Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BALON
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Proponowany algorytm leczenia farmakologicznego pourazowego zaburzenia stresowego.
Tytuł angielski: Proposing an algorithm for the pharmacological management of posttraumatic stress disorder.
Autorzy: Alarcón Renato D., Glover Susan, Boyer William, Balon Richard
Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (1) s.39-47, il.,tab., bibliogr. 55 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,623

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępowanie kliniczne w przypadku pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD, posttraumatic stress disorder) jest równie złożone jak sama choroba. Farmakoterapia stanowi istotna część leczenia, w skład którego wchodzi również oddziaływanie psychoterapeutyczne oraz w większości przypadków leczenie długoterminowe. Autorzy przedstawiają zasady farmakologicznego leczenia pourazowego zaburzenia stresowego przy użyciu algorytmów postępowania. Po starannym zebraniu wywiadu zwykle rozpoznaje się albo samo pourazowe zaburzenie stresowe, albo, co zdarza się częściej, zespoły mieszane, w których stresowi purazowemu towarzyszą inne zaburzenia. Leki przeciwdepresyjne z różnych grup okazały się skuteczne w leczeniu stresu pourzowego, natomiast w leczeniu zaburzeń mieszanych konieczne jest zastosowanie leków usuwających również objawy zaburzeń lękowych i dysocjacyjnych, hipomanii/manii lub objawów psychotycznych. Proponowane schematy postępowania zawierają praktyczne zalecenia dotyczące wyboru leku, jego dawki, czasu leczenia, innych sposobów farmakoterapii czy też skutków leczenia. W algorytmach podsumowano obecną wiedzę na temat psychofarmakoterapii. Stanowią one istotną pomoc w leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego.


  2/2

  Tytuł oryginału: Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w przewlekłej białaczce szpikowej - doświadczenia ośrodka gdańskiego.
  Tytuł angielski: Allogeneic stem cell transplantation in chronic myelogenous leukemia - experience of the center in Gdańsk.
  Autorzy: Hellmann Andrzej, Bieniaszewska Maria, Zaucha Jan Maciej, Hałaburda Kazimierz, Balon Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.670-675, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 9-letnie doświadczenia gdanskiego ośrodka przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową. Schorzenie to było wskazaniem do przeszczepienia u ponad 50 proc. chorych poddanych transplantacji. Przedstawiono sposoby pozyskiwania komórek do pszeszczepu z krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz uzyskiwany materiał przeszczepowy. Analizie poddano przebieg transplantacji, dane dotyczące wszczepienia w przypadku przeszczepu szpiku i komórek progenitorowych pobranych z krwi obwodowej (liczbę neutrocytów powyżej 0,5 G/l osiągnięto odpowiednio w 17. i 14. dniu po transplantacji). Przedstawiono częstość występowania powikłań związanych z przeszczepem. Ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, jako szczególne powikłanie przeszczepowe, występowała w omawianej grupie u 57 proc. chorych, w tym u 43,1 proc. w stopniu zaawansowania klinicznego wymagającym intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego. Analizie poddano przyczyny śmiertelności związanej z transplantacją. Główną przyczyną śmiertelności wczesnej była ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (5 na 7 zgonów). Również w przypadku śmiertelności późnej zasadniczą rolę odgrywa przewlekła postać choroby (6 na 8 zgonów). Omówiono także powikłania hematologiczne, przedstawiając zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne. Określono częstość występowania wenookluzyjnej choroby wątroby (2 przypadki na 44 transplantacje) oraz reaktywacji lub infekcji cytomegalowirusem (34 proc.) Ogólne przeżycie analizowane metodą Kaplana-Mayera określono na 64 proc. co stawia gdański ośrodek na równi z większością ośrodków europejskich.

  Streszczenie angielskie: The paper presents nine-year experience of Gdańsk transplantation center in allogeneic hemopoietic stem cell transplantation (HSCT) of chronic megaloghenous leukaemia (CML) patients. That diagnosis led to the transplantation in 44 patients, consulting over 50 p.c. of all transplantions performed during that period. Methods of peripheral blood and bone marrow progenitor cells collection are described. We analyzed the course of transplantation and the time to engrafment. In the peripheral blood stem celltransplantation (PBSCT) the mediantime to engraftment was 14 days while in the bone marrov transplantation (BMT) it was 17 days. We also analyzed frequency of complications after HSCT. The acute graft versus host disease (aGvHD) occurred in 57 p.c. of patients in the whole group. In 43.1 p.c. of patients aGvHD required intensified immunosupressive treatment. We also analyzed early treatment related mortality (TRM). AGvHD was the main cause of early mortality (5 of 7 cases). Similarly late TRM was caused by the chronic graft versus host disease (6 of 8 cases). We also described patients' requirement of blood products support, frequency of veno-occlusive disease (2 cases of 44 transplants) an reactivation or primary cytomegalovirus infection (34 p.c.). Overall survival was estimated the Kaplan-Mayer method at 64 p.c., which is similar to the results published by most European centers for unselected groups of CML patients.

  stosując format: