Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BADOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce dróg żółciowych i przewodu trzustkowego.
Tytuł angielski: Advances in bile and pancreatic ducts diagnosis.
Autorzy: Sozański Tomasz, Badowski Roman, Sokolska Violetta, Moroń Krzysztof
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.113-119, il., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne metody diagnostyki dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Szczególnie uwzględniono metody nieinwazyjne: cholangiopankreatografię rezonansu magnetycznego i cholangiografię tomografii komputerowej oraz postępy w diagnostyce ultrasonograficznej. Przedstawiono techniczne aspekty, wskazania kliniczne i wartość diagnostyczną poszczególnych metod oraz towarzyczące im objawy uboczne, a także przeciwwskazania.

  Streszczenie angielskie: The newest trends for diagnosis of biliary and pancreatic ducts are presented in the paper with special attention to non invasive ones: magnetic resonance cholangiopancreatography, CT cholangiography and progress in ultrasound diagnostic procedures. We compare technical aspects, clinical and diagnostic value, side effects and contraindications of these methods.


  2/2

  Tytuł oryginału: Toxicology Letters
  Tytuł angielski: Peripheral blood lymphocytes and selected serum interleukins in workers operating X-ray equipment.
  Autorzy: Hrycek Antoni, Czernecka-Micińska Aleksandra, Kłuciński Piotr, Badowski Roman
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 132 (2) s.101-107, tab., bibliogr. s. 106-107
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The objective of these studies was to determine the effect of low X-ray doses on peripheral blood lymphocytes in the workers operating X-ray equipment. In 30 workers and 18 persons who constituted the control group the absolute number of peripheral blood lymphocytes, the number of T CD4+ and T CD8+ lymphocytes, the ratio CD4+/CD8+ and the concentration of serum interleukins (IL-2, IL-4, IL-6) were tested. Subgroups with respect to sex and employment period were selected. A significant increase in IL-2 concentration in workers as compared to controls was observed and significantly decreased IL-4 level in operating X-ray equipment was revealed. The lowest levels of IL-4 were noted in the women subgroup. A high positive, statistically significant correlations between the number of lymphocytes and the concentration of IL-2 and the level of IL-4 were observed. Moreover, our studies revealed that lymphocyte number and interleukin concentrations in serum of X-ray operators do not depend on the assumed ranges of the length of employment period.

  stosując format: