Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁASZCZYK-SUSZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena hipolipemizującego działania fenofibratu i fluwastatyny u osób ze stabilną dusznicą bolesną.
Tytuł angielski: Assessment of fenofibrate and fluvastatin hypolipomizing action in subjects with stable angina pectoris.
Autorzy: Kowalski Jan, Petecka Edyta, Błaszczyk Jan, Marciniak Joanna, Kowalski Marcin, Błaszczyk-Suszyńska Joanna
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena działania hipolipemizującego fenofibratu i fluwastatyny po 30 dniach leczenia u osób ze stabilną dusznicą bolesną i hiperlipidemią mieszaną. Badaniem objęto 35 chorych (13 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 40-77 lat, których podzielono na dwie grupy: I - 20 chorych leczonych fluwastatyną (Lescol) w jednej dawce 40 mg/dobę, wieczorem przez 30 dni, II - 15 chorych leczonych fenofibratem w postaci zmikronizowanej - (Lipanthyl 200M) w jednej dawce 200/dobę, wieczorem przez 30 dni. Grupę odniesienia stanowiło 11 osób, w wieku 21-54 lat, klinicznie zdrowych z prawidłowym stężeniem lipidów w surowicy. Oznaczeń stężenia cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu LDL (LDL-C), cholesterolu HDL (HDL-C) i stężeń triglicerydów (TG) dokonywano na analizatorze biochemicznym Expres plus firmy Ciba-Corning z użyciem odczynników firmy Randox. Wykazano, że oba leki w krótkim okresie czasu (30 dni) korzystnie modyfikują lipidy surowicy osób ze stabilną dusznicą bolesną z towarzyszącą hiperlipidemią mieszaną.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess fluvastatin and fenofibrate hypolipomizing action after 30 days of therapy in subjects with stable angina pectoris and mixed hyperlipidemia. The study comprised 35 patients (13 men and 22 women), aged 40-70 years, divided into two groups: I - 20 patients treated with fluvastin (Lescol) in a single evening dose 40 mg/24 h for 30 days; II - 15 patients treated with micronized fenofibrate (Lipanthyl 200M) in a single evening dose 200 mg/ 24 h for 30 days. The control group comprised 11 subjects, aged 21-54, clinically healthy with normal serum lipid concentration. Determinations of total chotesterol (TC), cholesterol LDL (LDL-C), cholesterol HDL (HDL-C) and triglycerides (TG) concentrations were performed with biochemical analyzer Expres plus (Ciba-Corning) with Randox reagents. Both drugs demonstrated in short time (30 days) beneficial modification of serum lipids in patients with stable angina pectoris accompanied with mixed hyperlipidemia.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.

  stosując format: