Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁASZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Stawonogi w medycynie
Opracowanie edytorskie: Buczek Alicja (red.), Błaszak Czesław (red.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Drukarnia LIBER 2002, 306 s., [5] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,291

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  2/4

  Tytuł oryginału: Leczenie zachowawcze ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki.
  Tytuł angielski: A conservative treatment of acute and chronic pancreatitis.
  Autorzy: Błaszak Antoni, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.184-187, bibliogr. 13 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostre zapalenie trzustki (OZT) jest jedną z najtrudniejszych chorób do leczenia, wymaga pełnej koordynacji działań specjalistycznego zespołu medycznego wyposażonego w najnowsze osiągnięcia techniki medycznej. Wdrożenie optymalnego modelu leczenia powinno być niezwłoczne. Wynika to z wąskiego 48 godzinnego 'okna terapeutycznego". Każde zaniechanie w tym okresie rodzi katastrofalne skutki. Zasadniczo leczenie OZT jest zachowawcze, wystąpienie powikłań ropnych skłania do leczenia chirurgicznego. Według współczesnej wiedzy ostre i przewlekłe zapalenie trzustki posiadają wspólny trzon etiopatogenetyczny. Wobec tego postępowania w fazie zdrowienia po ostrym zapaleniu trzustki jest w znacznej części podobne, polega na eliminacji czynników wywołujących zapalenie trzustki, zwłaszcza trwałego zaprzestania picia alkoholu oraz leczenia i przeciwdziałanie cholestazie.


  3/4

  Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Motility disorders of the gastrointestinal tract.
  Autorzy: Błaszak Antoni, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy, Wojtkowiak Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.192-196, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby czynnościowe układu pokarmowego w różnym stopniu dotyczą połowy pacjentów zgłaszających się do specjalisty. Są uporczywe, przewlekle absorbują uwagę pacjenta i lekarza, wymagają wykonywania wielu kosztownych i trudnodostępnych badań. Przynajmniej części z nich dałoby się uniknąć gdyby lekarze byli lepiej zaznajomieni z problematyką chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Podstawowym kryterium rozpoznawczym chorób czynnościowych przewodu pokarmowego jest przewlekłość i brak ewidentnych zmian organicznych. Pacjent wymaga długotrwałej obserwacji i opieki lekarskiej, a wytworzenie u chorego przekonania o braku poważnej choroby organicznej jest podstawowym zadaniem lekarza. W ten sposób lekarz może przeciwdziałać częstym u tych chorych zaburzeniom psychicznym.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zespół nadwrażliwego jelita grubego - podstawowe wykładniki patogenetyczno-kliniczne i postępowanie.
  Tytuł angielski: Irritable bowel syndrome - basic pathogenetic-clinical features and management.
  Autorzy: Wojtuń Stanisław, Błaszak Antoni, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.197-199, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół jelita drażliwego stwarza wiele problemów diagnostycznych i leczniczych w praktyce podstawowej i specjalistycznej. Etiopatogeneza schorzenia nadal wzbudza kontrowersje. W procesie diagnostycznym, poza wykluczeniem podłoża organicznego schorzenia najistotniejszy jest wywiad, ponieważ właściwa interpretacja zgłaszanych dolegliwości pozwala na ustalenie rozpoznania. Leczenie ma w istocie charakter objawowy, jest zwykle długotrwałe i oparte głównie na wzajemnym zaufaniu lekarza i pacjenta. W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zespołu jelita drażliwego.

  stosując format: