Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁASIŃSKA-PRZERWA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Stopa cukrzycowa - trudności diagnostyczne.
Tytuł angielski: The diabetic foot - diagnostic difficulties.
Autorzy: Błasińska-Przerwa Katarzyna, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Półtorak Danuta, Kotapski Jacek
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.590-598, il., tab., bibliogr. 1o poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stopa cukrzycowa stanowi najczęstsze powikłanie cukrzycy prowadzące do hospitalizacji. Zachodzące w niej zmiany zależą od: unaczynienia - stopa cukrzycowa septyczna; unerwienia - stopa cukrzycowa aseptyczna; procesów naczyniowych i neurogennych łącznie - stopa cukrzycowa mieszana. Istotną rolą diagnostyki obrazowej jest rozpoznanie rodzaju zmian, określenie stopnia ich zaawansowania oraz udział w planowaniu leczenia. Podstawą jest nadal klasyczne zdjęcie rentgenowskie, jako badania drugiego rzutu wykorzystywane są USG, TK, MR i scyntygrafia izotopem technetu. Autorzy przedstawiają trudności diagnostyczne w ocenie różnych typów zmian zachodzących w obrębie stóp u pacjentów z cukrzycą.


  2/4

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w ocenie zmian przebiegających z wygięciem kości długich.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in long bones bending assessment.
  Autorzy: Kotapski Jacek, Świątkowski Jan, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.597-605, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre zaburzenia metaboliczne oraz miejscowe procesy chorobowe toczące się w kościach długich mogą powodować ich wygięcie. Może ono wystąpić gdy kości rosną nieprawidłowo lub też dochodzi do zniekształceń na skutek miejscowego bądź uogólnionego obniżenia ich wytrzymałości. Rozróżnienie tych dwóch przyczyn jest zadaniem m.in. metod diagnostyki obrazowej. W naszym opracowaniu wybraliśmy przypadki zmienionej osi kości długich analizując, na podstawie zdjęć dwupłaszczyznowych, ich przyczyny.


  3/4

  Tytuł oryginału: Obraz radiologiczny choroby Pageta.
  Tytuł angielski: The radiological image of Paget's disease.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.673-678, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. choroba Pageta zaliczana jest do chorób metabolicznych, charakteryzuje się patologiczną przebudową i przerostem kości. Materiał i metody. W latach 1981-2001 diagnozowano 24 chorych (14 kobiet, 10 mężczyzn), u których rozpoznano chorobę Pageta. U wszystkich pacjentów wykonano konwencjonalne zdjęcia radiologiczne czaszki, kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej oraz kości długich. U jednego chorego wykonano CT miednicy i głowy. Oceniano lokalizację i rozległość zmian, cechy radiologiczne oraz obecność powikłań. Wyniki. U 15 chorych (62,5 proc.) występowały zmiany jednoogniskowe, u 9 (37,5 proc.) obserwowano zmiany wieloogniskowe. Zmiany najczęściej lokalizowały się w sklepieniu czaszki - 9 przypadków, kości piszczelowej - 7, miednicy - 5, kości udowej 3, kręgosłupie lędźwiowym - 3. U większości pacjentów w obrazie radiologicznym przeważały zmiany o typie osteosklerotycznym, w 3 przypadkach obserwowaliśmy zmiany osteolityczne. Wnioski. W rozwiniętym stadium choroby Pageta obraz radiologiczny jest charakterystyczny, można ją rozpoznać na podstawie klasycznych zdjęć rentgenowskich.

  Streszczenie angielskie: Background. Paget's disease is a metabolic bone disease characterized by excessive bone resorption and activated osteoclasts. The aim of the present study was to examine the localization and extent of lesions, radiological traits, and complications. Material and methods. During the period 1981-2001, 24 patients (14 women, 10 men) with Paget's disease were examined, using x-rays of the skull, spine, pelvis, and the long bones of the limbs, and computer tomography (1 patient) of the skull and pelvis. Results. In 15 patients (62.5 p.c.), the disease was monoostotic, while in 9 cases (37.5 p.c.) it was polyostotic. The most common places for changes were in the vault of the skull (9 cases), the tibia (7 cases), the pelvis (5 cases), the femur (3 cases), and the lumbar spine (3 cases). Osteosclerotic changes dominated in the radiological picture. Three of the patients wre in the osteolitic phase of Paget's disease. Conclusions. The radiological picture of fully developed Paget's disease is very characteristic. It is possible to make a diagnosis on the basis of conventional radiography.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zmiany zapalne kości - temat zawsze aktualny.
  Tytuł angielski: Osteomyelitis: always a timely topic.
  Autorzy: Swiątkowski Jan, Półtorak Dorota, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.716-721, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy poddano analizie przydatność poszczególnych metod obrazowych w diagnostyce nieswoistych zmian zapalnych kości. Zaprezentowano przykłady zmian o rzadkim umiejscowieniu i szczególnym przebiegu na przykładzie pacjentów, którzy trafili do Kliniki Ortopedii w celu diagnostyki lub leczenia.

  Streszczenie angielskie: The present study analyzes the usefulness of particular imaging methods in the diagnosis of non-specific inflammatory lesions in bone tissue. Examples are given of osteomyelitic changes in unusual locations and unique courses of illness in patients referred to the Orthopedics Department for diagnosis or treatment.

  stosując format: