Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁAŻEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 popr.
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,982


2/3

Tytuł oryginału: Biomorfoza blizny po implantacji nici węglowej.
Tytuł angielski: The biomorphosis of the scar after the implantation of carbon thread.
Autorzy: Dąbrówka Krzysztof, Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Błażewicz Stanisław, Szczurek Zbigniew
Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.10-14, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,500

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powstawania blizny w tkankach podśluzówkowych po implantacji nici węglowej. Nić węglowa będąca szwem chirurgicznym implantowano królikom w okolice podśluzówkowa żuchwy. Badanie histopatologiczne tkanek okolicy implantacji przeprowadzono w I, II, III, IV, VI, VIII, XII i XVI tygodniu. We wczesnym tygodniu pozabiegowym stwierdzano obecność mieszanego nacieku zapalnego, zanikającego w II tygodniu. Następnie obserwowano cechy zapalenia przewlekłego z cechami resorpcji (skąpe nacieki limfocytarne i limfoplazmocytarne, makrofagi). Powstawanie blizny łącznotkankowej zauważono w II tygodniu po zabiegu, równolegle z wytwarzaniem skolagenizowanej łącznotkankowej torebki wokół włókien węglowych. Torebka łącznotkankowa grubiała na skutek zwiększenia ilości luźnych włókien kolagenu. Kolejnym etapem przebudowy blizny była waskularyzacja torebki łącznotkankowej. Począwszy od IV tygodnia następowało stopniowe przegrupowywanie układu włókiem łącznotkankowych tworzących grube równoległe układy pasm blisko włókien węglowych zaś luźne układy w oddaleniu od okolicy szycia. Ostatecznie wytwarzała się zwarta struktura blizny łącznotkankowej obejmująca elementy włókien węglowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the study of the scar formation after the carbon thread implantation in submucosal tissue. A carbon thread surgical suture was implanted in submondibular region in rabbits. The histopathological studies of the tissues around the carbon threads were taken at I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the implantation. In the early postoperative period, mixed inflammatory infiltrations were present, vanished at week II. Then the chronic resorptive inflammation was observed (lymphocytic infiltrations, plasma cells and macrophages). The cicatrisation process started at the week II, paralelly to the production of the collagenized capsule around the carbon fibres. This capsule became thicker because of the increasing of the collagen fibres. The next phase of the scar remodelling was the vascularization of the collagen capsule. From the IV week the gradual reorganization of the connective tissue fibres was took place, the thicker fibres were closer to the carbon fibres and the loose fibre structure was at the periphery of the scar. Finally, the compact scar structure involved carbon fibres has been created.


  3/3

  Tytuł oryginału: Statystyczna analiza morfometryczna wartości geometrycznych włókien węglowych podczas procesu biodegradacji nici węglowych wszczepionych królikom w tkanki okołożuchwowe.
  Tytuł angielski: Statistical morphometric analysis of the geometric values of carbon fibers during the biodegradation process of carbon threads implanted in submandibular tissue of rabbits.
  Autorzy: Dąbrówka Krzysztof, Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Błażewicz Stanisław
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.15-22, tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była morfometryczna ocena parametrów geometrycznych włókien węglowych (wymiar najkrótszy obliczona szerokość włókien, wspólczynnik wypełnienia) podczas procesu biodegradacji nici węglowej. Badano wycinki tkankowe pochodzące od 24 królików uzyskano w I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI tygodniu od operacji. Proces biodegradacyjny badano morfologicznie analizatorem obrazu QUANTIMET 500, zaś pomiary porównano statystycznie. Wniosek: Włókna węglowe stają się cieńsze i ulegają fragmentacji począwszy od drugiego dnia obserwacji. Wszystkie parametry morfologiczne korelują z czasem obserwacji, wykazyjąc cykliczne wahania (wzrost i spadek wartości).

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the morphometric characterization of the geometric values (the shortest diameter, curve breadth, and fullnes coefficient/ratio), as factors of the biodegradative processes of the carbon thread used as a surgical suture in submandibular region in rabbits. The carbon thread suture was placed between the muscular tisue(masticators) and submucosal tissue. The tissue fragments from 24 rabbits harvested an were studied I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the operation. The biodegradative process was studied morphometrically with image analyser QUANTIMET 500 and the measurements were compared statistically. Conclusion: The carbon fibres became thinner and fragmented from the second week of observation. All morphometric parameters correlates with the time of the observation, showing the cyclic alternations (increase and decrease of the values).

  stosując format: