Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BACEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena manometryczna czynności przełyku u dzieci z wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym po różnych metodach fundoplikacji.
Tytuł angielski: Manometric assessment of esophageal function in children with gastroesophageal reflux after various types of fundoplication.
Autorzy: Bacewicz Ludmiła, Kaliciński Piotr, Drewniak Tomasz
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.135-139, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena manometryczna funkcji przełyku u dzieci operowanych z powodu wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego róznymi metodami fundoplikacji. Autorzy przedstawiają wyniki badań manometrycznych u 27 dzieci, u 11 - po operacji pełnej fundoplikacji Nissena, u 10 - po niepełnej (270ř) fundoplikacji Toupeta, i u 6 - po częściowej fundoplikacji metodą Thala. Oceniano: napięcie dolnego zwieracza przełyku (dzp), długość dzp, amplitudę i charakter motoryki trzonu przełyku. Na podstawie uzyskanych danych okazało się, że najbardziej fizjologiczne napięcie dzp (10-25 mm Hg) uzyskuje się u pacjentów operaowanych metodą Toupeta (18,9 ń 6,2 mm Hg). U chorych operowanych metodą Thala fundoplikacja nie spowodowała wzrostu napięcia dzp do wartości fizjologicznych, natomiast po fundoplikacji metodą Nissena napięcie dzp było powyżej normy u znacznej ilości pacjentów. Strefa podwyższonego napięcia była dłuższa po fundoplikacji metoda Nissena, najkrótsza - po fundoplikacji metodą Thala, choć różnice te nie były statystycznie znamienne. Motoryka trzonu przełyku wyraźnie się różniła w zależności od typu fundoplikacji, najwyższe amplitudy stwierdzono po operacji metodą Nissena, a najniższe - po operacji metodą Thala. Klinicznie najlepsze wyniki uzyskano w grupie chorych operowanych metodą Toupeta. Choć fundoplikacja metodą Nissena stwarza dobre zabezpieczenie antyrefluksowe, u chorych operowanych tą metodą obserwuje się powikłania, związane z hyperkorekcją wpustu: dysfagia, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess manometrically esophageal function in children operated by different types of fundoplication for gastroesophageal reflux (GER). Authors performed manometric examinations in 27 children, 11 after Nissen full fundoplication, 10 after Toupet 270 degrees fundoplication and in 6 children after partial anterior fundoplication by Thal method. During examination three parameters were assessed: lower esophageal sphincter (LES) pressure, LES length, and esophageal body peristalsis. Results of examinations showed that most physiological LES pressure was achieved after Toupet operation (18.9 ń 6.2 m Hg). Thal method did not increased LES pressure to normal values in most patients, while after Nissen fundoplication LES pressure was higher than normal in majority of children. High pressure zone at the gastroesophageal junction was longest after Nissen and shortest after Thal fundoplication, however differences were not significant. Esophageal body peristalsis also differed signifficantly depending on operative antireflux procedure, with highest amplitude of propulsive waves after Nissen operation, and lowest after Thal technique. Clinically best results were achieved with Toupet method. Nissen operation resulted in good control of GER, but in many patients this procedure was complicated by dysphagia and gas bloat syndrome. Thal procedure failed in signifficant proportion of patients to cure GER. In conclusion we consider Toupet technique as more ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego noworodków w zależności od rozpoznanej wady wrodzonej w latach 1995-2001 w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.
  Tytuł angielski: Outcome of surgical treatment of neonates depending on diagnosis in years 1995-2001 at The Children's Memorial Health Institute in Warsaw.
  Autorzy: Ganowicz Jolanta, Bacewicz Ludmiła, Bogucki Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.121-125, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W naszej pracy opisaliśmy 202 noworodki operowane w latach 1995-2001 w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, z powodu różnych wad wrodzonych. Analizowany materiał podzieliliśmy na dwie grupy, A - 84 noworodki, u których wadę rozpoznano prenatalnie i B - 188 noworodków, gdzie rozpoznanie postawiono dopiero po porodzie. Retrospektywnie ocenialiśmy rodzaj i ilość powikłań pooperacyjnych, występownaie zakażeń szpitalnych, długość hospitalizacji, w tym konieczności respiratoroterapii, antygbiotykoterapii, przeżycie noworodków w obu grupach. Zauważyliśmy istotne różnice statystyczne na korzyść grupy A, dzieci z diagnostyką prenatalną. Różnice te szczególnie uwidoczniły się w grupie z defektem ściany jamy brzusznej (wytrzewienie, przepuklina sznura pępowinowego).

  Streszczenie angielskie: The authors presented 202 newborns, with different congenital defects, operated between 1995-2001 at the Department of Paediatric Surgery and Organ Transplantation. In our study we divided all of them in two groups: A - 84 newborns, who were diagnosed before birth and B - 118 neonates who were diagnosed just after delivery. Retrospectively we analysed the type and number of postoperative complications, incidents of nosocomnial infections, length of hospitalisation including days of mechanical ventilation and antibiotic therapy and survival in both groups. We observed a significant difference in all parameters favouring group A. This difference was particularly distinct in cases with abdomianl wall defects (gastroschisis, omphalocele).

  stosując format: