Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAGŁAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych wymagających leczenia chirurgicznego na terenie Dolnego Śląska - fakt czy fikcja?
Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of congenital anomalies rquiring surgical management in the Lower Silesia - fact or fiction?
Autorzy: Bagłaj Maciej, Czernik Jerzy, Patkowski Dariusz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.299-303, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena obecnego stanu diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych wymagających leczenia chirurgicznego na terenie Dolnego Śląska. Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej noworodków skierowanych do Kliniki Chirurgii Dziecięcej AM we Wrocławiu w latach 1997 - 2000. Badaniami objęto wyłącznie noworodki obarczone wadami, których rozpoznanie jest potencjalnie możliwe w rutynowym badaniu ultrasonograficznym. Spośród 218 noworodków, najliczniejszą grupę stanowiły 63 noworodki z wadami rozszczepowymi układu nerwowego oraz 38 dzieci z wadami przedniej ściany jamy brzusznej. W ciągu ostanich 4 lat częstość występowania innych wad (zarośnięcie przełyku, zarośnięcie dwunastnicy, zarośnięcie jelita cienkiego, wrodzona przepuklina przeponowa, wodogłowie, wady układu moczowego) była zbliżona. Ogółem w przebiegu 52 ciąż (23,8 proc.) ustalono podejrzenie lub rozpoznano wadę wrodzoną. Najwyższy odsetek dodatnich badań prenatalnych odnotowano u dzieci z wodogłowiem (50 proc.) oraz wadami układu moczowego (42,8 proc.). W innych grupach odsetek ten był wyraźnie niższy. Ocena wpływu rozpoznania prenatalngo wady lub jego braku na sposób postępowania w okresie postnatalnym najwyraźniej zaznaczył się w grupach noworodków obarczonych zarośnięciem przewodu pokarmowego, wrodzoną przepukliną przeponową oraz wadami przedniej ściany jamy brzusznej. W ponad 40 proc. ciąż, analiza dokumentacji medycznej pozwoliła na wykrycie czynników ryzyka (wywiad rodzinny, nierpawidłowy ...

  Streszczenie angielskie: In order to assess the current status of prenatal diagnosis of congenital anomalies requiring surgical management in the area of Lower Silesia, a retrospective study of medical charts of all neonates admitted to the Department of Paediatric Surgery in Wrocław between 1997 and 2000 was undertaken. 218 babied affected by anomalies detectable antenatally by convetional ultrasound scan were subjected to the further study. Neural tube defects and abdominal wall defects were the most common and were diagnosed in 63 and 38 children respectively. The incidence of other congenital anomalies; hydrocephalus, oesophageal, duodenal and intestinal atresis, diaphragmatic hernia and urinary tract anomalies was similar in each group. The suspicion of anatomical defect or its precise recognition was made antenatally in 52 pregnancies (23.8 p.c.). The highest rate of positive prenatal daignosis was noted among babies with hydrocephalus (50 p.c.) and urinary tract anomalies (42.8 p.c.). In other groups this rate was significantly less. Critical analysis of postnatal of gastrointestinal tract, congenital diaphragmatic hernia and abdominal wall defects were negatively affected by a lack of prenatal recognition of the defect. Moreover, in more than 40 p.c. of all analysed pregnancies presence of risk factors (positive family history, course of pregnancy, mother's age, polyhydramnios, oligohydramnios, previous abnormal pregnancies) were identfied that should have prompted an obstetrician to ...

  stosując format: