Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁOGOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy.
Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix.
Autorzy: Bulsa Marek, Rzepka-Górska Izabella, Malecha Janusz, Uzar Andrzej, Błogowska Anna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.124-127, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wrodzonego braku pochwy współistniejący z brakiem szyjki macicy. Przedstawiono składający się z kilku etapów sposób postępowania terapeutycznego. Uzyskano odtworzenie funkcji anatomicznych i fizjologicznych narządu płciowego.

  Streszczenie angielskie: A case of vaginal and cervical agenesis was presented. The mode of therapeutic procedure consisting of several stages was shown. Menstruation to abdominal cavity was stopped, using farmacological agent. At the first step diagnostic laparoscopy was peformed and artificial vagina was formed. During the second operation a junction of uterus with vagina was carried out. At present, the patient menstruates through vagina. The normal sexual function was achieved.


  2/12

  Tytuł oryginału: Leczenie powikłań niedrożności błony dziewiczej.
  Tytuł angielski: Treatment of complications of imperforate hymen.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.16-18, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przebieg leczenia 18-letniej pacjentki z wadą narządów płciowych pod postacią niedrożności błony dziewiczej. Wada była rozpoznana i leczona w 14. roku życia. Trzy lata po zakończeniu leczenia rozpoznano rozległą endometiorzę miednicy mniejszej z dużą torbielą czekoladową lewego jajnika, przebiegającą z wysokimi stężeniami antygenu CA-125 - powyżej 6000 U/ml. Po leczeniu operacyjnym przeciwzapalny, resorbcyjnym i antygonadotropowym uzyskano pełną remisję choroby i normalizację stężeń antygenu CA-125. W rok po leczeniu pacjentka zaszła w ciążę.

  Streszczenie angielskie: Authors presented course of treatment at eighteen-year-old patient with imperforate hymen. This defect was diagnosed and treated in 14 year of life. Three years later we diagnosed an extensive endometriosis of small pelvis with big chocolate cyst of left ovary and high concentration of serum CA-125 6000 U/ml. After surgical, antiphologistic and antigonadotropin treatment, complete remission of disease and normalisation of serum CA-125 were observed. One year after treatment patient was in pregnancy.


  3/12

  Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy - leczenie etapowe.
  Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix - stages of treatment.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.22-24, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób i wyniki leczenia wrodzonego braku szyjki macicy i pochwy przy współistniejącej prawidłowej macicy z czynnym endometrium. Podkreślono, że oszczędzająca narząd płciowy operacja powinna być przeprowadzonoa w kilku etapach. W pierwszym etapie wytwarza się czynnościową pochwę pod kontrolą laparoskopową. W drugim etapie (protezowanie pochwy) blokuje się czasowo czynność osi podwzgó zowo-przysadkowo-jajnikowej, a tym samym miesiączkowanie do jajowodów i jamy otrzewnowej. Do tego celu wykorzystuje się analogi gonadoliberyny. Wytwarzanie kanału szyjki macicy i połączenie macicy z pochwą przeprowadza się w trzecim etapie leczenia po uzyskaniu zadowalającego stanu wytworzonej pochwy. Autorzy wyrażają pogląd, że można przywrócić funkcję anatomiczną, fizjologiczną i seksualną narządów płciowych oraz stworzyć szansę na płodność w przyszłości.

  Streszczenie angielskie: Two cases of vaginal agenesis with normal functioning of endometrium with cervix agenesis, were presented. Several stages of treatment were presented. In the first stage on artificial vagina was formed with the help of laparoscopy. The second stage was stopping menstruation into abdominal cavity using GnRH analogue agonists. Joining of the uterus and the new vagina was carried out during the third stage. The following functions were achieved: anatomical, physiological and sexual. The future pregnancy may seem possible too.


  4/12

  Tytuł oryginału: Wady szyjki macicy jako problem leczniczy u dziewcząt w okresie pokwitania.
  Tytuł angielski: Malformations of uterine cervix as therapeutic problem at pubescence girls.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.26-28, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3 przypadki wrodzonej niedrożności kanału szyjki macicy u dziewcząt z wykształconą prawidłową pochwą. W 2 przypadkach wada ta towarzyszyła złożoenj wadzie macicy i szyjki, w 1 niedrożność kanału dotyczyła pojedynczej szyjki macicy. Autorzy zwrócili uwagę na konieczność indywidualizacji leczenia, właściwy wybór operacji korekcyjnej, wynikający z konfiguracji wady oraz dobór właściwych technik operacyjnych i sposobów protezowania sztucznie wytworzonego kanału.

  Streszczenie angielskie: Authors presents three cases of congenital occlusion of cervical canal at girls with normal developed vagina. In two cases this malformation was connected with complex defect of uterus. Authors turn attention on necessity of individualisation of treatment and right selection of technique from configuration of abnormality.


  5/12

  Tytuł oryginału: Etapowość leczenia operacyjnego szczątkowej pochwy i pochwy z przegrodą poprzeczną.
  Tytuł angielski: Stagaed surgery for treatment of rudimentary or bipartite vagina.
  Autorzy: Menkiszak J., Nowak A., Błogowska A., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.37-39, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 6 przypadków wad rozwojowych pochwy u dziewcząt. Przedstawiono rodzaj wady klasyfikując je wg Buttram. Scharakteryzowano objawy podmiotowe i przedmiotowe. Omówiono sposoby terapii.

  Streszczenie angielskie: 6 cases of developmental abnormalities of vagina in adolescens have been described. The type of defect has been classfied according to Buttram. Typical feayures of history and physical symptoms have been described. Methods of treatament have been discussed.


  6/12

  Tytuł oryginału: Zespół wad narządów moczowo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 18-letniej pacjentki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Complicated defect of genitourinary system and bottom section of alimentary tract at eighteen-year-old patient - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A., Rzepka-Górska I.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.40-42, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przebieg leczenia 18-letniej pacjentki ze złożoną wadą narządów moczowyo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwracając uwagę na jego wieloetapowy przebieg i towarzyszące trudności diagnostyczne.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting course of treatment at eighteen-year old patient with complicated defecat of genitourinary system and bottom section of alimentary tract, turning attention on diagnostic difficulties and multophasic of treatment.


  7/12

  Tytuł oryginału: Samoistne miesiączkowanie i ciąże u pacjentek z zespołem Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym jajnika.
  Tytuł angielski: Spontaneous menstruations and pregnancies in patients with Turner syndrome.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Zielińska D., Zajączek S., Żółtowski S., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.55-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własne przypadki zespołu Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym w gonadach. Wszystkie badane miały kariotyp mozaikowy, niskie poziomy gonadotropin, podwyższony poziom estradiolu. Trzy z nich samoistnie miesiączkują, a jedna była 4-krotnie w ciąży. Dwie zdrowe córki z prawidłowym kariotypem 46XX rozwijają się prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: Authors described 4 of 53 patients with Turner Syndrome with spontaneous menstruations. They all have follicle apparatus in their gonads. The levels of gonadotropins were low and estradiol increased. One of the patients was four times pregnant. Her two daughters have normal 46XX kariotype and are normally developed.


  8/12

  Tytuł oryginału: Zespół Turnera z obecnością genu SRY i mieszana dysgenezja gonad - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Turner sydnrome with presence of SRY gene and mixed gonadal dysgenesia - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Zielińska D., Zajączek S., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.67-69, bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek zespołu Turnera o kariotypie 45X z obecnością genu SRY oraz meiszanej dysgenezji gonad, podkreślając różnice kliniczne, genetyczne i histopatologiczne dysgenetycznych gonad. Rozważają również ryzyko nowotworowe u fenotypowych kobiet, będących nosicielkami materiału genetyczengo chromosomu Y.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting two cases of gonadal dysgenesia: Turner syndrome with 45X karyotype and with SRY gene presence and mixed gonadal dysgenesia. Authors stress clinical, genetic and histopathologic differentiation of dysgenetics gonads and also consider the risk of neoplasia at phenotypic women being carriers of Y chromosome genetic material.


  9/12

  Tytuł oryginału: Zaawansowanie pokwitania i typy nowotworów u pacjentek z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY.
  Tytuł angielski: Features of puberty and types of neoplasms in patients with pure gonadal dysgenesia with 46XY karyotype.
  Autorzy: Rzepka-Górska I., Zielińska D., Zajączek S., Kosmowska B., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.72-74, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 8 dziewcząt z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY. Cechy pokwitania oceniono wg Tannera. Poziomy gonadotropin były wysokie u wszystkich pacjentek. Poziom estradiolu był podwyższony u 5, a testosteron u 1 z nich. U 6 pacjentek rozpoznano nowotwory gonadoblastoma i dysgerminoma. Autorzy proponują przesiewowe badania ultrasonograficzne dziewcząt w okresie pokwitania. Brak aparatu pęcherzykowego w gonadach jest podstawą do oznaczenia poziomu gonadotropin i badania kariotypu. Kariotyp 46XY stanowi wskazania do obustronnej gonadektomii.

  Streszczenie angielskie: The authors presented 8 girls with dysgenesis and 46XY karyotype. The signs of sexual development were according to Tanner. The levels of gonadotropins were high. Levels of esstradiol were increased in five and of testosterone in one of them . Six patients have neoplasms such as gonadoblastomas and dysgerminomas. Authors recommended sift out ultrasonographic investigation. Absence of follicle apparatus in the gonads require determination of levels of gonadotropins and karyotype. Patients with 46XY karyotype require prophylactic gonadectomy.


  10/12

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego we wrodzonym przeroście nadnerczy.
  Tytuł angielski: Results of genitoplasty for virilized genitals.
  Autorzy: Rzepka-Górska I., Błogowska A., Kosmowska B.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.94-96, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia operacyjnego zmaskulinizowanych zewnętrznych narządów płciowych we wrodzonym przeroście nadnerczy. Podkreślają walory kosmetyczne wynikające z leczenia operacyjnego w terminie prawidłowego pokwitania, będącego następstewem właściwego leczenia hormonalnego tej enzymopatii.

  Streszczenie angielskie: Authors presented result of genitoplasty for virlized genitals in congential adrenal hyperplasia. Authors stress that the best time for operation is during the normal puberty which follows the successful hormonal treatment.


  11/12

  Tytuł oryginału: Zmiany stężeń leptyny u dziewcząt w okresie pokwitania w różnych fazach estrogenizacji.
  Tytuł angielski: Leptin levels during estrogenization phases in pubertal girls.
  Autorzy: Błogowska Anna, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.829-834, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizują zmiany stężeń leptyny, profilu biofizycznego, składu ciała oraz rozwoju pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych u dziewcząt pokwitajacych przed menarche w różnych okresach estrogenizacji.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We searched for associations between leptin levels, basic body composition, primary, secondary and tertiary sex features during pre-menarche without signs of estrogenization, estrogenic crisis and full estrogenization. Materiał and methods: The study group consisted of 45 healthy girls over the age of 8 years. Height, body mass, BMI, basic body composition and plasma concentration of leptin were determined every three months. In addition, ultrasound of the ovaries, uterus and breasts was done. Results: The highest levels of leptin were observed in girls without signs fo estrogenization. The ratio of lepti/fat (ng/ml/kg) was higher in pubertal girls, particularly those without signs of estrogenization, than in adult women. Conclusions: The estrogenic crisis was accompanied by a reduction in body mass, followed by the pubertal acceleration of growth and increase in fatty, lean and total body mass. The correspondence of tertiary sex features with pre-menarche, estrogenic crisis and full estrogenization phases did not exceed 55 p.c. Enlargement of the uterine body was followed by a dynamic growth of ovaries. Individual variation in ovarian size was significant. Changes in leptin levels occurring estrogenization point to the importance of this protein in metabolic signaling.


  12/12

  Tytuł oryginału: Profil biofizyczny dziewcząt oraz ocena pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych we wczesnej fazie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Biophysical parameters and stage of early puberty.
  Autorzy: Błogowska Anna, Żółtowski Sławomir, Świniarska-Krzyżanowska Barbara, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.745-750, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wybranych parametrów antropometrycznych masy ciała, wzrostu, współczynnika BMI, zawartości tkanki tłuszczowej oraz ultrasonograficzną ocenę pierwszo- i drugorzędowych cech płciowych wraz z kliniczną oceną cech trzeciorzędowych u dziewcząt we wczesnej fazie dojrzewania.

  Streszczenie angielskie: Objective: The appearance of breast development in girls an early period of puberty. Ultrasonographic examinations of the uterus and ovaries make possible the estimation of first pubertal changes in sexual organs. Design: The aim of this work was to study the clinical and ultrasonographical features of early puberty in girls. Material and methods: 33 healthy girls were observed quarterly in the course of puberty. Body mass, height, body mass index (BMI), quantity of adipose tissue were investigated. Stage of puberty was established according to Tanner. The uterus and ovaries were studied ultrasonographically, and the volume of the uterine body, length of the cervix and ovarian volume and size of ovarian follicles were scrutinised. Results: Statistical differences were observed in weight, height, quantity tissue and the volume of body and that of the uterus, in length of the cervix between prepuberty and early puberty periods. Luminastity of mucus in the cervical canal in half of girls in the breast stage M1 was obtained. Conclusion: Ultrasonographic investigations of internal sexual organs with estimation of clinical sexual features are helpful in examination of early stage of puberty.

  stosując format: