Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BĘDOWSKA-GONTARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Osoczowa trombomodulina - błonowy receptor dla trombiny w cukrzycy typu 2.
Tytuł angielski: Plasmatic thrombomodulin - trombin membrane receptor in type 2 diabetes.
Autorzy: Kotschy Maria, Polaszewska-Muszyńska Mirosława, Będowska-Gontarz Wanda, Sikorska Zofia, Moskal Sebastian, Kotschy Daniel
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.126-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oznaczenie w osoczu krwi chorych na cukrzycę, typu 2 trombomoduliny (TM) jako markera uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń. Badaniem objęto 60 chorych na cukrzycę typu 2 (31 kobiet, 29 mężczyzn; śr. wiek 62 ń 7,9 lat, śr. czas trwania choroby 15 lat, śr. HbA1c 8,76 ń 2,1 proc.). U 40 chorych stwierdzono retinopatię proliferacyjną. Wszyscy chorzy byli leczenie ludzką insuliną. Grupę kontrolną stanowiło 23 zdrowych ochotników w podobnym przediale płci i wieku. Trombomodulinę oznaczono w osoczu metoda immunoenzymatyczną (ELISA). U chorych na cukrzycę typu 2 stwierdzono istotnie wyższe stężenie TM niż w grupie kontrolnej, wskazujące na uszkodzenie śródbłonka naczyń. Nie stwierdzono istotnych różnic między chorymi z retinopatią proliferacyjną a pacjentami bez tego powikłania. Istotnie niższe stężenie TM obserwowano u chorych na cukrzycę gorzej wyrównanych (HbA1c 8 proc.) i u pacjentów palących papierosy. Nie można wykluczyć, że w tych stanach zachodzi intensywniejsza generacja trombiny blokująca TM i powodująca zmniejszone jej wydzielanie z komórek śródbłonka do osocza.

  stosując format: