Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAKO
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wartość kliniczna badania biocenozy pochwy ciężarnych a stan okołourodzeniowy noworodków.
Tytuł angielski: Clinical value of cervical swabs in pregnant women and stats of newborns.
Autorzy: Wilk Krzysztof, Sikora Jerzy, Szymańska-Toczek Zofia, Bakon Igor, Chromy Grzegorz, Magnucki Jacek, Kossowski Piotr
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.595-598, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/9

  Tytuł oryginału: Poród przedwczesny ukończony cięciem cesarskim.
  Tytuł angielski: Preterm delivery by caesarean section.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kellas Sylwia, Chromy Grzegorz, Włoch Stanisław, Nawrocki Michał, Kossowski Piotr
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.477-480, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/9

  Tytuł oryginału: Combined parasacral and perineal approach in the surgical treatment of the anal incontinence.
  Tytuł polski: Skojarzone dojście kroczowe i okołokrzyżowe w leczeniu chirurgicznym nietrzymania stolca.
  Autorzy: Korcek J., Bakos E., Klobusicky P.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.127-132, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnych doświadczeń anatomicznych i klinicznych, a także doświadczeń związanych z leczeniem chirurgicznym nietrzymania stolca o różnej etiologii autorzy wykazali skuteczność i praktyczną przydatność skojarzonego dojścia przykrzyżowo-kroczowego (CPAPP) w chirurgicznym leczeniu nietrzymania stolca. Autorzy przeprowadzili powtarzane pomiary końcowej latencji ruchowej nerwu sromowego (PN TML) u 23 pacjentów z wydłużeniem latencji przed zabiegiem. Po operacji u 82,6 proc. pacjentów uzyskano prawidłowe wyniki PN TML, co korelowało z pełną sprawnością zwieracza.

  Streszczenie angielskie: In accordance with their own anatomic and clinical experiences as well as the experiences from the surgical therapy of various kinds of anal incontinence, the authors prove the expedience and effectiveness of the combined parasacral and perineal approach (CPAPP) in the surgical therapy of the anal incontinence. Authors performed a repetitive measuring the pudendal nerve terminal motor latency (PN TML) in the group of 23 patients with the pre-operative prolonged PN TML. 82.6 p.c. of the patients had postoperatively the normal values PN TML and this was in the correlation with the full continence.


  4/9

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu rektoskopowym u dzieci.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.152-153
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu endoskopowym (panendoskopia) w znieczuleniu miejscowym.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.154-155
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  6/9

  Tytuł oryginału: Radiografia cyfrowa - podstawy metodyczne i znaczenie kliniczne.
  Tytuł angielski: Digital x-ray: methodological foundations and clinical significance.
  Autorzy: Bakoń Leopold, Kazbieruk Monika
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.722-724, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają zasady i specyfikę radiografii cyfrowej. Podkreślają jej niepodważalne zalety kliniczne i ekonomiczne, pomimo wysokich kosztów ponoszonych przy intalacji systemu.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the principles and specifics of digital x-ray. They underline the clinical and economic significance, regarding the high system instalation costs.


  7/9

  Tytuł oryginału: Cytomegalovirus disease in neonates and infants - clinical presentation, diagnostic and therapeutic problems - own experience.
  Autorzy: Liberek Anna, Rytlewska Marlena, Szlagatys-Sidorkiewicz Agnieszka, Bako Wanda, Łuczak Grażyna, Sikorska-Wiśniewska Grażyna, Korzonut. Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR815-CR820, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to present diagnostic problems, different clinical presentations and results of treatment of cytomegalovirus infections in neonates and infants. Material and methods: The study was carried out in a group of 31 children from 10 days to 12 months of age (17 boys, 14 girls). The diagnosis was based on serological investigations (presence of specific IgM antibodies and/or increasing titer of IgG antibodies), presence of intermediate or early CMV antigen in peripheral blood leukocytes or positive blood or urine PCR results. The treatment of 25 cases involved intravenous administration of gancyclovir at 5-7 mg/kg daily doses for 14-21 days. In 1 case, hyperimmunized anti-CMV serum - Cytotect was used. Results: The most common clincal symptoms were jaundice, hepato- and splenomegaly. Clinical investigations demonstrated increased aminotransferase activity and the signs of cholestasis. Other frequent findings included anemia, leukocytosis with atypical lymphocyte forms present, as well as thrombocytopenia. In majority treated patients, rapid regression of the clinical symptoms and normalization of transaminases activity was observed. Good outcome of the therapy was confirmed by immunological investigations. The effecst of the therapy were similar irrespective of the dosee and duration of gancyclovir treatment. The tolerance of the drug was good - no indications for discontinuation of the treatment were observed in any of the patients. Conclusions: The clinical presentations of cytomegalovirus disease in infants are varied, the diagnosis...


  8/9

  Tytuł oryginału: Diagnostic vlaue of transvaginal colour and pulsed Doppler in ectopic pregnancy.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kapek Tadeusz, Machalski Tomasz, Chromy Grzegorz, Nawrocki Michał
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.28-30, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the diagnostic value of transvaginal colour and pulsed Doppler in the diagnosing of ectopic pregnancy. 53 women suspected of ectopic pregnancy were subjected to transvaginal ultrasonography with the use of colour and pulsed Doppler. An image of appendage vascularisation was obtained in all patients using the colour Doppler; pulse Doppler served to calculate the resistance index (RI), pulsation index (PI) and systolic/diastolic index (S/D) for blood circulation in the ovarian and tubal vessles in all patients. During laparoscopy, ectopic pregnancy was confirmed in 25 out of 53 women (47.2 p.c.). In each case of tubal pregnancy colour Doppler examination revealed a more intensive vascularisation of the oviduct in which the foetal ovum was implanted. The pulse Doppler examination revealed values of RI which were lower by 63 p.c. on the average, and S/D values lower by 56 p.c. on the average in the oviduct arterial vessels on the side of the ectopic pregnancy than on the opposite side.


  9/9

  Tytuł oryginału: Pregnancy, delivery and puerperium in a 25 year old woman with surgically corrected congenital transposition of great arteries under the Rashkind and Mustard procedure. Caser report.
  Autorzy: Ziętek Jerzy, Rokicki Władysław, Sikora Jerzy, Włoch Agata, Chromy Grzegorz, Bakon Igor
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of pregnancy in a 25 year old woman who in her childhood underwent Transposition of Great Arteries surgery (TGA) under the Mustard procedure, preceded by balloon septostomy (opening in the interatiral septum for better mixing of arterial and venous blood, to prevent the effect of closing of Botall's duct and to allow the survival of such patients) under the Rashkind procedure. It is a rare case of such pregnancy being brought successfully to term and of delivering a healthy neonate by a women with this type of circulatory disorder. The correct interdisciplinary cooperation between cardiologists and obstetricians allowed the pregnancy to be brought to the 38th week, maintaining optimum hemodynamic conditions in the pregnant patient. A pregnancy marked with such high risk requires scrupulous monitoring of the mother's circulatory system and of the condition of the foetus.

  stosując format: