Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BABICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badania hydrofobowości szczepów Proteus vulgaris oraz zdolności szczepów Proteus vulgaris i Proteus penneri do penetracji komórek nabłonka pęcherza moczowego HCV T-29.
Tytuł angielski: Investigation of the hydrophobicity of Proteus vulgaris strains and the ability of Proteus vulgaris and Proteus penneri strains to penetrate HCV T-29 transitional bladder urothelial cell line.
Autorzy: Bartodziejska Beata, Błaszczyk Aleksandra, Wykrota Marianna, Kwil Iwona, Babicka Dorota, Różalski Antoni
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.335-345, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zbadano hydrofobowe oraz inwazyjne właściwości szczepów P. vulgaris należących do różnych grup serologicznych, wytwarzających hemolizynę HlyA, a także szczepów P. penneri wytwarzających różnego typu fimbrie. Stwierdzono, że rodzaj wytwarzanych fimbrii nie wpływa na inwazyjne zdolności badanych szczepów. Bakterie wytwarzające hemolizyny działały cytotoksycznie wobec komórek HCV T-29.


  2/2

  Tytuł oryginału: Struktura chemiczna, swoistość antygenowa i znaczenie w chorobotwórczości lipopolisacharydu (LPS, endotoksyna) na przykładzie bakterii Proteus vulgaris.
  Tytuł angielski: Chemical structure, antigenic specificity and the role in the pathogenicity of lipopolysaccharide (LPS, endotoxin) on Proteus vulgaris bacteria's example.
  Autorzy: Różalski Antoni, Torzewska Agnieszka, Bartodziejskla Beata, Babicka Dorota, Kwil Iwona, Perepelov Andrei V., Kondakova Anna N., Senchenkova Sof'ya N., Knirel Yuriy A., Vinogradov Evgeny V.
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.585-604, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria of the genus Proteus from the family Enterobacteria-ceae are opportunistic pathogenes which cause mainly wounds and urinary tract infections (UTI), the latter leading to severe complications, such as acute or chronic pyelonephrithis and formation of bladder and kidney stoines. Virulence factors and properties of Proteus sp. mediating infectious process are swarming phenomenon, adherence due to the fimbriae or glycocalyx, flagella, invasiveness, urease, amino acids deaminases, proteases, hemolysins, capsular polysaccharide (CPS), and lipopolysaccharide (LPS. LPS is an integral component of cell wall of bacteria. It also represents the endotoxin which, after being released from bacterial cells, causes a broad spectrum of pathologuical effects leading in severe cases to the septic shock. Lipopolysaccharide consists of three parts: O-specific chain (O-antigen), core and lipid A; all of them have been studied in Proteus LPS. It has been documented that Proteus is a antibenically heterogenous genus, principally because of structural differences in its O-specific polysaccharide chain of LPS. The serological classification of P. mirabilis and P. vulgaris shares 60 serogroups: 22 described for P. vulgaris, 33 characteristic for P. mirabilis and 5 common for both P. mirabilis and P. vulgaris. Serological classification of Proteus penneri still remains to be completed. Proteus O-antigens are branched or linear polysaccharides, built up of oligosaccharide repeating units, varying from a trisaccharide to a hexasaccharide. Acidic O-specific polysaccharides...

  stosując format: