Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BADZIO-JAGIEŁŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza przebiegu snu jako czynnik różnicujący najczęstsze zespoły psychopatologiczne u pacjentów hospitalizowanych.
Tytuł angielski: Usefulness of sleep disorders analysis in differentiating of the most frequent mental disorders in inpatients.
Autorzy: Badzio-Jagiełło Hanna
Źródło: Sen 2002: 2 (1) s.1-14, il., tab., bibliogr. 49 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,662

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przeprowadzenie różnicowania najczęstszych zespołów psychopatologicznych za pomocą występujących w nich zaburzeń snu. Grupę badaną stanowiło 211 hospitalizowanych pacjentów (96 mężczyzn i 115 kobiet) w wieku 17-84 lat (średnia wieku 42,69 ń 14,02 lat). Chorych, zgodnie z kryteriami ICD-10, zaliczono do 6 grup diagnostycznych: zaburzeń organicznych, zaburzeń schizofrenicznych, depresji z cechami somatycznymi, zaburzeń reaktywnych, zaburzeń osobowości i depresji bez cech somatycznych. Zaburzenia snu rozpatrywano w odniesieniu do 3 okresów snu: zasypiania, snu śródnocnego i przebudzenia. Parametry przebiegu snu badano za pomocą Wielowymiarowego Systemu Oceny Zaburzeń Snu. Badane grupy diagnostyczne różnicowano na podstawie analizy podstawowych parametrów przebiegu snu oraz wskaźników zaburzeń snu utworzonych na podstawie danych subiektywnych (samoocena pacjenta) oraz obiektywnych (obserwacja snu w warunkach klinicznych przez pierwsze 3 doby hospitalizacji). Analiza uzyskanych wyników uwidoczniła istotne statystycznie różnice w nasileniu zaburzeń snu w badanych grupach diagnostycznych. W grupie zaburzeń organicznych najbardziej zaburzony był okres snu śródnocnego i okres przebudzenia. W grupie zaburzeń schizofrenicznych oceniane parametry snu były zaburzone w najmniejszym stopniu w porównaniu z pozostałymi grupami, natomiast w grupie zaburzeń reaktywnych wszystkie 3 okresy snu były istotnie zaburzone. W grupie zaburzeń osobowości najwyraźniej zaburzony ...

  Streszczenie angielskie: Differentiating the most frequent mental disorders by the use of particular sleep disturbances appearing in them, and presenting the possibility of quantitative measurement of patients' complaints on sleep were the goals of the study. Sleep of 211 inpatients (96 male and 115 female; mean age: 42,69 ń 14,02) was analysed. They were divided into six diagnostic groups including the following disorders: organic, schizophrenic, reactive, depressive with and without somatic features, and personality disorders. Sleep disorders in each group were analysed by dividing night sleep into three parts: falling into sleep, sleep during the night and awakening. Original questionnaires created for analysing sleep disorders in mental ilness were used. Patients were differentiated according to basic sleep parameters and special indicators of sleep disorders based on subjective (given by patients in questionnaires) and objective (given by doctors and nurses in hospital) sleep evaluation. The following differences between groups of patients were found: sleep during the night and awakening was most disturbed in organic disorders, in schizophrenics relatively small amount of sleep disturbances appeared, and in reactive disorders all parts of sleep were significantly disturbed when compared to other groups. In depression with somatic features awakening was most disturbed, and in depression without somatic features also falling into sleep. Patients with personality disorders had biggest ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Polietiologiczne uwarunkowanie zaburzeń snu na podstawie analizy przyjęć pacjentów w poradni zaburzeń snu.
  Tytuł angielski: Multietiological conditioning of sleep disorders in patients admitted in sleep disorder centre.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Wiśniewski Grzegorz, Nowicki Zbigniew, Badzio-Jagiełło Hanna
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.53-59, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na podstawie analizy pacjentów przyjmowanych po raz pierwszy do poradni zaburzeń snu podjęto próbę oceny częstości współwystępowania różnych czynników etiologicznych u chorych z bezsennością, opierając się na przyczynowym podziale zaburzeń snu. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 183 chorych - 123 kobiety i 60 mężczyzn (średnia wieku: 55,25 ń 15,04 roku) - u których przeprowadzono dokładny wywiad lekarski oraz kliniczne badanie psychiatryczne, z uwzględnieniem wyników badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów. Dokonano podstawowej opisowej analizy statystycznej. Wyniki. U wszystkich chorych stwierdzono zaburzenia snu, które pogrupowano w zależności od przyczyny na następujące kategorie: bezsenność pierwotna - u 16,39 proc. chorych, bezsenność psychogenna - u 61,75 proc., bezsenność uwarunkowana chorobami somatycznymi - u 13,66 proc. i bezsenność z innych przyczyn - u 8,20 proc. osób.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In this paper we have tried to evaluate whether coexistence of different etiological factors considerably influence sleep disorders met in patients admitted in Sleep Disorder Centre. Material and methods. 183 patients (mean age: 55.25 ń 15.04; 123 female and 60 male) admitted in Sleep Disporder centre for the first time were investigated by psychiatrists (psychiatric and general investigation); in some cases other findings (laboratory tests, EEG, CT) and opinions of other specialist were taken into account. Results. Sleep disorders found in all patients were divicded into thee followinig groups: primary insomnia (16.39 p.c. of patients) and secondary insomnia: due to psychiatric disorders (61.75 p.c.) due, to somatic disorders (13.66 p.c.) and sleeplessness caused by other factors (8.20 proc.). Nearly 26 p.c. of all patients suffered from a few coexisting disorders which influenced the clinical form of insomnia. Conclusions. Etiological classification of sleep disorders which divides them into primary and secondary is usefull in many clinical situations. Sleep disorders in 25 p.c. of patients are multietiologically conditioned.

  stosując format: