Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAŁKOWIEC-ISKRA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Protekcyjny wpływ reakcji autoimmunologicznej na przebieg neurodegeneracji w eskperymentalnym modelu choroby Parkinsona.
Autorzy: Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Bałkowiec-Iskra Ewa, Joniec Ilona, Muszyńska Anna, Przybyłkowski Adam, Członkowski Andrzej, Członkowska Anna
Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.166-174, il., bibliogr. [33] poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,385

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu reakcji autoimmunologicznej na przebieg doświadczalnej neurodegeneracji, wywołanej obwodowym podaniem toksyny MPTP. MPTP dość wybiórczo niszczy komórki dopaminergiczne istoty czarnej, wywołując spadek poziomu dopaminy w prążkowiu i ubytek komórki w istocie czarnej. Myszy C57BI zostały poddane immunizacji białkiem mieliny MOG 35-55 w celu wywołania odpowiedzi autoimmunologicznej skierowanej przeciwko antygenom tkanki nerwowej. Po 6 dniach od uczulenia, podano MPTP i badano stopień uszkodzenia układu dopaminergicznego. Myszy, u których wywołano odpowiedź zapalną rozwinęły autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE). Pomimo tego u tych zwierząt stwierdzono mniejszy odpowiednio o ok. 35 proc. i o 20 proc. spadek poziomu dopaminy w 3 i 7 dniu po podaniu MPTP niż w grupie myszy, które otrzymały tylko MPTP. Nasze wyniki to potwierdzają, że reakcja zapalna może mieć działanie ochronne w stosunku do uszkodzonych innym czynnikiem komórek nerwowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study has been to check the influence of autoimmune response to neurodegeneration caused by MPTP intoxication in mice. MPTP quite selectively destroys dopaminergic neurons of the substantia nigra that leads to dopamine depletion in striatum and to decrease in the number of dopaminergic cells. Before intoxication with MPTP, C57BI mice received myelin protein MOG 35-55 with Freund addjuvant (CFA) that caused autoimmune response - an autoimmune encephalomyelitis (EAE). On the 6th day following immunization mice revealed first symptoms of EAE and were injected with MPTP. The dopamine level was measured after next 3 and 7 days. Mice suffering from EAE and intoxicated with MPTP showed less dopamine depletion than mice receiving only MPTP (without previous MOG immunization). The dopamine content decrease was by 35 p.c. and 20 p.c. less in this mice on the 3rd and 7th day respectively. Our findings suggest that autoimmune reaction in the cns may play a protective role towards neurons damaged by other factors.


  2/5

  Tytuł oryginału: Monovial - nowy system podawania leków.
  Autorzy: Bałkowiec-Iskra Ewa, Jarus-Dziedzic Katarzyna, Markowski Tomasz
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.31
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  3/5

  Tytuł oryginału: Zakażenia w Wielkiej Brytanii.
  Autorzy: Bałkowiec-Iskra Ewa
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.89-90
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W styczniu 2001 roku minister Wielkiej Brytanii przeznaczył 200 mln funtów na poprawę stanu dekontaminacji w Anglii, a w grudniu tego samego roku opublikowano wnikliwy raport, opisujący standardy odkażania, jak również stan oddziałów odkażania. Ta megaanaliza potwierdziła wyniki wstępnych badań, wykazyjąc błędy w procesach odkażania, jak również duże braki aparaturowe. W wyniku przeprowadzonego badania mniej niż 50 proc. oddziałów odkażania uzyskało pozytywną opinię.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zespół przewlekłego zmęczenia - postępy leczenia.
  Autorzy: Bałkowiec-Iskra Ewa, Niewada Maciej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.16-18, 20-22, tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Depresja poporodowa - rozpoznanie i leczenie.
  Autorzy: Bałkowiec-Iskra Ewa, Niewada Maciej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.104, 106-108, 110, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: