Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BACIOR
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Arytmogenna dysplazja prawej komory. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Arrhythmogenic right ventricular dysplasia - ARVD - case study.
Autorzy: Bacior Bogumiła, Kubinyi Aleksandra, Grodecki Janusz
Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.337-340, il., bibliogr. 14 poz. + bibliogr. 1 poz.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of 20 year-old male with arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD) is presented. The patients was admitted to hospital due to exercise-related syncopoe which was preceded by palpitations. ECG, echocardiography, radionuclide ventriculography and endomyocardial biospy confirmed the diagnosis of ARVD. Coronary angiography was normal. Exercise testing revealed ST segment elevation in the right precordial leads at the peak exercise, followed by sustained ventricular tachycardia of the left bundle branch block morphology, terminated by intravenous lignoccaine. The patient received pacemaker and sotalol. During five-year follow-up no recurrences of syncope were observed and repeated Holter ECG monitoring demonstrated maked reduction of spontaneous ventricular ectopy.


  2/4

  Tytuł oryginału: Rola peptydu natriuretycznego typu B w diagnostyce i rokowaniu niewydolności serca.
  Autorzy: Bacior Bogumiła, Styczkiewicz Katarzyna
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (12) s.89-94, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na funkcję lewej komory serca i wydolność wysiłkową u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: The influence of cardial rehabilitation of left wentricular function and exercise capacity in patients with congestive heart failure.
  Autorzy: Klecha Artur, Bacior Bogumiła, Kubinyi Aleksandra, Kawecka-Jaszcz Kalina, Brzozowska-Czarnek Agata, Urbanik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.626-628, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znany jest korzystny wpływ rehabilitacji na wydolnośc wysiłkową chorych z przewlekłą niewydolnością serca przy istniejących kontrowersjach dotyczących poprawy morfologicznych i czynnościowych parametrów lewej komory serca. Wprowadzone w ostatnim czasie do diagnostyki niewydolności serca obrazowanie rezonansem magnetycznym jest bardzo precyzyjną, nieinwazyjną metodą oceny serca. Celem badania była ocena wpływu 6-miesięcznej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność wysiłkową i wybrane parametry morfologiczne lewej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnością serca (NYHA II i III, frakcja wyrzutowa poniżej 35 proc.). Do badania włączono 16 pacjentów, których podzielono na dwie grupy: A (7 osób) trenowana metodą ze wzrastającym obciążeniem oraz B (9 osób), która stanowiła grupę kontrolną (nie trenowani). Grupy nie różniły się istotnie w zakresie wieku, płci, czasu trwania niewydolności serca i klasy NYHA. U wszystkich chorych wyjściowo i po 6-miesiącach wykonywano badanie serca metodą rezonansu magnetycznego i wysiłkowy test spiroergometryczny. Wyjściowo obie grupy nie różniły się istotnie w zakresie ocenianych parametrów lewej komory oraz wydolności wysiłkowej. Po 6 miesiącach zaobserwowano istotną poprawę tolerancji wysiłku tylko w grupie poddanej rehabialitacji (grupa A). Czas wysiłku wydłużył się z 357,1 ń 30 sek do 830,1 ń 59 sek (p 0,05), maksymalne obciążenie wzrostło z 2,7 ń 0,36 MET do 6,21 ń 0,8 MET (po p 0,05) a VO2 peak z 14,3 ń 1,8 ml/kg/min do 18,8 ń 2,1 ml/kg/min (p 0,05). Natomiat w grupie B (nie rehabilitowanej) nie stwierdzono po 6 miesiącach istotnych statystycznie zmian w zakresie wymienionych parametrów. Parametry morfologiczne lewej komory serca pozostały niezmienione zarówno w grupie rehabilitowanej jak i kontrolnej.


  4/4

  Tytuł oryginału: Early and late changes in myocardial function and heart rate variability in patients after myocardial revascularisation.
  Autorzy: Szot Wojciech M., Bacior Bogumiła, Hubalewska-Hola Alicja, Grodecki Janusz, Szybiński Zbigniew, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of the study was to evaluate the effect of myocardial revascularisation and associated improvement of left ventricular systolic function on heart rate varibaility in patients afetr myocardial infarction. Material and methods: The study population consisted of 35 patients, who within the previous 6 months had suffered from myocardial infarction and in whom low dose dobutamine ventriculography revealed hibernating myocardium, whereas coronaryy angiography provided indications to revascularisation. CABG was perforemd in 22 patients, PTCA of the infarct-related artery in 13 patients. At baseline, 3 months and 3 years after the procedure radionuclide ventriculography, myocardial perfusion scintigraphy and 24hr continous ECFG recording were performed. Results: After initial improvement of systolic function in ventriculography (EF = 48.63 ń 11.6 v. 52.37 ń 11.27 at p 0.001) it slightly but not significantly decreased at long-term follow-up (EF = 51.8 ń 10.77). The remaining parameteres of systolic function behaved in a ssimilar way in radionuclide ventriculography. Diastolic function parameters did not change significantly at early and long-term follo-up. HRV measures did not change at 3 months but at 3 years both sympatehtic- and parasympathetic-related parameters and global autonomic acctivity very diminished. At 3 years global autonomic activity and parasympaatehtic activity were diminished with their values similar in both groups. Conclusions: It seems that HRV measures diminish at ...

  stosując format: