Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAKA-OSTROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Nowotworzenie gonad u fenotypowych dziewczynek z obecnością chromosomu Y w kariotypie.
Tytuł angielski: Gonadal neoplasm in children with female phenotype and Y chromosome in karyotype.
Autorzy: Wolski J. K., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Śmigielski M., Czyż J., Kowalczyk K., Szarras-Czapnik M., Kluge P., Pronicki M., Grajkowska W., Szymkiewicz Cz., Baka-Ostrowska M.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.70-71 - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki rekonstrukcji sromu u dziewcząt z wrodzonym przerostem nadnerczy.
  Tytuł angielski: Feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia - late results.
  Autorzy: Baka-Ostrowska M., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Szymkiewicz Cz., Śmiegielski M., Wolski J., Czyż J.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.98-102, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano wyniki badań przeprowadzonych w roku i ponad 15 latach po rekonstrukcji sromu u 36 pacjentek z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN). Dziewczynki z wirylizacją od IIř do IVř wg Pradera, operwoane były jednoetapowo. U 4 dziewczynek z Vř wirylizacji zastosowano postępowanie 2-etapowe. W I etapie wykonywano rekonstrukcję przedsionka pochwy, a po roku zmniejszenie łechtaczki z wytworzeniem warg sromowych mniejszych i większych. Wygląd sromu nie budził zastrzeżeń co do przynależności płciowej u żadnej z kontrolowanych pacjentek. Nie stwierdzono zaniku łechtaczki, zarośnięcia wejścia do pochwy lub zaburzeń trzymania moczu. Szerokość wejścia do pochwy oceniano w znieczuleniu ogólnym, przy pomocy rozszerzadeł Hegara (H). W rok od rekonstrukcji przedsionka pochwy u 14 dziewczynek była ona większa od 10 H, u pozostałych zawierała się w granicach 6 - 9 H. Po kilkunstu latach od operacji, u 6 pacjentek szerokość wejścia do pochwy była większa od 20 H, u 23 pacjentek zawierała się w granicach 16 - 19 H, natomiast u 7 pacjentek była mniejsza od 15 H. Reoperacji wymagało 14 (32 proc.) pacjentek, w tym 7 - poszerzenia wejścia do pochwy. Wszystkie pacjentki miały poczucie przynależności do płci żeńskiej, 5 z nich zgłaszało aktywność seksualną, a 1 urodziła zdrowe dziecko.

  Streszczenie angielskie: The late results of feminizing genitoplasty in 36 girls with congenital adrenal hyperplasia were analyzed. There were 32 girls with virilization from II to IV degree (acc. Prader) operated on one-stage procedure. In 4 girls with V degree of virilization two-stage procedure was performed. In the first step the vaginoplasty was done and after one year, reduction of clitoris and formation of labia minor and major were performed. The female appearance of the vulva was beyond a doubt in all of examined patients. No clitoral atrophy or vaginal atresia were observed. Under gneral anesthesia the vaginal outlet was assessed with Hegar's (H) expanders. In one year after reconstruction the outlet was wider than 10 H in 14 girls, and was between 6 and 9 H in the rest patients. Over 15 years after operation the vaginal outhet was wider than 20 H in 6 patients, between 16 - 19 H in 23 patients and smaller than 15 H in 7 girls. Additional surgery was necessary in 14 (37 p.c.) cases, including 7 in which vaginal outlet widening was done. All patients were female orientated, five of them were sexually active, and one of them delivered healthy child.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci.
  Tytuł angielski: Augmentation ureterocystoplasty in children with neurogenic bladder.
  Autorzy: Skobejko-Włodarska Lidia, Czyż Jerzy, Strulak Krystyna, Gastoł Piotr, Szymkiewicz Czesław, Baka-Ostrowska Małgorzata, Wolski Jan, Śmigielski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.60-65, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest omówienie jednej z metod powiększania pęcherza neurogennej stosowanego w wyselekcjonowanej grupie dzieci oraz przedstawienie spostrzeżeń własnych związanych z metodą i oceną odległych wyników ureterocystopalstyki. Materiał i metoda. W latach 1995-1999 uretrocystopalstykę zastosowano u 11 dzieci z pęcherzem neurogennym po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, moczowodem olbrzymim i związaną z nim niewydzielającą nerką. Siedmiu pacjentów leczonych było wcześniej zachowawczo bez efektu. Wiek dzieci zakwalifikowanych do ureterocystoplastyki mieścił się w granicach od roku do 17 lat (średni wiek: 7,3). Ośmiu pacjentów z powodu wodogłowia wymagało drenażu komorowo-otrzenwego. U dziewięciu chorych moczowoód olbrzymi rozwinął się w przebiegu masywnego odpłwyu pęcherzowo-moczowodowego, a u dwojga dzieci z powodu zwężenia przypęcherzowego. U jednego pacjenta stwierdzono obecność jednostronnego zdwojenia nerki moczowodu, z brakiem wydzielania segmentu dolnego; u jednego dziecka rozpoznano skrzyżowane przemieszczenie nerki niewydzielającej; także u jednego chorego rozwinęła się schyłkowa niewydolność nerek. Badaniem urodynamicznym stiwerdzono u wszystkich dzieci małą pojemność pęcherza i wysokie ciśnienie śródpęcherzowe, które u siedmiorga spowodowane było zmniejszoną podatnością ściany pęcherza, u dwojga hiperefleksją wypieracza, a u dwojga - występującą równocześnie zarówno małą podatnością ściany pęcherza, jak i hiperrefleksją. Jednoczasowo z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To present long-term outcomes of augmentation ureterocystoplasty. Patients and methods. Since 1995 to 1999 augmentation ureterocystoplsty was performed in 11 children with non-functioning kidney with megaureter and neurogenic bladder dysfunction following meningocoele repair. 7 patients did not benefited from earlier intermittent catheterisation and anticholinergic therapy. Mean patient age 7,3 years (range 1-17). Eight children required ventriculo-peritoneal shunt because of hydrocephalus. Megaureter was produced by severe vesicoureteral reflux and by vesicoureteral junction stenosis in 9 and 2 individuals, respectively. Single cases of cross renal ectopia of non-functioning kidney or duplex kidney with non-funcitoning lower pole or renal insufficiency were observed. The urodynamic study proceeding ureterocystoplasty in all children revealed small bladder capacity and high intravesical pressure, which were caused by low compliance bladder in 7 children or by detrusor hyperactivity in 2 children or both in 2 children. During ureterocystoplasty nephrectomy was performed. Both ureters were used for augmentation in one patient with renal insufficiency to prepare bladder for future renal transplatn. MACE procedure (Malone Antegrade Continenece Enema) was performed in one patient. In another the appendix was long enough, to be divided and used for MACE procedure and for the Mitrofanoff stoma. Results. Patients follow up ranged from one to five years. In ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej.
  Tytuł angielski: Proceedings of the XIIIth Congress of European Association of Paediatric Urology.
  Autorzy: Gastoł Piotr, Baka-Ostrowska Małgorzata, Wolski Jan Karol, Szymkiewicz Czesław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.80-81 - 13 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej Budapeszt 11-13.04. 2002
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: