Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BANAŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Our experiences with the POLVAD-MEV ventricular assist device.
Autorzy: Sitkowska-Rysiak Ewa, Partyka Teresa, Gutowska Beata, Banaś Sławomir, Kurowski Andrzej, Kacprzyk Zbigniew, Wolski Piotr
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.114-116, bibliogr. 15 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sztuczne komory są ogólnie uznanym sposobem leczenia niewydolności serca. W Polsce są sztuczne komory typu POLVAD - MEV, produkowane w Zabrzu. Urządzenie napędzane jest pneumatycznie, wymaga kaniulacji (jedno lub dwukomorowej) serca, wyprowadzenia kaniul przez ścianę klatki piersiowej na zewnątrz, połączenia ze sztuczną komorą a następnie z jednostką napędową. Autorzy przedstawiają 19 przypadków wszczepienia sztucznych komór serca. U 14 chorych zastosowano sztuczne komory z powodu pooperacyjnej niewydolności serca, jedno lub obukomorowej. W 5 przypadkach wszczepiono sztuczne komory w trybie planowym, u 3 stanowiły pomost do transplantacji serca. W jednym przypadku zastosowano sztuczną komorę po przeszczepie serca. Usunięcie komór było możliwe u 11 chorych (u 3 z nich dalszym etapem była transplantacja). U 8 chorych uzyskano powrót skutecznej hemodynamicznie pracy serca. Pozostałych 8 chorych zmarło z powodu krwawienia bezpośrednio po wszczepieniu (4), niemożności uzyskania prawidłowego napełnienia światła wszczepionej komory (1), posocznicy (2), niewydolności wielonarządowej (1).

  Streszczenie angielskie: We presents results of nineteen cases of ventricular assist device (VAD) implantation. 14 emergency procedures were performed because of postoperative cardiac failure (9 - after CABG, 3 - valve replacement surgery, 1 - after aortic aneurysm, 1 - after heart transplantation), in other five cases (2 - viral myocarditis, 3 - cardiomyopathy) we implanted VAD electively. In three cases VAD served as a bridge to transplantation. Biventricular VAD was implanted in 7 cases, univentricular - in 12 (9 - left, 3 - right). 8 patients died because of bleeding (4), VAD filling failure (1), sepsis (2) and multiorgan failure (1). VAD were successfully removed in 11 patients; three of them required heart transplantation.


  2/5

  Tytuł oryginału: Okołodobowe oscylacje wybranych hormonów u zmarłych śmiercią mózgową : praca doktorska
  Autorzy: Banaś Sławomir
  Opracowanie edytorskie: Buntner Barbara (aut.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 93 k. : il., tab., bibliogr. 173 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  3/5

  Tytuł oryginału: Zmiany w sercu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The cardiac involvement in patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Błach Anna, Gertsen Marina A., Pieczyrak Robert, Banaś Michał, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.155-164, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany w sercu są stwierdzane u znacznej części chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Mogą dotyczyć wszystkich składowych serca. Należą do nich: guzki reumatoidalne i zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, wady zastawkowe. Mechanizm rozwoju zmian w sercu jest złożony i wiąże się zapewne z pierwotnym procesem chorobowym, wtórnymi powikłaniami (np. skrobiawicą) oraz stosowanym leczeniem. Uważa się, że zajęcie serca jest jedną z istotnych przyczyn śmierci chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

  Streszczenie angielskie: Cardiac involvement is found in significant majority in patients with rheumatoid arthritis. Cardac abnormalities may be seen un all structure of the heart, and they include: rheumatoid nodules within the myocardium, myocarditis, pericarditis and the valvular defects. Mechanisms of cardiac involvement is complex and is related probably to primary disease, secondary complications (eg. amyloidosis) and management. It is generally accepted that cardiac manifestations are one of the major cause of death of patients with rheumatoid arthritis.


  4/5

  Tytuł oryginału: Katamnestyczna ocena jakości życia i efektów leczenia pacjentów z zaburzeniami odżywiania się: dynamika objawów depresyjnych i lękowych.
  Tytuł angielski: Follow-up study of quality of life and treatment of eating disorders patients: dynamics of the depressive and anxiety symptoms.
  Autorzy: Banaś Anna, Januszkiewicz-Grabias Aloiza, Radziwiłłowicz Piotr, Smoczyński Stefan
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.323-329, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A group of 56 female patients with eating disorders (36 anorexic and 20 bulimic) aged 160-48 (average 23,9) was studied. According to DSM-IV and ICD-10 among anorectic 8 (14,3 p.c.) represented restricting type and 28 (50 p.c.) bulimic type, among bulimic 12 (21,4 p.c.)-purging type and 8 (14,3 p.c.)-nonpurging type. They were treated average 21,5 months in the I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk (some of them were outpatients) between 1995-2000. Duration of disorders was 4 months-10 years (X ń SD33,8 ń 28,6 months). Follow-up period lasted from 4 months to 2 years. All patients were examined twice time (before and after treatment) with the following methods: Structured Questionnaire, Hospital Depression and Anxiety Scale Beck Depression Inventory (BDI), PIL by Crumbaugh and Maholick, Spielberger Self-Evaluation Questionaire. The aim of our examination was to define changes in the state of patients after complex treatment (pharmacotherapy and psychotherapy) and important parameters of quality of life in our groups. After complex treatment (pharmacotherapy, individual and group psychotherapy) which lasted average 21,5 months we observed significant improvement of depressive and anxiety symptoms. Pharmacotherapy included tricyclic antidepressants (55,4 p.c.), tetracyclic antidepressants (10,7 p.c.), SSRI (44,6 p.c.), neuroleptics (10,7 p.c.). carbamazepine (32,1 p.c.). Some patients were treated more than one medicine. We received high correlation between ideal weight and weight after treatment...


  5/5

  Tytuł oryginału: Śmierć komórek nowotworowych indukowana terapią fotodynamiczną.
  Tytuł angielski: Death neoplastic cells induced by the photodynamic therapy.
  Autorzy: Saczko Jolanta, Daczewska Małgorzata, Marcinkowska Anna, Saczko Zbigniew, Banaś Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1154-1158, bibliogr. 31 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat mechanizmów śmierci komórek ginących w wyniku terapii fotodynamicznej. Opisano przebieg podstawowych procesów prowadzących do unicestwienia komórki - apoptozę i nekrozę, oraz uwarunkowania efektu terapeutycznego w zależności od stężenia i rodzaju fotouczulacza.

  Streszczenie angielskie: The photodynamic therapy (PDT) is a new therapeutic method aimed at selective destruction of neoplastic cells. In PDT photosensitizing pigments are used, introduced into cells and then activated with laser light. This leads to formation of free radicals in the cell (peroxide aminoradical, hydroxyl radical), or singlet oxygen. The outcome is death of neoplastic cells through apoptosis or necorsis. The effect of PDT on the type of cell death depends on the biochemical properties of the photosensitizer used, and exposure time of neoplastic cells to light. The studies on application of PDT are primarily aimed at directing neoplastic cells towards apoptosis.

  stosując format: