Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BACHANEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Białka ostrej fazy w schorzeniach stomatologicznych.
Tytuł angielski: Acute phase proteins in dental diseases.
Autorzy: Orzędała-Koszel Urszula, Bachanek Teresa, Tomaszewski Tomasz
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.359-363, bibliogr. 40 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W publikacji na podstawie piśmiennictwa określono rolę i znaczenie białek ostrej fazy w schorzeniach stomatologicznych.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject : praca doktorska
  Autorzy: Ciesielski Jacek, Bachanek Teresa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej w Lublinie
  Źródło: 2002, 84 k., [8] tabl. : il., bibliogr. 80 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20864

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  3/4

  Tytuł oryginału: The acitvity of dental caries in students of the Faculty of Dentistry, the study with the use of microbiological and biochemical tests (Dentocult SM).
  Tytuł polski: Aktywność próchnicy zębów u studentów stomatologii. Badania z zastosowaniem testów mikrobiologicznych (Dentocult SM).
  Autorzy: Kiernicka Małgorzata, Bachanek Teresa, Klichowska-Palonka Małgorzata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.400-406, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było określenie ryzyka próchnicy u studentów stomatologii za pomocą standardowych testów Dentocult SM i uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy można wykorzystywać testy Dentocult SM i uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy można wykorzystywać testy Dentocult SM do badań aktywności próchnicy w grupie wiekowej 20-25 lat? Materiał badawczy stanowiło 66 studentów oddziału stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. U wszystkich badanych dokonano oceny stanu uzębienia za pomocą średniej liczby PUW, PUWp i Pp. Do badań mikrobiologicznych wykorzystano gotowe podłoże wchodzące w skład zesawu Dentocult SM. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ryzyko wystąpienia próchnicy nie może być określone wyłącznie wartością liczby Streptococcus mutans.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to answer the question whether the Dentocult SM test could be used to study dental caries activity in the 20-25 age group. 66 students of the Faculty of Dentistry, Medical University of Lubin, were included in the study. In all cases dental state was assessed by using average numbers of DMF and DMFsDs. In the microbiological examinations a ready-made medium from Dentocult SM set was used. The resutls revealed that the risk of dental caries in the population studied cannot be determined only on the basis of Streptococcus mutans values.


  4/4

  Tytuł oryginału: The value of Doppler assessment of uteroplacental perfusion in the II and III trimester of pregnancy.
  Autorzy: Sawicki Włodzimierz, Śpiewankiewicz Beata, Cendrowski Krzysztof, Bachanek Michał, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate flow resistance in middle cerebral, umbilical, and placental arteries in the second and third trimesters of pregnancy, and set down the initial reference values in the succeeding weeks of the II and III trimesters of pregnancy. Methods: This was a prospective observation study in 326 normal pregnancy between 26 and 40 weeks of gestational age. Serial Doppler measurements were made of the middle cerebral artery, umbilical artery and placental artery and RI, S/D and UA/MCA rations in each vessel were calculate. Rresults: Flow resistance in middle cerebral artery remained about on the same level in consecutive weeks of pregnancy. The RI ranged from 0.72 to 0.82 (mean 0.75 ń 0.08), and S/D from 4.17 to 5.55 (mean 4.69 ń 1.99). They showed a little declined tendency (the r coefficient respectively - 0.53 and - 0.22), but not statistically significant. However, in umbilical artery and placental chorionic plate arteries a gradual decline of flow resistance was reported (the r coefficient for RI and S/D respectively = -0.78 and - 0.88 - p 0.05, and -0.71 and - 0.88 - p 0.05). The mean RI value respectively was 0.57 ń 0.1 and 0.44 ń 0.11, and the mean S/D ratio value = 2.56 ń 0.88 and 1.99 ń 0.51. Similary umbilical/cerebral ratio (UA/MCA) was found out decrease (the r coefficient = -0.74 - p 0.05), with the mean value amounting 0.75 ń 0.16. Conclusions: Resistance to flow in umbilical and placental chorionic artery in normal pregnancy is low and has weaken tendency, unlike in mildde cerebral artery where resistance remains more or less on the same high level in succeding weeks of pregnancy.

  stosując format: