Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BANASIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Safety and efficacy of percutaneous coronary revascularization performed with the use of mobile angiograph.
Tytuł polski: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych wykonanych przy wykorzystaniu przewoźnego angiografu.
Autorzy: Reczuch Krzysztof, Rubin Wojciech, Szajn Grzegorz, Derkacz Arkadiusz, Porada Adam, Telichowski Artur, Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar
Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.307-315, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bacground. Opinions on the usefulness of mobile angiographs for percutaneous coronary revascularization (PTCR) are divergent. This issue has not yet been addressed in literature. Aim. Retrospective analysis of the safety and efficacy of PTCR performed with the use of a mobile angiopraph. Methods. Between january 1990 and january 2001, 687 PTCR procedures were performed in our centre using a mobile angiopraph. The procedure was considered effective whein the post-PCR residual stenosis did not exceed 50 p.c. with the distal TIMI grade 3 flow. The safety of PTCR was assessed by the analysis of in-hospital complications such as death, urgent need for repeated revascularization, acute myocardial infarction (MI) with or withous ST elevation and as death, urgent need for repeated revascularization, acute myocardial infarction (MI) with or without ST elevation and stroke. Results. The efficacy rate was 88 p.c. and increased to 98 p.c. when recanalisation procedures where excluded from the analysis. The mortality rate was 0.4 p.c. (3 deaths), one (0.1 p.c.) patient developed cute MI without ST segment elevation, two (0.3 p.c.) patients underwent repeated PTCR, and another one (0.1 p.c.) patient suffered from stroke. Conclusions. Compared with data from literature, the efficacy and safety of PTCR performed with the use of a mobile angiograph are similar to those obtained with the use of a stationary equipment. Thus, PTCR procedures can be safety performed using a mobile angiograph providing very careful selection criteria are implemented and patients with type C coronary artery lesions are excluded.


  2/11

  Tytuł oryginału: The usefulness of fractional flow reserve in the assessment of intermediate coronary stenosis. Preliminary report.
  Tytuł polski: Graniczne zwężenia w tętnicach wieńcowych. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu FFR w celu oceny istotności zwężenia. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Reczuch Krzysztof, Ponikowski Piotr, Porada Adam, Telichowski Artur, Derkacz Arkadiusz, Kaczmarek Agnieszka, Jankowska Ewa, Banasiak Waldemar
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.37-47, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. In patients with angina and intermediate coronary stenosis the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines recommend the use of so-called functional diagnostic methods. The measurement of the fractional flow reserve (FFR) is one of these techniques. Aim. To present our experience with FFR measurements in patients with intermediate coronary lesions. Methods. From October 17, 2000 to October 16, 2001 fifteen patients with intermediate coronary stenosis revealed by quantitative coronary angiography underwent FFR assessment of 25 coronary lesions. When the FFR value was 0.75 a patient was selected for coronary angioplasty, and when 0.75 - for conservative therapy. Results. Satisfactory FFR measurements were obtained in all cases. Reproducibility of the results was very high (the values of the coefficient of variation were 2.4 p.c. and 2.5 p.c.). Based on the results of FFR, 9 lesions (36 p.c. of all lesions) in 8 patients were treated with coronary angioplasty. Noside effects or complications of FFR measurement were noted. Conclusions. 1) FFR measurement is safe and easy to perform. 2) FFR rersults are highly reptroducible. 3) The use of FFR enables identification of haemodynamically significant coronary lesions and helps in the selection of proper treatment.


  3/11

  Tytuł oryginału: Ostry zespół wieńcowy : jak chciałbym być leczony?
  Autorzy: Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.75-83, il. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/11

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych uda u chorych z niewydolnością serca.
  Autorzy: Sośnik Katarzyna, Łazorczyk Małgorzata, Jankowska Ewa, Kaczmarek Agnieszka, Petruk-Kowalczyk Jolanta, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pierwotna dysfunkcja mięśnia sercowego, która jest punktem wyjścia do niewydolności serca (NS), indukuje wiele mechanizmów obwodowych, zaburzając homeostazę także w obrębie mięśni szkieletowych, które - jak się obecnie sugeruje, odrywając kluczową rolę w patogenezie tego zespołu, a tym prowadzą do nietolerancji wysiłku z dusznością wysiłkową. Stąd też mięśnie szkieletowe wydają się obecnie interesującym potencjalnym celem terapeutycznym u chorych z NS. Postanowiliśmy wprowadzić do ćwiczeń rehabilitacyjnych chorych z NS ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda. Celem pracy była ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych u chorych z niewydolnością serca w okresie wyrównania. Badaniem objęto dwunastu mężczyzn z NS (średni wiek mężczyzn - 64 ń 11 lat, klasa I/II/III/IV/-1/4/6 1, w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i kardiomiopatii rozstrzeniowej - 8/4, frakcja rzutowa (EFproc) - 29 ń 5 proc. w okresie stabilizacji klinicznej w przebiegu NAS, przy optymalnym leczeniu farmakologicznym przez okres miesiąca przed włączeniem do badania). Badanie przeprowadzono na fotelu UPR 1 A firmy Summer (Opole) z tensometrycznym przetwornikiem momentu siły, podłączonym z elektronicznym momentomierzem posiadającym mikroprocesor, sprzężony z programem komputerowym. Pomiar powtarzano trzykrotnie wybierając wyniki o największej wartości. Udo, biodro i tułów chorego stabilizowno. Stosowano stalą długość dźwigni oraz stabilizację uda, biodra i tułowia. Chory wykonał ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda (naprzemiennie kończyny lewej i prawej) ...


  5/11

  Tytuł oryginału: Czy w ostatnich latach dokonuje się postęp w rozpoznawaniu i leczeniu niewydolności serca?
  Autorzy: Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.19-22, bibliogr. 27 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiologiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/11

  Tytuł oryginału: Nagła śmierć sercowa - teraźniejszość i przyszłość.
  Autorzy: Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.33-38, il., bibliogr. 25 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Strategie leczenia chorych z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory oraz nieutrwalonym częstoskurczem komorowym].
  Autorzy: Banasiak Waldemar
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.73-74, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 219-223
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/11

  Tytuł oryginału: Niewydolność serca w codziennej parktyce kliniczenj. Czy można poprawić wyniki leczenia?
  Tytuł angielski: Heart failure in every-day practice. Can we improve the results of treatment.
  Autorzy: Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.602-604, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Indywidualizacja farmakoterapii stabilnej choroby niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Powierża Sławomir, Banasiak Waldemar
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (8) s.8, 10, 12, 14, 16, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stabilna choroba niedokrwienna serca (IHD) jest, obok niestabilnej dławicy piersiowej, zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu sercowego, jednym z okresów klinicznych choroby wieńcowej. Biorąc pod uwage fakt, że jest zdecydowanie najczęściej występującą postacią choroby niedokrwiennej serca oraz to, że jest często pierwszym etapem rozwoju tej choroby, właściwe leczenie ma decydujące znaczenie w redukcji śmiertelności w całej populacji. Podstawową metodą leczenia stabilnej choroby niedokrwiennej serca pozostaje farmakoterapia, zarówno z powodu zdecydowanie niższych kosztów, jak i ciągle niewystarczającej w naszym kraju dostępności zabiegów rewaskularyzacyjnych, takich jak: przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i zabiegi przęsłowania aortalno-wieńcowego (CABG). Zasadniczymi celami farmakoterapii jest poprawa rokowania (osiągana poprzez stosowanie leków zmniejszających agregację płytek krwi i leki hipolipemizujące, głównie statyny) oraz poprawa jakości życia (osiągana dzięki leczeniu beta-adrenolitykami, antagonistami wapnia, azotanami i lekami metabolitycznymi).


  10/11

  Tytuł oryginału: EKG : jasno i zrozumiale
  Autorzy: Houghton Andrew R., Gray David
  Opracowanie edytorskie: Banasiak Waldemar (red.), Jakubowska-Najnigier Maria (tł.), Tymińska-Sędek Katarzyna (aut.).
  Wydanie: - Wyd. 2 (dodruk)
  Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 255 s. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. Making sense of ECG
  Sygnatura GBL: 736,219

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  11/11

  Tytuł oryginału: Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia na wsi
  Autorzy: Gutkowska Krystyna, Ozimek Irena, Banasiak Magdalena
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.69-81, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: