Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAKLIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie łagodnych guzów piersi z zastosowaniem akupunktury.
Tytuł angielski: Acupuncture in a treatments of benign breast lesions.
Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.910-914, tab., bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,364

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łagodne guzy piersi często przysparzają wielu problemów, szczególnie leczniczych. O ile ich diagnostyka dysponuje wieloma możliwościami, o tyle podjęcie decyzji o leczeniu chirurgicznym bywa trudne, gdyż często potencjalne korzyści są niższe niż ryzyko samego zabiegu. Leczenie farmakologiczne zwykle przynosi rezultaty zaledwie dostateczne, stąd poszukiwanie metod leczniczych obarczonych niższymi powikłaniami. Należy do nich bez wątpienia akupunktura. W artykule przedstawiamy bardzo ogólny podział łagodnych guzów piersi wraz z proponowanymi punktami oraz dodatkowymi objawami, które mogą tłumaczyć wybór poszczególnych punktów. Chcemy również zwrócić uwagę na skuteczność akupunktury w okresie laktacji oraz znaczenie zaburzeń hormonalnych w patologii piersi.

  Streszczenie angielskie: The benign breast tumors treatment sometimes is very problematic - if and how? Diagnostic methods, like a clinical examination, an imaging and a cytological or histological specimen assessment allow to establish a diagnosis with rather high accuracy. But the decision of surgical treatment should be taken very carefullyb because the risk of surgical or anaesthetic procedures morbidity, related to the intervention, usually is higher then the risk related to the tumor itself. Pharmacological treatment is not enough efficient in most patients, except bacterial inflammatory diseases, treated with antibiotics, so the alternative methods with lower morbidity risk should be searched for. The acupuncture belongs to them definitely. In this paper we would like to present a general division of the benign breast tumors with proposed acupoints, and additional symptoms, which may explain the chosen points. We also would like to draw clinicians attention to the efficacy of acupuncture in lactating patients and the importance if hormonal disturbances in the breast care.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wskazania i przeciwwskazania do leczenia akupunkturą guzów piersi.
  Tytuł angielski: Indications and contraindications for breast tumors acupuncture treatment.
  Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.915-921, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Diagnostyka chorób piersi opiera się na badaniu klinicznym, palpacyjnym oraz badaniach obrazowych i cytologicznych. Najczęściej dysponujemy mammografią, USG i biopsją cienkoigłową, rzadziej scyntymammografią lub biopsją gruboigłową. Zastosowanie wszystkich tych metod pozwala z dość dużą dokładnością na rozpoznanie charakteru guzów piersi, które de facto są objawem choroby, i zastosowanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Akupunktura przydatna jest tylko w wyselekcjonowanych przypadkach. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest złośliwy guz piersi z wyjątkiem pacjentów, u których stopień zaawansowania choroby nowotworowej dyskwalifikuje ich z leczenia konwencjonalnego, zmiany wątpliwe oraz brak dokładnej diagnostyki. Względnym przeciwwskazaniem jest guz zapalny z naciekaniem skóry oraz wcześniejsza kwalifikacja pacjenta do leczenia chirurgicznego lub adjuwantowego. Z kolei wskazaniem do nakłuć leczniczych są dolegliwości bólowe, również te związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjno-piersiowego, mastopatia i nawracające torbiele, a do nakłuć paliatywnych - bóle wywołane przerzutami do kości i zaburzenia psychiczne, często towarzyszące zaawansowanej chorobie nowotworowej. We wszystkich jednak przypadkach należy zdać sobie sprawę, że nakłucie odpowiednich punktów za zadanie ustabilizować przepływ Chi i przywrócić organizmowi możliwość samowyleczenia, a więc często wymaga od pacjenta zmiany sposobu odżywienia i wielu nawyków.

  Streszczenie angielskie: The breast diseases diagnostics are based on a clinical examination (palpation), imaging and histological assessment. Usually a mammography, ultrasound and fine needle biopsy are available. Less frequently a scintimammography, MRI or core needle biopsy use to be scheduled. The application of all these methods allow to establish the diagnosis of a breast tumor, which in fact is a symptom of a breast disease, with a high accuracy. This acupuncture is useful and should be ordered only in selected cases. Any malignat breast tumor is a contraindication for needing, except very advanced locally or metastatic neoplasm, disqualified from conventional treatment, the suspicious lesions and the lack of detailed diagnostics. A pain, also related to shoulders and neck problems, mastopathy and cysts are the indications for acupuncture. Palliative acupuncture can be given to the patients with very advanced breast cancer due to pain control and mental disorders of malaise. We should realize that the needling of certain acupoints provokes readjustment of Chi flow and stimulates the self-healing ability, so the patient also should to put an effort and sometimes change a lifestyle or some habits.

  stosując format: