Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAKUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wpływ ćwiczeń fizycznych na profil lipidowy u kobiet. Co zalecać chorym].
Autorzy: Bakuła Stanisław
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.94-95 - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2001; 29(9)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Fizjoterapia w porażeniu Bella.
  Tytuł angielski: Physical therapy in Bell's palsy.
  Autorzy: Deja Agata, Biernacka Agnieszka, Jabłońska-Brudło Joanna, Bakuła Stanisław
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.90-100, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie Bella jest stosunkowo często występującym schorzeniem, którego etiopatogeneza niestety nie została do końca wyjaśniona. W kompleksowym postępowaniu z tymi pacjentami istotną rolę odgrywa również fizjoterapia. Autorzy, na podstawie własnych doświadczeń i danych z piśmiennictwa, podjęli próbę przedstawienia całokształtu najistotniejszych zagadnień związanych z procesem usprawniania pacjenta od momentu przyjęcia aż po zakończenie terapii. Omówiono historię naturalną porażenia Bella, warunki rozpoczęcia fizjoterapii, ocenę stanu funkcjonalnego porażonych mięśni z wykorzystaniem testu Lovetta, badanie neurofizjologiczne, rokowanie, wskazania do zakończenia terapii. Postępowanie fizjoterapeutyczne przedstawiono w postaci algorytmu dla okresu I i II z zasygnalizowaniem kontrowersji co do stosowania niektórych zabiegów fizykalnych, jakie pojawiły się w piśmiennictwie. Osobno omówiono zasady reedukacji nerwowo-mięśniowej.

  Streszczenie angielskie: Bell's palsy is a relatively frequent affection, however, its etiopathogenesis has not been explained yet. Physiotherapy plays a significant role in the complex treatment of patients with Bell's palsy. The authors, basing on their experiences as well as on the literature, have made an attempt to highlight the most important aspects of the preocess of rehabilitation of patients, starting from their admittance, up to the end of the therapy. Natural history of Bell's palsy, conditions for beginning the therapy, evaluation of functional state of the paralysed muscles using Lovett's test, neurophysiological tests, prognosis and indications of finishing the therapy have been described. Physical therapy was presented in the form procedures for stages I and II and the controversies over some physical procedures, mentioned in the literature, were pointed out. The rules of neuromuscular reeducation were described separately.

  stosując format: