Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Finasteryd - nowy lek stosowany w leczeniu łysienia androgenowego u mężczyzn.
Tytuł angielski: Finasteride - a new drug in the treatment of man androgenic alopecia.
Autorzy: Wojsznis Waldemar, Bała Agnieszka, Bała-Wojsznis Aleksandra
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.31-37, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Finasteride is a type II 5ŕ-reductase inhibitor, which proved to be very effective in the treatment of man androgenetic alopecia. In 91 p.c. of patients it can stop hair loss while it up to 66 p.c. of men with mild to moderate alopecia it can produce visible bair growth. The present study discusses the mode of finasteride activity and shows the results of clinical trials.


  2/9

  Tytuł oryginału: Cochrane w Polsce!
  Autorzy: Bała Małgorzata
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (1) s.54-57, il., tab., bibliogr. 1 poz. - Idee brytyjskiego epidemiologa Cochrana; działalność Cochrane Collaboration - międzynarodowej orgnizacji.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/9

  Tytuł oryginału: An evaluation of the impact of supplementation with antioxidant vitamins on oxidation stress parameters in children with chronic recurrent gastroduodenitis.
  Autorzy: Bała Grażyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Drewa Gerard, Mierzwa Grażyna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR14-CR18, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our research was to evaluate the impact of supplementation with antioxidative vitamins in children with chronic recurrent gastroduodenitis on the concentration of malondialdehyde (MDA) in plasma and erythrocytes, and on acitivity of the antioxidant enzymes: dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px). Material/methods: We studied 19 children (age from 13 to 16), diagnosed with chronic recurrent gastroduodenitis. The concentration of MDA was measured by Buege and Aust method, while the antioxidant enzyme activity was measured before and after a two-month course of supplementation with vitamins C and E: SOD by the Misra and Fridovich method, CAT by the Bears and Seizer method, and GSH-Px by the Paglia and Valentine method. Results: The average concentration of MDA in erythrocytes in the studied children was significantly higher (38.59 nM/gHb) than non control group (24.07 nM/gHb), but after supplementation was significantly reduced (p 0.05). The average SOD activity in the experimental group was significantly lower both before (885 U/gHb) and after supplementation (923.3 U/gHb) than in the control group (1240 U/gHb). The activity of the remaining enzymes did not differ significantly in experimental and control groups. Conclusions: The increased erythrocyte concentration of MDA in children with chronic recurrent gastroduodenitis may point to the generation of active forms of oxygen due to the low activity of the anti-oxidant enzyme SOD. Supplementation with the antioxidant vitamins C and E in children with a low antioxidant potenital and chronic recurrent gastroduodenitis reduces the generation of free oxygen radicals.


  4/9

  Tytuł oryginału: Wartość badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieży z typowymi i nieswoistymi objawami klinicznymi choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Value of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children and youth with typical and atypical clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.116-118, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena wartości badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refkuksu żołądkowo-przełykowego (RŻP) u dzieci z typowymi i nieswoistymi objawami choroby refluksowej przełyku. Materiał i metody: Analizą objęto 121 dzieci z objawami, które mogą być następstwem RŻP i nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. W zależności od zgłaszanych dolegliwości podzielono je na 2 grupy. Do grupy I zakwalifikowano pacjentów z typowymi objawami klinicznymi: zgagą, kwaśnym zarzucaniem, kwaśnym lub gorzkim smakiem w ustach, odbijaniem; do grupy II włączono pacjentów z objawami nieswoistymi, takimi jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, ból w klatce piersiowej, objawy ze strony układu oddechowego. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne. Wyniki: Na podstawie badania pH-metrycznego RŻP rozpoznano u 85,2 proc. pacjentów z grupy I i u 44,8 pacjentów z grupy II. Wnioski: Najważniejszym badaniem decydującym o rozpoznaniu RŻP u dzieci zarówno z typowymi, jak i nieswoistymi objawami tego schorzenia powinno być badanie pH-metryczne przełyku. U dzieci z objawami nieswoistymi ze strony przewoduu pokarmowego i oddechowego w rozważaniu różnicowo-rozpoznawczym powinno sie brać pod uwagę możliwość RŻP.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of work was an estimation of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children with typical and atypical symptoms of the gastroesophageal reflux disease. Material and methods 121 children were analysed with suspected to gastroesophageal reflux disease. Depending on reported ailments they were divided into 2 groups. Group I patients with typical symptoms of gastroesophageal reflux disease were includ: heartburn, rebounding; while the secon group consisted of those with atypical symptoms; nausea, vomiting, chest pain, abdominal pain. 24-hour pH-metric examination was performed in each patient. Results: On the basis of pH-metric examination gastroesophageal reflux was diagnosed in 85.2 p.c. patients from I group and 44.8 p.c. patients from group II. Conclusion: The most important examination determining diagnosis of gastroesophageal reflux in children with both typical and atypical symptoms of this illness should be pH-metric examination of the esophagus. In children with atypical symptoms in consideration of differential diagnosis we should take into account a possibility of gastroesophageal reflux.


  5/9

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości fizycznego obrazowania w ginekologii.
  Tytuł angielski: New perspectives of imaging in gynecology.
  Autorzy: Bałajewicz Mariusz, Klimek Marek, Popiela Tadeusz J.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.14-18, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mając własne, polskie doświadczenia w zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego, przedstawiono kilka współczesnych metod obrazowania, wyróżniając na ich tle nową metode diagnostyczną - tomografię spójnych fal świetlnych.


  6/9

  Tytuł oryginału: Oznaczanie stężenia antygenu karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Significance of carcinoembryonic antigen levels in peritoneal washings in clinical analysis of patients with colorectal cancer.
  Autorzy: Bała Dariusz, Jawień Arkadiusz, Czechowicz Witold, Banaszkiewicz Zbigniew, Kaźmierczak Mieczysław, Ciecierski Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.289-293, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza stężenia CEA w popłuczynach otrzewnowych (CEAp) u chorych na raka jelita grubego (rjg) oraz porównanie go ze stężeniem CEA w osoczu. Badano 87 chorych na rjg, grupę kontrolną stanowiło 13 chorych operowanych z powodu chorób naczyniowych. Podczas laparotomii podawano 200 ml soli fizjologicznej, którą pobierano jako popłuczyny. Płyn odwirowywano, oznaczano stężenie CEA metodą immunochemiluminescencyjną i określano jego wartości względem białka. Za wartość graniczną przyjęto 100 ng/g białka. Do obliczeń statystycznych użyto testu t-Studenta, Welcha, Manna-Whitneya. Wykazano, że średnie stężenie CEA w popłuczynach otrzewnowych u chorych na rjg było zwiększone we wszystkich stopniach zaawansowania i różniło się istotnie statystycznie (p 0,001) od grupy kontrolnej (z wyjątjkiem stopnia A). Nie stwierdzono zależności miedzy stężeniem CEAp a płcią, typem histologicznym, stopniem złośliwości i stopniem zaawansowania wg Dukesa (w modyfikacji Astler-Collera, z wyjątkiem D2). Średnie stężenie CEAp w raku okrężnicy było istotnie statystycznie większe niż w raku odbytnicy. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem CEA w popłuczynach otrzewnowych a stężeniem w osoczu.


  7/9

  Tytuł oryginału: Ekonomika medycyny : kompedium dla lekarzy i studentów medycyny
  Autorzy: Bała Małgorzata, Banaszewska Aleksandra, Bedlicki Michał, Bratek Szczepan, Fedorowski Jarosław J., Freyer Joanna, Kissimowa-Skarbek Katarzyna, Majewska Wanda, Niżankowski Rafał, Nowak Dariusz, Robak Andrzej, Ślęczka Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Fedorowski Jarosław J. (red.), Niżankowski Rafał (red.), Rudnicki Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 201, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,699

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  8/9

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania ph-metrycznego, endoskopowego i histologicznego u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Correlation of clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease with ph-metric, endoscopic and histologic results in children.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna, Korenkiewicz Jadwiga
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.294, 296-299, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami 24-godzinnego badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego przełyku u dzieci. Analizą objęto 121 pacjentów w wieku 4 - 17 lat z objawami, które nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. Dzieci podzielono na dwie grupy w zależności od zgłaszanych dolegliwości: grupa 1 - z typowymi, grupa II - z nieswoistymi objawami choroby refluksowej. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne, badanie endoskopowe i badanie histologiczne przełyku. Uzyskane wyniki badań porównano między sobą i zestawiono z badaniem podmiotowym. Analiza korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego wycinków przełyku wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy objawami chorobowymi i wynikami badania pH-metrycznego i histologicznego oraz brak zależności w stosunku do zmian w badaniu endoskopowym. Nie wykazano zależności pomiędzy zmianami zapalnymi makroskopowymi i mikroskopowymi przełyku. Wnioski: Badaniami decydującymi o rozpoznaniu choroby refluksowej przełyku u dzieci powinny być: badanie pH-metryczne oraz badanie wycinków przełyku pobranych podczas badania endoskopowego.


  9/9

  Tytuł oryginału: Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (Oprac.), Zawilska Krystyna (oprac.), Torbicki Adam (oprac.), Niżankowski Rafał (oprac.), Jaeschke Roman (oprac.), Gajewski Piotr (oprac.), Bała Małgorzata (oprac.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) supl. s.1-27, tab. - Oprac. na podst. dokumentu z VI Konferencji American College of Chest Physicians (Chest 2001; 119(1) supl.) oraz wytycznych European Society of Cardiology (Eur. Heart J. 2000; 21 : 1301-1336)
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: