Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 11



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Platelet-derived microparticles stimulate proliferation, survival, adhesion, and chemotaxis of hematopoietic cells.
Autorzy: Baj-Krzyworzeka Monika, Majka Marcin, Pratico Domenico, Ratajczak Janina, Vilaire Gaston, Kijowski Jacek, Reca Ryan, Janowska-Wieczorek Anna, Ratajczak Mariusz Z.
Źródło: Exp. Hematol. 2002: 30 (5) s.450-459, il., tab., bibliogr. 39 poz.
Sygnatura GBL: 305,749

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: objective. peripheral blood plateled-derived microparticles (PMPs) circulate in blood and may interact directly with target cells affecting their various biological functions. methods. To investigate the effect of human PMPs on hematopoiesis, we first phenotyped them for expression of various surface molecules and subsequently studied various biological responses of normal stem/progenitor (CD34+) and more differentiated precursor cells as well as several leukemic cell lines to PMPs. Results. We found that, in addition to platelet-endothelium attachment receptors (CD41, CD61 and CD62), PMPs express G-protein-coupled seven transmembrane-span receptors such as CXCR4 and PAR-1; cytokine receptors including TNF-RI, TNF-RII, and CD95; and ligands such as CD40L and PF-4. Moreover, we found that several of these receptors could be transferred by PMPs to the membranes of normal as well as malignant cells and observed that PMPs: 1) chemoattract these cells, 2) increase their adhesion, proliferation, and survival, and 3) activate in these cells various intracellular signaling cascades including MAPK p42/44, PI-3K-AKT, and STAT proteins. The biological effects of PMPs were only partly reduced by heat inactivation or trypsin digest, indicating that, in addition to the protein components of PMPs, lipid components are also responsible for their biological activity. conclusion. We conclude that PMPs modulate biological functions of hematopoietic cells and postulate that they play an important but as yet not fully understood role in intracellular cross-talk in hematopoiesis...


  2/11

  Tytuł oryginału: Effect of chronic imipramine or electroconvulsive shock on the expression of mGluR1a and mGluR5a immunoreactivity in rat brain hippocampus.
  Autorzy: Śmiałowska M., Szewczyk B., Brański P., Wierońska J. M., Pałucha A., Bajkowska M., Pilc A.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1016-1023, il., bibliogr. s. 1022-1023
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studied showed that chronic electroconvulsive shock (ECS) or impiramine treatment induced a subsensitivity of group I metabotropic glutamate receptors (mGluR) in hippocampus. In the present study effects of antidepressant treatment on the expression og mGluR1a and mGluR5a, belonging to the group I mGluR, were investigated in rat brain hippocampus using immunohistochemical and Western blot methods, respectively. Male Wistar were treated singly or chronically for 21 days with imipramine, 10 mg/kg, twice daily; with ECS (90 mA, 50 Hz, 0.5 s) every second day; or with haloperidol, 1.2 mg/kg, once daily. Appropriate controls were injected with saline. Rats were sacrificed 24 h after last treatment and their hippocampi were taken out for analysis. It was found that the mGluR1a-immunoreactivity expression increased significantly in Ammon's horn (CA) regions after chronic ECS. The most pronounced effect was observed in the CA3. No significant effects were found after single treatment or after haloperidol. The expression of mGluR5a increased significantly after chronic impiramine in the CA1 and after chronic ECS in the CA3 region. The results obtained indicate an influence of antidepressant treatment on group I mGluR. This increase in the receptor protein level may be a compensatory mechanism developing after chronic treatment.


  3/11

  Tytuł oryginału: Porfiria skórna późna u chorej na przewlekłą niewydolność nerek leczonej zabiegami hemodializ - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Dermatosis bullosa in a patient with chronic renal failure under hemodialysis treatment - case report.
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Furmanowska Anna, Pawliczak Elżbieta, Kozioł Lidia, Bajew Liliana, Kobelski Mikołaj, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.671-674, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 45-letniej chorej z przewlekłą niewydolnością nerek leczonej zabiegami hemodializ, u której wystąpiły zmiany skórne typowe dla porfirii skórnej późnej. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania klinicznego oraz na podstawie badania histopatologicznego wycinka skóry. Stwierdzano ponadto mierną nadwrażliwość skóry na promienie UVA, w surowicy wykazano znacznie podwyższone stężenie glinu i ołowiu. Nie stwierdzono obecności porfiryn w moczu (zbiórka dobowa 100 ml) i w płynie dializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: A case of 45-year -old patient with chronic renal failure treated by hemodialysis associated with skin changes typical for porphyria cutanea tarda is reported. The diagnosis was based on clinical manifestations and on histopathologic examination of the skin segment. The skin was low sensitive for UVA rays, serum levels of aluminium and lead were significantly elevated. We did not find porphyrins in the urine (24-hour collection 100 ml) as well as in the dialysis fluid.


  4/11

  Tytuł oryginału: The biomechanics of standing and balancing in paralyzed people.
  Autorzy: Bajd Tadej, Mihelj Matjaz, Matjacić Zlatko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.74-77, tab., bibliogr. 6 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prolonged immobilization results in several physiological problems. It has been demonstrated that standing exercises can ameliorate many of these problems. Standing exercises can be performed efficiently with the help of functional electrical stimulation (FES). A novel robotic mechanism which aids the unsupported standing of paraplegics, providing balancing exercise has been developed. The balancing strategy is based on voluntary activity of the paraplegic's upper body and artificially controlled stiffness in the ankles.


  5/11

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń dermatofitowych u ludzi w regionie podkarpackim w latach 1984-2001.
  Tytuł angielski: Epidemiology of dermatofic infections among the inhibitans of Podkarpacie Region in Poland 1984-2001.
  Autorzy: Bajcar Stanisław, Ratka Piotr
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.101-104, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie 7150 dodatnich hodowli dokonano analizy zakażeń dermatofitowych u ludzi w regionie podkarpackim w Polsce w latach 1984-2001. Wyodrębniono dwa okresy: dziesoięciolecie 1984-1993 oraz 1994-2001. W ostatnim okresie najczęstsze były zakażenia wywołane przez Trichophyton rubrum (59,4 proc.) i kolejno: Trichophyton menthagrophytes v. interdigitale (20,7 proc.), Truchophyton tonsurans (5,7 proc.), Trichophyton menthagrophytes v. granulosum (5,5 proc.) oraz Epidermophyton floccosum (6,4 proc.). Uwagę zwraca pojawienie się w tym regionie Polski poprzednio niestwierdzanego Trichophyton violaceum (0,4 p.c.), grzyba popularnego w Europie Wschodniej. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost zakażeń grzybami zoofilnymi: Trichophyton menthagrophytes v. granulosum (z 4,1 do 5,5 proc.) i Trichophyton verrucosum (z 0,2 do 1,1 proc.). W obrazie klinicznym dominowały zakażenia paznokci stóp wywołane Trichophyton rubrum głównym patogenem w zakażeniach u ludzi.

  Streszczenie angielskie: On the basios of 7150 positive cultures an analysis of dermatofic infections was carried out among the inhabitants of Podkarpacie Region in Poland 1984-2001. two periods were selected: 1) The decade 1984-1993 and 2) Years 1994-2001. In the last period the most infections were caused by Trichophyton rubrun (59.4 p.c.) and then: Trichophyton mentagrophytes v. interdigitale (20.7 p.c.), Trichophyton tonsurans (5.7 p.c.), trichophyton menthagrophytes v. granulosum (5.5 p.c.) and Epidermophyton floccosum (6.4 p.c.). An attention draws an appearance of Trichophyton violaceum (0.4 p.c.) a very popular fungus in East Europe, which was not discovered earlier in this region of Poland. In comparison to the first period it was reported that infectious of zoofilic dermatofic have/grown: Trichophyton menthagrophytes v. granulosum (from 4.1 to 5.5 pc.) and Trichophyton verrucosum (from 0.2 to 1.1 p.c.). In the clinic picture observation dominated the infections of feet nails caused by the main patogen of peoples infections - Trichophyton rubrum.


  6/11

  Tytuł oryginału: Interakcje mikrofragmentów błonowych pochodzenia płytkowego z komórkami układu hemato/limfopoetycznego : praca doktorska
  Autorzy: Baj-Krzyworzeka Monika, Ratajczak Mariusz Z. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Immunologii Klinicznej i Patologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20291

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  7/11

  Tytuł oryginału: Circulating micrometastatic cells in patients with gastric cancer.
  Autorzy: Zembala Marek, Pituch-Noworolska Anna, Baj-Krzyworzeka Monika, Baran Jarosław, Drabik Grażyna, Mieżyński Witold, Popiela Tadeusz, Czupryna Antoni, Szczepanik Antoni, Stachura Jerzy, Urbańczyk Katarzyna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.273-280, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/11

  Tytuł oryginału: Family history of disease (genetic risk) and illness behaviours in colon cancer patients.
  Autorzy: Tobiasz-Adamczyk Beata, Bajka Jadwiga, Brzyski Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.373-379, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the significance of family history of cancer risk on the development of coping strategies employed by colon cancer patients. in the analysed group of 321 colon cancer patients 131 (40.8 p.c.) reported family history of cancer. These patients were less likely than other patients to engage in behaviours that reduced the risk of occurring symptoms and in coping strategies with illness. They varied in their emotional responses to symptoms; a sense of fatalism and the feeling of resignation was declared in higher level (OR = 1.71, CI 0.93 - 3.17), similarly as the association between stress, stressful life events and the aetiology of their disease (OR = 1.62, CI 1.03 - 2.54). They also more frequently reported genetic determinants in the course of disease, felt less responsible (guility) for the onset of disease. Median time period from the onset of symptoms until seeking first medical consultation was higher in patients with family history of cancer.


  9/11

  Tytuł oryginału: Ocena chemiluminescencji i ekspresji cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca.
  Tytuł angielski: Asessment of chemiluminescence and adhesion molecules expression on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease.
  Autorzy: Paśnik Jarosław, Baj Zbigniew, Moll Jadwiga, Sysa Andrzej, Zeman Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.229-231, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wrodzone wady serca występują u około 8 na 1000 nowonarodzonych dzieci. Mechanizmy obronne u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca są niedostateczne. Celem badań była ocena wybuchu oddechowego i cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca. Badano 12 dzieci z tetralogią Fallota i przełożeniem wielkich pni tętniczych. Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych dzieci. Wykazano, że: (1) chemiluminescencja neutrofilii spoczynkowych i stymulowanych przez fMLP była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca w porównaniu do dzieci zdrowuch. (2) Ekspresja cząstek adhezyjnych CD11b była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca. (3) U dzieci z siniczą wadą serca obserwowano zmniejszony wzrost ekspresji CD11b w odpowiedzi na stymulację fMLP. Badania wykazały, że warunki biochemiczne i hemodynamiczne w krążeniu krwi u dzieci z siniczą wrodzoną wadą serca mogą stale stymulować neutrofile i zmieniać ich aktywność bakteriobójczą.

  Streszczenie angielskie: Congenital heart disease occur in about 8 per 1000 newborns. The defence mechanisms in children with cyanotic congenital heart disease are insufficient. The aim of the study was the assessment of respiratory burst and adhesion molecules on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease. Twelve children with Fallot's tetrad and transposition of the large arteril trunks were studied. The control group consisted of 16 healthy children. It was demonstrated that; (1) chemiluminescence of resting and fMLP-stimulated neutrophils was significantly higher in children with cyanotic heart disease as cnopared to healthy children; (2) expression of CD11b adhesion molecules was significantly higher in children with cyanotic heart disease; (3) in children with cyanotic heart disease a reduced in was observed of CD11b expression on response to fMLP stimulation. The studies have demonstrated that biochemical and haemodynamic conditions in blood circulations in children with cyanotic congenital heart disease can constantly stimulate neutrophils and alter their bactericidal activity.


  10/11

  Tytuł oryginału: Badania fitochemiczne dwu odmian dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L. cv. Albiflorus oraz cv. Rosa Purple) : praca doktorska
  Autorzy: Baj Tomasz, Wolski Tadeusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakognozji w Lublinie
  Źródło: 2002, 246 k. : il., tab., bibliogr. s. 219-246, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  11/11

  Tytuł oryginału: Age-dependent effect of limb immobilization and remobilization on rat bone.
  Autorzy: Trębacz Hanna, Dmowska Mirosława, Baj Jacek
  Źródło: Folia Biol. 2002: 50 (3/4) s.121-127, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 302,991

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effect of unilateral hindlimb immobilization and subsequent free remobilization on bone tissue in rats was examined. Right hindlimb of intensively gowing (G), young adult (Y) and adult (A) male rats was immobilized by taping for two weeks. Bone tissue was investigated post mortem in experimental and age-matched control rats, either directly after immobilization (Imm) or after two or four weeks of remobilization (Re2, Re4). Apparent density (dapp) and mineralization (Min) were estimated in femora and pelvis. The mechanical state of bone tissue in femora was evaluated using an ultrasonic method. Additionally, activity of serum alkaline phosphatase, and serum calcium and phosphorus were measured in each group. Min and dapp in Imm bones were changed in G rats, while in Y and A only dapp in Imm femora was affected. Velocity of ultrasound was significantly lower in immobilized femora in each age group, indicating decreased elasticity of bone tissue. The differences between immobilized and control limbs were still significant in Re2 and Re4 groups in G rats. In Y rats the differences between experimental and control bones increased during remobilization. It is concluded that deterioration of bone initiated during two weeks of unloading, last within at least four weeks of free remobilization, despite restoration of normal activity.

  stosując format: