likely the main mechanism of CTX-M-3 spread. The dissemination of plasmids was probably preceded by the center-to-center transmission of several strains, as indicated by the identification by pulsed-field gel electrophoresis of closely related or possibly related Klebsiella pneumoniae, Eschrichia coli, and Citrobacter freundii isolates in five different hospitals. CTX-M-3-producing organisms revealed a very high degree of diversity in á-lactam resistance levels and patterns. This was attributed to several factors, such as the production of other á-lactamases including additional ESBLs, possible quantitative variations in CTX-M-3 expression, segregation of AmpC derepressed mutants, and permeability alterations.


  60/343

  Tytuł oryginału: Bacillus anthracis.
  Autorzy: Matras Jadwiga, Bartoszcze Michał
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.3-19, 1 tabl., tab., bibliogr. 79 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Bacillus anthracis is an etiological agent of anthrax, a disease very dangerous to humans and many animal species. The spore forms are markedly resistant to environmental extremes of heat, cold, desiccation, chemicals, irradiation etc. Within the infected organisms the spores germinate to produce the vegetative forms which produce toxins. The capsule and toxin complex are virulence factors of B. anthracis. The toxin complex consists of three proteins Protetive Antigen (PA, 83 kDa), Lethal Factor (LF, 87 kDa), and Edema Factor (EF, 89 kDa). Identification of B. anthracis based on microscopy, colonial morphology, sensitivity to penicillin and gamma phage, biochemical tests and conformation of the presence of virulence factors gene by PCR techniques. The methods of treatment and prophylaxis of anthrax in humans have been discussed.


  61/343

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi.
  Tytuł angielski: Usefulness ultrasound estimation of adnexal masses in the postmenopausal women before operative laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Lewy Jarosław, Bartodziej Urszula, Kamer-Bartosinska Anna, Romanowicz-Makowska Hanna, Szaflik Krzysztof, Kozarzewski Marek, Woźniak Piotr
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.26-28, 30, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentek pomenopauzalnych w wieku 47-78 lat przeprowadzono diagnostykę ultrasonograficzną. Do oceny zmian stosowano kryteria pozwalające rozdzielić zmiany łagodne od podejrzanych - prawdopodobnie złośliwych, podane przez Sassone. Na podstawie tego badania 43 pacjentki z guzami jajników, ocenianymi jako łagodne, zakwalifikowano do usunięcia zmian drogą laparoskopii. U 42 pacjentek wykonano jednostronne usunięcie przydatków wraz ze zmianą, jedynie u jednej obustronną adnexectomię. Uzyskany materiał był zawsze poddany śródoperacyjnemu badaniu histopatologicznemu. Wykazano zgodność USG z oceną histopatologiczną śród- i pooperacyjną, co pozwala wnioskować o dużej przydatności tej metody w diagnostyce zmian w obrębie przydatków.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the ability to predict bening adnexal masses in postmenopausal women by vaginal ultrasound and to evaluate the effectiveness of laparoscopic management in selected patients. Using the sonomorfologic score for tumor differentation was analysed prospectively in group of the postmenopausal women which were admitted consecutively to our department for surgical exploration of an adnexal mass. Fourty five patients with unilateral benign ovarian cysts were selected for laparoscopic approach. Unilateral salpingo-oophoreclomy was performed in fourty four patients and bilateral adenoxectomy was necessary in one case. All the masses, except two cases were benign ones. The ultrasound scoring system allowed us for correct characterization as a benign versus the malignant ovarian tumors. As well as the clinical examination, the ultrasound appearance are real in correct prediction of benign ovarian masses in postmenopausal women. Operative laparoscopy is acceptable for these patients and provides for a short period of hospitalization and a rapid recovery.


  62/343

  Tytuł oryginału: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Family assessment measures by Manfred Cierpka.
  Autorzy: Namysłowska Irena, Paszkiewicz Ewa, Siewierska Anna, Barbaro Bogdan de, Furgał Mariusz, Drożdżowicz Lucyna, Józefik Barbara, Beauvale Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.17-28, il., bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają Kwestionariusze do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki, omawiając szczegółowo ich właściwości i możliwości zastosowania zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the paper, authors describe some research tools for the assessment of family functioning, concentrating mainly of self-report questionnaires of the family members. Advantages and methodological limitations of such methods are discussed. Several questionnaires of self-report type are discribed such as e.g. the Family APGAR, Family Environment Scale, Mc Master Family Assesssment Device, as well as Family Assessment Measure (FAM) of Skinner and Steinhauer. Manfred Cierpka Family Assessment Measures are a modification of this last questionnaire. In the second part of the paper authors present in details Ceirpka Family Assessment Measures. The describe seven dimensions of the family functioning such as task accomplishement, role performance, communication, emotionality, affective involvement, control and values and norms. Family Assessment Measures consist of three questionnaires such as General Scale. Dyadic Scale and of Self-Rating Scale. General Scale focuses on how individual member views the family as a whole. The Dyadic Scale assess specific relationship dyads within the family and Self-Rating Scale addresses how an individual member views his or her functioning within the family. At the end, psychometric properties of these questionnaires are presented, as well as the general description, how they should be used in the process of the asaessment of the family for research and clinical practice of family therapy.


  63/343

  Tytuł oryginału: Niektóre psychometryczne własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Some psychometric attributes of the Family Assessment Questionnaires.
  Autorzy: Beauvale Andrzej, Barbaro Bogdan de, Namysłowska Irena, Furgał Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.29-40, bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zostały zaprezentowane niektóre ważniejsze efekty prac na walidacją i normalizacją Kwestionariuszy do Oceny Rodziny, polskiej adaptacji "Familienb”gen" Manfreda Cierpki i Gabriele Frevert.

  Streszczenie angielskie: In this article we present some of the more important findings from research aimed at the validation and normalisation of the family Assessment Questionnaire (Dyadic Questionnaire, Family Questionnaire, Sefl-Estimation Questionnaire), which is the Polish adaptation of Manfred Cierpka's and Gabriele Frevent's "Familienboegen". In the present study 1511 individuals from 557 families took part. Of these 658 individuals (including 162 children) come from 248 families which had to clinical health of adjustment problems, while 853 individuals (including 305 children) come from 309 families with problems due to schizophrenia, anorexia nervosa, coronary heart diseasee or family crisis. A new method of analysing raw results from the questionnaire scales was formulated and verified. This method was based on the criterium of sufficient satisfaction regarding the aspect of family measured by the scale. The original scales of all the questionnaires (Task Completion, Role Performance, Communication, Emotionally, Affective Involvement, Control, and Values and norms) were characterised by average or low reliability; the general scales were characterised by high reliability (the Dyadic Questoinnaire with very high reliability). As a result of factor analysis new scale were created with acceptable of high reliability. These were the sacle of Positive statements, the scale of Negative statements in the dyadic and family questionnaires, and the scales of kodness, care and resentment in the Sellf-Estimation Questionnaire ...


  64/343

  Tytuł oryginału: Konsultacja rodzinna - możliwości i ograniczenia.
  Tytuł angielski: Systemic consultation - about possibilities and limitations.
  Autorzy: Rostworowska Maria, Opoczyńska Małgorzata, Barbaro Bogdan de
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.41-49, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia miejsce i rolę konsultacji rodzinnej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym osób hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu psychozy.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the role of systemic consultation in the diagnostic and therapeutic process of the people hospoitalised for the first time because of a psychotic episode. The following questions are going to be put: What is the role of systemic family consultation in the diagnostic and therapeutic process on the inpatient ward? What are the differences between systemic consultation and others forms of family interventions f.e. family interviews, psycho-education, systemic therapy? What are possibilities and limitations of consultation? Who does in invite to? These are only some of those questions, which are typical for daily clinical practice, in which the family consultation takes an important part. In this paper according to our clinical experience, we would like to share some of our throughts on the questions put. In spite of difficuklties the family consultation confronts us with, we are deeply convinced that it has an important part in therapeutic and diagnostic proces.


  65/343

  Tytuł oryginału: Leczenie immunosupresyjne w dermatologii.
  Autorzy: Białynicki-Birula Rafał, Baran Eugeniusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.35-36, 38, 40-43, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/343

  Tytuł oryginału: Wsłuchiwanie się w głos objawu. Zakres powiązań lekarza z pacjentem w obrębie samoświadomości homeopaty. Zażyłość z osobą cierpiącą.
  Autorzy: Barzman Anita Josefa
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (1) s.1-4, il.
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/343

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Pantoprazol w porównaniu z nizatydyną w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku u chorych z zapaleniem przełyku z nadżerkami lub bez endoskopowych cech zapalenia przełyku].
  Autorzy: Bartnik Witold
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.127, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. The American Journal of Gastroenterology 2001; 96 : 2849-2857
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  68/343

  Tytuł oryginału: Synthesis and effects on chloroquine susceptibility in Plasmodium falciparum of a series of new dihydroanthracene derivatives.
  Autorzy: Alibert Sandrine, Santelli-Rouvier Christiane, Pradines Bruno, Houdoin Carole, Parzy Daniel, Karolak-Wojciechowska Janina, Barbe Jacques
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (15) s.3195-3209, il.,tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: To suggest a mechanism of action for drugs capable to reverse the chloroquine resistance, a new set of 9,10-dihydro-9,10-ethano and ethenoanthracene derivatives was synthesized and compounds were tested with the aim to assess their effect on chloroquine susceptibility in Plasmodium falciparum resistant strains. With respect to this, reversal of resistance and change in drug accumulation were compared. Structure - activity relationship and molecular modeling studies made it possible to define a pharmacophoric moiety for reversal agents and to propose a putative model of interaction with some selected amino acids.


  69/343

  Tytuł oryginału: Replantacje samoamputowanych kończyn górnych - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Self-amputation of the upper extremity - three case report.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Baranowski Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.267-271, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjenci dokonujący samoamputacji jednej lub kończyn stanowią szczególny problem dla zespołu leczącego. Decyzja odnośnie do replantacji kończyny musi być podjęta szybko, a cały proces leczenia takich chorych wymaga udziału lekarza psychaitry. Przedstawiono trzech chorych, u których replantowano samoamputaowaną kończynę górną, dokonując analizy tych przypadków na tle 19 podobnych odnotowanych w literaturze medycznej okresu ostatnich 35 lat. Wszyscy ci chorzy znajdowali się w stani psychozy, ale tylko u niektórych udało się wykazać tendencje samobójcze. Częstym motywem samookaleczenia było u nich poczucie winy oraz motywy religijne. Chorzy ci są zwykle zadowoleni z "odzyskania" kończyny, uzyskany wynik funkcjonalny jest jednak rzadko satysfakcjonujący. Pewien wyjątek mogą stanowić chorzy operawani w Ośrodku Replantacji Kończyn w Trzebnicy. W świetle przedstawionych danych oraz wobec istniejących obecnie możliwości wielostronnego leczenia takich chorych, należy uznać, że choroba psychiczna nie może być bezwzględnym przeciwwskazaniem do replantacji samoamputowanej kończyny.

  Streszczenie angielskie: Patietns who deliberately amputate one or more of their own extremities present a unique challenges for the entire treatment team. Decisions regarding replantation must be made quickly and the psychiatrist is involved early in the care of these difficoult patietns. Three cases of deliberate upper extremity self-amputation and replantation are presented and discussed as well as the other 19 such cases reported in the literature in the last 35 years. All patietns have been psychotic but rearly suicidal. The amputation usually stems from psychotically driven feelings of guilt and concrete religious preocupations. Patietns who undergo replantation are often pleased with the reatachement, but the functional result of the operation is rearly satisfactory, quite unlike the results achived in 3 patietns reported by the authors. After evaluating all criteria known about indications for replanting severed extremities, authors concluded that mental ilness can no longer be concidered absolute contraindication for replantation, due to adequate therapeutic possibilities that are currently available.


  70/343

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i epidemiologia zakażeń wrodzonych i nabytych u noworodków matek chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Diagnosis and epidemiology of congenital and acquired infections in newborns of diabetic mothers.
  Autorzy: Suchańska Dorota, Baran Lilianna, Lenartowicz-Góralewicz Renata, Berghausen-Mazur Marta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.98-101, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto grupę 323 noworodków matek chorych na cukrzycę urodzonych w I Klinice Ginekologii i Położnictwa AM w latach 2000-2001, u których rozpoznano infekcję wrodzoną lub nabytą. Oceniano częstość zakażeń, laboratoryjne wykładniki infekcji oraz rodzaj występującej flory bakteryjnej u noworodków urodzonych o czasie i wcześniaków w zależności od klasy cukrzycy u matki. Najliczniejszą grupę dzieci chorych stanowiły wcześniaki, natomiast najczęstszą postacią kliniczną zakażenia było zapalenie płuc. Dobrym markerem zakażenia w naszym materiale był współczynnik form młodych do dojrzałych granulocytów.

  Streszczenie angielskie: The examination comprised a group of 323 newborns of diabetic mothers, delivered at the Obstetric Clinic of Medical Academy in Worcław in the years 2000-2001, who were diagnosed with congenital or acquired infections. The subject of the examination was the incidence of infections, laboratory indices of infection as well as the kind of bacterial flora in full-term neonates and prematures depending on the type of maternal diabetes. The largest group of neonates with infecitons were prematures, whereas the most frequent form of clinical infection was pneumonia. In our examination an effective index of infection was I/T ratio.


  71/343

  Tytuł oryginału: The effect of verapamil on the antioxidant defence system in diabetic kidney.
  Autorzy: Kędziora-Kornatowska K., Szram S., Kornatowski T., Szadujkis-Szadurski L., Kędziora J., Bartosz G.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.105-112, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of the study was to examine the effect of verapamil (VP) on lipid peroxidation and activities of key antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px); as well as on glomerular basement membrane (GBM) thickness in streptozotocin-induced diabetic kidney in rats. Methods: Wistar male rats were divided into three groups, 12 rats each: the control (C), diabetic rats (DR), and DR receiving VP, 7 mg/kg body weight in drinking water (DR + VP). Blood glucose (BG) and HbA1c levels, 24-h urinary albumin excretion (UAE) and body weight (BW) were measured every week (0-12 weeks). After 6 and 12 weeks, the animals were sacrificed and malondialdehyde (MDA) content activatives of SOD, CAT and GSH-Px were determined in the kidney homogenate supernatans. Electron micrographs of the glomeruli were scanned and porhphometric investigations were performed by means of a computer image analysis system to compare the glomerular basement basal membrane (GBM) thickness. results: The levels of BG, HbA1c and UAE in DR were significantly higher than in the C group. A progressive increase in the MDA level and a decrease in the SOD, CAT and GSH-Px activaties in the kidney of DR were observed after 6 and 12 weeks. VP administration did not affect BW changes, BG and HbA1 levels in DR. VP decreased lipid peroxidation and augmented the activities of antioxidant enzymes studied in the kidneys of DR as well as decreased kidney weight, GBM thickness and albuminuria in DR. Conclusions: These results confirm the role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy and point to the possible antioxidative mechanism of the nephroprotective action of VP.


  72/343

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki : skrypt dla studentów medycyny
  Autorzy: Bartoszkiewicz Michał, Hendrich Andrzej, Kołaczkowski Marcin, Kosbot-Pawłowski Mirosław, Michalak Krystyna, Mozrzymas Jerzy, Poła Andrzej, Teisseyre Andrzej, Wierzchaczewski Michał
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AM 2002, 160, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,018


  73/343

  Tytuł oryginału: Prokalcytonina jako parametr pomocny w rozpoznawaniu zakażenia wrodzonego.
  Tytuł angielski: Procalcitonin as a marker of perinatal infection in newborn - preliminary data.
  Autorzy: Kordek Agnieszka, Giedrys-Kalemba Stefania, Nikodemski Tomasz, Bartkowiak Elżbieta, Torb‚ Andrzej, Czajka Ryszard
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.727-731, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie wrodzonej infekcji u noworodka często jest trudne, co skłania do poszukiwania swoistego i czułego markera. Celem pracy była ocena stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi żylnej kobiet rodzących, u których obserwowano objawy kliniczne i/lub laboratoryjne zakażenia wewnątrzmacicznego oraz w surowicy krwi pępowinowej i żylnej noworodków. Badaniem objęto 30 kobiet rodzących oraz 30 urodzonych przez nie dzieci. Noworodki podzielono na 2 podgrupy: zdrowe (n = 21) i chore (n = 9). W drugiej dobie życia we krwi żylnej noworodków chorych stwierdzono istotnie wyższe stężenia PCT niż u zdrowych (p 0,0005). Istotną statystycznie dodatnią zależność stwierdzono pomiędzy stężeniami PCT we krwi żylnej kobiet rodzących za stężeniami PCT we krwi pępowinowej (p 0,05) oraz pomiędzy stężeniami PCT we krwi pępowinowej i krwi żylnej noworodków w drugiej dobie życia (p 0,01). Stężenie PCT oznaczane w surowicy krwi kobiet rodzących, krwi pępowinowej i krwi noworodka może być istotnym parametrem pomocnym w rozpoznawaniu zakażenia wrodzonego.

  Streszczenie angielskie: Intrauterine and intrapartum infections in newborn infants are still difficult to recognise. The newborn does not manifest the classic clinical signs of infection usually observed in children and adults and up to now there is no good laboratory marker. In the last few years, procalcitonin (PCT) has been found to increase during inflammatory processes, especially bacterial ones. In this study we analysed the clinical value of PTC in parturient, umbilical cord and newborn blood for predicting perinatal infection. Material and methods: Thirty parturients with symptoms of intrauterine infection were classified for this study. Blood samples were obtained from the mother, the umbilical cord and the newborn on the second day of life. Serum was stored at -70řC and thawed at the time of analysis. Among the newborns there were 21 infants without and 9 with symptoms and signs of infection. PCT concentration was measured by immunoluminometric assay - LUMI test PCT (BRAHMS). Results: Statistically significant results were found on the second day of life: 5,83 (4,70) ng/ml in ill, 1,41 (0,68) ng/ml in healthy (p 0,0005). We observed a significant correlation between PCT concentration in mother and umbilicalcord blood (y = 0,40 X + 11,06; p 0,05), as well as between umbilical cord blood and venous blood on the second day of life in newborns (y = 0,16 x 11,21;; p 0,01). Conclusionns: Measurement of PCT concentration in perinatal period in the mother and in umbilical cord blood of the newborn may be useful for early diagnosis and monitoring of infectious complications in neonates. We need data ...


  74/343

  Tytuł oryginału: Stężenie TGF-á1 w moczu u pacjentów z cukrzycą typu 2 - znaczenie prognostyczne.
  Tytuł angielski: Urine TGF-á1 concentration in patients with type 2 diabetes - prognostic value.
  Autorzy: Pączek Leszek, Kropiewnicka Hanna E., Senatorski Grzegorz, Bartłomiejczyk Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.745-752, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 2, choroba społeczna i cywilizacyjna, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych, w tym nefropatii cukrzycowej. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój nefropatii cukrzycowej (DN). Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak kumulacja białek macierzy mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie, czy stężenie TGF-á1 określone w surowicy i moczu ma znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz w kontrolnej grupie 10 osób zdrowych. Oznaczono stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazano podwyższone stężenie TGF-á1 zarówno w surowicy krwi, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji pacjentów z cukrzycą typu 2 wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był większy u tych chorych, u których początkowe stężenie TGF-á1 przekraczało wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem ...

  Streszczenie angielskie: Type 2 diabetes mellitus is a social and civilization-related disease that leads to various micro- and macroangiopathic complications, including diabetic nephropathy. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nefropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickkening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to estabilish whether urine an dserum TGFá1 levels may be significant in prognosing an devaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type 2 diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGFá1 concentrations were evaluated, as well as basic laboratory parameters. After one-year-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type 2 diabetes mellituss. In patients with type 2 diabetes mellitus both urine and serum TGFá1 concentration were elevated. After one-year-observation of patients with type 2 diabetes mellitus it was estabilished that the increase of serum creatininie concentration and that of microalbuminuria value were higher in those patients, whose initial TGFá1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGFá1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In ...


  75/343

  Tytuł oryginału: Tocopherol treatment during chemotherapy in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Popiela A., Gabryś M., Pańszczyk M., Szewczuk A., Baranowski W.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.121-124, tab., bibliogr. 11 poz. - Sympozjum pt. Nauki przyrodnicze w ginekologii Puławy 31.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Tocopherol reduces free radicals damage to genomic DNA and regulates cellular metabolism through lowering protein kinase C activity. Tocopherol induces proliferation of the immune system cells through its influence on transcriptional factors. Lack of tocopherol causes dysfunction of cellular immune systems, especially lymphocyte T by destabilisation of cellular membranes. Investigated group consisted of 60 patients with ovarian cancer. Patients received 1000 units of tocopherol per day during postoperative chemotherapy. Tocopherol therapy lowered, although not statistically significantly, morbidity rate, frequency of nausea and vomiting and reduced the intensity of stomatitis, without any influence on total remission number.


  76/343

  Tytuł oryginału: Temperature-sensitive ovarian carcinoma cell line (OvBH-1).
  Autorzy: Bar Julia K., Harłozińska Antonina, Kartarius Sabine, Montenarh Mathias, Wyrodek Ewa, Parkitna Rodriquez Jan M., Kochman Marian, Ożyhar Andrzej
  Źródło: Jpn. J. Cancer Res. 2002: 93 (9) s.976-985, il., bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 301,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: OvBH-1 cells from a patient with ovarian clear cell carcinoma were established and their biochemical status was analyzed. Cells grown at 37řC exhibited normal cell cycle distribution, whereas the cells shifted to 31řC were arrested in the G2/M phase of the cell cycle. Immunochemical analysis using anti-p53 antibodies (DO-1, PAb240, PAb421, and PAb1620) revealed that only the DO-1 antibody reacted with p53 with a high and similar percentage at both temperatures. PAb240 reacted with a low percentage of cells at 37řC and no reaction was observed at 31řC. PAb421 antibody stained a significantly lower percentage of cells at 37řC than at 31řC. Cells were not stained with PAb1620 antibody and were negative for antibodies against p21**WAF1 and MDM2 proteins independently of the temperature. Sequencing of all coding exons of the p53 gene demonstrated only a neutral genetic polymorphism, i.e. a G-to-A substitution (GAG to GAA) at nucleotide position 13 432. Thus, the observed temperature sensitivity of OvBH-1 cells cannot be ascribed to a p53 primary structure mutation. Based upon immunochemical analyses, we consider, however, that p53 in nuclei of OvBH-1 cells is in a highly unstable conformation. Furthermore, the N-terminal portion of the p53 protein at Ser20 has not been modified, and Lys373 and/or Ser 378 of the C-terminus is acetylated and/or phosphorylated. The nuclear location signal of p53 is preserved. Induction of MDM2 protein is uncoupled from the cell regulatory machinery and the induction of p21**WAF1 by p53 is impaired in OvBH-1 cells.


  77/343

  Tytuł oryginału: Ognisko odry w Kielcach - czerwiec 2001.
  Tytuł angielski: Outbreak of measles in Kielce - June 2001.
  Autorzy: Bartel Jan Krzysztof, Tarnowska Halina
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.29-32, tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis ogniska epidemicznego odry, które wystąpiło w Kielcach w czerwcu 2001 roku. Objęło łącznie 12 osób, w tym 8 narodowości romskiej.

  Streszczenie angielskie: Kielce area has had a very low incidence of measles. The outbreak of measles was reported in June 2001 and included a cumulative number of 12 cases, of whom 11 have been lab confirmed. Nine cases belonged to Gypsy community and were less than 16 years of age. Remaining 3 cases were medical care workers of age 29 - 31. None of the children involved in the outbreak have been previously vaccinated against measles.


  78/343

  Tytuł oryginału: Strategia ECR jako narzędzie poprawy konkurencyjności łańcuchów dostaw sektora farmaceutycznego.
  Tytuł angielski: ECR (Efficient Customer Response) as a tool of improvement of competitiveness of supply chains in pharmaceutical sector.
  Autorzy: Baraniecka Anna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.508-515, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The main aim of the paper is to present possibilities of increase the effectiveness of the healthcare products supply chains by implementing properly.


  79/343

  Tytuł oryginału: Objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego u chorych leczonych z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy.
  Tytuł angielski: Symptoms of temporomanidbular joint dysfunction in patients treated for the condylar fractures.
  Autorzy: Wojciechowicz Jolanta, Tomaszewski Tomasz, Koliński Piotr, Bartoszcze-Tomaszewska Małgorzata, Buczarski Bartosz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.423-429, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie w latach 1992-1996 z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy leczono 124 pacjentów, w wieku od 7 do 70 lat. Autorzy przeprowadzili kontrolne badania kliniczne i radiologiczne u 42 chorych leczonych zachowawczo z powodu złamań wyrostków stawowych żuchwy. Okres obserwacji od chwili złamania wynosił 5 lat. W ocenie wyników brano pod uwagę zakres odwodzenia żuchwy, funkcję stawu skroniowo-żuchwowego, zbaczanie żuchwy w czasie rozwierania szczęk, przemieszczenie linii pośrodkowej szczęk, zgryz i objawy akustyczne w stawie skroniowo-żuchwowym.

  Streszczenie angielskie: 124 patients atthe age of 7 to 70 years with condylar fractures were treated in the Department of Dental and Maxillo-Facial Surgery in the years 1992-96. The authors carried out control clinical examination and the radiographic investigations in 42 patients treated conservatively. late results of treatment were assessed after 5 since post fracture. In the assessment the range of mandible abduction, function of temporomandibular joints, mandibular malposition following movements, occlusal disturbance, dislocation of the central line, and the acoustic symptoms in TMJ.


  80/343

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. med. Feliks Wąsik 1930-2002 - wspomnienie pośmiertne.
  Autorzy: Baran E., Jabłońska S[tefania]
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.169-172, il.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Wąsik
 • Feliks 1930-2001


  81/343

  Tytuł oryginału: Aktywność enzymów proteolitycznych: katepsyny B, katepsyny B i L, plazminy, trypsyny i kolagenazy w raku wątrobowokomórkowym.
  Tytuł angielski: Enzymatic activity of cathepsin B, cathepsin B and L, plasmin, trypsin and collagenase in hepatocellular carcinoma.
  Autorzy: Niewczas Monika, Pączek Leszek, Krawczyk Marek, Pawlak Jacek, Bartłomiejczyk Irena, Górnicka Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.653-662, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak watrobowokomórkowy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie. Jego inwazyjność w znacznej mierze wiąże się z degradacją macierzy pozakomórkowej. Biorą w tym udział enzymy proteolityczne takie jak: katepsyna B i L, plazmina, kolagenaza i trypsyna. Aktywność enzymów zależy od równowagi pomiędzy enzymami i ich inhibitorami, jak również od interakcji pomiędzy enzymami. Celem była ocena aktywności enzymatycznej katepsyny B, katepsyny B i L, plazminy, kolagenazy i trypsyny w tkance nowotworowej pobranej podczas resekcji wątroby z powoduraka wątrobowokomórkowego oraz krwi obwodowej tych pacjentów. Następnie oceniono zależności pomiędzy aktywnością powyższych enzymów a obrazem klinicznym, histopatologicznym, i wynikami badań laboratoryjnych. Do badania zakwalifikowano 14 chorych poddanych resekcji wątroby z powodu raka wątrobowokomórkowego. Tkankę wątrobową pobierano w trakcie zabiegu operacyjnego ze środka guza z tkanki niezmienionej nowotworowo. Krew obwodową pobierano przed operacją i we wczesnym okresie pooperacyjnym, następnie oznaczono w uzyskanym materiale aktywność proteolityczną wyżej wymienionych enzymów metodą fluorymetryczną. W materiale tkankowym aktywność enzymatyczną przeliczano na stężenie białka - oznaczone metodą BCA oraz na stężenie DNA - oznaczone metodą fluorymetryczną. Poziom aktywności proteolitycznej plazminy i trypsyny w tkance nowotworowej był istotnie niższy w porównaniu z tkanką nienowotworową tych samych pacjentów (p = ...

  Streszczenie angielskie: Hepatocellular carcinoma is one of the most common malignancies worldwide. Invasiveness of this tumor seems to be related to degradation of extracellular matrix. Such proteolytic enzymes as: cathepsin B and L, plasmin, collagenase and trypsin are throught to play a pivotal role in this process. Enzymatic activity depends on balance between enzymes and their inhibitors and - moreover - on interactions among these enzymes. The purpose of our study was to evaluate enzymatic activity of cathepsin B, cathepsin B and L, plasmin, collagenase and trypsin in patients with hepatocellular carcinoma in liver tissue and in peripheral blood. Then correlations between activity of enzymes (mentioned above) and clinical status, pathological findings and laboratory tests were assessed. Our study was conducted on 14 patients who underwent surgery because of hepatocellular carcinoma. Tissue samples were obtained during surgery from neoplastic area and from non-neoplastic area. Peripheral blood was withdrawn before surgery and within early post-operative period. Proteolytic activity of these enzymes was determined with use of fluorometric assay. Enzymatic activity in tissue samples was referred to protein concentration (BCA assay) and to DNA concentration (fluorometric assay). Results: proteolytic avtivity of plasmin and trypsin in neoplastic tissue were significantly lower as compared to non-neoplastic area of these patients (p = 0.0356; p=0.0412, respectively). Activity of the ...


  82/343

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo amniopunkcji genetycznych wykonywanych w II trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: The safety of genetic amniocentesis in the second trimestr of pregnancy.
  Autorzy: Barwiński Ignacy, Florjański Jerzy, Zalewski Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.69-71, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: ocena ryzyka powikłań, w tym infekcyjnych, po zabiegach amniopunkcji genetycznych na podstawie własnych doświadczeń. Projekt badania: próba kliniczna. Miejsce prowadzenia badań: Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu. Wyniki: spośród badanych 78 ciężarnych u 3 stwierdzono powikłania: u 2 (2,56 proc.) przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, a u 1 (1,28 proc.) poronienie samoistne. Nie stwierdzono infekcji jaja płodowego po wykonywanych zabiegach. Wnioski: amniopunkcje genetyczne wykonywane na początku II trymestru ciąży są bezpieczną metodą diagnostyki prenatalnej. Amniopunkcje genetyczne nie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań infekcyjnych jaja płodowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this report was to estimate the risk of complications (including intrauterine infection) after miditrimester amniocenteses performed in the Chair of Obstetricts and Fertility in Wrocław from 1999 to may 2001. Design: clinical trial. Material and methods: 78 pregnant women between 15th and 17th week of pregnancy subjected to genetic amniocentesis. Results: After the analysis of 78 miditrimester genetic amniocenteses the complications were found in 3 cases: premature rupture of membranes - cases (2,56 p.c.) and spontaneous abortion - 1 case (1,28 p.c.). There were no intrauterine infectious complications. Conclusions: According to our own material we can regard the midtrimester amniocentesis as a safe method of invasive prenatal disgnostics. This method is nor connected to the higher risk of intrauterine infection. THe risk of complications is relatively low.


  83/343

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  84/343

  Tytuł oryginału: Choroby oczu u dzieci : kompedium diagnostyki i terapii
  Autorzy: Turno-Kręcicka Anna, Barć Anna, Kański Jacek J.
  Opracowanie edytorskie: Niżankowska M. Hanna (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, XXII, 352 s. : il., tab., 29 cm.
  Seria: Seria Podręczników Kańskiego
  Sygnatura GBL: 802,187

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  85/343

  Tytuł oryginału: Nieurazowy krwiak śródścienny aorty typu B leczony zachowawczo.
  Tytuł angielski: Nontraumatic aortic intramural hematoma treated pharmacologically - a case report.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.142-145, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Clinical manifestation of aortic intramural hematoma (AIH) is identical to that of acute aortic dissection. However, AIH is different from aortic dissection in terms of the absence of imtimal tear and communication of blood flow between the true and false lumen. A case of 52-yea-old hypertensive female, who was admitted to the hospital with sudden-onset severe chest pain, is presented. Computed tomography and transesophageal echocardiography taken on admission revealed intramural hameatoma of the descending aorta. The patient was treated pharmacologically and regression of the aortal lession in the course of the hospitalisation was observed. The case presented confirms that most patients with type B aortic intramural haematoma can receive pharmacological treatment.


  86/343

  Tytuł oryginału: Anomalia Ebsteina z przeciekiem międzyprzedsionkowym u 19-letniej pacjentki.
  Tytuł angielski: Ebstein's anomaly with atrial septal shunt in 19-year-old woman.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bąkowski Dawid, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.162-164, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  87/343

  Tytuł oryginału: In vitro cytostatic activity of 8-substituted and tricyclic analogues of acyclovir.
  Autorzy: Hładoń Bogusław, Gośliński Tomasz, Laskowska Halina, Baranowski Daniel, Ostrowski Tomasz, Zeidler Joanna, Ruszkowski Piotr, Golankiewicz Bożenna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Out of a series of twenty 8-substituted or/and 1,N-2-bridged (tricyclic) derivatives of acyclovir (a selective antiherpetic drug), known to be nontoxic to normal cells, seven compounds were found to exhibit moderate cytostatic activity in KB human tumor tissue culture system with ED50 activity values ranging from 0.052-0.094 x 10**-3 mole/l. The structure-activity relationship analysis indicated that the primary factors determining their cytotoxicity were: 1) bromine atom at the C-8 position of the bicyclic derivatives and 2) unsubstituted appended ring in the tricyclic derivatives. Combination of two structural elements carrying the cytotoxicity gave diverse effects, enhancement or decrease in activity depending on particular cases. Two compounds (of four selected), 8-bromoacyclovir and 1,N-2-ethenoacyclovir, having unsubstituted 9-[(2-hydroxyethoxy)methyl] chain, showed approximately 2-fold increase in their cytotoxicity against HeLa tumor cells in the presence of the induced microsomal generating system suggesting that their cytooxicity depends on the drug metabolic transformation into their active metabolites (intermediates) via MFO-system, and that structural unit of this chain is essential for abovementioned activation. Presently found remarkable cytotoxic selectivity of acyclovir analogues against KB and HeLa tumor cells together with previously reported in the literature specific cytotoxic activity of acyclovir against murine leukemia L1210 cells seem to be encouraging for further investigation of this class of compounds in other tumor systems.


  88/343

  Tytuł oryginału: Kamica układu moczowego.
  Tytuł angielski: Urolithiasis.
  Autorzy: Starownik Radosław, Bar Krzysztof, Urban Marek
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.2-5, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urolithiasis is a frequently encountered urological condition. For many years it has been at the forefront of urology. The ethiology, diagnosis, and medical and interventional treatment of urinary tract calculi in this article is presented.


  89/343

  Tytuł oryginału: Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego - problem dla lekarzy urologów, andrologów, seksuologów i psychiatrów.
  Tytuł angielski: Chronic prostatitis - the problem for andrologists, seksuologists and psychiatrists.
  Autorzy: Letkiewicz Sławomir, Bar Krzysztof
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.6-12, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Chronic prostatitis (ch., p.) remains a very serious clinical and social problem. The diagnosis is difficult and the treatment regimens are not always successful. As the clinical presentation of the disease varies widely among patient, chronic prostatitis can remain unnoticed for a long time. Treatment methods that have been used so far have not been satisfactory both in clinical and microbiological aspect. Different complications and long course cause, besides urologists, treatment its problems absorbing andrologists, seksuologists and psychiatrists.


  90/343

  Tytuł oryginału: Etiologia, patogeneza i leczenie zakażeń układu moczowego u dorosłych.
  Tytuł angielski: Urinary tract infection in adults - ethiology, pathogenesis and treatment.
  Autorzy: Starownik Radosław, Bar Krzysztof, Urban Marek
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.13-16, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infections are a frquent diseases in everyday practice. Significant progress of treatment of urinary tract infection was observed during last twenty years. The article produce essential problems like an ethiology, pathogenesis and management of urinary tract infections.


  91/343

  Tytuł oryginału: Choroby rozrostowe gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Proliferous diseases of the prostate.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Krzysztof, Starownik Radosław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.17-26, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prostate is the part of the male genitourinary system. It is the organ where pathogenic processes develope most frequently in male. In young men, inflammatory processes occur mainly, in older ones benign prostatic hyperplasia and prostate cancer prevail. A particulary important role in the diagnosis of diseases of the prostate is played by digital rectal examination (DRE) and determination of prostatic specific antigen (PSA) in serum.


  92/343

  Tytuł oryginału: Zespół MELAS - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi: przypadki potwierdzone biochemicznie i molekularnie oraz diagnostyka różnicowa przyczyn udarów.
  Tytuł angielski: MELAS - mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome - two cases confirmed by biochemical and molecular investigations. Differential diagnosis of stroke causes.
  Autorzy: Mierzewska Hanna, Mroczek Katarzyna, Pronicki Maciej, Pronicka Ewa, Karczmarewicz Elżbieta, Bartnik Ewa, Zdzienicka Elżbieta, Seniów Joanna, Schmidt-Sidor Bogna, Taraszewska Anna, Palasik Witold
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.457-470, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół MELAS (ang. mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udarowymi jest wielonarządową chorobą uwarunkowaną mutacjami mitichondrialnego DNA dziedziczoną po linii matczynej. Charakterystyczne cechy tego zespołu to encefalopatia objawiająca się otępieniem i napadami padaczkowymi, epizodami udarowymi występującymi w młodym wieku ( 40 r.ż.), kwasica mleczanowa oraz miopatia z obecnością postrzępionych włókien czerwonych. Obserwuje się również głuchotę korową, cukrzycę, niedoczynność przytarczyc, neuropatię obwodową oraz kardiomiopatię. Przedstawiono dwóch pacjentów, u których rozpoznanie zespołu MELAS ustalono dopiero po 4 i po 9 latach od początku choroby, mimo charakterystycznych objawów klinicznych. Podano diagnostykę różnicową wrodzonych i nabytych schorzeń, w przebiegu których dochodzi do udarów. Autorzy uważają, że choroby mitochondrialne są ciągle niedostatecznie znane i często nieprawidłowo rozpoznawane. Dla ustalenia diagnozy oraz udzielenia prawidłowej porady genetycznej konieczna jest ich znajomość. Chociaż do chwili obecnej nie ma leczenia przyczynowego chorób mitochondrialnych, chorym można zalecać koenzym Q, niektóre witaminy oraz umiarkowane ćwiczenia fizyczne.

  Streszczenie angielskie: Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome (MELAS) is a maternally inherited multisystem disease caused by mutations of the mitochondrial DNA. The characteristic clinical features are: encephalopathy manifesting as dementia and seizures, stroke-like episodes at young age (usually 40), lactic acidosis and myopathy with ragged-red fibres. Other frequent manifestations include: sensorineural deafness, diabetes, hypoparathyroidism, peripheral neuropathy and cardiomyopathy. We present two patients with MELAS who were diagnosed 4 and 9 years respectively following the onset the disease despite the characteristic clinical pictures. The differential diagnostics of inborn and acquired disorders causing stroke is included. We regard that mitochondrial diseases are still insulfficiently known and are frequently misdiagnosed. The knowledge is indispensable for establishing diagnosis and accurate genetic counselling. Although there is no specific therapy for mitochondrial diseases to date, coenzyme Q and various vitamins as well as moderate degree exercise might be recommended.


  93/343

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie aksonalne w przebiegu stwardnienia rozsianego.
  Tytuł angielski: Axonal damage in multiple sclerosis.
  Autorzy: Bartosik-Psujek Halina, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.505-512, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tradycyjnie uważa się, że uszkodzenie aksonalne występuje w stwardnieniu rozsianym w przewlekłych ogniskach demielinizacyjnych i jest związane z późną fazą choroby. Nowe badania wskazują jednak, że takie uszkodzenie może pojawić się w każdym, nawet wczesnym okresie choroby. Badania histpatoloiczne wykazały obecność uszkodzeń aksonów w obrębie ostrych i aktywnych przewlekłych ognisk demielinizacyjnych. Mechanizm uszkodzeń aksonalnych nie jest do końca wyjaśniony. Bierze się pod uwagę wtórne do demielinizacji uszkodzenie aksonu, wpływ czynników reakcji zapalnej oraz bezpośrednie niszczenie składowych aksonu przez reakcję humoralną. Uszkodzenie aksonalne jest główną przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym i prowadzi do narastania niesprawności chorych. Obecnie nowe metody diagnostyczne (MRI, MRI z transferem magnetyzacji, spektroskopia, metody histopatologiczne, metody biochemiczne) pozwalają na lepsze poznanie mechanizmów uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: Traditionally, it was believed in MS, that axonal loss occurred in chronic lesions. However, new findings suggest that axonal transection can begin very early in that course of multiple sclerosis and axonal damage was found in active and chronic active MS lesions, particularly in areas of acute inflammation and demyelination. The mechanisms of axonal loss are uncertain, but may involve axonal degeneration secondary to demyelination, the action of inflammatory mediators and immune attack directed at axonal components. Axonal destruction and it's progression, is the major cause of irreversible damage in the CNS and the increase of disability in MS patients. Currently, new diagnostic methods (MRI, MR spectroscopy, magnetic transfer, histopathological and biochemical study) allow better to know the mechanisms of neuronal damage.


  94/343

  Tytuł oryginału: Postępujące uszkodzenia nerwów czaszkowych u pacjentów z meningiozą nowotworową - dwa przypadki kliniczne.
  Tytuł angielski: Leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury - report of two cases.
  Autorzy: Babiuch Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.581-586, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwa przypadku chorych z postępującym uszkodzeniem nerwów czaszkowych w przebiegu nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Omawiamy stan neurologiczny, procedury diagnostyczne oraz zaproponowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: This paper reports two cases of leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury as the first clinical sign of disseminated disease. Neurological state, diagnostic procedure and treatment are described.


  95/343

  Tytuł oryginału: Ekspresja białka hMLH1 w nowotworach jajnika.
  Tytuł angielski: Expression hMLH1 protein in ovarian carcinomas.
  Autorzy: Grelewski Piotr, Bar Julia Krystyna, Rabczyński Jerzy, Gabryś Marian
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.333-339, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Znaczenie białkowych produktów genów mutatorowych w procesie rozwoju nowotworów jajnika pozostaje niewyjaśnione. Jednym z istotnych genów biorących udział w naprawie poreplikacyjnej DNA jest gen hMLH1. Cel pracy. Ocena ekspresji białka hMLH1 w złośliwych i łagodnych nowotworach jajnika z uwzględnieniem typu histologicznego nowotworu, stopnia zróżnicowania raka oraz zaawansowania choroby. Porównanie ekspresji hMLH1 na skrawkach tkankowych i odpowiadającym im komórkach złuszczonych do płynu torbieli i/lub wysięku. Materiał i metody. Ekspresję białka hMLH1 oceniono metodą immunoperoksydazową w 60 złośliwychi 20 łagodnych nowotworach jajnika. Wyniki. Ekspresję białka hMLH1 wykazano w 54,5 proc. raków i 50,0 proc. łagodnych nowotworach jajnika. Obserwowano heterogenną lokalizacę wykrywanego białka. Stwierdzono porównywalną ekspresję hMLH1 w tkance nowotworowej i odpowiadającej jej komórkach złuszczonych do płynu torbieli i/lub wysięku u indywidualnych chorych. Nie wykazano zależności między ekspresją hMLH1 a typem histologicznym nowotowru, stopniem zróżnicowania raka i zaawansowania choroby. Wnioski. Wykazanie, że w podgrupie raków jajnika występuje ekspresja białka hMLH1, potwierdza istnienie alternatywnej drogi rozwoju nowotworów jajnika. Defekty w genach mutatorowych mogą pojawiać się już we wczesnych etapach rozwoju nowotworu tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Background. A role of mismatch repair DNA gene proteins in ovarian carcinogenesis is still unclear. The one of important genes participant in DNA repair is hMLH1 gene. Objectives. The expression of hMLH1 protein was evaluated in malignant and benign ovarian neoplasms, taking into account the histological type, grade of differentiation and clincal advancement of the disease. The comparison of hMLH1 expression in tissue sections and respective cyst and/or ascitic fluid cells was performed. Material and methods. The expression of hMLH1 was evaluated by immunoperoxidase technique (PAP) in 60 malignant and 20 benign ovarian neoplasms. Results. The presence of hMLH1 was shown in 54.5 p.c. of carcinomas and in 50.0 p.c. of benig neoplasms. Significant heterogeneity of staining was observed. The hMLH1 expression was comparable in tissue section and cells from cyst or ascitic fluids of individual patients. No correlations between the histological type, grade of differentiation, stage of disease and hMLH1 expression was found. Conclusions. The expression of hMLH1 protein detectable in the subgroup of ovarian carcinomas suggest the existance of alternative pathway of ovarian carcinogenesis. The defects in mismatch repair DNA genes could appear at the early stages of ovarian neoplasms.


  96/343

  Tytuł oryginału: Torbielowaty guz przestrzeni zaotrzewnowej imitujący torbiel nerki. Problem diagnostyczno-terapuetyczny.
  Tytuł angielski: Retroperitoneal cystic tumor imitating a renal cyst as a diagnostic and therapeutic problem.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Bar Krzysztof, Wolski Andrzej, Skomra Danuta
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.81-83, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek choroby 37-letniej kobiety, u której badaniem USG, wykonanym z powodu częstych dolegliwości bólowych w lewej okolicy lędźwiowej, stwierdzono torbiel o średnicy 9 cm bieguna dolnego nerki lewej. Podczas pierwotnej próby operacyjnego usunięcia torbieli wystąpiła konieczność odstąpienia od zabiegu z powodu objęcia przez torbielowatą zmianę aorty, szypuły nerkowej i penetracji do kręgosłupa. Po dokładnym określeniu zasięgu guza za pomocą tomografii komputerowej i aortonefrografii chorą operowano powtórnie. Zmianę usunięto operacyjnie. W preparatach mikrskopowych usunięty torbielowaty guz opisano jako ścianę torbieli bez wyściółki nabłonkowej w stanie przewlekłego nieswoistego zapalenia z rozległym ziarninowaniem - ustalenie punktu wyjścia nie było możliwe. Autorzy przedstawili trudności diagnostyczne i lecznicze opisanej powyżej zmiany w przestrzeni zaotrzewnowej.

  Streszczenie angielskie: We present a case report of a 37-year-old woman in whom USG examination, performed due to recurrent left flank pain, revealed a cyst 9 cm in diameter in the lower pole of the left kidney. During the first operation we had to leave the cyst in place because it infiltrated the renal vessels and aorta, and penetrated into the vertebral column. After precise determination of the tumor anatomy by computer tomography and aortography, the patient was operated on again and the tumor was completely removed. Microscopic examination revealed a cystic tumor without epithelium, with nonspecific chronic inflammation and granulation. The origin of the tumor was unknown. The authors present the problems with diagnosis and treatment of this retroperitoneal tumor.


  97/343

  Tytuł oryginału: Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the prostate after renal transplantation. A case report.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Ciechan Janusz, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Siezieniewska-Sikorska Zofia, Bar Krzysztof, Książek Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.84-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia
 • urologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Narażenie na zakażenie prątkami Mycobacterium tuberculosis lub uaktywnienie się istniejącego piewotnego ogniska występuje najczęściej po przeszczepie nerki z chwilą rozpoczęcia terapii immunosupresyjnej. Rozpoznanie procesu swoistego jest jednak niejednokrotnie trudne. Przedstawiono przypadek chorego, będącego po zabiegu przeszczepienia nerki, u którego - podejrzewajac proces nowotworowy stercza - stwierdzon biopsją rdzeniową typową ziarninę gruźliczą w obrębie tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis is one severe infectious complications in patients after renal transplantation. The risk of dissemination is high in these group of patietns, but clinical symptoms are weak and nonspecific. Tubreculosis has been often described in kidney transplant recipients as an infection with predominantly pulomunary involvement. We now report a rare case of tuberculosis of the prostate in a patient after renal transplantation.


  98/343

  Tytuł oryginału: Molekularne mechanizmy powstawania raka wątrobowo-komórkowego.
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of hepatocellular carcinoma development.
  Autorzy: Bartkowiak Jacek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.32-39, il., tab., bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak wątrobowo-komórkowy (HCC) jest u człowieka nowtoworem ściśle uwarunkowanym przez przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B i C. Dobrze poznany jest również wpływ określonych czynników środowiskowych na rozwój HCC. Jednakże długo pozostawały niewyjaśnione szlaki molekularnych zaburzeń, prowadzące do transformacji nowotworowej komórek wątroby. Rzeczywisty postęp przyniosły badania ostatnich lat, oparte między innymi o techniki porównawczej hybrydyzacji genomowej i wykorzystujące mikroprocesory DNA. Uzyskano wszechstronny obraz zmian genetycznych w komórkach raka wątrobowo-komórkowego. Należą do nich rearanżacje DNA, związane z integracją DNA wirusa HBV z materiałem genetycznym hepatocytów, utrata heterozygotyczności licznych loci chromosomowych i obszerne amplifikacje chromosomalne. Zidentyfikowano w tych nowotworach szereg somatycznych mutacji, zlokalizowanych w bardzo licznych genach. Najczęściej są to komórkowe onkogeny i geny supresory nowotworowe, ale dyskutuje się także możliwość zaangażowania w proces transformacyjny onkogenów wirusowych (np. genu kodującego białko X wirusa HBV). Wszechstronnie wyjaśniany jest selektywny udział genu P53 w rozwoju HCC, uzależniony od wpływu odmienych czynników ryzyka. Istotny przełom w badaniach nad mechanizmami onkogenezy przyniosły analizy zaburzeń w szlaku mediowanym przez á-kateninę. Ponadto wykazano, że bardzo często regulacyjna funkcja białka RB w cyklu komómrkowym transformowanych hepatocytów ulega uszkodzeniu ...

  Streszczenie angielskie: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the human cancers clearly linked to viral ifnections. Although hepatitis B and C viruses and other environmental risk factors for HCC development have been unraveled, the oncogenic pathways leading to malignant transformation of liver cells have long remained obscure. Recent outcomes have been provided by comparative genomic hybridization and DNA microarrays studies which resulted in a comprehensive overiew of the main genetic abnormalities in HCC. Hepatolcellular carcinomas display gross genoic alternations, including DNA rearrangement associated with hepatitis B virus DNA integration, loss of heterozygosity and chromosomal amplifications. Many genes with somatic mutations have now been identified in these tumors. Most frequently involved genes are cellular oncogenes and tumor suppressor genes, but the possible implication of candidate viral oncogenes (i.e., X protein of HBV) is still debated. The differential involvement of the P53 gene in tumors associated with various risk foactors has been largely clarified. Evidence for a crucial role of the activation of the á-catenin pathway in HCC represents a major breakthrough. It has also been shown that the RB pathway is frequently disrupted by methylation-dependent dsilencing of the p16INK4A gene and stimulation of RB protein degradation. A further analysis of all the genetic changes described for HCC demonstrates that at least two other growth regulatory mechanisms are altered ...


  99/343

  Tytuł oryginału: Second inter-laboratory study comparing endotoxin assay results from cotton dust.
  Autorzy: Chun David T. W., Chew Victor, Bartlett Karen, Gordon Terry, Jacobs Robert R., Larsson Britt-Marie, Lewis Daniel M., Liesivuori Jyrki, Michel Olivier, Rylander Rangar, Thorne Peter S., White Eugene M., Gunn Varina C., Wrtz Helle
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.49-53, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Previously, a large two-part inter-laboratory round robin endotoxin assay study was completed. This first study showed that when cotton dust samples, which are practically identical, are assayed for endotoxin that the intra-laboratory results had a very small variation while intra-laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory followed its own in-house assay protocol; but in the second part of the study, when the extraction protocol was standardized, the inter-laboratory results showed a lower variation, which suggested that with further standardization, further reduction of differences between laboratories might be achieved in order that results between laboratories would become more comparable. The results stimulated interest in extending the study to include cotton dust with two levels of endotoxin, standardization of the extraction proteocol, and using the same assay kit from the same production lot. The results of this second round robin endotoxin assay study indicate that differences between laboratories are still high, but most of the laboratories could discern the cotton dusts with the different levels of endotoxin.


  100/343

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wyników wybranych parametrów biochemicznych i immunologicznych u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych.
  Tytuł angielski: The assessment of chosen results of biochemic and immunologic parameters in patients before and after treatment with chronic tonsillitis.
  Autorzy: Barnaś Szczepan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.519-520 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  101/343

  Tytuł oryginału: Demencja naczyniowa a zmiany narządowe.
  Tytuł angielski: Vascular dementia and organ abnormalities.
  Autorzy: Klich-Rączka Alicja, Nęcki Mirosław, Wizner Barbara, Baron Tomasz, Adamkiewicz-Piejko Agata, Gryglewska Barbara, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.269-271, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania czynników ryzyka miażdżycy oraz pozamózgowych zmian narządowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami pamięci o podłożu naczyniowym o niewielkim stopniu zaawansowania. Do badania włączono grupę 20 osób w wieku 54 - 75 lat (8 mężczyzn i 12 kobiet) z demencją naczyniopochodną o łagodnym nasileniu (20 - 25 punktów w skali MMSE, średnio 22,8 ń 1,73), z leczonym łagodnym nadciśnieniem tętniczym. Rozpoznanie demencji naczyniowej potwierdzono rezonansem magnetycznym mózgu (MRI), którego wynik był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów. U wszystkich badanych stwierdzano w MRI wielozawałowe zmainy w CSN stanowiące przyczynę otępienia. U wszystkich przeprowadzono wywiad, badanie fizykalne oraz wykonano 24-godzinną ambulatoryjną rejestrację ciśnienia tętniczego krwi (ABPM), EKG, badania biochemiczne krwi: stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL, trójglicerydów, gluckozy oraz mocznika i kreatyniny, badanie moczu w kierunku mikroalbumnurii. W części analizowanej grupy (55 proc.) wykonano badanie echokardiograficzne z oznaczeniem grubości tylnej ściany komory lewej (PW) oraz frakcji wyrzutowej (EF). W badanej grupie średnie wartości ciśnień w ZBPM w ciągu dnia i w nocy nie były podwyższone i wynosiły dla ciśnienia skurczowego 130,8 ń 15,8 mm Hg w dzień, a rozkurczowych 77,6 ń 9,2 mm Hg, natomiast nocne - odpowiednio: 121,6 ń 17,1 mm Hg, i 68,2 ń 11,6 mm Hg. Nie obserwowano znamiennego ( 10 proc.) nocnego spadku ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate risk factors of atherosclerosis and extra-cerebral targaet organ damage in patients with hypertension and vascular based mild memory disorders. A group of the study included 20 persons at age of 54 - 75 (8 males and 12 females) with mild vascular dementia (20 - 25 pts in MMSE, 22.8 ń 1.73) with treated mild hypertension. A diagnosis of vascular dementia was confirmed in MRI by two independent experts. All axamined patients presented multiinfaraction changes in central nervous system as a cause of dementia. The study protocol contained present history, physical examination, 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), ECG, biochemical tests: total cholestsrol, HDL-Ch, LDL-Ch, triglycerides, glucose, urea, creatinine plasma levels and urine test for microalbuminuria. In part of the study group (55 p.c.) echocardiography with posterior wall (PW) thickness and ejection fraction (EF) evaluation was performed. In the analysed group mean 24-hour blood pressure values were not elevated (SBP 130.8 ń 15.8 mm Hg an DBP 77.6 ń 9.2 mm Hg at day, respectively 121.6 ń 17.1 mm Hg and 68.2 ń 11.6 mm Hg at night). No significant ( 10 p.c.) nocturnal SBP decrease was observed, however DBP fall was noticed. Either total cholesterol (n 5.2 mmol/l) or LDL-Ch (n 3.5 mmol/l) plasma levels were increased in patients with vascular dementia andn ranged respectively 5.8 ń 0.9 and 3.7 ń 0.9 mmol/l, HDL-Ch and triglycaerides levels remained normal ...


  102/343

  Tytuł oryginału: Subiektywna ocena jakości życia przez pacjentów uzależnionych od opiatów przed przyjęciem, po 6 miesiącach i po roku uczestniczenia w programie metadonowym.
  Tytuł angielski: Subjective Quality of Life in opiate dependent patients before admission, after six months and one-year participation in methadone program.
  Autorzy: Habrat Bogusław, Chmielewska Karina, Baran-Furga Helena, Kęszycka Barbara, Taracha Ewa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.351-354, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu leczenia substytucyjnego metadonem na jakość życia (QoL) uzależnionych od opiatów 61 pacjentów (39 mężczyzn i 22 kobiet). Pacjenci oceniali swoją jakość życia za pomocą kwestionariusza SF-36 przed rozpoczęciem programu metadonowego oraz po 6 i 12 miesiącach uczestniczenia w nim. Przed leczeniem substytucyjnym jakość życia była bardzo zła w porównaniu z generalnymi populacjami dorosłych. W wyniku 6-miesięcznego udziału w programie stwierdzono istotną poprawę QoL w 7 z 8 podskal SF-36. Po następnym półroczu ocena jakości życia pogorszyła się, choć znamienność statystyczną pogorszenie osiągnęło tylko w jednej ze skal. Mimo pogoraszenia QoL w drugiej połowie roku, i tak była ona znamiennie większa niż przed rozpoczęciem programu. Nie stwierdziliśmy różnic w jakości życia między uzależnionymi kobietami i mężczyznami, aczkolwiek mężczyźni byli większymi beneficjentami programu. Nie stwierdziliśmy wpływu seropozytywności HIV na jakość życia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare a subjective Quality of Life (QoL) assessment before, after six and twellve months of participating in methadone program. There were included 61 patients (39 males and 22 females). The SF-36 questionnaire was used. We found that in our patients before admission to methadone program QoL was extremely low. After sixmonths participation in substitution therapy QoL increased significantly in seven from eight subscales of SF-36. During next six months. QoL unexpectedly decrease, but not to prior level. There were not significcant differences in QoL between men and women although men beneficiated from methadone program more than women. In our study HIV seropositivity hadn't influence on QoL.


  103/343

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w chorobuie Crohna u dorosłych. Aktualne (2001) wytyczne American College of Gastroenterology].
  Autorzy: Bartnik Witold
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.103-104, tab., bibliogr. 11 poz. - Tł. artyk. z czas. The American Journal of Gastroenterology 2001; 96 : 635-643
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  104/343

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Eradykacja H. pylori a ryzyko wrzodów trawiennych u osób rozpoczynających długotrwałe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi].
  Autorzy: Bartnik Witold
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.110-111, bibliogr. 11 poz. - Oprac. na podst. czas. The Lancet 2002; 359 : 9-13
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  105/343

  Tytuł oryginału: Neuroendokrynne aspekty anorexia nervosa i bulimia nervosa.
  Tytuł angielski: Neuroendocrine aspects of anorexia nervosa and bulimia nervosa.
  Autorzy: Baranowska Bogusława
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.81-85, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawowoe informacje o przyczynach, następstwach i leczeniu zaburzeń neurohormonalnych w obu zaburzeniach odżywiania.

  Streszczenie angielskie: Basic data about the causes, sequelae and treatment of neuroendocrine disturbances in both these eating disorders are presented in the paper.


  106/343

  Tytuł oryginału: Prosty sposób izolacji ludzkich plemników metodą swim-up: przydatność płynów o różnym składzie chemicznym i wpływ płynu pęcherzyka jajnikowego świni.
  Tytuł angielski: A simple method for isolation of human spermatozoa by way of swim-up technique: usefulness of different chemically defined media, and the influence of porcine follicular fluid.
  Autorzy: Barczyk Artur, Kula Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.588-593, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba określenia minimalnych warunków niezbędnych do izolowania ludzkich plemników z wykorzystaniem ich zdolności migracji do innego środowiska. Wydajność izolacji plemników z nasienia badano po inkubacji w czasie 1 godziny, przy temperaturze 37řC i proporcji objętości nasienia i płynu izolacyjnego 2:1. Badano płyn o różnym składzie chemicznym: RPMI 1640, płyn Earle'a i 0,9 proc. roztwór NaCl. Wpływ płynu pęcherzykowego świni domowej na wydajność swim-up do RPMI 1640 badano po dodaniu go do nasienia lub do RPMI 1640. Gęstość i odsetek progresywnie poruszających się plemników oraz ich żywotność nie różniły się w zależności od rodzaju zastosowanego płynu izolacyjnego, ale przy wyższej gęstości plemników migracja była słabsza. Dodatek płynu pęcherzykowego świni, zarówno po dodaniu go do nasienia, jak i do płynu izolacyjnego, obniżał wydajność izolacji plemników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to define minimal conditions necessary to isolate human spermatozoa using their swim-up potential. The efficiency of the isolation of spermatozoa from seminal fluid was tested sfter 1 hour incubation at 37řC of seminal plasma together with isolation mediums, at the volume proportion 2:1. Three different media were tested: RPMI 1640, earle solution, and 0,9 p.c. solution NaCl. In the other experiments seminal fluid or RPMI 1640 were enriched with porcine follicular fluid and were incubated together. Sperm density and percentage of progressively motile sperms as well as their viability did not differ depending on the medium used. However, migration was weaker at higher sperm density. Addition of porcine follicular fluid to both seminal fluid and isolation medium lowered the efficiency of sperm migration to the isolation medium.


  107/343

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Janie Hasiku [1922-2001].
  Tytuł angielski: Life and merits of Professor Jan Hasik [1922-2001].
  Autorzy: Bartkowiak Zbigniew
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.3-5, il.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Hasik
 • Jan 1922-2001


  108/343

  Tytuł oryginału: Atherosclerosis
  Tytuł angielski: Inverse relationship between total testosterone and anti-oxidized low density lipoprotein antibody levels in ageing males.
  Autorzy: Barud Wojciech, Palusiński Robert, Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna
  Źródło: Atherosclerosis 2002: 164 (2) s.283-288, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 304,815

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Accumulating evidence indicates the involvement of sex hormones in atherogenesis. Endogenous testosterone is inversely related to the majority of risk factors for atherosclerosis and is known to be a potent immunomodulator. Recently, autoantibodies to oxidized LDL (anti-oxLDL Ab) were shown to predict carotid and coronary atherosclerosis. The aim of this study was to investigate the relationship between these antibodies and testosterone level in ageing males. The study group comprised 65 males over 50 years old (42 with coronary artery disease). Serum anti-oxLDL Ab titer was measured by enzyme-linked immunoassay and total serum testosterone by radioimmunoassay. A significant inverse correlation was found between serum anti-oxLDL Ab titer and testosterone concentration (r = -0.346, P = 0.0047). Alteration in serum anti-oxLDL Ab titers showed no correlation to classical cardiovascular risk factors, e.g. body mass index, waist/hip ratio, smoking, total cholesterol, triglicerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol. In multiple regression analysis only testosterone level was independently associated with anti-oxLDL Ab. These data suggest that a fall of testosterone concentration in ageing men can influence either oxidative modification of LDL or the immune response to these lipoproteins which may be important in the pathogenesis of atherosclerosis.


  109/343

  Tytuł oryginału: Comparison of Multiplex PCR, and an immunochromatographic method sensitivity for the detection of Escherichia coli O157:H7 in minced beef.
  Autorzy: Gryko Romuald, Sobieszczańska Beata M., Stopa Peter J., Bartoszcze Michał A.
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (2) s.121-129, il., tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this study, the sensitivities of multiplex PCR and an immuno-chromatographic methods to detect Escherichia coli 0157:H7 in minced beef were compared. The detection of Escherichia coli 0157:H7 in minced beef inoculated with 1-100 cells of this bacterium was possible after enrichment of culture and subsequent analysis by either of two methods. Enrichment conditions were eight hours of incubation at 37řC or 42řC in a non-selective medium (Buffered Peptone Water). Multiplex PCR analysis was performed using three primer sets with analysis by gel electrophoresis. The QuixTM immuno-chromatographic assay which is a new kit being marketed by New Horizons Diagnostics, Columbia, MD, was used for immunological analysis of the enriched broths. The sensitivity of both tests was similar. The results depended on the concentration of the specific bacterium in the culture since the influence of the proportion of other bacteria to the E. coli 0157:H7 was not observed. The data suggests taht either method or used together, when coupled with an enrichment technique, could provide a rapid mean to detect the presence of this pathogen in minced meat samples.


  110/343

  Tytuł oryginału: Podstawowe zasady rozpoznawania zakażenia HIV i AIDS - kiedy należy podejrzewać/rozpoznawać zakażenie HIV/AIDS.
  Tytuł angielski: Basic rules of HIV infection and AIDS diagnosis - when to suspect/diagnose HIV/AIDS.
  Autorzy: Barałkiewicz Grażyna, Juszczyk Jacek
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.327-331, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie wirusem HIV w Polsce jest znane już od 16 lat. Nadal jednak rozpoznanie tej choroby nastręcza lekarzom pierwszego kontaktu wiele trudności. Często wynikają one z panujących powszechnie błędnych przekonań dotyczących zagrożenia HIV, a także szczególnie na nie narażonych. Przyczyną trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania są także objawy kliniczne, które w większości stanowią, znane medycynie od wielu lat, odrębne jednostki chorobowe. Autorzy przedstawiają okoliczności, w których objawy kliniczne powinny sugerować lekarzowi i możliwość HIV i stać się przyczyną wykonania badań w tym kierunku.

  Streszczenie angielskie: In Poland HIV infection has been known for 16 years. Despite of this the process of reaching this diagnosis is still difficult for physicians. The reason of this situation is the false opinion, what kind of people is predisposed to catch the HIV virus. The another reason are clinical symptoms of infection - in majority they have been known for many years as separate, varies disease. Authors present in what circumstances of medical practice HIV infection suspicion and the performance of anti-HIV test is needed.


  111/343

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii gronkowcowej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.57-60, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  112/343

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii paciorkowcowej i mieszanej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.61-62, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  113/343

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Liszajec zakaźny.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.64, 66-67, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  114/343

  Tytuł oryginału: Ocena zależności między poziomem testosteronu a wybranymi czynnikami ryzyka miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności oraz wpływ leczenia dihydrotestosteronem u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Barud Wojciech; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 143 s. : il., tab., bibliogr. 303 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  115/343

  Tytuł oryginału: Cor triatriatum sinistrum in children. A congenital cardiac anomaly which is difficult to diagnose.
  Tytuł polski: Lewostronne serce trójprzedsionkowe u dzieci. Wrodzona wada serca trudna diagnostycznie.
  Autorzy: Żyła-Frycz Maria, Baranowska Anna, Białkowski Jacek, Szkutnik Małgorzata, Goldstein Lili, Moll Jacek, Wojtalik Michał, Skalski Janusz, Zembala Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.30-36, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Cor triatriatum (CT) is a rare congenital cardiac anomaly which is difficult to diagnose. Aim. To present study group consisted of 15 patients (mean age 3,4 years, range 0.25-12 years) with CT in whom the results of clinical findings. ECG, chest radiography and echocardiography were analysed. Five patients underwent cardiac catheterisation. Results. Clinical symptoms and ECG as well as radiographic findings were non-specific. The final diagnosis was established based on echocardiographic examination. In all children CT was diagnosed; in addition, there patients had coexisting congenital anomaly such as ventricular septal defect, pulmonary stenosis or atrio-ventricular septal defect. The results of cardiac catheterisation did not change the diagnosis established by echocardiography. Fourteen patients underwent surgical correction. In three patients the intra-operative findings differed slightly from those obtained during echocardiography : in one patient the presence of total anomalous pulmonary venous connection with the right atrium was not confirmed, whereas in the other two patients an additional left superior vena cava connected with the left atrium was found. Two children died in the early post-operative period: one due to low cardiac output syndrome and the second due to central nervous disorder. Conclusions. CT is a congenital cardiac anomaly which may require early surgical intervention. Echocardiography with the use of Doppler technique is the best disagnostic method. During echocardiographic examination, special attention should be paid to venous drainage to the atria.


  116/343

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 2: Effect on patients' quality of life.
  Autorzy: Vincent Carmen Stefania, Seneczko Franciszek, Sielska Halina, Kaszuba Katarzyna, Kijowski Robert, Bartkowiak Rafał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.68-73, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa aspektów psychologicznych atopowego zapalenia skóry. Omówiono podstawowe dane z dziedziny psychodermatologii, psychologiczną charakterystykę chorych i psychospołeczne uwarunkowania choroby oraz wpływ tych czynników na jakość życia osób z atopowym zapaleniem skóry.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning psychological aspects of atopic dermatitis has been done. Basic data on psychodermatology, psychological characteristics of the patients, psycho-social conditionings of the disease and the effect of these factors on the quality of life of subjects with atopic dermatitis have been presented.


  117/343

  Tytuł oryginału: Andropauza
  Autorzy: Bablok Leszek, Bar-Andziak Ewa, Barcz Ewa, Czaplicki Maciej, Demissie Marek, Jankowska Ewa Anita, Jóźków Paweł, Marcyniak Marek Edward, Mędraś Marek, Szczęsny Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Mędraś Marek (red.), Bablok Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  118/343

  Tytuł oryginału: Diagnostyka elektrofizjologiczna w chorobach i dysfunkcjach plamki ze szczególnym uwzględnieniem jej zwyrodnienia starczego.
  Tytuł angielski: Electrophysiologic testing in macular disorders, especially in age-related macular degeneration.
  Autorzy: Palacz Olgierd, Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.41-44, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors discuss diagnostic methods presenting bioelectrical function of macula. Reasonableness as well as clinical value of the tests listed below, have been discussed: transient type PERG, PVEP, FCERG, mfERG.


  119/343

  Tytuł oryginału: Kompleksowe leczenie chorych ze złamaniami kręgów w przebiegu osteoporozy.
  Tytuł angielski: Complex management of osteoporotic vertebral fractures.
  Autorzy: Tederko Piotr, Kiwerski Jerzy, Barcińska-Wierzejska Izabela
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.157-163, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamanie kompresyjne kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego jest najczęstszym uszkodzeniem układu kostnego związanym z osteoporozą. Złamania te są stabilne i nie prowadzą do ubytków neurologicznych. Nasilenie objawów klinicznych zależy od stopnia zniekształcenia kifotycznego kręgsłupa i liczby złamanych kręgów. Do najpoważniejszych następstw urazu należą przewlekłe zespoły bólowe, utrwalona nieprawidłowa postawa ciała (pogłębiona kifoza piersiowa z kompensacyjną hiperlordozą odcinka lędźwiowego), ograniczenia lokomocyjne i funkcjonalne, obniżenie jakości życia i wzrost ryzyka następnych złamań kręgosłupa. Materiał i metody. Autorzy analizują grupę 26 pacjentów leczonych z powodu złamań kręgosłupa w przebiegu osteoporozy, oceniając skuteczność stosowanego w nich leczenia. Wyniki. U wszystkich leczonych chorych stwierdzono istotną poprawę zarówno klinicznej (obiektywnej), jak i subiektywnym odczuciu pacjentów. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że największą skuteczność leczenia uzyskuje się przy stosowaniu jak najkrótszego okresu unieruchomienia i jak najwcześniej podjętego usprawniania.

  Streszczenie angielskie: Background. Compression fractures of the thoraco-lumbar spine are the most common form of damage to the skeletal system caused by osteoporosis. These fractures are stable and do not produce neurological deficits. The intesity of the clinical symptoms dpends on the degree of kyphotic distortion of the spine and the number of fractured vertebrae. Among the most serious consequnces of such injuries are chronic pain, habituated poor body posture (deeper thoracic kyphosis with compensatory hyperlordosis in the lumbar spine), motor and functional limitations, reduced quality of life, and heightened risk of subsequent spional fractures. Material and methods. We analyzed a group of 26 patients treated for spinal fractures associated with osteoporosis, in order to evaluate the effectiveness of the treatment methods applied. Conclusions. Our results indicate that the best outcomes are obtained when the period of immobility is reduced to a minimum and rehabilitation is commenced as early as possible.


  120/343

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Efekt kliniczny i czynniki wpływające na skuteczność nowego, skróconego czterolekowego leczenia zakażenia Helicobacter pylori - badanie MACLOR].
  Autorzy: Bartnik Witold
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.107-108, bibliogr. 6 poz. - Tł. na podst. artyk. z czasop. Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 153-160
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  121/343

  Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenie tchawicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Iatrogenic injury of the trachea - a case report.
  Autorzy: Berent Jarosław, Meissner Ewa, Barzdo Maciej, Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.31-36, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek jatrogennego uszkodzenia ściany tchawicy w przebiegu intubacji dotchawiczej. Przypadek dotyczy 36-letniej kobiety z rozpoznanym DIC w przebiegu powikłań poporodowych. Podczas sekcji wykazano ponadto uszkodzenie ściany pnia ramienno-głowowego, dające obraz przetoki tchawiczo-tętniczej.

  Streszczenie angielskie: The case of iatrogenic trachea injury during endotracheal intubation is reported in this article. The case concerns a 36 years old woman, with diagnosed DIC resulting from postpartum complications. Injury of the brachiocephalic trunk and the tracheoarterial fistula were found during autopsy. The authors considered the time and the mechanism of both injuries.


  122/343

  Tytuł oryginału: Prospektywna ocena oczyszczenia jelita grubego preparatami X-Prep i Fortrans - badanie randomizowane.
  Tytuł angielski: Prospective evaluation of X-Prep and Fortrans for bowel cleansing - a randomized study.
  Autorzy: Rupiński Maciej, Reguła Jarosław, Pachlewski Jacek, Przytulski Krzysztof, Bołdys Hubert, Romańczyk Tomasz, Rymarczyk Grzegorz, Nowakowska-Duława Ewa, Bartnik Witold, Nowak Andrzej, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dobre oczyszczenie jelita grubego jest warunkiem wartościowego badania endoskopowego i celem porównawczych prac nad skutecznym, tanim i akceptowanym przez pacajentów przygotowaniem jelita. Cel pracy: Randomizowane i kontrolowane porównanie skuteczności i bezpieczeństwa X-Prepu, wyciągu Senna acutifolia (preparat A) oraz Fortransu, roztworu glikolu polietylenowego z elektrolitami (praparat B) w oczyszczeniu jelita grubego przed kolonoskopią. Materiał i metody: Do każdej z grup włączono po 50 pacjentów , przygotowywanych preparatami A lub B. Grupy nie różniły się znamiennie między sobą. Bezpieczeństwo i skuteczność obu preparatów oceniano na podstawie: a) subiektywnej skali wrażeń pacjentów, b) częstości i nasilenia objawów niepożądanych, c) stopnia oczyszczenia jelita podczas badania endoskopowego, d) badań biochemicznych krwi przed i po zastosowaniu każdego z preparatów. Wyniki: Przygotowanie do kolonoskopii przerwano u jednej osoby z grupy A i trzech z grupy B. W grupie A znamiennie częściej występował ból brzucha (61 vs. 32 proc.), bóle (33vs. 9 proc.) i zawroty głowy (31 vs. 6 proc.) oraz zaburzenia snu (39 vs. 15 proc.), co znalazło odbicie w subiektywnej ocenie pacjentów. Pacjenci ocenili smak preparatu B jako gorszy. Czas wypijania preparatu B był znamiennie krótszy (15,4 vs. 424,5 min), natomiast średnie objętości spożytych płynów nie różniły się znamiennie. Oczyszczenie całego jelita grubego i jego poszczególnych odcinków było lepsze w grupie pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Good colonic cleansing is a condition of valuable colonoscopy and the purpose of studies on efficient, cheap and acceptable method. Purpose: Randomised, controlled comparison of efficacy and safety fo X-Prep, extract of Senna acutifolia (preparation A) and Fortrans - PEG and electrolyte solution (preparation B) for colonic cleansing before colonoscopy, a single blind study. Material and methods: 50 patients were included into both groups, prepared with preparations A or B, with no significant (NS) difference between groups. Efficacy and safety were assessed on the basis of: a) subjective patients scale, b) incidence of side effects, c) level of colonic cleansing, d) blood biochemistry before and after preparation. Results: Preparation was withdrawn in one person from group A and three persons from group B. Abdominal pain, headache, dizziness and sleep problems occurred more often in group A (61 vs. 32 p.c., 33 vs. 9 p.c., 31 vs. 6 p.c. and 39 vs. 15 p.c., respectively), what was also subjectively assessed by patients. They assessed the taste of B preparation as bad. Consumption time of preparation B was shorter than A (150.4 vs. 424.5 min), with similar mean volumes of both preparations. Cleansing of the whole colon and its parts was better in patients taking Fortrans, allowing complete examination in all of them. In 5 patients from the group taking X-Prep colon cleansing was assessed as unsatisfactory. Mean endoscopic assessment of colonic cleansing ...


  123/343

  Tytuł oryginału: Elektroniczny chirurg.
  Autorzy: Baranowska Alicja
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.7-8, il.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Chirurg siada wygodnie w fotelu, zakłada gogle i mikrofon ze słuchawkami, ujmuje w ręce joysticki. Wzywa - po angielsku - zainstalowanego przy stole operacyjnym robota. Maszyna posłusznie melduje gotowość do pracy. Monitor pokazuje pole operacyjne w powiększeniu. Kolejna komenda i trzy mechaniczne ramiona zanurzają się w niewielkich otworach w ciele pacjenta. Operacja rozpoczęta.


  124/343

  Tytuł oryginału: Pyoderma gangrenosum - prawidłowe rozpoznanie i leczenie.
  Autorzy: Baran Eugeniusz, Białynicki-Birula Rafał
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.63-67, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  125/343

  Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii
  Autorzy: Bardadin Krzysztof, Dąbrówka Krzysztof, Drozdzowska-Pluskiewicz Bogna, Gabriel Andrzej, Holewa Bernard, Konecka-Mrówka Dominika, Nożyński Jerzy, Panasiewicz-Kwiatkowska Małgorzata, Rzempołuch Ewa, Sabat Daniel, Stęplewska Katarzyna, Szczurek Zbigniew, Zajęcki Wojciech, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Sabat Daniel (red.), Gabriel Andrzej (red.), Szczurek Zbigniew (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i rozszerz
  Źródło: - Katowice, AM 2002, 276 s. : il., tab., bibliogr. s. 272-276, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,391


  126/343

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  127/343

  Tytuł oryginału: Embriologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Bartel Hieronim
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 460 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,279

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  128/343

  Tytuł oryginału: Leczenie deformacji stóp w mózgowym porażeniu dziecięcym - taktyka postępowania.
  Tytuł angielski: Management of foot deformity in cerabral palsy.
  Autorzy: Barczyński Andrzej, Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Klosa Zygmunt
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.21-26, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga podjęcia odpowiedniej taktyki postępowania, która powinna być oparta na długofalowym leczeniu, począwszy od wczesnej interwencji, poprzez program funkcjonalnej oceny, rehabilitacji, do terapii metodami zachowawczymi (podanie preparatów toksyny botulinowej, unieruchomienie gipsowe, ortezy) i chirurgicznymi. Korekcja zniekształceń stopy jest tylko częścią ogólnego procesu leczenia, którego celem jest zwykle przywrócenie równowagi między antagonistycznymi grupami mięśni, co wpływa na poprawę lokomocji, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz umożliwienie zaopatrzenia ortopedycznego. W latach 1997 - 2001 leczono 58 dzieci z deformacjami stóp w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Omówiono mechanizm powstawania zniekształceń, a także taktykę postępowania w zależności od typu i stopnia deformacji oraz wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Treatment of patients with cerebral palsy need particular management: diagnostics, early interventions, programme of functional estimations, rehabilitation, therapy with conservative methods (injections of botulin toxin, immobilizing cast) and surgical methods. Correction of foot deformations is only one part of general process of tereatment, which taraget is usually equalisation strength between antagonistic muscle groups, what influences on improvement of locomotion, enlargement of range joint mobility, diminution of pain and making possible orthopaedic supplies. In 1997 - 2001 we treated 58 children with foot deformation in cerebral palsy. One talk overed mechanism of deformation and management in dependences from type, degree of deformation, and age of patient.


  129/343

  Tytuł oryginału: Flutrimazol - ocena właściwości farmakologicznych i klinicznych.
  Tytuł angielski: Flutrimazol - a review of pharmacological and clinical proprieties.
  Autorzy: Plomer-Niezgoda Ewa, Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.41-44, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Flutrimazol jest nową pochodną stosowaną w leczeniu miejscowym infekcji grzybiczych. Podobnie jak w przypadku innych pochodnych imidazolowych mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy ergosteroli błony komórkowej grzybów. Flutrimazol ma szerokie spektrum działania i hamuje wzrost dermatofitów, grzybów pleśniowych i drożdżaków. Jest dobrze tolerowany i w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę. Objawy uboczne występują rzadko i polegają na powstawaniu łagodnych, szybko przemijających podrażnień, pieczenia lub świądu.

  Streszczenie angielskie: Flutrimazol is a new imidazole derivate, used in topical antifungal therapy. As other imidazole derivates it inhibites the ergosterols biosynthesis in fungal cellular membrane. Flutrimazol has broad spectrum of activity. It inhibits the growth of dermatophytes, yeast and moulds. Flutrimazol is well tolerated, minimally absorbed through the skin. Adverse events are mild, fast transient irritation, erythema, burning or itching sensations. The frequency of observations of them is comparable to observed by using other imidazole drugs.


  130/343

  Tytuł oryginału: Plasma soluble L-selectin following cardiopulmonary bypass (CPB) in children: is it a marker of the postoperative course?
  Autorzy: Dagan Ovdi, Prince Tal, Ben-Abraham Ron, Vidne Bernardo, Mishali David, Katz Yitshak, Keller Natan, Barzilay Zohar, Paret Gideon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR467-CR472, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: There is increasing evidence that cytokine-inducible leukocyte-endothelial adhesion molecules are instrumental in the postoperative inflammatory response following cardiopulmonary bypass (CPB). L-selectin was shown to be one of those neutrophil-endothelial cell adhesion molecules. This study aimed to ivnestigate the relationship of teh soluble adhesion molecule, sL-selectin, and the postoperative course in children undergoing CPB. Material/Methods: To determine the time course of sL-selectin after CPB, serial blood samples of 9 children undergoing CPB were collected from the arterial line or from the bypass circuits preoperatively, on initiation of CPB and 1, 6, 12, 18, 24, and 48 hours postoperatively. Plasma was recovered immediately, aliqoted and frozedn at -70řC until use. Circulating sL-selectin molecules were measured witha sandwich enzyme-linked immunoabosrbent assay (ELISA) technique. there were significant changes in plasma levels of sL-selectin in patients following CPB, and these levels were associated with patient characteristics, operative variables and postoperative course. Low values of sL-selectin significantly correlated with inotropic support, low PRISM score, postoperative hypotension and fever. There was a significant association between the development of postoperative sepsis and low sL-selectin levels. No correlation was found between sL-selectin values and lactate concentration or neutrophil fount. Conclusions: Our results suggest a relation between CPB-induced mediators and both early and late clinical effects...


  131/343

  Tytuł oryginału: Soluble cytokine receptors in renal vasculitis and lupus nephritis.
  Autorzy: Tesar Vladimir, Jirsa jr Milan, Zima Tomas, Kalousova Marta, Bartunkova Jirina, Stejskalova Alena, Dostal Ctibor, Zabka Jiri
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR24-BR29, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The activation of various cytokines, e.g. TNFŕ, IL-1 and/or IL-6, may play an important role in the pathogenesis of renal vasculitis and lupus nephritis (LN). The systemic effect of these cytokines may be modulated by their circulating soluble receptors. The plasma levels of cytokine receptors may thus also be markers of the activation of these cytokines. Material/Methods: The plasma levels of TNFŕ, its soluble receptor p75 (sTNF-RII), IL-6, and the soluble IL-6 receptor (sIL-6R) were measured using ELISA in 17 patients with ANCA-positive renal vasculitis (12 active - ANCA-A, 7 in remission ANCA-R), 9 patients with active lupus nephritis (LN), and 5 healthy subjects. Results: Patients with LN had increased plasma levels of TNFŕ, sTNF-RII, IL-6 and sIL-6R in comparison with controls. Patients with ANCA-A also had increased plasma levels of TNFŕ, sTNF-RII adn sIL-6R in comparison with controls, but the increases in the plasma level of IL-6 was not statistically significant, due to the large standard deviation. Patients with ANCA-R had increased plasma levels of sTNF-RII in comparison to controls, but the plasma levels of TNFŕ were significantly lower in ANCA-R than in NANCA-A. While the ratio of TNFŕ to sTNF-RII was significantly lower in all groups of patients than in the acontrols, the ratio of IL-6 to sIL-6R was significantly increased only in LN in comparison to controls. Conclusions: While increased plasma levels of TNFŕ may be a nonspecific marker of the activity of ANCA-positive renal vasculitis and LN...


  132/343

  Tytuł oryginału: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2001.
  Tytuł angielski: Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminology and related fields published in 2001.
  Autorzy: Baran Erazm
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.127-144
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • bibliografia


  133/343

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u dorosłych pacjentów z leczonym operacyjnie ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy of surgical anterior mitral leaflet plasty in adults with primum-type atrial septal defect.
  Autorzy: Bartczak Karol, Jaszewski Ryszard, Zwoliński Marian, Iwaszkiewicz Alicja, Kośmider Anna, Walczak Andrzej, Jander Sławomir, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.239-242, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u chorych dorosłych, operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego. Materiał i metodyka: W latach 1988 - 1998 w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi operowano 16 chorych z ASD I i towarzyszącą niedomykalnością mitralną spowodowaną rozszczepem płatka przedniego zastawki mitralnej. Wśród operowanych było 10 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 18 do 58 lat, średnio 36 lat. Do leczenia operacyjnego kwalifikowano chorych na podstawie badania klinicznego oraz echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej. Wielkość niedomykalności mitralnej określano w czterostopniowej skali. U 8 chorych wykonywano cewnikowanie serca w celu dokładnej oceny ciśnienia w tętnicy płucnej. Wszystkich chorych operowano w krążeniu pozaustrojowym wykonując plastykę z dostępu przez prawy przedsionek. Rozszczep płatka mitralnego zaopatrywano pojedynczymi szwami, a ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej - łatą z worka osierdziowego chorego. Odległej oceny dokonywano w okresie od 2 do 8 lat, średnio 5 lat po operacji. Wyniki: Nie obserwowano zgonów w okresie objętym obserwacją. Plastyka płatka przedniego zastawki mitralnej wykonana przy prawidłowo wykształconym i funkcjonującym aparacie podzastawkowym u 13 (81 proc.) chorych zapewniła prawidlowe hemodynamiczne funkcjonowanie zastawki. Tylko u 3 (19 proc.) chorych zaszła konieczność implantacji sztucznej zastawki, w okresie średnio 4 lata po ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Aim of the study was to assess the efficacy of anterior mitral leaflet plasty in adult patients operated upon due to primum-type atrial septal defect (ASD I). Material and methods: Between 1988 and 1998, 16 patients with ASD I associated with mitral incompetence due to cleft anterior mitral leaflet were operated upon in the Department of Cardiac Surgery, Institute of Cardiology, Medical University of Łódź (10 men and 6 women aged from 18 to 58 years, mean 36 years). The patients were referred to the surgery after clinical examination and echocardiographic assessment including transthoracic and transesophageal study. Mitral incompetence was quantified using a four grade scale. Additionally, in 8 patients cardiac cathaterization was performed in order to assess precisely pulmonary artery pressure. All of the patients were operated upon on cardiopulmonary bypass and the procedure was performed through the right atriotomy. Mitral cleft was managed with interrupted prolene suture and atrial defect was closed with autologous pericardial patch. Long-term assessment was performed between 2 and 8 years, mean 5 years, postoperatively. Results: There was no mortality in hospital an during the follow-up period. Anterior mitral leaflet plasty performed in cases with properly configurated and working subvalvular apparatus provided good hemodynamic function of the valve in 13 patients (81 p.c.). Only 3 patients (19 p.c.) required mitral valve replacement during follow-up ...


  134/343

  Tytuł oryginału: Hypoxic pulmonary vasoconstriction in isolated blood-perfused rat lung; modulation by thromboxane A2, platelet-activating factor, cysteinyl leukotrienes and endothelin-1.
  Autorzy: Chłopicki Stefan, Bartuś Joanna B., Gryglewski Ryszard J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.433-441, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Recent evidence suggests that hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) is mediated by hypoxia-induced closure of voltage-gated potassium channels in pulmonary vascular smooth muscle cells. It is also claimed that various vasoconstrictor mediators such as thromboxane A2 (TXA1), platelet activating factor (PAF), cysteinyl leukotrienes (cys-LTs) or endothelin-1 (ET-1) contribute to HPV. Their role, however, has not been unequivocally accepted. On the contrary, it is well known that endothelium-derived nitric oxide negatively modulates HPV. Since NO counteracts action of vasoconstrictor mediators, we tested the hypothesis that modulatory role of TXA2, PAF, cys-LTs and ET-1 in HPV would become apparent in absence of endogenous NO. For that purpose we assessed contribution of these mediators to HPV in the isolated blood-perfused rat lung pretreated with a nonselective NOS inhibitor, L-NAME. HPV, which was greatly augmented by L-NAME (300 ćM) alone, was inhibited neither by a TXA2 synthase inhibitor (Camonagrel, 300 ćM), nor by a PAF receptor antagonist (WEB 2170, 100 ćM), nor by an inhibitor of five-lipoxygenase-activating protein (MK 886, 10 ćM), nor by a non-selective ET-1 receptor antagonist (LU 302872, 30 ćM). In summary, in isolated blood-perfused rat lung, TXA2, PAF, cys-LTs and ET-1 seem not to be involved in HPV, whereas we confirm the dominant role of endogenous NO in blunting HPV.


  135/343

  Tytuł oryginału: Modulation by cationic amphiphilic drugs of serine base-exchange, phospholipase D and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells.
  Autorzy: Bobeszko Marta, Czajkowski Rafał, Wójcik Magdalena, Sabała Paweł, Lei Lingsheng, Nalepa Irena, Barańska Jolanta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.483-493, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We aimed to assess the effect of three drugs belonging to amphiphilic cations, imipramine, amitriptyline and propranolol, on lipid synthesis and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells. Antidepressants, imipramine and amitriptyline, had a stimulatory effect on [14C]serine incorporation into phosphatidylserine. Similar effect was induced by propranolol, antidysrhythmic drug and an antagonist of á-adrenergic receptor, but not by isoproterenol, a selective agonist of this receptor. Stimulation of serine base-exchange activity by amphiphilic cations occured at concentration as low as 5 - 25 ćM that may be reached during clinical treatment. At much higher concentration (250 ćM), those drugs also stimulated phospholipase D-mediated synthesis of [14C]phosphatidylethanol and blocked phorbol ester-induced, protein kinase C-dependent phospholipase D activity. The latter effect already occurred at low (25 ćM) concentration of drugs. We have also shown that treatment of the cells with amphiphilic cations (1 mM) produced only a weak incrase in the intracellular Ca2+ concentration and did not affect Ca2+ release from the intracellular stores evoked by nucleotide receptor agonists, ATP and ADP. In contrast, this treatment strongly diminished an unspecific leak of Ca2+ from the endoplasmic reticulum caused by thapsigarin and ionomycin. Mianserin, which is not cationic amphiphilic drug, did not affect phosphatidylserine synthesis and phospholipase D activity and produced heterogenous and chaotic Ca2+ responses. Our results suggest that imipramine, amitriptyline and propranolol may modulate lipid synthesis and intracellular calcium signaling independently of theis action on membrane receptors, most probably by modification of the physicochemical properties of cell membranes.


  136/343

  Tytuł oryginału: Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych u dzieci w rejonie Gdańska w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Mycotic infections of skin and mucous membranes in children in the district of Gdańsk between 1999-2001.
  Autorzy: Lange Magdalena, Nowicki Roman, Bykowska Barbara, Barańska Wioleta
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.75-81, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Grzybice skóry i błon śluzowych u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Ze względu na znaczną liczbę zakażeń, zmienność flory grzybiczej oraz niewielką ilość doniesień dotyczących grzybicy u dzieci w Klinice Dermatologicznej AMG podjęto badania epodemiologiczne i kliniczne nad grzybicami skóry wieku rozwojowego. Cel pracy: Analiza: 1) czynników patogennych u dzieci, 2) częstości występowania różnych postaci klinicznych grzybic u dzieci, 3) sezonowości występowania infekcji grzybiczych wywołanych przez dermatofity. Materiał i metody: W latach 1999-2001 badaniami objęto 557 dzieci w wieku 0-18 lat z podejrzeniem grzybicy skóry. Na podstawie obrazu klinicznego i bezpośredniego badania mikologicznego grzybice rozpoznano w 155 (27,8 proc.) przypadkach; dodatnie hodowle uzyskano w 146 (94,2 proc.) przypadkach. Wyniki: Najczęstrzym czynnikiem etiologicznym był Microsporum (M.) canis - 58 (39,7 proc.) przypadków zakażeń, który dominował w grupie wiekowej 4-7 lat (63,4 proc. zakażeń w tej grupie). Drugie miejsce pod względem częstości występowania zajmowały grzyby drożdżopodobne - 51 (33 proc.) przypadków zakażeń. Dominowały one u dzieci w wieku 0-3 lat (58,3 proc. zakażeń w tej grupie). Trichophyton (T.) rubrum izolowano w 16 (11 proc.) przypadkach, głównie u dzieci pomiędzy 12-15 r.ż. (ok. 25 proc. zakażeń w tej grupie). Infekcje grzybicze dotyczyły najczęściej skóry gładkiej - 44 (30 proc.) przypadki, oraz owłosionej skóry głowy - 31 (21 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Dermatomycosis in children are essential diagnostic and therapeutic problem. Epidemiological and clinical research on dermatomycosis in children were undertaken in Department in dermatology of Gdańsk Medical University, because of a significant number of infections and quite few publications concerning the problem. Aim: The analysis of: 1) pathogenes in fungi diseases in children in the district of Gdańsk in last 3 years, 2) frequency of various forms of fungi diseases in children, 3) distribution of cases of dermatophytosis during the course of the year. Material and methods: Between 1999 - 2001 557 children aged 0-18 years suspected dermatomycosis were examined. In 155 cases the mycosis was diagnosed on the basic of typical clinical picture and direcet tests. The mycosis was confirmed with positive culture results in 146 (94.2 p.c.) cases. Results: The most common isolated dermatophyte was Microsporum (M.) canis 58 (39.7 p.c.) cases, which dominated in children aged 4-7 years (63.4 p.c. cases in this group). The second place as far as frequency of appearance was concerned has taken Yeast-like fungi 51 (33 p.c.) cases - they predominanted in children aged 0-3 years (58.3 p.c. infections in this group. Trichophyton (T.) rubrum was isolated in 16 (11 p.c.) cases, especially in children aged 12-15 years (about 25 p.c. of infections in this group). The lesions were the most often situated on the hairless skin in 44 (30 p.c.) cases and scalp 31 (21 p.c.) ...


  137/343

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. med. Feliks Wąsik (1930-2002).
  Autorzy: Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.110, il.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Wąsik
 • Feliks 1930-2002


  138/343

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna angiografii tomografii komputerowej w obrazowaniu morfologii tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł angielski: The diagnostic efficacy of the computed tomography arteriography in the imaging of the morphology of intracranial aneurysms.
  Autorzy: Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gruszczyńska Katarzyna, Konopka Marek, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.14-18, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to assess the diagnostic value of he computed tomography angiography (angio-CT) in intracerebral aneurysms. The results of angio-CT in 78 patients were compared with the intraoperative findings and with catheter angiography. Seventy six aneurysm were diagnozed in angio-CT. The sensitivity of the of the angi-CT in the diagnosis of the intracerebral aneurysm was 94 p.c. versus operation and 88 p.c. versus catheter angiography. The high diagnostic value of the angio-CT makes possible to use this method as method of choice for subarachnoid hemorrhage.


  139/343

  Tytuł oryginału: Prevalence of cryoglobulinemia in patients with chronic HCV infection.
  Autorzy: Liakina Valentina, Speiciene Danute, Irnius Algimantas, Naraskeviciene Jolanta, Barakauskiene Ausrine, Semuchiniene Teresa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR31-CR36, tab., bibliogr. 31
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our research was to determine the prevalence of cryoglobulins in patients with chronic hepatitis C (CHC) at differnt levels of activity and stage of fibrosis and to identify their association with the extrahepatic clinical manifestations. Material/Methods: 87 patients with CHC were investigated for the presence of cryoglobulins. Cryocrit was measured by the Weiner method. Anti HCV, HCV RNR, conventional biochemical tests and liver biopsy were also performed. Results: Cryoglobulins were found in a total of 44 patients: 16 from Group I, II from Group II, and 17 from Group III. A low level of cryoglobulinemia (Cg) (cryocrit ó 2 p.c.) was detected in 16 patients: 9 from Group I, 3 from Group II, and 4 from Group III. Moreover, a high Cg (cryocrit 5 - 10 p.c.) or very high Cg (cryocrit 10 p.c.) was found in a total of 13 patients: 1 patient from Group I, 3 from Group II, and 9 from Group III. Cryo positivity was found in 5 patients with F 1 - 2, in 13 with F 2 - 3, in 4 with F 3 - 4, and in 17 with F 4. Conclusions: Our findings confirmed the high prevalence of Cg in CHC patients in Lithuania, a clear association between Cg and the stage of fibrosis, teh higher prevalence of Cg in cirrhotic patients, and the occurrence of several typical extrahepatic manifestations. The impact of Cg on the course of chronic hepatitis C is not clearly understood; therefore, further studies are needed to clarify this issue.


  140/343

  Tytuł oryginału: Religious sensitivity pitted against the need to know: autopsy of Jewish children in Israel.
  Autorzy: Abraham Ron Ben, Weinbroum Avi A., Kassem Riad, Barzilay Zohar, Paret Gideon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.SR1-SR4, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to compare autopsy findings with antemortem findings in children who died in a pediatric intensive care unit. Material/Methods: Consecutive series of patietns who died in the pediatric intensive care unit during 2-year period were used. The study was conducted as a retrospective chart review at community, regional-referral, university-affiliated tertiary medical center of 1200 bed in Israel. Results: Permission was given to perform autopsies on only 10 children (23.8 p.c., mean age 85.7 months) out of the 42 who died during the study period. The mean length of stay in the pediatric intensive care unit prior to death was 13.3 days. Cardiac or hemato-oncologic diseases comprised the major pre-admission diagnoses. The autopsy revealed a major finding that, if known before death, would have altered clinical management in 50 p.c. of the patients: pneumonia, pneumonitis as well as intestinal perforation or necrosis. No correlation was found between patient length of stay in the intensive care unit and the autopsy disclosed information. Conclusions: Our findings suppert the importance of autopsy assessment in the pediatric intensive care setup. We beliewve that postmortem examination is also essential for improving the quality of pediatric patient care.


  141/343

  Tytuł oryginału: Problemy neurologiczne w chorobach przenoszonych przez kleszcze - aspekty kliniczne i diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Neurologic problems in tick borne diseases - clinical and diagnostic aspects.
  Autorzy: Bartosik-Psujek Halina, Belniak Ewa, Mitosek-Szewczyk Krystyna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.30-37, bibliogr. 20 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby przenoszone przez kleszcze często prowadzą do powikłań neurologicznych. Najczęściej spotykane choroby o takiej etiopatogenezie to kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. W pracy przedstawiono kliniczne aspekty KZM i boleriozy ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnej symptomatologii neurologicznej. Jednocześnie omówiono aktualne zasady diagnostyki tych schorzeń głównie w oparciu o badanie serologiczne.


  142/343

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  143/343

  Tytuł oryginału: Leukodystrofia metachromatyczna postać wieku dojrzałego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Metachromatic leukodystrophy in an adult. Clinical case.
  Autorzy: Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Seniów Joanna, Paprot Ewa, Ługowska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.191-197, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leukodystrofia metachromatyczna jest genetycznie uwarunkowaną chorobą metaboliczną występującą zwykle w dzieciństwie, jakkolwiek zdrarzają się przypadki wystąpienia schorzenia w wieku późniejszym cechujące się objawami postępującego zespołu otępiennego. Autorzy przedstawili przypadek kliniczny leukodystrofii metachromatycznej - postaci wieku dojrzałego, jako diagnostykę różnicową oraz badania pozwalające na ustalenie rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: Metachromatic leukodystrophy is a genetic metabolic disease which generally occurs in childhood, surprisingly it can also occur during adulthood. Adult forms have very often characteristic presentations with progressive dementia. The authors presented a case of metachromatic leukodystrophy in an adult, differential diagnosis and examinations which possible made diagnosis.


  144/343

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej i chorób tarczycy u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Thyroid peroxidase antibodies and thyroid diseases in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
  Autorzy: Kalicka-Kasperczyk Anna, Dziatkowiak Hanna, Bartnik-Mikuta Anna, Pituch-Noworolska Anna, Kasperczyk Krzysztof, Nazim Joanna, Sztefko Krystyna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.509-513, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania TPO Ab oraz chorób tarczycy u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 153 (85/55,6 proc. dziewcząt) chorych z Polski południowo-wschodniej, w wieku od 11 miesięcy do 17,4 lat, średni wiek 9,5 ń 3,9 lat). Prócz oceny klinicznej u wszystkich dzieci oznaczono stężenie TPO Ab, FT4 i TSH w surowicy, a USG tarczycy wykonano u każdego dziecka z zaburzoną morfologią gruczołu lub/i dodatnim mianem TPO Ab. Dodatnie miano TPO Ab stwierdzono u 45 (29,4 proc.). Spośród nich 26 dzieci cechowało się izolowanym wzrostem stężenia TPO Ab w surowicy, u 18 rozpoznano chorobą Hashimoto, u 1 chorobę Gravesa-Basedowa. U dalszych 12 (7,8 proc.) dzieci rozpoznano wole obojętne. Zaburzenia tarczycowe występowały zatem u 37,2 proc. dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Częstość zaburzeń tarczycowych była podobna u obu płci. Dzieci w subklinicznym stadium zapalenia tarczycy typu Hashimoto w porównaniu do dzieci z chorobą Hashimoto cechowały się znamiennie niższym wiekiem (8,9 ń 4,2 vs 12,6 ń 3,1 lat) stężeniem TPO Ab i TSH w surowicy (314,2 ń 232,4 vs 2076,8 ń 1300,8 U/ml i odpowiednio 1,7 ń 0,82 vs 4,1 ń 2,9 ulU/ml). Nieprawidłową czynność tarczycy stwierdzono u 7 (4,6 proc.) dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Natomiast, spośród dzieci z cukrzycą typu 1 i dodatnim mianem TPO Ab (7 spośród 45) odsetek chorych z dysfunkcją tarczycy był znamiennie wyższy i wynosił 15,5 proc. U 6 dzieci stwierdzono niedoczynność, a u 1 ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the authors was to evaluate the prevalence of TPO Ab and thyroid diseases in children with newly diagnosed type 1 diabetes. The examination included 153 patients (85/55.6 p.c. girls) from southeast Poland aged 11 months to do 17.4 years (mean age 9.5 ń 3.9 years). Apart from clinical assessment, all children had determinations made of serum TPO Ab, FT4 and TSH, while thyroid ultra sound was performed in each patients with abnormal thyroid morphology and/or positive TPO Ab titter. Positive TPO Ab was detected in 45 patients (29.4 p.c.). In this group 26 had isolated serum TPO Ab elevation, 18 had Hashimoto's disease, 1 Graves's disease. Another 12 children (7.8 p.c.) were demonstrated to have euthyroid goiter. Thyroid abnormalities were thus seen in 37.2 p.c. children with newly diagnosed type 1 diabetes. No association was demonstrated between the prevalence of thyroid abnormalities ans sex. Children with subclinical stage of autoimmune thyreoiditis were significantly younger in comparison to patients with Hashimoto's disease (8.9 ń 4.2 vs. 12.3 ń 3.1 years) and had significantly lower serum TPO Ab and TSH levels (314.2 ń 232.4 vs. 2076.8 ń 1300.8 U/ml, 1.7 ń 0.82 vs. 4.1 ń 2.9 ulU/ml, respectively. Thyroid dysfunction was detected in 7 (4.6 p.c.) children with newly diagnosed type 1 diabetes. In comparison to the entire group with positive serum TPO Ab titer in these 7 children the percentage of patients with thyroid dysfunction was significantly ...


  145/343

  Tytuł oryginału: Heteroplasmy analysis in the Polish patients with 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy.
  Autorzy: Mroczek-Tońska Katarzyna, Ratajska Dorota, Guillot Cecile, Sąsiadek Maria, Ambroziak Anna, Lubos Leszek, Bartnik Ewa
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.257-262, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have analysed the heteroplasmy level in 11 individuals from 3 families harbouring the mitochondrial 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy using last cycle hot PCR. The mutation level exceeded 90 p.c. both in affected and in unaffected individuals. We also checked whether any of the families belonged to the J haplogroup of mitochondrial DNA and obtained a negative results.


  146/343

  Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  147/343

  Tytuł oryginału: Przypadek ropnia przymózgowego jako powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: The case of paracerebral abscess as a complication of midle ear purulent inflammation.
  Autorzy: Kołodyński Piotr, Jaźwiec Przemysław, Barnaś Szczepan, Wilczyński Krzysztof, Całka Karol, Kędzierski Bartłomiej, Bojarski Bolesław, Chudzik Maciej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.474-476, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego 18-letniego mężczyzny z ropniem zewnątrzoponowym przymózgowym w lewej okolicy skroniowej, będącym powikłaniem zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Rozpoznanie postawione z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Chorego leczono zachowawczo celowaną antybiotykoterapią i pentaglobiną nie uzyskując poprawy. Następnie wykonano radykalny zabieg operacyjny na uchu środkowym, a następnie reoperację z jednoczasowym opróżnieniem ropnia przez otwór trepanacyjny z dobrym efektem. Omówiono najważniejsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego mające zapobiegać występowaniu śródczaszkowych powikłań w przebiegu chorób ucha.

  Streszczenie angielskie: We reported the case of para-cerebral abscess in the left temporal region, being a complication of exacerbation of chronic middle ear inflammation with cholesteatoma. Computed tomography was performed, which helped in the diagnosis. The patient was treated conservatively by aimed antibiotic therapy. We performed surgery of the middle ear, with abscess removal through trepan apertura attaining good results. We have presented principles of diagnostic and therapeutic procedures which help in prevention of intracranial complications in ear diseases.


  148/343

  Tytuł oryginału: Decreased level of kynurenic acid in cerebrospinal fluid of relapsing-onset multiple sclerosis patients.
  Autorzy: Rejdak Konrad, Bartosik-Psujek Halina, Dobosz Beata, Kocki Tomasz, Grieb Paweł, Giovannoni Gavin, Turski Waldemar A., Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 331 (1) s.63-65, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present study was undertaken to measure cerebrospinal fluid (CSF) levels of kynurenic acid (KYNA) in patients with relapsing-onset multiple sclerosis (MS) during remission or not progressing for at least 2 months. In these patients the levels of CSF KYNA were found to be significantly lower compared with subjects with non-inflammatory neurological diseases, as well as those with inflammatory disease (median interquartile range): 0,41 (0.3 - 0.5) pmol/ml, n = 26 vs. 0.67 (0.5 - 1.1), n = 23, P 0.01 and 1.7 (1.5 - 2.6), n = 16, P 0.001, respectively). These results provide further evidence of the alterations in the kynurenine pathway during remitting-onset MS.


  149/343

  Tytuł oryginału: Successful treatment of leukaemia cutis with cladribine in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Robak E[wa], Robak T[adeusz], Biernat W[ojciech], Bartkowiak J[acek], Krykowski E[uzebiusz]
  Źródło: Br. J. Dermatol. 2002: 147 (4) s.775-780, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 300,728

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cutaneous presentation of B-cell chronic lymphocytic laukaemia (B-CLL) is uncommon, and the influence of skin changes on B-CLL prognosis is unclear. We report a patient with B-CLL Rai II, with multiple nodular skin infiltrations on the trunk, arms and thighs as well as constitutional symptoms, who was successfully treated with cladribine. The peripheral blood (PB) lymphocytes were CD19, CD20, Cd23 and CD5 positive, which confirmed the diagnosis of B-CLL. Skin biopsy of one of the lesions showed an intense infiltrate composed of small lymphocytes with no epidermotropism. These cells also showed the expression of CD19, CD20, CD23 and CD5 antigens similar to those presented on PB lymphocytes. Polymerase chain reaction performed on bone marrow lymphocytes and a lesional skin biopsy using consensus primers for immunoglobulin heavy-chain genes also showed the same monoclonal population of B lymphocytes both in the bone marrow and in the skin. The patient received four courses of cladribine 0ú12 mg/kg**-1 daily as a 2-h infusion for five consecutive days. The courses were repeated at monthly intervals. The lymphocytosis gradually decreased and the PB count normalized after three courses. At the same time, a significant decrease in the cutaneous symptoms was observed. The patient became free of skin tumours after the fourth course of cladribine; only slight discoloration at the previous sites of cutaneous infiltration remained. There was no relapse of laukaemia cutis during a further 7 months of observation.


  150/343

  Tytuł oryginału: Stężenia insektycydów chloroorganicznych w tkance tłuszczowej gruczołu piersiowego kobiet w Polsce w latach 1997-2001.
  Tytuł angielski: Levels of organochlorine insecticides in breast adipose tissue of Polish women, 1997-2001.
  Autorzy: Struciński Paweł, Ludwicki Jan K., Góralczyk Katarzyna, Czaja Katarzyna, Olszewski Włodzimierz, Jethon Józef, Barańska Joanna, Hernik Agnieszka
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.221-230, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie wybranych insektcydów chloroorganicznychL ŕ-, á-, ç- i ë-HCH, izomerów p,p'-DDT, oxy-chlordanu i heptachloru w wycinkach tkanki tłuszczowej pobranych z gruczołu piersiowego 67 kobiet w wieku od 15 do 74 lat. We wszystkich próbkach stwierdzono obecność á-HCH, p,p'-DDE oraz p,p-DDT. Stężenia pozostałych związków, wykrywanych w mniejszym odsetku próbek, były w większości przypadków zbliżone do odpowiednich granic oznaczalności. Stała obecność niektórych związków chloroorganicznych w tkance tłuszczowej sutka kobiet budzi uzsadnione obawy, zwłaszcza w świetle doniesień o roli tych substancji jako czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka sutka.


  151/343

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe.
  Tytuł angielski: Estimation of coronary risk among physicians - participants of 5th International Congress of Polish Cardiac Society.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Baranowska Marzena, Stolarz Przemysław, Karpiński Grzegorz, Rudowski Robert, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.251-258, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46 ń 13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) 160 mg/dL stwierdzono u 11 L (7 proc.), 160 - 199 mg/dL - 44 L (28 proc.), 200 - 239 mg/dL - 57 L (36 proc.), 240 - 280 mg/dL - 45 L (29 proc.) i 280 mg/dL - 10 L (6 proc.), w tym 7 K. Średni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95 ń 1,3. Średnie R dla całej grupy wyniosło 5 proc. R 5 proc. R 6 proc. stwierdzono u 105 L (67 proc.), u 32 L (20 proc.) wykazano R z zakresu 11 - 15 proc. stwierdzono u 11 L (7 proc.). R 15 proc. stwierdzono u 9 L (6 proc.). Na 157 L 89 L (57 proc.) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. Średnie wartości RR dla całej grupy wynosiły: 125 ń 16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82 ń 9 mmHg dla RR ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevention of ischemic heart disease (IHD) and the control of risk factors is recommended for both patients and their doctor. Aim: To assess the occurrence of IHD risk factors and to estimate the risk of coronary event (RCE) in next 10 years among physicians (Ph) - participants of 5th International Congress of PCS 2001 in Warsaw. Methods: Questionnaire study (age, sex, IHD risk factors, life style), lipid profile assessment, single blood pressure measurements (BP) in group of 157 Ph, (61 males (M) and 96 females (F), mean age 46 ń 13). Results: Total cholesterol level (TC) 160 mg/dL was found in 11 Ph (7 p.c.), 160-199 mg/dL in 44 Ph (28 p.c.), 200 - 239 mg/dL in 57 Ph (36 p.c.), 240 - 280 mg/dL in 45 Ph (29 p.c.) and 280 mg/dL in 10 Ph (6 p.c., 7 F). Mean value of TC to HDL cholesterol (HDL-C) ratio was 4.95 ń 1.3. Mean RCE for the whole study group was 5 p.c. RCE was less than 6 p.c. in 105 Ph (67 p.c.), RCE 6-10 p.c. in 32 Ph (20 p.c.), RCE 11 - 15 p.c. in 11 Ph (7 p.c.) and RCE 15 p.c. in 9 Ph (6 p.c.). 89 Ph (57 p.c.) checked TC in previous 2 years. Mean systolic BP (SBP) for the whole study group was: 125 ń 16 mmHg and mean diastolic BP (DBP) was 82 ń 9. 32 Ph (20 p.c.) had prior the history of hypertension. In 14 Ph (44 p.c.) with the history of hypertension a single measurement of BP reveled SBP ň 140 mmHg and in 9 Ph with history of hypertension (28 p.c.) DBP ň 90 mmHg. Only in 12 Ph (38 p.c.) with the history of hypertension normal ...


  152/343

  Tytuł oryginału: Zespół Laurence'a-Moona-Biedla-Bardeta u rodzeństwa.
  Tytuł angielski: Laurence-Moon-Biedl-Bardet syndrome in siblings.
  Autorzy: Barg Ewa, Wikiera Beata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.883-=887, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 2 braci w wieku 4 i 6 lat, którzy zostali przyjęci do Kliniki z powodu znacznego stopnia otyłości, hipogenitalizmu oraz opóźnienia psychoruchowego. W obu przypadkach wcześniej przeprowadzono zabieg usunięcia szóstych palców. W badaniach obrazowych nie stwierdzono wad układu moczowego. U obu braci stwierdzono płaską krzywą cukrową z podwyższonym stężeniem insuliny, a w badaniu dna oka drobne skupiska barwnikowe. Na podstawie czułości obrazu klinicznego rozpoznano zespół Laurence'a-Moona-Biedla-Bardetta. Po upływie 18 miesięcy stwierdzono postępujące zaburzenia gospodarki węglowodanowej i narastającą insulinooporność. Postępujące zaburzenia gospodarki węglowodanowej oraz narastająca otyłość w rodzinnie występującym zespole LMBB, skłaniają autorów do opisania tego rodzeństwa.


  153/343

  Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z higieny
  Autorzy: Bartosińska M., Ejsmont J., Krechniak A., Pastor J., Zagożdżon P., Zaborski L[eszek]
  Opracowanie edytorskie: Zaborski Leszek (red.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Higieny i Epidemiologii w Gdańsku
  Wydanie: - Wyd. 2 popr
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 204 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,609


  154/343

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: The tenision free vaginal tape operation (TVT) for the treatment of stress urinary incontinence in females - the observational data.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Baranowski Włodzimierz, Tomaszewski Jacek, Michalak Jerzy, Urban Marek, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena efektywności klinicznej oraz powikłań metody TVT zastosowanej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiałi metoda. U stu dwudziestu kobiet, z potwierdzonym obiektywnie rozpoznaniem (badanie kliniczne, kwestionariusz Gaudenza oraz badanie urodynamiczne obejmujące cystometrię i profilometrię cewkową) wysiłkowego nietrzymania moczu, przeprowadzono operację korekcyjną sposobem TVT. Zabieg TVT polega na podcewkowym umieszczeniu taśmy prolenowej przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnej techniki. Wprowadzenie znieczulenia miejscowego (czy też podpajęczynówkowego), umożliwiło śródoperacyjne sprawdzenie poprawności wykonania operacji. Wyniki. Spośród 120 leczonych kobiet u 109 (90,8 proc.) uzyskano wyleczenie, u dziewięciu (7,5 proc.) poprawę, u dwóch zaś (1,7 proc.) operacja nie dała pozytywnego rezultatu. Nie wystąpiły żadne poważne powikłania śród- i pooperacyjne. Perforacja ściany pęcherza moczowego, która wystapiła u 9 pacjentek, nie miała negatywnego wpływu na wynik operacji. U 6 pacjentek wystąpiła pooperacyjna niestabilność wypieracza. Wnioski. Blisko dwuletnie, własne doświadczenia kliniczne z metodą TVT pozwalają stwierdzić, że ta mało inwazyjna i niezwykle prosta technicznie oepracja jest wysoce efektywna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W naszej opinii powinna być roważana jako technika z wyboru do leczenia WNM u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate clinical efficacy of TVT procedure as the treatment of stress urinary incontinence (SUI) in women. Moreover, intraoperativ as well as postoperative complications were critically analysed. Patients and methods. One hundred and twenty female patients suffering from SUI were included and underwent clinical evaluation with Gaudenz questionnaire and urodynamic tests (cystometry and urethral profilometry). TVT procedure implies the insertion of prolene tape around mid-urethra via a minimal vaginal incision. Results. Among 120 treated women 109 (90,80 p.c.) were fully recovered, 5 (75 p.c.) were improved and in 2 cases (1,7 p.c.) operation failed. No major intra-or postoperative complications occurred. Nine cases of bladder perforations were treated with catheterisations and had no negative impact on clinical outcome. Six patients developed detrusor instability de novo. Conclusions. After almost two years of clinical experiences we consider TVT procedure as a safe and effective surgical procedure for females with the SUI. Because of very high effectiveness and reproducibility accompanied by its technical simplicity TVT procedure should be considered as the opration of choice for female SUI treatment.


  155/343

  Tytuł oryginału: Wielomocz niespotykanej ilości po odbarczeniu jedynej nerki, zablokowanej przez kamień moczowodowy.
  Tytuł angielski: Casuistic polyuria after relieving urinary obstruction in patient with solitary kidney blocked by the ureteric stone.
  Autorzy: Gąsiorek Krzysztof, Modrzewski Tomasz, Bar Krzysztof, Bednarek-Skublewska Anna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.66-67, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 57-letniego chorego z jedyną nerką, u którego - w nastepstwie wykonanej punkcyjnej nefrostomii odbarczającej - wystapił masywny wielomocz, stanoiwący realne zagrożenie życia. Pierwotną przyczyną wodonercza z bezmoczem był złóg blokujący moczowód. Po przeprowadzeniu chorego przez okres nasilonych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, konkrement usunięto operacyjnie. Odległy wynik leczenia jest bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The case study of 57-years old men with single kidney who experienced life threatening polyuria resulted from inserting percutaneous nephrostomy catheter. The ureteric stone was the primary cause of hydronephrosis accompanied with anuria. After patient recovery from actue water end electrolyte disturbances stone was removed surgically. Long-term outcome satisfactory.


  156/343

  Tytuł oryginału: Wrodzone torbiele i przetoki szyi.
  Tytuł angielski: Congenital cervical cysts and fistulas of the neck.
  Autorzy: Bartnik Władysław, Bartnik-Krystalska Alicja
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.567-571, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa oraz własnych 123 przypadków omówiono częstość występowania, diagnostykę i sposób leczenia wrodzonych przetok i torbieli szyi. Badano 9 przypadków wrodzonych przetok, w tym 6 środkowych i 3 boczne. Torbiele szyi leczono u 114 chorych, w tym 29 środkowych i 85 bocznych, z czego w 50 przypadkach po stronie prawej. Przyjęto podziała lokalizacji torbieli bocznych wg Bailey'a i najwięcej było typu III - 44,70 proc., typu II - 32,94 proc., typu IV - 16,58 proc. i typu I - 5,88 proc. Wszystkie przypadki były poddane operacji doszczętnej, polegającej na całkowitym wyłuszczeniu przetoki czy torbieli. W przypadku przetok i torbieli środkowych nie usuwano trzonu kości gnykowej. Nie było wznów z tej przyczyny. Wznowa wystąpiła w 1 przypadku u (0,81 proc.) torbieli środkowej, która była zlokalizowana w dolnej części szyi i łączyła się z gruczołem tarczowym. Wykonano reoperację i uzyskano wyleczenie.


  157/343

  Tytuł oryginału: Czy długotrwała obserwacja po leczeniu grzybicy paznokci jest potrzebna?
  Tytuł angielski: Is long-term follow-up of onychomycosis treatment required?
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.131-136, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grzybica paznokci jest częstym schorzeniem. Leczenie grzybicy paznokci, ze względu na odmienności anatomiczne i fizjologiczne narządu paznokciowego, wymaga specjalnego podejścia terapeutycznego. Doustne leki przeciwgrzybicze nowej generacji (terbinafina, preparaty triazolowe) stanowią znaczny postęp w leczeniu tego schorzenia. Istnieje wiele badań klinicznych skuteczności doustnych antymikotyków, jednakże okres obserwacji poleczeniowej zazwyczaj nie przekracza roku. Ponieważ paznokieć palucha odrasta w pełni około 12-18 miesięcy, wydaje się, że do pełnej skuteczności terapii wymagana jest dłuższa obserwacja po zakończeniu leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa obejmującego badania kliniczne z co najmniej 2-letnim okresem kontroli poleczeniowej. Szczególną uwagę zwrócono na ostatnio opublikowane badania, w których po 5 latach od rozpoczęcia badabnia odsetki wyleczeń grzybicy paznokci stop osób leczonych okazały się istotnie wyższe, a odsetki nawrotów istotnie niższe w porównaniu z grupą chorych leczonych terapią pulsową itrakonazolem. Na podstawie przedstawionych badań można sugerować, że terbinafina powinna być uważana za lek z wyboru w leczeniu grzybicy paznokci wywołanej zakażeniem dermatofitami.


  158/343

  Tytuł oryginału: Neuroendoskopia w leczeniu wodogłowia trójkomorowego w przebiegu guzów tylnej części komory trzeciej mózgu u dzieci.
  Tytuł angielski: Neuroendoscopy in the treatment of triventricular hydrocephalus accompanying tumours of the posterior part of the third ventricle in children.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Roszkowski Marcin, Barszcz Sławomir, Podgórski Jan Krzysztof, Jurkiewicz Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.711-722, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Opracowanie ma na celu określenie skuteczności metody endoskopowego przebicia dna komory III (ETV) w leczeniu wodogłowia obturacyjnego towarzyszącego guzom okolicy szyszynki. Materiał i metody: Grupa badana obejmuje 32 pacjentów (13 dziewczynek i 19 chłopców) leczonych w latach 1996 - 2000 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W grupie badanej diagnostyka wykazała łagodne guzy blaszki czworaczej (BTM) u 22 chorych oraz 10 guzów złośliwych (9 nowotworów pochodzenia germinalnego i 1 złośliwy wyściółczak). Chorzy pozostawali w obserwacji po zabiegu endoskopowej wentrikulostomii (ETV) w okresie od 5 miesięcy do 4 lat (średnio 21 miesięcy). Celem oceny efektów zabiegu analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną oraz kontrolne badania obrazowe CT, MRI i czynnościowe PC MRI-cine (kino - MRI). Wyniki: Wczesny wynik leczenia operacyjnego, po upływie 3 miesięcy, oceniono jako dobry w całej badanej grupie. 8 chorych z rozpoznanymi guzami złośliwymi poddanych zostało radykalnej operacji usunięcia resztek nowotworu po uprzedniej chemioterpii wstępnej. Zabieg ten przeprowadzono po upływie ponad 3 miesięcy od operacji endoskopowej. W okresie obserwacji u dwóch chorych stwierdzono rozsiew oponowy nowotworów złośliwych. W długotrwałej obserwacji trwałe ustąpienie objawów czynnego wodogłowia stwierdzono u 26 pacjentów (81 proc.). Ponowne wystąpienie aktywnego wodogłowia stwierdzono w 6 przypadkach (19 proc.), 3 w grupie łagodnych guzów blaszki czworaczej i 3 wśród guzów złośliwych. Znane przyczyny niepowodzeń to: oponowy rozsiew guza złośliwego...


  159/343

  Tytuł oryginału: Rozwarstwienie wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej jako przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu u 19-letniej pacjentki - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Internal carotid artery wall dissection as a cause of stroke in patient aged 19 years. Case report.
  Autorzy: Litwin Tomasz, Sarzyńska-Długosz Iwona, Barańska-Gieruszczak Maria, Dowżenko Anatol, Rozenfeld Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.809-813, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek udaru niedokrwiennego mózgu u młodej dorosłej osoby spowodowany rozwarstwieniem wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, które wystąpiło po gwałtownym pochyleniu głowy. U pacjentki wystąpił niedowład połowiczy lewostronny, który całkowicie wycofał się podczas rehabilitacji i w czasie 1,5 roku po incydencie nie stwierdza się odchyleń w badaniu neurologicznym.


  160/343

  Tytuł oryginału: Dostęp boczny do oponiaka zewnątrzrdzeniowego, wewnątrzoponowego C1-C2. Studium przypadku - nota techniczna.
  Tytuł angielski: Lateral approach to an extramedullary, intrameningial C1-C2 meningioma. Case study.
  Autorzy: Baranowski Paweł, Rzeźnicki Jan
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.815-820, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule opisano nowatorskie podejście do usunięcia oponiaka zewnątrzrdzeniowego, wewnątrzoponowego położonego w okolicy połączenia czaszkowo-kręgosłupowego, co stanowi rzadko spotykany w praktyce klinicznej rodzaj guza. Główna innowacja to stosowanie dojścia bocznego z dodatkową częściową resekcją masy bocznej kręgu C1. Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki z oponiakiem położonym na poziomie zęba obrotnika na przedniej powierzchni rdzenia kręgowego. Stosowane w tych przypadkach dojście boczne posiada wiele zalet, m.in. umożliwia doszczętną resekcję guza przy minimalnym ryzyku operacyjnym.


  161/343

  Tytuł oryginału: Zmiany lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału serca.
  Tytuł angielski: The whole blood and plasma viscosity changes in course of acute myocardial infarction.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Słowińska Ludmiła, Szczęsny Stanisław, Baschton Marek, Bartosik-Baschton Anita, Szyguła Jacek, Wodniecki Jan, Spyra Janusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.971-978, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie zmian lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego - na poczatku choroby (okres 1), w drugim do trzeciego dnia (okres 2) oraz po około 10 dniach od początku choroby (okres 3). Badania przeprowadzono u 77 chorych (średnia wieku 56,8 ń 9,8 lat). Wykonywano pomiary lepkości krwi przy szybkościach ścinania [s**-1]: 0,116; 1,0; 4,59; 150 oraz lepkości osocza. Ponadto oznaczano hematokryt, niektóre składniki biochemiczne krwi, takie jak: stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein i HDL, fibrynogenu oraz wskaźniki morfologiczne krwi. Oprócz lepkości krwi przy naturalnym hematokrycie oznaczano lepkość skorygowaną odniesioną do stałego hematokrytu 45 proc. Wyniki odniesienia do grupy kontrolnej złożonej z 110 osób zdrowych (średnia wieku 56,6 ń 10 lat). Część osób grupy kontrolnej charakteryzowała się obecnością niektórych czynników ryzyka miażdżycy (otyłość, nadciśnienie, palenie papierosów). Stwierdzono, że lepkość krwi przy naturalnym hematokrycie w 1 okresie choroby była istotnie wyższa w porównaniu z grupą kontrolną, obniżyła się w 2 okresie choroby, a następnie wzrosła w 3 okresie. Natomiast lepkość skorygowana krwi we wszystkich okresach zawału serca, a szczególnie w okresie 2 była istotnie podwyższona. Zaburzeniom reologicznym u chorych na zawał serca towarzyszył wzrost stężenia cholesterolu, lipoprotein LDL, triglicerydów oraz fibrynogenu. Natomiast istotnie niższe było stężenie lipoprotein HDL. W zakresie wskaźników morfologicznych krwi, poza istotnym wzrostem liczby leukocytów, nie stwierdzono istotnych różnic...


  162/343

  Tytuł oryginału: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego angiotensynę ma odmienny wpływ na wielkość przerostu lewej komory u kobiet i mężczyzn ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Tytuł angielski: The influence of an insertion-delection polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene on the left ventricle hypertrophy in patients with aortic stenosis is different in women and in men.
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa, Placha Grzegorz, Gaciong Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Baranowski Rafał, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Hoffman Piotr, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.855-866, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników klinicznych i echokardiograficznych oraz polimorfizm I/D genu kodującego ACE na wielkość przerostu lewej komory (PLK) w grupie chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej (ZZA). Badania przeprowadzono w grupie 302 chorych, 120 kobiet i 182 mężczyzn (średni wiek 58 ń 11 lat) z ZZA. Do oceny wpływu różnych czynników na wielkość PLK zastosowano metodę wieloczynnikowej regresji liniowej (eliminacja krokowa wsteczna) w całej grupie oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Do modelu wprowadzono następujące zmienne: wiek, płeć, wywiad nadciśnienia tętniczego (NT), wartość frakcji wyrzutowej (FW), maksymalny gradient przez zastawkę aortalną (MGA), obecność choroby wieńcowej (IZTW) oraz polimorfizm I/D ACE. Wykazano, że wielkość PLK wyrażona jako indeks masy lewej komory (IMLK) w całej grupie była zależna przede wszystkim od FW (t = -6,5; p = 0.0001 - im niższa FW tym większy IMLK), MGA (t = 3,9; p = 0,0001 im większy MGA tym większy IMLK) oraz płci (t = 2,8; p = 0,005 - większy IMLK u mężczyzn). U kobiet czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK były: FW (t = -3,6; p = 0,001 - im niższa FW tym większy IMLK), wiek (t = 2,9; p = 0,004 - wzrost IMLK wraz z wiekiem badanych) i MGA (t = 2,5; p = 0,013 - im większy MGA tym większy IMLK). U mężczyzn czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK była FW (t = -4,8; p = 0,0001 - im niższa FW tym większy IMLK) i MGA (t = 1,98; p = 0,049 - im większy MGA tym wyższy IMLK). Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn wykazano istotny wpływ polimorfizmu I/D na wielkość PLK. Był on odmienny w tych dwóch grupach ...


  163/343

  Tytuł oryginału: Sens koncesji aptekarskiej - znaczenie słowne, historyczne i prawne.
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (5/6) s.121-127, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  164/343

  Tytuł oryginału: The cyclic guanosine 3'-, 5'-monophosphate concentration and estrogens in women with primary hipotonia.
  Tytuł polski: Stężenie cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z pierwotną hypotonią.
  Autorzy: Stanosz Stanisław, Bartoszczuk Piotr, Sieja Krzysztof, Justyńska Grażyna, Stanosz Małgorzata
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.29-35, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cykliczny 3'-, 5'-monofosforan guanozyny (cGMP) jest najsilniejszym naturalnym czynnikiem rozszerzającym naczynia krwionośne śródbłonkowe, jednak jego rola jako "przekaźnika II stopnia" (second messenger) jest znacznie mniej znana niż rola cAMP. Fizjologicznym aktywatorem sGC jest śródbłonkowy czynnik rozkurczający naczynia (EDRF) - tlenek azotu (NO). Cel pracy. Celem pracy jest ocena stężeń cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z hipotonią oraz określenie zależności między stężeniami cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny a ciśnieniem tętniczym skurczowym, rozkurczowym, średnim ciśnieniem tętniczym i stężeniami estrogenów. Materiał i metody. Badaniem objęto 80 kobiet w wieku 40 - 50 lat z negatywnym wywiadem chorobowym. Badane podzielono na dwie grupy. Grupę I (kontrolną) stanowiło 19 kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tetniczego krwi. Grupa II (badana) obejmowała 61 kobiet z obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi, u których skurczowe ciśnienie tętnicze nie przekraczało 105 mm Hg (14,7 kPa). Oceniano średnią wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średnia ciśnienia tętniczego (MAP). Materiałem biologicznym do oznaczenia cGMP była krew. Stężenie cGMP oznaczano metodą immunoenzymatyczną za pomocą zestawu firmy AMERSHAM, stężenie estradiolu II - metodą fluoroimmunologiczną za pomocą zestawu firmy bioMerieux, stężenie estronu w surowicy krwi - metodą radioimmunologiczną przy użyciu zestawu firmy Diagnostic System Laboratories, Inc. Corporate Headquarters. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej według programu komputerowego...


  165/343

  Tytuł oryginału: The usefulness of low-pressure pneumoperitoneum in laparoscopic surgery.
  Tytuł polski: Przydatność techniki odmy niskociśnieniowej w chirurgii laparoskopowej.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.43-50, tab., bibliogr. 50 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności techniki odmy niskociśnieniowej (ON) w chirurgii laparoskopowej. Grupę kolejnych 152 chorych z objawową niepowikłaną kamicą pęcherzyka żółciowego zakwalifikowanych do zabiegu cholecystektomii laparoskopowej (LC) przeanalizowano co do możliwości wykonania zabiegu w technice ON. Zastosowano następujące kryteria wyłączenia: BMI 27 oraz laparotomia w wywiadzie. Spośród 152 chorych jedynie 82 (53,9 proc.) chorych spełniających kryteria włączenia do bdania zakwalifikowano do zabiegu w technice ON (73 kobiety i 9 mężczyzn). BMI wynosił średnio 25,23 ń 1,4; średni wiek wynosił 46 ń 7,8 lat. Odmę otrzewnową wytwarzano za pomocą igły Veressa do ciśnienia 12 mmHg, a pierwszy troakar TERNAMIAN-EndoTip zakładano od kontrolą optyki. Po wkłuciu pozostałych troakarów roboczych, ciśnienie odmy otrzewnowej obniżano do 7 mmHg. W czasie zabiegu operacyjengo monitorowano chorych kapnograficnzie. Spośród 82 chorych włączonych do badania LC w technice ON wykonano z powodzeniem u 73 chorych (89 proc.). U 8 (9,75 proc.) chorych (wszyscy byli płci męskiej, a 3 miało ponad 55 lat) ciśnienie odmy otrzewnowej zwiększono do 15 mmHg z uwagi na długość pęcherzyka żółciowego przekraczającą 12 cm i niewystarczającą ekspozycję okolicy trójkąta Calota. u 1 chorego (1.22 proc.) wykonano konwersję do laparotomii z powodu trudności w identyfikacji struktur anatomicznych w obrębie trójkąta Calota. LC może być wykonana w technice ON u większości pacjentów z BMI 27, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the usefulness of low-pressure pneumopertoneum (LP) in laparoscopic surgery. A consecutive group of 152 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy (LC) was assessed as to the possibility of performing the procedure with LP 7 mmHg. The following exclusion criteria were used: Body Mas Index (BMI) 27 and laparotomy in medical history. The subsequent stage of the trial included 82 (53.9 p.c.) patietns (73 females, 9 males) meeting the inclusion criteria. The mean BMI was 25.23 ń 1.4; mean age was 46 ń 7.8 years. All the patietns suffered from symptomatic uncomplicated gallstones confirmed in ultrasound. The pneumoperitoenum was created in a blind way with a Veress needle up to pressure of 12 mmHg and the first 10mm TERNAMIAN-EndoTip trocar was introduced under direct visual control. After the placement of other trocars, the working pressure was reduced from 12mmHg to 7mmHg. The pCO2 concentration was monitored intraoperatively by a capnometer. Among 82 patients included into the study the LPLC was successfully performed in 73 (89 p.c.) patietns. In 8 (9.75 p.c.) patietns the working pressure had to be increased to 15 mmHg due to the gallbladder exceeding 12cm in length and difficulties in its proper mobilization required to visualize the neck of the gallbladder. All these patietns were male and 3 of them were 55 years of age or more. In 1 (1.22 p.c.) patient conversion was necessary because of difficulties in identification ...


  166/343

  Tytuł oryginału: Influence of different pressures of pneumoperitoneum on the autonomic system function during laparoscopy.
  Tytuł polski: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na czynność autonomicznego układu nerwowego w trakcie laparoskopii.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.51-58, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na aktywność autonomicznego układu nerwowego (AUN) nie była dotychczas szczegółowo analizowana. Do prospektywnego badania włączono 20 chorych zakwalifikowanych do cholecystektomiii laparoskopowej. Zrandomizowano ich do dwóch 10-osobowych grup: odmy niskociśnieniowej (LP = 7 mmHg) i odmy standardowej (SP = 12 mmHg). Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego uzyskiwano fentanylem i thiopenthalem, które podtrzymywano isofluranem. Wentylację kontrolowano mechanicznie (18 oddechów na minutę, końcowowydechowa prężność CO2 30-35 mmHg, ciągłe monitorowanie kapnograficzne). Ciśnienie odmy otrzewnowej utrzymywano za pomocą automatycznego insuflatora Co2. Pacjenci byli utrzymywani w pozycji leżącej w czasie całego badania. Czynność AUN oceniano za pomocą analizy zmienności rytmu serca (HRV), wykonując śródoperacyjnie 3 pomiary po 5 minut: przed wprowadzeniem do znieczulenia, po wprowadzeniu i po wytworzeniu odmy otrzewnowej. W ocenie HRV wykorzystano analizę widmową niskich (LF = 0,05 - 0,15 Hz) i wysokich (HF = 0,15 - 0,45 Hz) komponent częstotliwości za pomocą szybkiej transformacji Fourierowskiej. Przeprowadzono anlizę statystyczną uzyskanych wyników. Składowa LF uległa obniżeniu po wprowadzeniu do znieczulenia a zwiększyła się po wytworzeniu odmy w obu grupach (p 0,01). LP w mniejszym stopniu aktywowała AUN niż SP (LF: 68,12 ń 6,56 nu vs. 78,26 ń 5,43 nu, p 0,01; HF: 24 ń 3,48 vs. 15.56 ń 2,54 nu, p 0,05). Reasumując, wytworzenie odmy ...

  Streszczenie angielskie: The effects of different pressure values of pneumoperitoneum on the activity of the autonomic nervous system (ANS) have not been investigated in detail. In this prospective study, 20 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy were randomised to either low-pressure (LP = 7 mmHg) or standard-pressure (SP = 12 mmHg) pneumoperitoneum groups, 10 patients each. The anesthesia was induced with fentanyl and thiopental and maintained with isoflurane. Ventilation was mechanically controlled (18 breaths per minute, end-tidal CO2 30-35 mmHg, instant capnometer monitoring). Intraabdominal pressure was maintained automatically by a CO2 insufflator. Patient were kept in a horizontal position. The ANS was evaluated by heart rate variability (HRV) analysis (POSTER ECG 2002 System) measured intraoperatively in three recordings of 5 minutes each: in awake patient, after induction of general anesthesia, and after creation of pneumoperitoneum. Power spectral analysis of HRV was applied, the low-frequency (LF = 0.05 - 0.15 Hz) and high frequency (HF - 0.15 - 0.45 Hz) spectral density of the HRV were analysed using the Fast Forier Transform algorithm. The appropriate statistical analysis of data was performed. LF density decreased at the anesthetized stage and increased at the insufflated stage in both groups (p 0.01). LP resulted in lower sympathetic activation than SP pneumoperitoneum (LF: 68.12 ń 6.56 nu vs. 78.26 ń 5.43 nu, p 0.01; HF: 24 ń 3.48 nu vs. 15.56 ń 2.54 nu, p ...


  167/343

  Tytuł oryginału: Rola błonowych glikoprotein CD46, CD55 i CD59 w ochronie komórek nowotworowych przed litycznym działaniem dopełniacza.
  Tytuł angielski: The role of membrane glycoproteins CD46, CD55 and CD59 in protection of tumor cells against complement lysis.
  Autorzy: Wojnicz Dorota, Bar Julia, Jankowski Stanisław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.603-616, il., tab., bibliogr. [54] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Utilization of the complement system offers potential for the elimination of tumor cells by monoclonal antibodies (mAb) immunotherapy. Activation of the complement system causes tumor cell destruction by inducing complement lysis and promoting cell-mediated killing. In addition, complement can induce a strong inflammatory response, which might enhance other antitumor effector mechanisms. An important targets for mAb immunotherapy, however, are membrane bound complement regulatory glycoprotein: CD46, CD55 and CD59, which have been found to be expressed on most tumor cells in vivo and in vitro. Blocking or down regulation of these inhibitors could be an important step in the advancement of mAb immunotherapy.


  168/343

  Tytuł oryginału: Przypadek wieloogniskowej grzybicy skóry wywołanej różnymi patogenami.
  Tytuł angielski: A cause of multifocal cutaneous mycosis with different pathogens.
  Autorzy: Kołodziej Tomasz, Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Okołów Sylwia, Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.163-165, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 53-letniego pacjenta leczonego od 5 lat z powodu kłębuszkowego zapalenia nerek środkami immunosupresyjnymi rozwinęły się na skórze wieloogniskowe zmiany grzybicze. Stwierdzono rozległe zmiany na skórze stóp wywołane przez Trichophyton mentagrophytes, prawego podudzia - Trichophyton mentagrophytes oraz pachwin - Epidermophyton floccosum i Mucor sp. Ze zmienionych paznokci stóp i lewej ręki wyhodowano Trichophyton rubrum. Po 4 tygodniach leczenia doustnego terbinafiną (250 mg dziennie) oraz miejscowo cyklopirksem zmiany, z wyjątkiem paznokciowych, ustąpiły. Wniosek: W przypadku wieloogniskowych zmian u pacjenta poddanego immunosupresji należy badać każde ognisko osobno.


  169/343

  Tytuł oryginału: Antygeny powierzchniowe w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Surface antigen in the epithelial and stroma cells in Graves' disease.
  Autorzy: Konturek Aleksander, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1180-1193, il., tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie najnowszego stanu wiedzy na temat roli czynników immunologicznych (determinant antygenowych) w powstawaniu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. Materiał i metodyka. Badaniem na obecność antygenów zostało objętych 69 chorych. Grupę badaną stanowiło 36 chorych, grupę kontrolną 33 chorych z wolem guzowatym obojętnym. W grupie badanej było 28 (77,8 proc.) kobiet i 8 (22 proc.) mężczyzn, a w grupie kontrolnej 31 (93,9 proc.) kobiet i tylko 2 (6,1 proc.) mężczyzn. W grupie pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa średnia wieku wynosiła 41,5 ń 12,5 w przedziale od 17 do 71 lat. W pracy wykorzystano metody diagnostyki immunochistochem. z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. W badanych grupach kolejne wyniki pomiarowe opisano poprzez średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe (s). Ocenę różnic pomiędzy badanymi grupami dokonano przez zastosowanie testu Manna-Witney'a U oraz testu chi2 i dokładnego testu Fishera. Wyniki. W przebiegu choroby Gravesa-Basedowa tyreocyty i komórki podścieliska wykazują ekspresje determinanty HLA-DR na swojej powierzchni w sąsiedztwie nacieków limfocytowych. Determinanty CD28 i CD40 współwystępują z determinantą HLA-DR na tyerocytach i komórkach podścieliska. Powyższe badania sugerują, że zmienione komórki pęcherzykowe tarczycy uczestniczą w aktywacji limfocytów T. Wnioski. Ekspresja determinant HLA-DR oraz molekuł adhezyjnych CD28 i CD40, obejmująca komórki pęcherzykowe tarczycy oraz komórki podścieliska, stanowi istotny czynnik ...


  170/343

  Tytuł oryginału: Badania izoakceptorowych transferowych RNA (tRNA) w tkance łożyska II i III trymestru ciąży u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Czupkałło Grzegorz, Baranowski Włodzimierz (promot.).; Szpital Rejonowy Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Bełżycach, [Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie]
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45d/20219

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  171/343

  Tytuł oryginału: Sens koncesji aptekarskiej.
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.247-253, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  172/343

  Tytuł oryginału: Arginaza jako marker procesu nowotworowego.
  Tytuł angielski: Arginase as a marker of cancerogenesis. [P.] 1: Monitoring of patients after resection of colorectal cancer.
  Autorzy: Porembska Zofia, Mielczarek Magdalena, Nyckowski Paweł, Barańczyk-Kuźma Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.284-285, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Aktywność arginazy w surowicy 40 chorych na pierwotnego raka jelita grubego, mierzona w dniu poprzedzającym chirurgiczne usunięcie guza, była prawie 5-krotnie większa niż w surowicy zdrowych dawcow krwi. Przedoperacyjny wzrost aktywności tego enzymu stwierdzono u 28 spośrod 40 badanych chorych (7- proc.). Po usunięciu guza aktywność arginazy zmniejszyła się i u większości chorych 6 dni po operacji wracała do poziomu prawidłowego. U 32 chorych (86 proc.) utrzymywała się na niskim poziomie przez 3 lata i w tym okresie nie stwierdzono u nich wystąpienia zmian nowotworowych. U 5 pacjentów wzrosła znacząco i u 3 z nuich stwoierdzono wznowe raka jelkita grubego, a u 2 przerzuty do wątroby. Zwiększenie aktywności arginazy w surowicy chorych po resekcji raka jelita grubego może wskazywać na wystąpienie miejscowej wznowy guza lub jego przerzutów do wątroby. Monitorowanie aktywności arginazy w surowicy chorych w okresie pooperacyjnym może więc mieć istotne znaczenie diagnostyczne.


  173/343

  Tytuł oryginału: Arginaza jako marker procesu nowotworowego.
  Tytuł angielski: Arginase as a marker of cancerogenesis. [P.] 2: Monitoring of patients after resection of colorectal liver metastases.
  Autorzy: Porembska Zofia, Nyckowski Paweł, Skwarek Anna, Mielczarek Magdalena, Barańczyk-Kuźma Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.286-288, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedoperacyjna aktywność arginazy w surowicy chorych z przerzutami pierwotnego raka jelita grubego do wątroby jest zwiększona od kilku do kilkudziesięciu razy w porównaniu do aktywności w surowicy zdrowych. Przed operacją u 100 badanych pacjentów wyodrębniono 2 zakresy aktywności arginazy - u 65 mieściła się ona w zakresie 10-70 U/l (gupa I), u 35 pozostawała w zakresie od 100 do 200 U/l (grupa II). W grupie I zwiększenie aktywności stwierdzono u 83 proc. chorych, w grupie II u wszystkich chorych (100 proc.). Po resekcji guzów przerzutowych u większości chorych aktywność zmniejszała się do poziomu normy. W ciągu 3 lat obserwacji u 88 i 63 proc. pacjentów, odpowiednio z grupy I i II, nie wykazano jej ponownego zwiększenia ani wznowy procesu nowotworowego. U 13 i 37 proc. chorych, odpowiednio z każdej grupy, aktywność ta w różnym okresie po operacji ulegla zwiększeniu. W tej grupie chorych doszło do ponownego przerzutu do wątroby lub nastąpił zgon. Znacznie częściej dochodziło do powstania przerzutów i do zgonów w grupie II niż w grupie I. stwierdzenie zwiększonej aktywności arginazy w surowicy po operacji guzów przerzutowych raka jelita grubego do wątroby wskazuje na konieczność kontroli pacjentów pod kątem możliwości wystąpienia u nich dalszych przerzutów. Szczególną grupą ryzyka wydają się chorzy, u ktorych aktywność arginazy wynosi 100 U/l surowicy i więcej.


  174/343

  Tytuł oryginału: Striangulowana zdrada - terapia małżenstwa "z tą trzecią w tle". Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Triangulated unfaithfulness - marital therapy with "the third party in the background". Case report.
  Autorzy: Barbaro Bogdan de, Gdowska Katarzyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.83-87, bibliogr. 1 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują terapię małżeństwa, w którym do kryzysu doszło z chwilą ujawnienia sie zdrady męża. Terapia ujawnila szereg problemów małżeńskich, a w szczególności chiwejną równowagę między potrzebą bliskości a niepewnością i obawami przed bliskością. Sam fakt zdrady i konflikty dookoła osoby byłej kochanki okazał się kluczowym regulatorem relacji małżeńskiej.


  175/343

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  176/343

  Tytuł oryginału: Metylacja DNA w mięśniakach macicy u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Kościelecki Maciej, Baranowski Włodzimierz (promot.).; Szpital MSWiA Oddział Ginekologiczny w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 78 k. : il., tab., bibliogr. 119 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20238

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  177/343

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczania stężeń białka C-reaktywnego, A1-antytrypsyny i haptoglobiny w surowicy krwi przy kwalifikacji chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych do leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Determination value of C-reactive protein, A1-antitripsin and haptoglobin concentrations in blood serum at qualifying patients with chronic platine tonsillitis for operative treatment.
  Autorzy: Olszewski Jurek, Barnaś Szczepan, Jaśkiewicz-Burnejko Emilia, Zagrzejewski Bogdan, Starnawski Mirosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.214-219, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była porównawcza ocena stężenia białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-antytrypsyny (AAT) i haptoglobiny (HPT) w surowicy krwi u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych. Badaniami objęto 58 chorych w wieku 19-35 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 20 chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem migdałków podniebiennych, zakwalifikowanych do tonsylektomii, II - 19 chorych z nawrotowym zapaleniem migdałków podniebiennych leczonych antybiotykiem (Augumentin), III - 19 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (porównwacza). Podział na grupy oraz jednocześnie kwalifikacja do zabiegu operacyjnego migdałków podniebiennych określona była na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego otolaryngol. Stężenia białek ostrej fazy oznaczono immunochemiczną metodą nefelometrii kinetycznej (przed i po 30 dniach leczenia). Badania własne wykazały, że średnie stężenia CRP, AAT i HPT w surowicy krwi przed leczeniem w badanych grupach przedstawiały się następujaco: w I - 13,2 mg/l, 3,4 il,6 g/l, w II - 4,4 mg/l, 2,1 i 1,3 g/l oraz III - 2,2 mg/l, 1,6 i 0,8 g/l, natomiast po leczeniu odpowiednio: w I - 3,0 mg/l, 1,8 i 0,8 g/l, w II - 2.9 mg/l, 1,4 i 1,0 g/l oraz w III - 2,2 mg/l. Największą wartość diagnostyczną, która może mieć jednocześnie zastosowanie w monitorowaniu przewlekłego zapalenia migdałków podiebiennych ma oznaczenie białka C-reaktywnego.


  178/343

  Tytuł oryginału: Pobudzenia przedwczesne komorowe z obrzeża pierścienia trójdzielnego przewodzone wstecznie przyczyną postępującej przebudowy serca.
  Tytuł angielski: Ventricular ectopy originating from the border of tricuspid annulus as cause of progressive cardiac remodelling.
  Autorzy: Walczak Franciszek, Szumowski Łukasz, Szufladowicz Ewa, Kwiatkowski Andrzej, Konka Marek, Koźluk Edward, Baranowski Rafał, Stępińska Janina, Kępski Roman
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.375-379, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  179/343

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  180/343

  Tytuł oryginału: Ocena działania leptyny i neuropeptydu Y (NPY) na wydzielanie hormonów przysadkowych i gonadowych oraz próba wyjaśnienia mechanizmu działania : praca doktorska
  Autorzy: Borowiec Monika, Baranowska Bogusława (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 144 k. : il., tab., bibliogr. 309 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20185

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  181/343

  Tytuł oryginału: Outsourcing - doświadczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
  Autorzy: Baczewski Janusz, Barałkiewicz Andrzej
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.68-70, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Szukając nowych rozwiązań usprawnienia funkcjonowania zakładu, na początku 1999 roku podjęliśmy działania zmierzające do sprywatyzowania części logistycznej szpitala. Początkowo zatrudnialiśmy brygady remontowe, sprzątaczki, praczki i portierów. Inwestowaliśmy w modernizacje pralni, kuchni itp., aby spełnić wymagania instytucji kontrolujących, a także zapewnić potrzebną jakość świadczonych usług. W 1999 roku postanowiliśmy przekazać część usług profesjonalnym firmom. W artykule omówiono proces prywatyzacji części logistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Zostały przedstawione poszczególne elementy tego procesu. Podjęta została też próba podsumowania prowadzonych działań. Przedstawiono wady i zalety wprowadzonych zmian.


  182/343

  Tytuł oryginału: Narząd słuchu a dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: The organ of hearing and temporomandibular joint dysfunction.
  Autorzy: Baron Stefan, Karasiński Antoni, Namysłowski Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.319-324, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawili patomechanizmy dolegliwości ze strony narządu słuchu związane z chorobami ssż. Omówione zostało sąsiedztwo anatomiczne obu struktur, jak również ich wspólne unerwienie i ukrwienie. Na tej podstawie zostały podjęte próby wyjaśnienia niektórych chorób i dolegliwości z zakresu narządu słuchu, uwarunkowane schorzeniami ssż.


  183/343

  Tytuł oryginału: Przydatność angiografii tomografii komputerowej w diagnostyce zwężeń tętnic szyjnych u chorych z niedostatecznością krążenia mózgowego w porównaiu z ultrasonograficznym badaniem przepływów metodą Dopplera.
  Tytuł angielski: The usefulness of computed tomography angiography comparing to Dupplex Doppler Ultrasound in the diagnosis of carotid artery stenosis in patients with cerebral circulation insufficiency symptoms.
  Autorzy: Gruszczyńska Katarzyna, Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gniadek Jan, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.12-20, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare diagnostic usefulness of CT angiography (angioCT) vs. Dupplex Doppler Ultrasound (US) in the evaluation of extracranial internal carotid stenosis. Material/Methods: The results of extracranial carotid angioCT and US were compared in 70 cases of patients with cerebral circulation insufficiency syndromes. The degree of stenosis was measured according to NASCET. Correlation, contingency and regression coefficients were used to assess the convergence between angioCT and US. The morphology of atherosclerotic plaque depicted in angioCT was assessed as well, and the results were compared to US. Additionally, in 33 patients cerebral angioCT was performed to exclude surgery contraindications. Results: The value of correlation coefficient, which measures the angioCT vs. US convergence in the assessment of carotid artery stenosis, is 0.96. The results correspond best in following groups of cases: normal arteries and occluded arteries (CC contingency coefficient values are 0.68 and 0.65). A statistically significant dependence occurs also in atherosclerotic plaque morphology imaging (Chi = 42.114; p = 0.0001; CC = 0.636). Conclusions: The high degree of convergence between angioCT adn US in assessing the extracranial carotid artery stenosis was recorded. AngioCT is useful as the complementary diagnostic method in cases of difficult anatomy, artery loops or kinking. A precise assessment of "soft" atherosclerotic pilaques morphology is not possible with angioCT, but artery wall calcifications are better depicted with this method.


  184/343

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania aplikatora AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System w technice implantacji silikonowych soczewek wewnątrzgałkowych.
  Tytuł angielski: Use of applicator AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System in cataract surgery with IOL implantation - clinical observation.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Palacz Olgierd, Łąk Dariusz, Barnyk Krzysztof, Szmatłoch Krzysztof
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.362-365, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the clinical use of the unfolder in cataract surgery wity foldable IOL implantation. Material and method: Forty eyes of 40 patients were analysed. In all patients cataract phacoemulsification was performed Silicon IOL were implanted through corneal incision 2.8 - 3.0 mm using unfolder. Results: One month after surgery, in the most of patients visual acuity 0.8 - 1.0 was received. Rapid visual rehabilitation was obtained (about 3 weeks). Intraoperative and postoperative complications were observed in only a few cases. No one patient had lens optic damage. Conclusions: The unfolder provides easy and saft IOL implantation. It is very useful in small incision surgery.


  185/343

  Tytuł oryginału: Zawartość azotanów i azotynów w pełnym mleku w proszku z różnych rejonów Polski.
  Tytuł angielski: Content of nitrates and nitrites in whole milk powder in different regions of Poland.
  Autorzy: Żbikowski Zdzisław, Żbikowska Alicja, Baranowska Maria
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.341-350, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczano zawartość azotanów i azotynów w pełnym proszku mlecznym pochodzącym z różnych rejonów (zakładów) w kraju. W 34,2 proc. próbek stwierdzono bardzo niski poziom tych związków (wartości dopuszczalne dla pełnego mleka w proszku przeznaczonego do produkcji mleka modyfikowanego i mieszanek modyfikowancyh dla niemowląt) 64,1 proc. było zgodne z wymaganiami krajowymi, a w 1,7 proc. stwierdzono ich nieznaczne przekroczenie. Natomiast w 99,2 proc. próbek zawartość azotanów była zgodna z wymaganiami zagranicznymi.


  186/343

  Tytuł oryginału: Lekowrażliwość szczepów Enterococcus sp. izolowanych z materiału klinicznego oraz od osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Susceptibility to antimicrobial agents of enterococcal strains, isolated from clinical materials and healthy persons.
  Autorzy: Piekarska Katarzyna, Ławrynowicz-Paciorek Maja, Magdziak Agnieszka, Bareja Elżbieta, Rudecka Anna, Wyrębiak Agata, Pietrzyk Maciej, Kochman Maria
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.305-315, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono lekowrażliwość 154 szczepów Enterococcus sp. izoloanych od pacjentów pięciu warszawskich szpitali oraz 33 szczepów izolowanych z próbek kału osób zdrowych. Wszystkie badane szczepy E. faecalis i E. faecium były wrażliwe na antybiotyki glikopeptydowe. Spośród szczepów izolowanych z próbek materiału klinicznego oporność na penicylinę wykazywało 100 proc. szczepów E. faecium i 33,3 proc. - E. faecalis. Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR) wykazywało 68,9 proc. szczepów E. faecium i 28,3 proc. E. faecalis. Szczepy enterokoków pochodzące od ludzi zdrowych były wrażliwe na większość antybiotyków użytych do badań.


  187/343

  Tytuł oryginału: Badania hydrofobowości szczepów Proteus vulgaris oraz zdolności szczepów Proteus vulgaris i Proteus penneri do penetracji komórek nabłonka pęcherza moczowego HCV T-29.
  Tytuł angielski: Investigation of the hydrophobicity of Proteus vulgaris strains and the ability of Proteus vulgaris and Proteus penneri strains to penetrate HCV T-29 transitional bladder urothelial cell line.
  Autorzy: Bartodziejska Beata, Błaszczyk Aleksandra, Wykrota Marianna, Kwil Iwona, Babicka Dorota, Różalski Antoni
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.335-345, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zbadano hydrofobowe oraz inwazyjne właściwości szczepów P. vulgaris należących do różnych grup serologicznych, wytwarzających hemolizynę HlyA, a także szczepów P. penneri wytwarzających różnego typu fimbrie. Stwierdzono, że rodzaj wytwarzanych fimbrii nie wpływa na inwazyjne zdolności badanych szczepów. Bakterie wytwarzające hemolizyny działały cytotoksycznie wobec komórek HCV T-29.


  188/343

  Tytuł oryginału: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2001 r.
  Opracowanie edytorskie: Baran Alina (przedm.).
  Główny Urząd Statystyczny
  Źródło: - Warszawa, GUS 2002, XXIX, 83, [1] s. : il., tab., 29 cm.
  Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne
  Sygnatura GBL: 802,240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  189/343

  Tytuł oryginału: Kalendarz neurologiczny 2003
  Opracowanie edytorskie: Barycki Jerzy (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 201 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 612,926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  190/343

  Tytuł oryginału: Metabolic acitvation of adriamycin by NADPH-cytochrome P450 reductase; overview of its biological and biochemical effects.
  Autorzy: Bartoszek Agnieszka
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.323-331, il., tab., bibliogr. 330-331 - 8 Międzynarodowe Sympozjum nt. molekularnych aspektów chemioterapii Gdańsk 05-07.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: NADPH-cytochrome P450 reductase (P450 reductase) is one of the enzymes implicated in the metabolism of adriamycin, a very important clinically used antitumour drug. However, apart from the enzyme involvement, so far little was known about the chemical route and biochemical effects of this process. We demonstrated that the application of P450 reductase simultaneously with adriamycin to tumour cells in culture significantly increased cytotoxicity of the drug. Under tissue culture conditions, we noticed also that, in the presence of P450 reductase, adriamycin metabolite(s), displaying an altered spectrum within the visible light range were formed. This observation was taken adavantage of to study the metabolism of adriamycin in cell-free systems, using initially the enzyme isolated from rat liver and the recently obtained recombinant human P450 reductase. The reductive conversion of the drug turned out to be a multi-stage process, which occurred only under aerobic conditions and was accompanied by excessive NADPH consumption. Further research carried out iwht the aid of radical scavengers and rafdiolabelled adriamycin revealed that the enhancement of biological acitivity of adriamycin by P450 reductase stemmed from the formation of alkylating metabolite(s) rather than from the promotion of redox cycling known to be nduced in the presence of anthracyclines.


  191/343

  Tytuł oryginału: Metody oceny skuteczności immunoterapii swoistej u dzieci.
  Tytuł angielski: Evaluation methods of the efficiency of specific immunotherapy in children.
  Autorzy: Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Immunoterapia swoista (SIT) postrzegana jest jako forma immunomodulacji, w wyniku której dochodzi do supresji reakcji nadwrażliwości na alergeny, lecz mechanizmy SIT w chorobach alergicznych nie są wyjaśnione. Wiele danych wskazuje, że SIT wpływa na liczbę i funkcję komórek efektorowych, na zmniejszenie uwalniania mediatorów zapalnych z komórek tucznych i bazofilów, a także zmienia profil cytokin uwalnianych przez limfocyty T. Jednakże nadal brak "złotego standardu" odnośnie prostego testu immunologicznego, przydatnego do praktycznej oceny skuteczności tej metody leczenia. U dzieci jako jedyne metody zalecane pozostają: ocena poprawy objawów klinicznych i zużycia leków objawowych i/lub przeciwzapalnych wraz z analizą korzyści i kosztów. W pracy przedstawiono niektóre metody oceny skuteczności klinicznej SIT u dzieci. Podkreślono konieczność kontynuowania badań nad poznaniem mechanizmów SIT oraz ustaleniem idealnego immunologicznego testu przydatnego do wykazania skuteczności jak i do podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia.


  192/343

  Tytuł oryginału: Zakażenie Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae w astmie oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in obstructive diseases of the respiratory system in children.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  193/343

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of tissue transglutaminase antibodies (tTG) in celiac disease.
  Autorzy: Kasner Jacek, Karczewska Krystyna, Sulej Jadwiga, Porębska Jolanta, Żabka Alicja, Janicka Anna, Barć-Czarnecka Małgorzata, Sabat Daniel
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.269-272, bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej - IgAtTGAb, przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich - EMA oraz oceny morfologicznej kosmków u pacjnetów na różnych etapach diagnostyki i leczenia celiakii. W latach 2000-2002 badaniom poddano 150 osób. Wśród badanych wyróżniono grupę z podejrzeniem celiakii, w trakcie jej leczenia, po reprowokacji glutenem oraz grupę krewnych i stopnia chorych na celiakię. Stwierdzono, że zgodność wyników oceny morfologicznej wycinków jelita cienkiego i przeciwciał EMA z wynikami IgAtTGAb uzyskano w 87,5 proc. badanych w grupie z podejrzeniem celiakii. U pacjentów poddanych reprowokacji zgodność ta wyniosła 80 proc. Wysokim mianom IgAEmA i znacznym zanikom kosmków towarzyszą wysokie wartości IgAtTGAb.


  194/343

  Tytuł oryginału: Cechy gronkowców koagulazoujemnych warunkujących ich chorobotwórczość.
  Tytuł angielski: Traits of coagulase-negative staphylococci determine pathogenicity.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.351-366, tab., bibliogr. 100 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Coagulase-negative staphylococci is a microorganism present in a environment and at human beings it creates a part of physiological flora. For many years it was considered to be a non-pathogenic microorganism. The results of studies and numerous scientists reports show a significiant coagulase-negative staphylococci contribution to many infections as their ethiological factor in some particular clinical situations. The new-born babies and prematurely low-weight born children, the sick with implantations, neutropenia or another immunological defects are these who are particularly exposed to coagulase-negative staphylococci infection. Among the reasons for the oncrease in infections caused by CNS are both widespread diagnostic and therapeutic techniques of invasion. These bacterias can be introduced into a body together with the biomaterial being innoculated, ureteral catheter, vascular catheter and the equipment aiding breath. Coagulase-negative staphylococci resistance to antibiotics, in particular to widerspread á-lactam antibiotics, is a serious issue.


  195/343

  Tytuł oryginału: Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia.
  Autorzy: Baranowski Rafał
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.90-91, il.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  196/343

  Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki leczenia operacyjnego choroby Perthesa : praca doktorska
  Autorzy: Bartosik Jacek Dariusz, Kusz Damian (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Chirurgii Narządów Ruchu w Katowicach, [Szpital nr 1 Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Gliwicach]
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  197/343

  Tytuł oryginału: Ocena sił zwarciowych a występowanie ubytków klinowych : praca doktorska
  Autorzy: Stania Dorota, Baron Stefan (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20203

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  198/343

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności kompomerów w odbudowie ubytków próchnicowych w zębach mlecznych w świetle badań klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Wiśniewski Piotr, Barańska-Gachowska Maria (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu, Wojewódzkie Centrum Medyczne Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Opolu
  Źródło: 2002, 75 k., [102] k. tabl. : bibliogr. 136 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20206

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.


  199/343

  Tytuł oryginału: Obraz sił zwarciowych u pacjentów z ubytkami klinowymi.
  Tytuł angielski: The analysis of occlusal forces in patients with cervical laesions.
  Autorzy: Baron Stefan, Stania Dorota
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.228-233, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zejściem parafunkcji zwarciowej, jaką jest bruksizm, są zaburzenia w stawach zębowo-zębowych, przyzębiu i stawach skroniowo-żuchwowych. Wśród 90 pacjentów z objawami bruksizmu u 43 stwierdzono występowanie ubytków klinowych. U pacjentów tych wykonano badanie sił zwarciowych za pomocą systemu T-Scan II. Otrzymane zapisy porównywano z występowaniem patologicznego poślizgu centrycznego na koronach klinicznych zębów z ubytkami klinowymi. Po przeanalizowaniu wyników badań stwierdzono, że u 80 proc. badanych występowanie ubytków klinowych pokrywa się z przeciążeniami zwarciowymi w łukach zębowych i występowaniem "tarczek wytarcia".


  200/343

  Tytuł oryginału: Clinical implications of acute mycoardial infarction complicated by high grade atrioventricular block.
  Autorzy: Ruiz-Bail‚n Manuel, Hoyos Eduardo Aguayo de, Issa-Khozouz Ziad, Diaz-Castellanos Miguel Angel, López-Martinez Asunción, Calatrava-López Jes—s, Barranco-Ruiz Mercedes, Ruiz-Ferrón Francisco, Muńoz-Beltran Humberto Jos‚
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR138-CR147, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this study was to assess the incidence, clinical course, prognosis and mean length of stay in acute myocardial infarction (AMI) complicated by high-grade atrioventricular block (HAVB). Material/Methods: A retrospective cohort study including all AMI patietns listed from january 1995 to September 2000 in the ARIAM multi-center register. Univariate analysis was carried out to study the factors associated with the development of HAVB, the mortality ratek, and the mean length of stay, and multivariate logistic regression analysis to study whether HAVB is an independent predictive variable for mortality or prolongation of stay. Results: Of the 14.181 AMI patients included int he register, 837 (5.9 p.c.) presented with HAVB, which was associated with age, female sex, increased severity, diabetes, inferior and Q-wave AMIs, and a higher peak creatine phosphokinase (CPK) level. The HAVB patietns developed more complications, required more diagnostic-therapeutic resources, and showed significantly higher mortality (p 0.0001) and increased mean length of stay (p 0.0001). The independent risk factors for HAVB were age, maximum peak CPK, inferior or combined localization of the AMI, Q-wave AMI, diabetes, a Killip and Kimbal score 1, and thrombolysis. HAVB was found to be an independent predictive vairable for mortality and increased mean length of stay. Conclusions: AMI patients with HAVB, despite thrombolytic treatment, are at risk for complications, amortality and longer mean admissions. Further study is needed on the outcome of a more active reperfusion policy, such as direct, rescue angioplasty etc.


  201/343

  Tytuł oryginału: Long-term assessment of pulmonary function tests in pediatric survivors of acute respiratory distress syndrome.
  Autorzy: Abraham Ron Ben, Weinbroum Avi A., Roizin Hector, Efrati Ori, Augarten Arie, Harel Ran, Moreh Osnat, Barzilay Zohar, Paret Gideon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR153-CR157, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to evaluate long-term pulmonary function tests in pediatric survivors of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Material/Methods: Observational study based on a telephone poll of retrospectively identified post ARDS children who were hospitalized in a pediatric intensive care unit (PICU) in a general 1200-bed teaching, tertiary, regional referral center for children. Results: Follow-up pulmonary function tests were achieved in only 7 children, with a man age of 7.3 ń 4.3 years (range 3-12) and following 5.6 ń 4.3 years after PICU discharge. The etiology for ARDS included: lymphoma (n = 2), pneumonia (n = 2), aspiration (n = 1), petrol ingestion (n - 1) and snake envenomation (n = 1) and snake envenomation (n = 1). The children had been ventilated for 9.4 ń 7.3 days and their worst PaO2/FiO2 ratio was 65.1 ń 17.0 mm Hg. The follow-up pulmonary functions in all the children was within normal limits except for one child who had mildly reduced DLco and one who had mild exercise-induced hypoxemia (oxyhemoglobin saturation of 94 p.c.). neither of the two nor the others showed subjective symptoms or clinical physical limitations. Conclusions: Children who survive ARDS apparently enjoy long-term normal pulmonary function. Some, however, amy present sublicnial dysfunction that persists for many years after the acute episode and evoked only by sophisticated lung tests.


  202/343

  Tytuł oryginału: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na astmę.
  Tytuł angielski: The influence of gastroesophageal reflux on asthma.
  Autorzy: Bareła Anna D., Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.575-583, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na astmę oskrzelową od dawna był przedmiotem badań. Liczne prace przynosiły niejednokrotnie sprzeczne wyniki. Wydaje się, że przy obecnym stanie wiedzy możliwe jest opracowanie zależności przyczynowo-skutkowych astmy i refluksu. W niniejszym artykule podjęto próbę uporządkowania dostępnych wiadomości na ten temat. Przedstawiono patogenezę refluksu żołądkowo-przełykowego, jego pozaprzełykowe objawy, mechanizmy wiążące refluks i dolegliwości ze strony układu oddechowego. Omówiono metody diagnostyczne, stosowane u chorych z podejrzeniem refluksu jako czynnika sprawczego astmy, a także zalecane w tych przypadkach leczenie i jego skuteczność. Wspomniano też o związkach refluksu żołądkowo-przełykowego z innymi niż astma chorobami układu oddechowego.


  203/343

  Tytuł oryginału: Dynamika peroksydacji lipidów w wybranych narządach w przebiegu doświadczalnego, martwiczo-krwotocznego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Barham Stanisława, Górny Dionizy (promot.).; Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 81 k. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20214

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  204/343

  Tytuł oryginału: Zmiany szerokości przedniego fragmentu żuchwy w aspekcie planowania leczenia wad zgryzu : praca doktorska
  Autorzy: Bartczak Michał, Śmiech-Słomkowska Grażyna (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Ortodoncji w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 94 k. : il., tab., bibliogr. 70 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20172

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  205/343

  Tytuł oryginału: Przebudowa serca
  Autorzy: Baron Tomasz, Buszman Paweł, Grajek Stefan, Grodzicki Tomasz, Hoffman Piotr, Oko-Sarnowska Zofia, Siwińska Aldona, Szwed Hanna, Szyszka Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Szyszka Andrzej (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, VI, 144 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,895

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  206/343

  Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe układu pokarmowego. Uzgodnienia rzymskie II międzynarodowej grupy ekspertów.
  Opracowanie edytorskie: Bartnik Witold (Przedm.), Sawiec Piotr (tł.), Zagórowicz Edyta (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (8) wyd. spec. s.1-59, il., tab., bibliogr. [ przy artyk.] - Tł. artyk. z czasop. Gut 1999; 45 (suppl. 2)
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  207/343

  Tytuł oryginału: Zagrożenie pożarowe budynków szpitala.
  Autorzy: Baranowicz Waldemar
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.108-110
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  208/343

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia ropnych chorób skóry.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.10, 12, 14, 16, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  209/343

  Tytuł oryginału: Miejscowe i ogólne leczenie trądziku pospolitego. Jak wybrać najlepszy model terapii dla każdego pacjenta?
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.24, 26, 28, 30, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wystepują trzy zasadnicze odmiany kliniczne trądziku: trądzik zaskórnikowy (acne comedonica) - z licznymi zaskórnikami otwartymi i zamkniętymi, trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulopustulosa) - w którym obok zaskórników występują również grudki i krosty, trądzik ropowiczy (acne phlegmonosa) - z licznymi głębokimi zapalnymi guzami i guzkami wypełnionymi treścią ropną z różną tendencją do bliznowacenia. Każda z tych postaci charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia zmian, od łagodnego poprzez umiarkowany do ciężkiego, i wymaga innego postępowania terapeutycznego. Celem leczenia jest zapobieganie nadmiernemu rogowaceniu, zahamowanie rozwoju Propionibacterium acnes oraz zmniejszenie łojotoku. W artykule przedstawiono zasady doboru optymalnej terapii poszczególnych postaci trądziku.


  210/343

  Tytuł oryginału: Circulating micrometastatic cells in patients with gastric cancer.
  Autorzy: Zembala Marek, Pituch-Noworolska Anna, Baj-Krzyworzeka Monika, Baran Jarosław, Drabik Grażyna, Mieżyński Witold, Popiela Tadeusz, Czupryna Antoni, Szczepanik Antoni, Stachura Jerzy, Urbańczyk Katarzyna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.273-280, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  211/343

  Tytuł oryginału: Przezskórne uwolnienie ścięgna w leczeniu palca przeskakującego.
  Tytuł angielski: Percutaneous trigger finger release.
  Autorzy: Bara Tomasz, Dorman Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.613-617, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia 18 chorych (13 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku od 23 do 67 lat z palcem przeskakującym metodą przezskórnego przecięcia pochewki ścięgnistej. Łącznie operowano 26 palców - w tym 10 razy kciuk, przy nasileniu objawów wg skali Quinnela: 1ř - 3 palce, 2ř - 12,3 ř - 7 i 4 ř - 3. Czas obserwacji wynosił 6 m-cy. Zabieg wykonywano ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym wg techniki podanej przez Eastwooda. U dwóch pacjentów konieczne było powtórzenie zabiegu po tygodniu z powodu nawrotu przeskakiwań. Nie zanotowano powikłań ani późnych nawrotów. U 92 proc. chorych uzyskano całkowite wyleczenie - swobodne ruchy palca w pełnym zakresie u 2 (8 proc.) pozostało niewielkie, niebolesne ograniczenie ruchomości kciuka. Metoda jest skuteczna, bezpieczna i chętnie akceptowana przez pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Results of percutaneous release of the trigger finger in 18 patients (5 males and 13 females), 23-67 years old are presented. All in all, 26 fingers were operated, 10 of them was the thumb. The distribution of fingers following Quinnel was: grade I - 4; grade II - 12; grade III - 7 and grade IV - 3. The follow-up period was 6 months. The patients were operated in the office under local anesthesia with the technique described by Eastwood. Two patients required reoperation due to early recurrence of triggering. No complications were noted. In 92 p.c. of fingers complete recovery was achieved. Slight limitation of flexion persisted in two thumb. The pain was relieved and all patients were satisfied with the procedure. The method is effective, safe and easily accepted by the patients.


  212/343

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty metabolizmu homocysteiny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Some aspects of homocysteine metabolism in hemodialysis patients.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Buraczyńska Monika, Wawrzycki Sławomir, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Książek Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1041-1047, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Homocysteina (Hcy), pośredni metabolit metioniny (Met) jest uznanym czynnikiem miażdżycogennymm, mającym istotny wpływ na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Konieczne są więc prawidłowo funkcjonujące procesy biochemiczne uczestniczące w metabolizmie Hcy i utrzymaniu jej prawidłowego stężenia w surowicy krwi. Wiadomo, że zarówno czynniki nabyte w postaci niedoboru witamin, jak i wrodzone, związane z mutacją genów kodujących enzymy uczestniczące w kolejnych etapach metabolizmu Hcy powodują podwyższenie stężenia Hcy w surowicy krwi chorych leczonych przewlekle hemodializą (HD). Nie można wykluczyć, że nieprawidłowe stężenia aminokwasów egzo- lub endogennych stwierdzane w surowicy krwi chorych przewlekle hemodializowanych mogą mieć związek z występującą w tej grupie chorych hiperhomocysteinemią. Celem badań podjętych u chorych leczonych HD była ocena wybranych aspektów metabolizmu Hcy. Analizie poddano polimorfizm genu kodującego reduktazę metylenotetrahydrofolanu (MTHFR), enzymu uczestniczącego w remetylacji Hcy oraz badano wpływ mutacji MTHFR na stężenie Hcy w surowicy chorych. Ponadto zbadano w surowicy chorych i zdrowych stężenia puli wszystkich aminokwasów raz aminokwasów uczestniczących w poszczególnych etapach metabolizmu Hcy: metioniny (Met), seryny (Ser), cysteiny (Cyst) oraz tauryny (Tau). Badania wykonano u 71 chorych leczonych HD (35 mężczyzn i 36 kobiet), średnia wieku 56,2 ń 11,24 lat. Byli oni dializowani przez średnio 87,7 ń 84,7 miesięcy. Grupę ...

  Streszczenie angielskie: Homocysteine (Hcy) is a non-protein forming sulfur amino acid, synthesised from methionine (Met), whose metabolism is at the junction of two metabolic pathways: remethylation and transsulfuration. Increased Hcy serum concentration is a well established independent risk factor of cardiovascular diseases and a known feature of end stage renal disease. Hcy plasma level is influenced by folate, vitamin B6 and genetic factors. mutation C677T in gene encoding methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), an enzyme involved in Hcy remethylation has been associated with elevated Hcy in homozygous carriers (TT genotype). Several amino acids take part in metabolism of Hcy. There are abnormalities of concentration of the non essential and essential and essential of amino acids in serum of patietns treated with hemodialysis (HD). It is possible that these abnormalities of amino acids can change the Hcy metabolism. The aim of this study was the evaluation of some aspects of Hcy metabolism. We examined the MTHFR gene polymorphism and its relationship with plasma Hcy cocnentration. The plasma levels of totoal amino acids and amino acids connected with Hcy metabolism: methionine (Met), seryne (Ser), cysteine (Cyst) and tauryne (Tau) were evaluated in hemodialaysis patietns. The study was conducted in 71 (35 male, 36 female) patietns, mean age 56,2 ń 12,4 years. They were dialysed for a mean duration of 87,7 ń 84,7 months (Range 2-302). The control group (CG) in which Hcy and amino ...


  213/343

  Tytuł oryginału: Polityczne mikroby. (Korespondencja z Waszyngtonu).
  Autorzy: Barrow Agnieszka N.
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.59
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  214/343

  Tytuł oryginału: Obrażenia trzustki będące następstwem urazów jamy brzusznej w materiale własnym
  Autorzy: Pelzer Michał, Kędra Ryszard, Baranowicz Przemysław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.213-216, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  215/343

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna nowotworów mózgu.
  Tytuł angielski: Clinical analysis of brain neoplasms.
  Autorzy: Barciszewska Anna-Maria
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.22-26, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie analizy danych klinicznych dotyczących 129 chorych z nowotworami mózgu, leczonych operacyjnie w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu w 2001 roku, dokonano podziału guzów ze względu na ich rodzaj histopatologiczny i umiejscowienie anatomiczne. Analizowano najczęstsze objawy zgłaszane przez pacjentów, choroby towarzyszące (np. cukrzyca, nadciśnienie) oraz lokalizację ogniska pierwotnego nowotworów przerzutowych. W podsumowaniu przedstawiono analizę wyników leczenia badanej grupy pacjentów. Najczęstszymi guzami mózgu w badanej grupie były glejaki wielopostaciowe oraz guzy przerzutowe. Ponadto na końcowy wynik leczenia miał wpływ wiek badanych pacjentów i rodzaj histopatologiczny guza.


  216/343

  Tytuł oryginału: Epigenetyczna modyfikacja DNA.
  Tytuł angielski: Epigenetic modyfication of DNA.
  Autorzy: Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Barciszewska Mirosława Z., Gawrońska Iwona, Barciszewski Jan
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.73-78, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie wiemy, że dotychczas stwierdzane zaburzenia genetyczne w komórkach nowotworowych nie są jedynymi zmianami w ich genomie. Współistnieją z nimi różwnież inne mechanizmy biorące udział w nowotworzeniu, do których należą zmiany epigenetyczne, takie jak metylacja DNA i mutacje w zakresie histonów. Modyfikacje epigenetyczne zachowują stałą sekwencję kodu DNA, mają charakter dziedziczny i wpływają na zakres transkrypcji genu. Do modyfikacji epigenetycznych należy metylacja DNA polegająca na przyłączeniu grupy metylowej do węgla 5' cytozyny. Ten wysoce aktywny i ściśle regulowany proces jest wiernie przenoszony na następne komórki podczas ich podziału. Jednak nadal nie są znane mechanizmy regulacyjne pozwalające na demetylację podczas wczesnych stadiów rozwoju embrionalnego aby następnie odtworzyć właściwy kształt metylacji. W komórkach eukariotycznych, tak DNA jak i histony przybierają postać nukleosomów będących wyższego rzędu strukturą chromatyny. Celem posttranslacyjnej modyfikacji, obejmującej acetylację i metylację, są zakończenia aminowe histonów co prowadzi w efekcie do wzmocnienia czynników regulacyjnych, oddziaływuje na struktrę chromatyny i determinuje transkrypcję.


  217/343

  Tytuł oryginału: Increased IL-10 production during spontaneous apoptosis of monocytes.
  Autorzy: Bzowska Małgorzata, Guzik Krzysztof, Barczyk Katarzyna, Ernst Martin, Flad Hans-Dieter, Pryjma Janusz
  Źródło: Eur. J. Immunol. 2002: 32 (7) s.2011-2020, il., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 312,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Monocytes/macrophages undergo apoptosis and are in contact with apoptosis cells both in vitro and in vivo. The data show that monocytes undergoing spontaneous apoptosis in vitro change their cytokine production profile. We demonstrate that the lipopolysaccharide (LPS)-induced production of interleukin-10 (IL-1)) is up-regulated, while production of proinflammatory cytokines such as tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ) and interleukin-1á (IL-1á) is either not affected or reduced. These differences seen both at the protein and mRNA level directly correlate with the appearance of apoptotic cells in the culture. Flow cytometry analysis using double staining, surface with annexin V and intracellular with anti-IL-10, suggested that annexin V-negative monocytes are the predominant source of IL-10. Analysis of sorted populations of monocytes indicated that the increase in IL-10 synthesis appears to result from direct interactions between non-apoptotic and apoptotic cells at the time of stimulation. Also non-apoptotic, freshly isolated monocytes produced more IL-10 upon stimulation with LPS, Staphylococcus aureus or zymosan when apoptotic neutrophils were added to the culture. In contrast, monocyte-derived macrophages did not produce more IL-10 in the presence of apoptotic neutrophils. Finally, we found that the presence of apoptotic monocytes in the culture may influence specific immune responses. The data show that in the presence of annexin V-positive monotocyes CD-4 positive memmory T cells produce less IFN-ç upon stimulation with purified protein derivative of tuberculin...


  218/343

  Tytuł oryginału: Powtarzalność parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych u chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Reproducibility of cardiopulmonary exercise test in patients with chronic heart failure.
  Autorzy: Podolec Piotr, Tomkiewicz-Pająk Lidia, Pieculewicz Monika, Barczyk Edyta, Tarkota Piotr, Kaźnica Magdalena, Pasowicz Mieczysław, Olszowska Maria, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.580-582, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem praby była ocena powtarzalności parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych WTS u chorych z niewydolnością serca (NS) wykonanych w standardowych warunkaach. Materiał i metodyka: badaniem objęto 30 chorcyh (7 kobiet, 23 mężczyzn) w wieku od 44 do 68; średnio 56 ń 14,5 lat z rozpoznana co najmniej od 6 miesięcy NS w przeabeigu pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej (5 chorych) lub choroby niedokrwiennej serca (25 chorych), z frakcją wyrzutową lewej komory oznaczoną echokardiograficznie metodą Simpsona od 18 do 32; średnio 24ń 6,2 p.c. U wszystkich chorych stwierdzono stabilny obraz choroby w czasie ostatnich 4 tygodni i nie zmieniano leczenia farmakologicznego. Po zapoznaniu chorych z protokołem badania i wykonaniu testu próbnego wykonano w odstępie 7 dni dwa testy (WTS 1, WTS 2) na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokołu Naughtona. Analizą objęto następujące parametry WTS częstość akcji serca (HRrest), zużycie tlenu w progu beztlenowym (VO2AT) oraz parametry na szczycie wysiłku: czas trwania testu (T), zużycie minutowe tlenu (VO2peak), zużycie tlenu wyrażone jako procent normy (VO2peak prodN), wentylacyjny ekwiwalent dwutlenku węgla (VE/VCO2peak) oraz tlenu (VE/VO2peak), częstość akcji serca (HRpeak), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w próbce powietrza wydychanego (PETCO2peak). Wyniki: Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy badanymi parametrami w obu testach: HRrese (p 0,0001), VO2AT (p 0,0001), T (p 0,0001), HRpeak (p 0,001), VO2peak (p 0,0001), VO2peak proc.N (p 0,0001), VE/VCO2peak (p 0,0001), VE/VO2peak (p 0,0001), PETCO2peak (p 0,0001), RQ(p 0,004). Wnioski: Przy zaachowaniu standardowych...


  219/343

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe - wskazania szczególne.
  Tytuł angielski: New antiepileptic drugs - specific indications.
  Autorzy: Barańska-Gieruszczak Maria, Pilip Sławomir, Niedzielska Krystyna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.769-771, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy wskazują kilka szczególnych zastosowań nowych leków przeciwpadaczkowych: okskarbazepiny, lamotryginy, wigabatryny, tiagabiny, gabapentyny, topiramatu i felbamatu. Dotyczą one głównie osób w wieku dojrzewania, pacjentów w wieku podeszłym oraz kobiet w okresie prokrescji. Ustalenie takich szczególnych wskazań wydaje się być bardzo istotne w świetle zarówno problemów klinicznych, jaki faramkoekonomicznych.

  Streszczenie angielskie: The authors point to some specific indications for new antiepileptic drugs. These drugs may be successfully used in adolescents, elderly and pregnant women.


  220/343

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń rozpuszczalnej formy cząsteczki adhezyjnej ICAM-1 do oceny aktywności choroby i efektów leczenia obrzękowo-naciekowej postaci oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.
  Tytuł angielski: Usefulness of soluble ICAM-1 measurements for evaluation the disease activity and efficiency of therapy in patients with infiltrative Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Kulig Jolanta, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Robaczyk Maciej, Baraniak Artur
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1161-1169, il., tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy oznaczali stężenia rozpuszczalnej formy międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 (ICAM-1) u pacjentów z postępujacą oftalmopatią tarczycową (OT), stabilną postacią OT, u chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa (G-B) bez OT oraz osób zdrowych. Najwyższe średnie stężenie sICAM-1 stwierdzono w grupie chorych z postępującą OT. U pacjentów ze stabilną postacią OT i chorobą G-B w fazie nadczynności bez OT, średnie stężenia sICAM-1 były niższe. u pcajentów z postępującą OT, stężenia sICAM-1 w trakcie stosowanego leczenia obniżyły się znacząco (p 0,005), równolegle z poprawą obrazu klinicznego oftalmopatii. W grupie chorych z nadczynnością tarczycy stężenia sICAM-1 po uzyskaniu eutyreozy uległy znacznemu zmniejszeniu (p 0,05), a uzyskane wartości były istotnie niższe niż u osób z postępującą OT (p 0,05) i jednocześnie nieznacznie wyższe w porównaniu ze stężeniami sICAM-1 u pcajentów ze stabilną OT. Wnioski: stężenia sICAM-1 dobrze odzwierciedlają aktywność procesu chorobowego w postępującej postaci OT. Obniżene stężeń sICAM-1 koresponduje z porawą obrazu kliniczego oftalmopatii tarczycowej.

  Streszczenie angielskie: The authors studied serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in patietns with progressive Graves' ophthalmopathy (GO), stable GO, hyperthyroid Graves' disease (GD) without GO and in healthy controls. The highest serum concentrations of sICAM-1 were observed in patietns with progressive GO. In patients with stable GO and GD mean serum levels of sICAM-1 were elevated to a lesser degree. Mean serum concentrations of sCIAM-1 decreased significantly during treatment of patients with the progressive GO parallel to the improvement of the eye changes. In patietns with hyperthyroid GD serum levels of sICAM-1 decreased significantly after they had become euthyroid. Mean sICAM-1 level in the euthyroid GD was markedly decreased in comparison to the group of patients with progressive GO and slightly elevated when compared to stable GO. In conclusion, serum levels of sICAM-1 seems to be a good parameter of disease activity in progressive infiltrative GO. The decrease in sICAM-1 concentrations in patietns with the progressive GO closely corresponds to the improvement of the clinical picture of the progressive GO.


  221/343

  Tytuł oryginału: Trudna, ciężka astma: zgon w stanie astmatycznym u 27-letniej kobiety wcześniej odmawiającej przewlekłego leczenia przeciwzapalnego.
  Tytuł angielski: Non-compliance resulting in fatal asthmatic attack in 27-year-old woman.
  Autorzy: Barg Wojciech, Obojski Andrzej, Panaszek Bernard, Markowska-Woyciechowska Alicja, Wytrychowski Krzysztof, Małolepszy Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1199-1203, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis przypadku 27-letniej chorej z rozpoznaniem trudnej, ciężkiej astmy chwiejnej oraz pyłkowicy. Mimo kilkakrotnych napadów duszności bronchospastycznej o znacznym nasileniu, wymagających interwncji pogotowia ratunkowego, chora nie stosowała żadnego leczenia przewlekłego, a jedynie doraźnie, wziewnie leki o działaniu á2-agonistycznym. W dniu poprzedzającym fatalny napad astmy miała miejsce intensywna ekspozycja na pyłki roślin. Pacjentka bezskutecznie próbowała opanować napad astmy dużymi dawkami wziewnych á2-agonistów, jednak wobec szybkiego narastania objawów obturacji oskrzeli została zaintubowana i przewieziona do Kliniki. Chora była wentylowana mechanicznie, stosowano intensywną farmakoterapię (duże dawki kortykosteroidów podawanych systemowo, leki o działaniu á2-agonistycznym wziewnie i dożylnie, antycholinergiki wziewnie), nie uzyskując poprawy. Stan chorej systematycznie pogarszał sie pacjenta zmarła po dziewięciu godzinach leczenia. Przyjęto, że brak efektu terapeutycznego był wynikiem areaktywności receptorów á2-adrenergicznych w oskrzelach, spowodowanej brakiem przewlekłego stosowania kortykosteroidów wziewnie. Uważamy, że w przypadku trudnej, ciężkiej astmy kortykosteroidy wziewnie powinny być stosowane także w okresie bezobjawowym.

  Streszczenie angielskie: We describe a case of fatal asthmatic attack in 27-year-old woman with type II brittle asthma and pollinosis. Despite recurrent episodes of severe asthmatic attacks she refused prolonged therapy with the exception of á2-agonists used when needed. The day prior to the fatal attack she was intensively exposed to pollens. She ineffectively tried to manage the attack with high doses of á2-agonists administered by MDI and jet nebulizer. After being intubated and transferred to the hospital, she was ventilated mechanically and treated intensively with high doses of corticosteroids, á2-agonists, both intravenously and in nebulisation, and nebulised with anticholinergics, but remained unresponsive to the therapy. She gradually deteriorated and died after nine hours of treatment. We conclude that the unresponsiveness to the treatment was mainly due to down-regulation of á2-receptors and point out the necessity of regular treatment with inhaled corticosteroids in patients with brittle asthma type II, even in the absence of symptoms.


  222/343

  Tytuł oryginału: Urolog na swoim.
  Autorzy: Bardzińska Dorota
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.96, 98, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  223/343

  Tytuł oryginału: Biochemia : skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I Wydziału Lekarskiego
  Autorzy: Szumiło Maria, Czeczot Hanna, Graboń Wojciech, Sadurska Bożenna, Barańczyk-Kuźma Anna, Rahden-Staroń Iwonna
  Opracowanie edytorskie: Barańczyk-Kuźma Anna (red.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. AM 2002, [10], 130 s. : il., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,037


  224/343

  Tytuł oryginału: W poszukiwaniu integracji w wychowaniu fizycznym
  Autorzy: Bartoszewicz Ryszard
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.163-169, il., bibliogr. [9] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  225/343

  Tytuł oryginału: Trzymiesięczne leczenie formoterolem w astmie łagodnej.
  Tytuł angielski: Three months treatment with formoterol in mild asthma.
  Autorzy: Bareła Anna Dagmara, Wrońska Jolanta, Safianowska A., Chazan Ryszarda
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.223-227, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Formoterol jest długo działającym beta-agonistą, stosowanym w leczeniu przewlekłej astmy. Cel pracy. Ocena wpływu na czynności płuc foormoterolu, podawanego przez 3 miesiące w dawce 12 ćg 2 x dziennie oraz ocena tolerancji i skutków ubocznych leku. Materiał i metody. Obserwowano 18 chorych z astmą łagodną, 11 kobiet i 7 mężczyzn, średnia wieku 27,5 lat. Przed podaniem leku wykonano : spirometrię (FEV1, FCV, FEV1/FVC), EKG spoczynkowe oraz badania laboratoryjne - morfologii krwi, poziomu potasu w osoczu, glikemii i aktywności aminotransferaz. Po trzech miesiącach leczenia formoterolem powtórzono spirometrię. Wykonano EKG oraz badanie stężenia potasu i glukozy w osoczu [przed zażyciem formoterolu, a następnie w godzinę po przyjęciu leku. Wyniki. Stwierdzono, że w badaniach spirometrycznych u wszystkich chorych nastąpił istotny wzrost FVC (p = 0,003). Zmiany FEV1 i FEV1/FVC nie osiągnęły znamienności statystycznej. Nie zanotowano istotnych zmian w EKG ani po trzymiesięcznej obserwacji, ani też w badaniu wykonanym po przyjęciu leku. Poziom potasu i glikemia nie uległy większej zmianie po upływie 3 miesięcy leczenia. Natomiast w ciągu godziny po zażyciu formoterolu obserwowano istotny spadek poziomu potasu (p = 0,0001), a także wzrost glikemii (p = 0,01). U wszystkich chorych stwierdzono zmniejszenie częstości stosowania krótko działających beta2-mimetyków, trzy osoby zgłosiły drżenie rąk po zażyciu preparatu. Wnioski. Formoterol można uznać za lek bobrze ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Formoterol is a long-actingá2-agonist, used in asthma management. Aim of study. The aim of this study was to assess a three month period of treatment with formoterol, its influence on lung function, tolerability and side effects. Material and methods. Eighteen patients with mild asthma, 11 women and 7 men age 27.5, were recruited. Formoterol was given in a dose of 12 ćg twice a day, in inhalation capsules. The patients underwent baseline studies as follows: spirometric parameters (FEV1, FVC, FVC1/FVC), 12-lead ECG, blood tests including aminotranspherase, plasma potassium and glucose level and blood cell count were done. After three months of treatment spirometry was repeated. Evaluation of the ECG, plasma potassium and gklucose level was carried out before taking formoterol and 1 hour afterwards. Results. FVC after 3 month treatment increased significantly in all subjects (p = 0.003). FEV1 and FEV1/FVC changes did not reach sgnificant level. There were no significant changes in the ECG after 3 month observation, neither any changes in the ECG performed 1 hour after administering the drug. Plasma potassium and glucose level did not change significantly after 3 months. However, the fall of potassium 1 hour after taking formoterol was significant (p = 0.001), so was the increase of the glucose level (p = 0.01). All subjects reported decreased use of rescue medication, there had tremor after taking the drug. Conclusion. Formoterol proved to be ...


  226/343

  Tytuł oryginału: Clinico-pathological aspects of radiofrequency ablation in the treatment of benign thyroid tumors.
  Autorzy: Nawrot Ireneusz, Grzesiuk Wiesław, Kluge Przemysław, Wojtaszek Mikołaj, Kyzioł-Otto Grażyna, Otto Maciej, Buczyńska-Chyl Jolanta, Karwacki Jerzy, Jędrasik Maciej, Chudziński Witold, Pietrasik Kamil, Dębińska-Szymańska Tamara, Jaworski Maciej, Bar-Andziak Ewa, Tołłoczko Tadeusz, Woźniewicz Bogdan M., Szmidt Jacek
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.97-101, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to standardize a dependable method, which would be used to differentiate thyroid carcinoma in fine-needle biopsies and to adapt radiofrequency ablation techniques to safety treat benign thyroid tumors. Fine-needle aspiration biopsies, taken pre- and intraoperatively were assessed cytologically and histologically. Immunochemical markers (PCNA, Ki67 and AgNOR) were used to differentiate between carcinoma and benign folicular adenomas. Apoptosis was studied in benign tumors using TUNEL, Bcl-2, CD95 and Bax immunoassays. Ablation was performed intraoperatively on thyroid tissue fragments ranging in size from 1,3 to 2,2 cm, mean 1,7 ń 0,5 prepared for resection with full blood perfusion of the gland. AgNOR silver staining was used to assess the number of active nucleoi "NORs". Benign proliferation showed a number of 1-2 nuceloli, in adenomas 4-6 nucleoli and 8 nucleoli in malignancies. PCNA showed highest specificity where 80 p.c. of cancerous cells had positive results. The Ki67 marker in primary cancer showed no staining and stained positive in 50 p.c. of metastatic cancer. Apoptosis was also not increased in the case of adenomas. In the 58 patients undergoing the procedure we noted in 4 patients (6,1 p.c.) temporary laryngeal nerve paralysis, in 2 (3 p.c.) cases minute bleeding after needle arm retraction. To conclude: 1) the suggested assay panel is able to discriminate between follicular carcinoma and adenoma, 2) radiofrequency ablation can be an alternative to surgical methods in neutral nodular goiter, 3) necrosis zone of the ablated thyroid lesion is closely correlated to the used ablation parameters.


  227/343

  Tytuł oryginału: Desmoplastic infantile ganglioglioma - rare large supratentorial tumour of infancy with favourable prognosis. Case report.
  Autorzy: Grajkowska Wiesława, Pronicki Maciej, Barszcz Sławomir, Roszkowski Marcin, Gładkowska-Dura Małgorzata
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.135-137, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present a case of a large cystic brain tumour in 8-month-old infant characterized by the following clinicopathologic features: presentation in early infancy; massive size with a large cystic and small solid component; supratentorial location in the frontoparietal region; astroglial, neuronal and desmoplastic elements and a good outcome following complete surgical resection. Pertinent literature data are discussed.


  228/343

  Tytuł oryginału: Natriuretic peptides reduce plasminogen activator inhibitor-1 expression in human endothelial cells.
  Autorzy: Pawłowska Zofia, Jerczyńska Hanna, Szemraj Janusz, Barańska Patrycja, Świątkowska Maria, Cierniewski Czesław S.
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1153-1157, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Plasma concentrations of natriuretic peptides increase in some pathological conditions, but very little is known about the effect of these vasodilator peptides on the regulation of the blood coagulation system. The fundamental role in the regulation of fibrinolysis is played by plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1). Recent studies demonstrate that natriuretic peptides can modulate PAI-1 expression in bovine aortic smooth muscle cells and rat aortic endothelial cells. In this report, we tested the effect of natriuretic peptides on PAI-1 expression in the human endothelial cell line (EA.hy 926). For this purpose, we treated the cell cultures with ANP, BNP and CNP, and modulation of PAI-1 synthesis was evaluated. We compared the effect of natiuretic peptides on synthesis and release of PAI-1 in unstimulated cells, and after activation with tumour necrosis factor ŕ (TNFŕ). Natriuretic peptides abolished TNFŕ- induced upregulation of PAI-1 expression at both the PAI-1 mRNA and the antigen levels. The inhibitory efficiency was higher in the case of CNP when compared to that produced by ANP and BNP, particularly when TNFŕ-stimulated cells were used. We observed an inhibition of stimulatory effect of TNFŕ on PAI-1 expression also at the level of the PAI-1 promoter in cells transfected with a PAI-1 promoter fragment (+71 to -800). The PAI-1 promoter activity was markedly inhibited by C-type natriuretic peptide, already at a very low (0.001 ćM) concentration of the peptide.


  229/343

  Tytuł oryginału: Krążące w surowicy cząsteczki adhezyjne z grupy adresyn naczyniowych: sICAM-1, sVCAM-1 oraz selektyn: sP-selektyny u pacjentów ze swieżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i ich krewnych pierwszego stopnia jako czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1 : praca doktorska
  Autorzy: Baraniak Artur, Pilarska Krystyna (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20295

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  230/343

  Tytuł oryginału: Ocena zakresu ruchomości stawu kolanowego w trakcie wydłużania uda metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Evaluation a range of the motion of knee during femoral lengthening by Ilizarov method.
  Autorzy: Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Ryba Jan, Barczyński Andrzej, Golonka Joanna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.622-625, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przykurcz wyprostny stawu kolanowego jest zawsze obecnym problemem w czasie wydłużania uda. Jest on zależny od takich czynników jak: rehablitacja, konstrukcja aparatu Ilizarowa, wielkość wydłużania i etiologia skrócenia. Materiał i metody. W latach 1998-2001 leczono 34 dzieci ze skróceniem uda. Przykurcz występował we wszystkich przypadkach. Wyniki. Dynamika procesu wydłużenia była ściśle zależna od wzrastania i likwidacja powstającego przykurczu. Przy przestrzeganiu podanych zasad przykurcz wyprostny stawu kolanowego ustępował zawsze w kilka miesięcy po zdjęciu aparatu Ilizarowa. Wnioski. Właściwy program rehabilitacyjny jest równorzędnym elementem do postępowania chirurgicznego. Ograniczenie ilości impulsów i ich właściwa lokalizacja pomaga w późniejszej rehabilitacji.


  231/343

  Tytuł oryginału: Cross-talk between the ATP and ADP nucleotide receptor signalling pathways in glioma C6 cells.
  Autorzy: Czajkowski Rafał, Barańska Jolanta
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.877-889, il., bibliogr. s. 886-889 - 4 Polsko-Ukraińska Konferencja im. Jakuba Parnasa Wrocław 15-17.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this reveiw we summarize the present status of our knowledge on the enzymes involved in the extracellular metabolism of nucleotides and the receptros involved in nucleotide signalling. We focus on the mechanism of the ATP and ADP signalling pathways in glioma C6, representative of the type of nonexcitable cells. In these cells, ATP acts on teh P2Y2 receptor coupled to phospholipase C, whereas ADP on two distinct P2Y receptors: P2Y1 adn P2Y12. The former is linked to phospholipase C and the later is negatively coupled to adenylyl cyclase. The possible cross-talk between the ATP-, ADP- and adenosine-induced pathways, leading to simultaneous regulation of inositol 1,4,5-triphosphate and cAMP mediated signalling, is discussed.


  232/343

  Tytuł oryginału: Report of the 4th Polish-Ukrainian Parnas conference.
  Autorzy: Dzugaj Andrzej, Barańska Jolanta
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.1053-1054 - 4 Konferencja Polsko-Ukarińska Jakuba Parnasa Wrocław 15-17.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Temat osobowy:
 • Parnas
 • Jakub


  233/343

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie trzustki u dzieci.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Barra Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.89-94, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przyczyny ostrego zapalenia trzustki (o.z.t.) u dzieci, badania laboratoryjne i obrazowe konieczne do potwierdzenia rozpoznania. Przedstawiono czynniki prognostyczne ciężkości przebiegu choroby, zasady leczenia uwzględniające metody zachowawcze, endoskopowe i chirurgiczne. Zaproponowano algorytm postępowania w o.z.t. u dzieci.


  234/343

  Tytuł oryginału: Przewlekle zapalenie trzustki u dzieci.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Barra Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.95-96, 98-101, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przyczyny przewlekłych zapaleń trzustki (p.z.t.) u dzieci z podziałem na dwie postacie: wapniejące i zaporowe p.z.t. Uwzględniono rolę czynników genetycznych w etiopatogenezie p.z.t. W diagnostyce opisano badania obrazujące i czynnościowe. Zwrócono uwagę na znaczenie endoskopii zarówno w rozpoznawaniu jak i leczeniu p.z.t. u dzieci. Zaproponowano algorytm postępowania u dzieci z p.z.t.


  235/343

  Tytuł oryginału: Spinal claudication - rare complication of vena cava inferior thrombosis.
  Tytuł polski: Chromanie rdzeniowe - rzadkie powikłanie zakrzepicy żyły próżnej dolnej.
  Autorzy: Cencora Andrzej, Pasowicz Mieczysław, Bartlewicz Joanna, Wywiał Andrzej
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.113-116, il., bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawione opis 27-letniego mężczyzny z ostrym zakrzepem żyły próżnej dolnej z wyraźnymi skargami neurologicznymi przy minimalnej niewydolności żył głębokich.

  Streszczenie angielskie: A 27-year-old man with acute cava inferior thrombosis was presented with prominent neurological complaints alongside minimal deep vein insufficiency.


  236/343

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia choroby refluksowej przełyku.
  Autorzy: Wocial Tomasz, Bartnik Witold
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.3-4, 6, 8-9, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  237/343

  Tytuł oryginału: Leczenie infekcji drożdżakowych dróg rodnych u kobiet.
  Autorzy: Hryncewicz-Gwóźdź Anita, Plomer-Niezgoda Ewa, Baran Eugeniusz
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.12, 14, 16-17, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  238/343

  Tytuł oryginału: Lekarstwo na starość. Korespondencja z Madrytu.
  Autorzy: Barrow Agnieszka N.
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.63, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  239/343

  Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne. Prof. dr hab. med. Feliks Wąsik (1930-2002).
  Autorzy: Baran Eugeniusz
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.62-63, il.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Wąsik
 • Feliks 1930-2002


  240/343

  Tytuł oryginału: Cytokiny w nieinwazyjnej diagnostyce nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Cytokines in noninvasive diagnostics of diabetic nephropathy progression.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek, Kropiewnicka Eugenia, Bartłomiejczyk Irena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.28, 30-32, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa (NC) najpoważniejsze długotrwałe powikłanie cukrzycy - choroby społecznej i cywilizacyjnej, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój MC. Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak : kumulacja białek macierzy, mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie czy stężenie TGF-á i IL-6 określone w surowicy i moczu mają znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 chorych na cukrzycę typu II oraz w kontrolnej grupie 10 zdrowych. Oznaczano stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 chorych na cukrzycę typu II oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii.W cukrzycy typu II wykazano podwyższone stężenia TGF-á1 i IL-6 zarówno w surowicy, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji chorych na cukrzycę typu II, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był wyższy u tych chorych, u których początkowe stężenia TGF-á1 i IL-6 przekraczały wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem TGF-á1 i IL-6 a progresją niewydolności nerek mierzoną wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy. ...

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is major long-term complication of diabetes mellitus a social and civilization-related disease. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nephropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to establish whether urine and serum TGF-á1 and IL-6 levels may be significant in prognosing and evaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type II diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGF-á1 concentrations were evaluated, as well as, basic laboratory parameters. After oneyear-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type II diabetes mellitus. In patients with type II diabetes mellitus both urine and serum TGF-á1 and IL-6 were elevated. After one-year-observation of patients with type II diabetes mellitus it was established that the increase of serum creatinine concentrations values were higher in those patients, whose initial TGF-á1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGF-á1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In conclusion, our findings indicate that urine TGF-á1 and IL-6 levels ...


  241/343

  Tytuł oryginału: Effects of L-arginine supplementation on endothelial function after stent implantation.
  Tytuł polski: Systemowo podawana L-arginina a funkcja śródbłonka naczyniowego po implantacji stentu.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Heba Grzegorz, Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Dembińska-Kieć Aldona, Huk Jhor, Legutko Jacek, Dubiel Jacek S.
  Opracowanie edytorskie: Siminiak Tomasz (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.389-398, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. In-stent restenosis after percutaneous coronary intervention (PCI) is due to the proliferation of intima. Supplementation with L-arginine has been shown to improve endothelial function and decrease neointima proliferation in experimental animal model of restnosis. Aim. To assess the effects of L-arginine supplementation on neointima proliferation and endothelial markers as well as growth factor levels in patients after stent implantation. Methods. In this prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled study 60 patients undergoing stent implantation received palcebo or L-arginine (200 mg/kg infused intravenously over 4 hours, 12 and 3 hours before PCI, and 500 mg over 10 minutes prior to stent implantation, followed by oral supplementation of 6 g/day for 14 days after PCI). Quantitative coronary angiography (QCA) and intracoronary ultrasonography (ICUS) were performed at baseline and after a seven-month follow-up period. Serum concentration of L-arginine was measured at baseline, before PCI, 24 hours after PCI, and 7 as well as 14 days after PCI. The transforming growth factor-beta (TGF-á), vascular endothelial growth factor (VEGF) and endothelin levels were assessed before PCI, and 24 hours as well as 14 days after the procedure. Results. No significant differences in the QCA or ICUS parameters were found between patients receiving L-arginine or placebo. 24 hours after stent implantation patietns who received placebo had significantly a higher increase in the endothelin serum concentration and a lower rise in the VEGF level than the patients who received L-arginine...


  242/343

  Tytuł oryginału: Wydłużanie na gwoździu śródszpikowym kości udowej: zalety i wady metody.
  Tytuł angielski: Femoral bone allongement on intramedullary pin: advantages and disadvantages of the method.
  Autorzy: Wojciechowski Piotr, Ryba Jan, Pasierbek Mirosław, Barczyński Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.62-67, il., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w wydłużaniu kości udowej na gwoździu śródszpikowym u 8 leczonych chorych.


  243/343

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
  Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
  Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
  Sygnatura GBL: 735,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  244/343

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek złożonej wrodzonej wady górnych dróg moczowych i serca.
  Tytuł angielski: Rare case of the complex congenital upper urinary tract and heart malformation.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Krzysztof, Ciechan Janusz
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.147-151, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone układu moczowego stanowią jedne z najczęściej występujących anomalii rozwojowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wady złożone. Autorzy opisują rzadki przypadek wrodzonej złożonej wady górnych dróg moczowych z towarzyszącą wadą serca.

  Streszczenie angielskie: Congenital malformations of the urinary tract are among the most frequently occurring development anomalies. Complex defects take up a particular place among them. The authors describe a rare case of congenital complex urinary tract malformation with accompanying heart defect.


  245/343

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka wczesnego nawrotu choroby Graves Basedowa po leczeniu operacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Kostka Andrzej, Barczyński Marian (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endokrynologicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [4], 80 k. : il., tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20132

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  246/343

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w leczeniu złamań goleni ortezą czynnościową wg Sarmiento
  Autorzy: Bara T[omasz], Sibiński M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.299-300, il., bibliogr. 13 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  247/343

  Tytuł oryginału: Czynniki powodujące astenopię i próby jej leczenia.
  Tytuł angielski: Factors provoking asthenopia and it's treatment.
  Autorzy: Baranowska-George Teresa, Kaska Małgorzata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (2) s.57-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Main causes of asthenopia and it's treatment are described. In 32 patients insufficiency of accomodation was detected despite refractive correction. The treatment consisted of iontophoresis with vit. B1. In all patients exophoria at near distance was revealed and treated by prism correction. Follow-up examination was possible in 22 patients. Good results of vit. B1 were achieved in 30 (70 p.c.) eyes, in 13 eyes there was no improvement. By prism and refraction correction symptoms of asthenopia diminished in all 22 patients. Authors underline the need of complex treatment of asthenopia.


  248/343

  Tytuł oryginału: Znaczenie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w zapobieganiu chorobom serca i naczyń - dotychczasowy stan wiedzy.
  Tytuł angielski: The importance of omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiovascular diseases.
  Autorzy: Bartkowiak Radosław, Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.385-387, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dane epidemiologiczne wyraźnie wskazują na ochronne działanie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i ich wpływ na obniżenie śmiertelności z powodu chorób serca. Mechanizmy prowadzące do korzystnego działania omega-3 kwasów tłuszczowych nie są jednak do końca poznane. Wydaje się, że ich rola w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia zależy od wpływu na czynność śródbłonka naczyniowego, czynniki układu krzepnięcia oraz od działania antyarytmicznego polegającego na stabilizacji elektrycznej kardiomiocytów. Dlatego modyfikacja nawyków żywieniowych w prewencji pierwotnej i wtórnej, powinna również polegać na zwiększeniu spożycia mięsa ryb i innych produktów zawierających duże ilości omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

  Streszczenie angielskie: The epidemiological evidence and the results of clinical trials strongly suggest a protective effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on the risk of cardiovascular mortility. The biological mechanisms, however, are still uncertain. Alpha-linolenic acid and other omega-3 fatty acids may prevent life-threatening cardiac arrhythmias and sudden cardiac death because they electrically stabilize every myocyte in the heart. Concentrated omega-3 polyunsaturated fatty acids administration is effective in lowering serum triglyceride levels. They also have the anti-inflammatory effect as possible modulators of eicossanoid metabolism and cytokine production. Nowadays it is important to transfer epidemiological knowledge and the results from experimental studies into clinical interventions.


  249/343

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe w monoterapii.
  Autorzy: Barańska-Gieruszczak Maria, Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Niedzielska Krystyna, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.97-108, bibliogr. [45] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Monoterapia jest podstawową metodą leczenia padaczki. Około 70 proc. pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką uzyskuje dobrą kontrolą napadów po włączeniu jednego dobrze wybranego leku, a połowa tych, którzy nie zareagowali dobrze, uzyskuje dobry efekt przy zmianie pierwotnego leku przeciwpadaczkowego (LPP) na inny. Podstawową korzyścią monoterapii jest mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (również wynikających z interakcji dwóch LPP), łatwiejsza współpraca z pacjentem i dobór dawki, oraz mniejsze koszty leczenia. Jakkolwiek monoterapia lekami klasycznymi, jak karbamazepinem, kwas walproinowy, fenobarbital czy fenytoina daje dobre efekty leczenia, niektóre nowe LPP okazały się skuteczne w monoterapii alternatywnej, a nawet pierwotnej. Wiadomo powszechnie, że leki nowej generacji mają niezbyt nasilone objawy niepożądane przy prawidłowym wprowadzaniu leku. Podczas stosowania leków tej grupy nie obserwuje się upośledzenia zdolności poznawczych, zespołu policystycznych jajników, przyrostu masy ciała czy zaburzeń hormonalnych. Bardzo niewielkie są również interakcje farmakokinetyczne. W tej sytuacji leki nowej generacji, poza padaczką lekooporną, powinny być stosowanee w monoterapii padaczki nowo zdiagnozowanej oraz u osób, u których istnieją specjalne wskazania.

  Streszczenie angielskie: Monotherapy remains the mainstay for treatment of epilepsy. On average, approximately 70 p.c. of patients with newly diagnosed epilepsy have seizures effectively controlled with one appropriately selected antiepileptic drug (AED). Moreover, a significant proportion up to 50 p.c. of patients whose seizures are not effectively controlled by the initial AED treatment can be successfully managed by an alternative AED. The main benefits of monotherapy are less frequency of adversive effects, easier dosagee, better compliance and less cost of treatment. Monotherapy with classic AED is efficacious but new AED occur to be equally effective and are better tolerated. The very serious adverse events as impairment of concentration and attention, polycystic ovary syndrom, hormonal disturbances are not reported with new AED. They have also very small number of pharmacokinetic interactions with other AED. Beside refractory epilepsy new AED should be considered for treatment of new diagnosed epilepsy especially for children, elderly patients, woman in reproductive age etc.


  250/343

  Tytuł oryginału: Zapewnienie jakości w radioterapii - przykład realizacji wybranych procedur krajowych zaleceń dotyczących kontroli aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii.
  Tytuł angielski: Quality assurance in radiotherapy-execution of selected quality assurance procedures of the national re-commendations for the Selectron LDR/MDR brachy-therapy unit.
  Autorzy: Barańczyk Remigiusz, Lesiak Jan, Byrski Edward, Rozwadowska-Bogusz Bożena, Góra Eleonora, Kołodziejczyk Aneta, Waligórski Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.5-9, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena przejrzystości opisów procedur kontrolnych przedstwionych w zaleceniach kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii, opracowanych w Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie (COOK). Ocena stopnia trudności technicznego wykonania oraz czytelności dokumentowania wyników każdej z zaproponowanych procedur kontrolnych. Metoda: Dokument "Krajowy - zaleceniaa dot. kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" zawiera opis procedur kontrolnych, sugerowane kryteria tolerancji, wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania wraz z propozycją z zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. W pracy omówiono tekst zaleceń oraz podano przykłady realizacji wybranych procedur kontrolnych wykonanych na terenie Kliniki Ginekologii Onkolol. COOK, gdzie zlokalizowany jest aparat Selectron LDR/MDR. Wyniki i wnioski: Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że: a opisy procedur są jednoznaczne i klarowne; b) system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych; c) zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

  Streszczenie angielskie: Aim: To verify the clarity of QA procedure descriptions developed at the Centre of Oncology in Kraków within the comprehensive Quality Assurance programme for the LDR/MDR after-loading brachytherapy unit, proposed as a national recomendation. The ease of execution and the completeness of reporting were evaluated for all of the prososed QA procedures. Method: "Krajowy - zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" (National Recommendations for Quality Assurance in Brachytherapy: Selectron LDR/MDR afterloading brachytherapy unit) document contains the proposed chain of responsibility of personnel involved in the QA program, a short description of the QA recommended procedures, suggested tolerance criteria, and a list of equipment required to perform the procedures. In the paper we discuss this document and illustrate the execution QA tests performed at the Clinic of Gynaecological Oncology of the Oncology Centre in Kraków where a Selectron LDR/MDR unit is aplied clinically. Results and conclusions: After concluding QA tests for the Selectron LDR/MDR brachytherapy unit, we conclude that: a) the description of the QA procedures is clear and unequivocal; b) the proposed QA system is coherent and contains all the information required for safee and precise application of radioactive sources; and c) the reporting sheets and tables are comprehensive, informative and consistent.


  251/343

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Ostrowska-Ogórek Małgorzata, Bartoszek Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.17-19, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zachowania żywieniowe i zachowania związane z samoleczeniem można analizować odnosząc się do istniejących w literaturze podziałów zachowań zdrowotnych (np. zachowania prozdrowotne i zachowania antyzdrowotne).


  252/343

  Tytuł oryginału: Neurolisterioza przebiegająca pod postacią ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Neurolisteriosis presenting as a laptomeningitis - a case report.
  Autorzy: Łysiak Zofia, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Poniatowska Renata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1221-1226, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie pałeczką Listeria monocytogenes jest rzadką, trudną do rozpoznania, ale często obarczoną wysoką śmiertelnością, przyczyną neuroinfekcji u osób dorosłych. Przedstyawiono przypadek listeriozowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, o pomyślnym przebiegu klinicznym, u 78-letniej kobiety z odniżoną odpornością po przebytej infekcji wirusowej (półpasiec).

  Streszczenie angielskie: The Listeria monocytogenes infection is rare and difficult to diagnosis. However, it is associated with a high mortality in adults. A case is presented of a 78-year-old woman with an immunological deficit following viral infection (herpes zoster).


  253/343

  Tytuł oryginału: Kariera promocji zdrowia
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.283-292, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  254/343

  Tytuł oryginału: Samoleczenie a wiedza o leku : niektóre aspekty farmaceutyczne
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.293-297, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna


  255/343

  Tytuł oryginału: Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: White sponge nevus in the oral mucosa and in the esophagus of a 6-years-old girl.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Barancewicz-Łosek Maria, Radwańska-Mizia Edyta, Wąsik Feliks, Kuryszko Jan, Baran Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.335-338, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 6-letnią dziewczynkę, u której rozpoznano białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku. Choroba występuje rzadko, dziedziczy się autosomalnie dominująco z wysoką penetracją. U dziewczynki objawy choroby wystąpiły w pierwszych miesiącach życia w postaci białych, niebolesnych nalotów na śluzówce policzków i języka. Wykonane w 6 r.ż. badanie gastroskopowe wykazało podobne zmiany w przełyku. Badanie hisopatologiczne wycinka z błony śluzowej wykazało pogrubienie nabłonka, niepełne rogowacenie z parakeratozą, dyskeratozą, stanem gąbczastym i komórkami balonowatymi. Obraz w mikroskopie elektronowym wykazał znacznego stopnia zaburzenie keratynizacji nabłonka, rozluźnienie i dezintegrację połączeń między komórkami warstwy kolczystej. W leczeniu stosowano doustnie zawiesinę tetracykliny, leki przciwgrzybiczne, sukralfat, nie uzyskując ustąpienia zmian chorobowych.

  Streszczenie angielskie: A six-year-old girl diagnosed with white spong nevous of oral cavity and esophagus mucosa is described. The disease is a rare autosomal dominant disorder with high penetration. In the girl the symptoms of the disease occurred in the first months of life in the form of white, non-painful plaques on the mucosa of the buccal and tongue. An examination performed in the sixth year of life showed similar changes in the esophagus. Histopathological examination of buccal mucosa showed thickened epithelium, incomplete keratosis with parakeratosis, dyskeratosis, spongous state and prickle-cells. The picture obtained with electrone microscope revealed extensively disturbed keratinisation, loosening of the junctions of cells in the prickle-cells layer. In the treatment oral tetracyclines, anti-fungal drugs and sucralfat were applied, which did not cause improvement.


  256/343

  Tytuł oryginału: Złośliwy zespół neuroleptyczny w praktyce oddziału psychogeriatrycznego - opisy przypadków.
  Tytuł angielski: Neuroleptic malignant syndrome in a psychogeriatric ward practice - case reports.
  Autorzy: Krzymiński Stefan, Giemza-Urbanowicz Wioletta, Krajcer-Gretschel Ewa, Barham Małgorzata, Błaszczyk Renata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.283-292, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, przedstawia siedem przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (ZZN) wśród pacjentów oddziału psychogeriatrycznego. Przypadki te stanowiły 2,36 proc. pacjentów (3,29 proc. mężczyzn i 1,95 proc. kobiet) leczonych lekami neuroleptycznymi. W rozpoznaniu ZZN posługiwano się kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji DSM-IV, kryteriami opracowanymi przez Levensona oraz Caroffa i wsp.

  Streszczenie angielskie: The article, based on a review of the literature, presents seven cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS) among patients of s psychogeriatric ward. These cases make up 2,36 p.c. of all patients (3,29 p.c. men and 1,95 p.c. women) exposed to neuroleptic medication. The diagnosis of NMS was established according to DSM-IV Levenson's and Caroff's et al. criteria.


  257/343

  Tytuł oryginału: Postępowanie w zakażeniach Helicobater pylori.
  Tytuł angielski: Management of Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Bartnik Witold
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.16-22, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (Hp), a Gram-negative rod measuring 3,5 x 0,6 ćm, is a highly motile organism that colonizes the gastric epithelium where there are optimal conditions for its living. The bacterium infects more than half the people in the world, and diseases caused by or associated with it are among the most common in humans. The approach to management of Hp infection has benn changed recently. The question now is not whom to treat, but whom to test for the presence of infection. The accepted indications for testing are: dyspepsia, the presence of history of a peptic ulcer, or a family history of gastric cancer. Patients with gastroesophageal reflux disease also should be screened for Hp as should those who are at increased risk of ulcers and are about to start nonsteroidal antiifalmmatory drug treatment. Tests useful for diagnosis of Hp before treatment include serum assays, 13C or 14C urea breath tests, urease test, histological staining, bacterial culture, and a new test, the fecal antigen test. Sensitivities and specifitities of all of these tests range from 80 to 100 p.c. Serum assays are not useful for determining posttreatment eradication of Hp. While the urea breath test is commonly recommended for this purpose, the fecal antigen test awaits further confirmation of its value in this setting. Treatment for Helicobacter pylori includes two active antibiotics (any two from among amoxicillin, clarithromycin, metronidazole and tetracyclin) and double-dose protein pump inhibitor therapy for 7 days. All of the proton pump inhibitors, including esomeprazole, have been shown to be active in combination with antibiotic therapy...


  258/343

  Tytuł oryginału: Przecież ja nie zwariowałem : pierwszy kryzys psychiczny
  Opracowanie edytorskie: Stark F. Michael (red.), Bremer Fritz (red.), Esterer Ingeborg (red.), Barabas Maria (tł.), Orzechowska Zofia (tł.).
  Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IPSN 2002, 224 s., [2] k. tabl. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. Ich bin doch nicht verrckr ...
  Sygnatura GBL: 736,012

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  259/343

  Tytuł oryginału: Starszy stary świat. Korespondencja z Madrytu [dot. starzenia się społeczeństw].
  Autorzy: Barrow Agnieszka N.
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.67
  Sygnatura GBL: 313,638

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  260/343

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn powikłań chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą T.V.T.
  Autorzy: Barwijuk Andrzej Jan, Pancześnik Krzysztof, Florczak Marek
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.38-40, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  261/343

  Tytuł oryginału: Ocena korzyści wynikających z wprowadzenia technik laparoskopowych do operacji całkowitego usunięcia macicy.
  Autorzy: Barwijuk Andrzej Jan, Dziąg Rafał, Jakubiak Tomasz, Czajkowski Krzysztof
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.41-45, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę 65 zabiegow calkowitego usunięcia macicy przy użyciu technik laparoskopowych wykonanych w latach 2000-2001. Wyniki omówiono w odniesieniu do tradycyjnej techniki laparotomijnej. Głównym wskazaniem do zabiegu w obu grupach były mięśniaki macicy -70,77 proc. wskazań w grupie laparoskopii i 82,46 proc. wskazań w grupie laparotomii. Ocenie poddano czas trwania operacji, utratę krwi podczas zabiegu, występowanie powikłań, w której dobie wprowadzono dietę ogólną, czas hospitalizacji. Zaobserwowano, że operacje laparoskopowe zajmowały zdecydowanie więcej czasu (średnia - 96,62 min vs 62,37 min). Niemniej jednak czas trwania laparoskopii w miarę nabierania doświadczenia przez zespół operatorów skrócił się ze średniej 111,21 min w 2000 r. do 84,86 min w 2001 r. Utrata krwi podczas zabiegu w obu procedurach była podobna. W porownaniu zmiany stężeń hemoglobiny w sdurowicy krwi przed i po zabiegu stwierdzono średnią różnicę 1,75 prpc. dla laparoskopii i 1,86 proc. dla laparotomii. Najczęstrzym niekorzystnym zjawiskiem podczas laparoskopii była konwersja do laparotomii. Głównym powodem byla zbyt duża wielkość macicy i trudności techniczne w jej usuni ciu. Odsetek niepowodzeń zdecydowanie malał w miarę nabierania doświadczenia. Porownanie wprowadzenia diety ogólnej po zabiegu wypadło na korzyść zabiegów laparoskopowych. Równie korzystnie dla nowej metody wypadla analiza długości hospitalizacji po wykonaniu operacji (3,69 dnia vs 6,28 dnia). Większość powikłań pooperacyjnych związana była z wystąpioeniem zakażenia...


  262/343

  Tytuł oryginału: Przydatność przezczaszkowego badania przepływu (TCD) w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Barć Piotr, Szyber Piotr, Rybak Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  263/343

  Tytuł oryginału: Wyniki chirurgicznego leczenia "niemych" guzów nadnerczy
  Autorzy: Puchalski Zbigniew, Barczyk Janusz, Trochimowicz Lech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.380-384, tab., bibligor. 26 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  264/343

  Tytuł oryginału: Rak zewnątrz wydzielniczej części trzustki - występowanie, diagnostyka i możliwości leczenia chirurgicznego
  Autorzy: Hady Hady R., Puchalski Zbigniew, Ładny Jerzy R., Barczyk Janusz, Dadan Jacek, Serwatko Wojciech, Kokoszko Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.417-424, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  265/343

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Bartoszek Agnieszka, Ostrowska-Ogórek Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.21-23, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  266/343

  Tytuł oryginału: Repeated intravenous doses of all-trans-retinoyl á-D-glucuronide is not effective in the treatment of bacterial bronchopneumonia in lambs but is devoid of gross and acute toxicity.
  Autorzy: Gallup Jacek M., Grubor Branka, Barua Arun B., Mohammadi Gholamreza, Brogden Kim A., Olson James A., Ackermann Mark R.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR345-BR353, il., tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • weterynaria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: All-trans-retinoyl á-D-glucuronide, a water-soluble glucuronic acid conjugate of all-transretinoic acid, has demonstrated high biolobical activity and low toxicity in most in vitro and in vivo models. Since the reparative effects of retinoids on epithelium are well-known, our aim was to study the effect(s) of intravenously-administered all-trans-retinoyl á-D-glucuronide in lambs with chronic bacterial bronchopneumonia. Material/methods: Two groups of lambs were inoculated intrabronchially with either pyrogen-free saline or Mannheimia haemolytica. Thirty-three days later, lambs were injected four times at five-day intervals with 2 mL of 116 mM all-trans-retinoyl á-D-glucuronide (6.0-9.3 ćmol/kg or 2.86 - 4.42 mg/kg animal body weight) in dimethyl sulfoxide, or dimethyl sufoxide alone. Animal behavior and signs of clinical illness were logged daily. Lung and liver samples were assessed for histophatology, while serum and liver samples were extracted for retinoids and analyzed by reversed-phase gradient high-performance liquid chromatography. Results: Repeated injections of hibhly concentrated all-trans-retinoyl á-D-glucuronide did not cause changes in appetite, activity or other behaviors nor did it cause histologic lesions in liver and lung. However, it had no effect on resolution of lung lesions resultant of chronic Mannheimie haemolytica bronchopneumonia. Conclusion: Repeated intravenous administration of high amounts of all-trans-retinoyl á-D-glucuronide to lambs did not elicit signs of gross or microscopic toxicity. However, administering all-transretinoyl á-D-glucuronide too late in the progression of bacterial pneumonia is thought to be the main reson for its lack of effect in this model. A retinoid lactone derivative was detected in sheep serum and liver several days after treatment.


  267/343

  Tytuł oryginału: Simultaneous virtual representation of both vascular and neural tissue within the subarachnoid space of the basal cistern - technical note.
  Autorzy: Freudenstein Dirk, Wagner Alexandra, Grvit ™zlem, Bartz Dirk, Duffner Frank
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.MT153-MT158, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The representation of different anatomical structures requires varying imaging modalities and protocols. By mental composition of single-slice images, a three-dimensional (3D) impression can be achieved. However, this presupposes an outstanding imagination and is subject to inaccuracies. The use of an interactive and multi-modal planning system which represents different data sets in one single virtual environment holds promise to facilitate and improve neurosurgical decision-making. The authors report the clinical application of a self-developed virtual planning system in a case of trigeminal neuralgia due to an ectatic basilar artery. Material/Methods: We modified our virtual planning system (VIVENDI), to achieve a virtual representation of the basal cistern illustrating both vascular and neuronal information. After conducting several experiments to determine an appropriate scanning protocol, we matched the data achieved by magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic resonance angiography (MRA). Results: The system provides the vascular topography combined with information on the anatomical structure of the subarachnoid space. To illustrate the clinical usefulness of this planning approach, the authors present a case of trigeminal neuralgia caused by an ectatic basilar artery. Pre-operatively, the virtual representation returned accurate information on the anatomical configuration of the cerebellopontine angle and the course of the ectatic vessel. This information was confirmed during surgery...


  268/343

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu metylacji DNA w tkankach złośliwych nowotworów nienabłonkowych trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Estimation of DNA methylation level in nonendometrial malignancies of an uterus.
  Autorzy: Popiela Andrzej, Gabryś Marian Stanisław, Rabczyński Jerzy, Pańszczyk Marcin, Keith Gerard, Baranowski Włodzimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.962-965, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie