Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁAUT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Współczesne metody diagnostyki immunologicznej zapalnych schorzeń jelit.
Tytuł angielski: Immunological methods in diagnosis of inflammatory bowel disease.
Autorzy: Macura-Biegun Anna, Błaut Anita
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.468-471, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stany zapalne jelit mają często podłoże autoimmunizacyjne, o czym świadczą m.in nacieki zapalne, krążące autoprzeciwciała oraz złogi kompleksów immunologicznych w tkankach. Do przewlekłych schorzeń autoimmunizacyjnych jelit zalicza się: chorobę trzewną (zarówno postać klasyczną jak i nieklasyczną), chorobę Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Autoprzeciwciała wykrywa się metodą immunofluorescencji pośredniej, technikę ELISA lub blottingu. W chorobie trzewnej ocenia się obecność autoprzeciwciał dla endomysium (transglutaminazy tkankowej) i przeciwciała dla gladyny. Oznaczanie obecności autoprzeciwciał w chorobie trzewnej jest pomocne w ustaleniu rozpoznania pierwotnej choroby trzewnej, kontroli przestrzegania diety bezglutenowej oraz przy ocenie odpowiedzi na obciążenie glutenu (próba zakończenia leczenia dietą). W chorobie Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego badania immunologiczne mają znaczenie pomocnicze w ustaleniu rozpoznania. Wykonuje się oznaczenia następujących autoprzeciwciał: dla cytoplazmy komórek zewnątrzdzielnicznej części trzustki, dla produktu tych komórek, dla komórek śluzowatych jelita i dla cytoplazmy granulocytów. Ponadto od niedawna ocenia się przeciwciała dla antygenu Saccharomyces cervisiae. Znaczenie kliniczne autoprzeciwciał w tych schorzeniach nie jest jednoznacznie ustalone ale z obserwacji klinicznych wynika, że ich obecność jest skojarzona z zaostrzeniami i cięższym przebiegiem klinicznym. W pracy przedstawiono obrazy w/w przeciwciał uzyskane w mikroskopie fluorescencyjnym.

  Streszczenie angielskie: Chronic inflammatory bowel disease is included into autoimmune diseases, which is proved by presence of inflammatory lesions, circulating autoantibodies in tissues. Coeliac disease (classic and atypical form), Crohn's Disease and ulcerative colitis are considered as chronic autimmune bowel diseases. The auto-antibodies can be detected with indirect immunofluorescence, ELISA and immunoblotting methods. In coeliac disease the autoantibodies against andomysium (tisue transglutaminase) and antibodies against gliadin are found in patient's sera. The autoantibody detecting is helpful in establishing diagnosis, controlling glutenfree diet effectiveness and during gluten challenge. In Crohn's disease and ulcerative colitis immunological laboratory tests are helpful to confirm the clinical diagnosis. The following auto-antibodies are tested: against cytoplasm of exocrinal pancreatic cells, and products of these cells, against the neutrophile cytoplasm and against goblet cells. The antibodies against Saccharomyces cervisiae are also investigated. The clinical relevance of above autoantibodies is not clear, but it is suggested that their presence correlates with exacerbations and severe clinical outcome. In the present study the pictures of autoantibodies from fluorescent microscope were shown.


  2/3

  Tytuł oryginału: Manometria dróg żółciowych a aktywność zwieracza Oddiego : praca doktorska
  Autorzy: Błaut Urszula, Thor Piotr (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Patofizjologii w Karakowie
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20094

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogów somatostatyny u chorych z akromegalią.
  Tytuł angielski: The use of somatostatin analogues in patients with acromegaly.
  Autorzy: Sworczak Krzysztof, Błaut Krzysztof, Lewczuk Anna, Siekierska-Hellmann Małgorzata, Podgórski Jan Krzysztof
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.53-63, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: