Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAKER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Gene therapy for hypertension: future or fiction?
Tytuł polski: Terapia genowa nadciśnienia tętniczego: przyszłość czy fikcja?
Autorzy: Fennell Jerome P., Brosnan M. Julia, Frater Arlene J., Baker Andrew H., Dominiczak Anna F.
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A3-A10, il., tab., bibliogr. 45 poz., streszcz. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia
  • genetyka

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • tytuł obcojęzyczny

    Streszczenie polskie: Niniejszy artykuł to przegląd aktualnych badań poświęconych wykorzystaniu transferu genów kodujących substancje wpływające na naczynia krwionośne w terapii nadciśnienia tętniczego. Dwa główne kierunki badań obejmują zwiększanie działania naczyniorozkurczowego poprzez transfer genów kodujących substancje rozkurczające naczynia lub transfer cząsteczek antysensowych w celu zahamowania ekspresji substancji powodujących skurcz naczyń. W różnych badaniach z użyciem modeli zwierzęcych wykazano skuteczność transferu genów dla kallikreiny, adrenomedulliny, przedsionkowego peptydu natriuretycznego i syntazy tlenku azotu w obniżaniu ciśnienia tętniczego. Metody te wymagają jednak dalszego opracowywania ze względu na potrzebę usprawnienia procedury podawania genu oraz konieczność oceny skutków ubocznych. Wykorzystanie antysensowych oligonukleotydów do zahamowania działania układu renina-angiotensyna okazało się także skuteczne podczas badań na modelach zwierzęcych. Używano różnych metod wprowadzania cząsteczek - liposomów, retrowirusów i plazmidów osiągając różny czas trwania efektu hipotensyjnego. Terapia genowa dostarcza fascynujących możliwości leczenia, jednak konieczność zoptymalizowania używanych wektorów, znalezienia docelowych genów i oceny możliwych efektów ubocznych i długoterminowych wymaga jeszcze wiele wysiłku i czasu.

    stosując format: