Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BĄCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie zachodnim Polski.
Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the Western Region of Poland.
Autorzy: Gembicki Maciej, Ruchała Marek, Oleksa Robert, Bączyk Maciej, Czepczyński Rafał, Sowiński Jerzy
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.75-91, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Skażenie promieniotwórcze regionu wielkopolskiego po awarii w Czarnobylu określono jako średnie. Skontrolowano 2591 osób spośród 11086 objętych badaniami w latach 1987-1990. Celem oceny stanu funkcjonalnego i morfologicznego tarczycy oraz skuteczności profilaktyki wykonano badania kliniczne i biochemiczne. Odnotowano utrzymujący się łagodny/umiarkowany niedobór jodu oraz endemię wola. W stosunku do poprzednich badań stwierdzono zwiększone występowanie przeciwciał antytyreoperoksydazowych i antytyreoglobulinowych oraz chorób autoimmunologicznych tarczycy. Nowotwory tarczycy wykryto u 3 osób.

  Streszczenie angielskie: Radioactive contamination of the region of Great Poland after the Chernobyl accident was defined as moderate. 2591 out of 11086 persons, who had been examined previously in 1987-1990, were included in the study. The aim of the study was to examin the functional and morphological state of the thyroid and to evaluate the efficacy of iodine supplementation by means of clinical and biochemical tests. We found a moderate iodide deficiency and mild endemy of goiter. In comparison to the previous study, a higher incidence of autoimmune thyroid disease and higher levels of a-TPO and a-Tg autoantibodies in the population were noted. Thyroid cancer was diagnosed in three cases.


  2/9

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pacjentom w związku z użyciem wadliwego lub niesprawnego sprzętu medycznego.
  Autorzy: Bączyk Kinga
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.56-64
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/9

  Tytuł oryginału: Cewnik samopozycjonujący się - zastosowanie u dorosłych.
  Tytuł angielski: Self-positioning catheter for peritoneal dialysis - its use in adults.
  Autorzy: Bączyk Paweł, Grzegorzewska Alicja E.
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.95-96, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano skutki przemieszczania się cewnika dializacyjnego w jamie otrzewnej i możliwości zmniejszenia częstości występowania tego powikłania wskutek zastosowania cewnika samopozycjonującego się. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia kliniczne z zastosowaniem tego cewnika oraz wyniki badań doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: Consequences of dialysis catheter dislocation in the peritoneal cavity and possibilities of lowering frequency of occurrence of this complication by the use of self-positioning catheters are described. Current clinical experiences with the use of this catheter and results of experimental studies are also presented.


  4/9

  Tytuł oryginału: Polipy dolnego odcinka przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Lower oesophagus polyps in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Klincewicz Beata, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.177-181, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Polipy górnego odcinka przewodu pokarmowego są rzadką patologią wieku dziecięcego. U pacjentów dorosłych mogą być one również formą nowotworu złośliwego, takiego jak m.in. rak płaskonabłonkowy (epidermoid carcinoma) czy gruczolakorak (adenocarcinoma). Wczesne wykrywanie tych zmian oraz wczesne wykonanie zabiego chirurgicznego zwiększają szansę wyleczenia tych chorych. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania polipów dolnego odcinka przełyku u dzieci poddanych badaniom w Pracowni Endoskopowej Instytutu Pediatrii w latach 1992-2001 oraz metody ich leczenia. Materiał i metody: Przeanalizowano 8000 badań endoskopowych wykonanych u dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż. oraz sposoby postępowania leczniczego u dzieci z polipami dolnego odcinka przełyku. Polipy dolnego odcinka przełyku stwierdzono u 26 dzieci, co stanowi 0,32 proc. badanych. Rozpoznano brodawczaka płaskonabłonkowego (papilloma planoepitheliale) u 21 dzieci, gruczolaka cewkowego (adenoma tubulare) u 2 pacjentów oraz polipa hyperplastycznego (polypus hyperplasticus) u 3 dzieci. W 5 przypadkach wykonano polipektomię. U 11 z grupy 26 dzieci potwierdzono stan zapalny żołądka z obecnością H. pylori. Leczenie eradykacyjne u 7 z 11 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem H. pylori spowodowało zdecydowane zmniejszenie lub remisję obserwowanych zmian w dolnym odcinku przełyku po rocznej obserwacji. Wszystkie dzieci pozostają pod opieką gastroenterologiczną. Wnioski: Polipektomia jest metodą z wyboru leczenia polipów dolnego odcinka przełyku...

  Streszczenie angielskie: Background: Polyps of upper gastrointestinal are very rare pathologies in children. In adult patients they may also constitute a form of malignant neoplasms such as epidermoid carcinoma and adenocarcinoma. Early detection of these changes and early application of treatment i.e. surgery increase chances of recovery. Objectives: The aim of the study was to evaluate the frequency of occurrence of lower oseophagus polyps (LOP) in children examined at the Endoscopy Department, Institute of Pediatrics, in the yaers 1992-2001. Material and methods: 8000 endoscopic examinations performed in children aged from 3 to 18 years and methods of treatment in children with LPO are analysed. Results: LOPs were found in 26 children, i.e. 0,32 p.c. of cases. They were: squamous papilloma in 21 children, tubular adenoma in 2, and hyperplastic polyps in 3 cases. Polypectomy was performed in 5 patients. In 11 of 26 examined children, gastritis with H. pylori infection was confirmed. Eradicative treatment in 7 out of 11 children in the group mentioned above brought about marked decrease or remission of the changes in LOP after one year follow up. All children are still under constant care of gastroenterologists. Conclusions: Polypectomy is a method of choice in LOP treatment. Long time follow up has shown that H2 blockers and PPI treatment and/or application of eradicative treatment in some patients cause remission of changes and clinical symptoms.


  5/9

  Tytuł oryginału: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Mańkowski Przemysław, Bączyk Iwona, Jankowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.350-352, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest zabiegiem z wyboru u dzieci wymagających przewlekłego żywienia dożołądkowego. Wskazaniem do założenia PEG u dzieci są przede wszystkim zaburzenia połykania, spowodowane zaburzeniami neurologicznymi, rozrostem nowotworowym oraz uszkodzeniem przełyku uniemożliwiające ich prawidłowe żywienie drogą naturalną. PEG polega na wprowadzeniu do żołądka rurki gastrostomijnej przy użyciu gastroskopu. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Dziecko po zabiegu pozostaje w szpitalu jedną dobę. Pełne zapotrzebowanie kaloryczne przy zastosowaniu diety płynnej przez gastrostomię wprowadzone zostaje w 3 dobie po zabiegu. W Instytucie Pediatrii, w Poznaniu założono PEG 18 dzieciom w wieku od 2 do 17 lat. W 13 przypadkach wskazaniami były wrodzone zaburzenia neurologiczne, w 2 przypadkach pozapalne uszkodzenie mózgu a w 3 guz mózgu. U żadnego z dzieci po wykonanym zabiegu nie spostrzegano powikłań wczesnych ani późnych. Nie obserwowano odczynu zapalnego oraz nie spostrzegano wyciekania treści żołądkowej obok założonej rurki gastrostomijnej. Jak wynika z naszego doświadczenia przezskórna endoskopowa gastrostomia jest idealnym, mało obciążającym zabiegiem u dzieci z przewlekłymi zaburzeniami połykania, co pozwala zabezpieczyć ich zapotrzebowanie energetyczne.


  6/9

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children: signs, diagnostics, therapy and drug resistance.
  Autorzy: Klincewicz Beata, Ignyś Iwona, Andrzejewska Ewa, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław, Szkaradkiewicz Andrzej, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.281-284, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przedstawiamy wyniki obserwacji pacjentów z Makroregionu Wielkopolskiego pod kątem zakażenia Helicobacter pylori (H.p.), symptomatologii, diagnostyki, leczenia oraz oporności bakterii na stosowane leki. Materiał i metody: Badaniami objęto 1200 dzieci w wieku 7-18 lat, które kierowane były do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzieci poddane zostały leczeniu eradykacyjnemu. Po 6 tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadzono ocene eradykacji. Wyniki: W grupie 1200 przebadanych dzieci u 480 steiwerdzono zakażenie H.p. Nie stwierdzono korelacji objawów klinicznych z wynikami badań histologicznych. Oceniając lekowrażliwość bakterii stwierdziliśmy, że oporność na metronidazol wynosi 45 proc., na kalrytomycynę 18 proc., na amoksycylinę 0 proc. 6 tygodni po zakończonym leczeniu 105 dzieci nadal było H.p. dodatnich. Wnioski: Skuteczność terapii eradykacyjnej sięgała 78 proc. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, że najkorzystniejszym schematem leczenia jest zastsoowanie PPI, amoksycyliny i klarytromycyny.


  7/9

  Tytuł oryginału: Zasady kwalifikacji i prowadzenia terapii radioizotopowej przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł angielski: Radioisotope therapy of cancer bone metastases.
  Autorzy: Bączyk Maciej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.19-23, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The radionuclide therapy from 50 years is the intergral part of systemic treatament of patients with advanced and disseminated cancer. In the treatament specific radioisotopes with selective concentrational at sites of bone cancer damage are used. Radioisotopes are important addition to the armamentarium of clinicians caring for patients with advanced cancer and painful cancer bone metastases (especially osteoblastic and mix type). It offers a high degree of efficacy with minimal toxicity and simple administration fulfilling the fundamental criteria for a paliative treatament that should combine minimal patients discomfort and toxicity with maximal clinical effects.


  8/9

  Tytuł oryginału: Morfina i inne opioidy w leczeniu bólu nowotworowego. Czym należy kieroweać się przy wyborze leczenia u pacjentów z bólem trudnym do uśmierzenia.
  Tytuł angielski: Morphine and other opioids in the treatament of cancer pain. What factors to consider when choosing analgesics in patients with pain difficult to relieve.
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek, Bączyk Ewa, Bączyk Maciej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.24-34, tab., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The past 16 years have proved that the WHO principles are a very effective of cancer pain management. In about 10-15 p.c. of patients, however, the pain control is unsatisfactory which might be due to poor response to the analgesics or side effects that limit further dose escalation. In the article the authors analyse the known patient and opioid factors determining the so-called "responsiveness". They focus on the methods of improving the effects of pharmacological treatamnent, such as adequate adjuvant and breakthrough pain management, parewnteral treatament, opioid rotation and simultaneous use of two opioids.


  9/9

  Tytuł oryginału: Paliatywna radioterapia przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Palliative radiotherapy in patients with metastases to the back bone due to prostate cancer and bladder cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Adamiak Ewa, Stryczyńska Grażyna, Karczewska Aldona, Leppert Wojciech, Bączyk Maciej, Kwias Zbigniew, Stachowski Tomasz, Cieślikowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.686-690, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena efektu przeciwbólowego radioterapii paliatywnej (short-course) w przerzutach do kręgosłupa u chorych na raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Materiał i metoda: Dokonano analizy dokumentacji medycznej 118 chorych, leczonych w okresie od 1997 do 2001 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z powodu przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. W badanej grupie rozpoznanie raka gruczołu krokowego stwierdzono u 106 chorych, a raka pęcherza moczowego u 10. Wszyscy chorzy przebyli leczenie napromienianiem przy stosowaniu dawki frakcyjnej 4 Gy do dawki całkowitej 20 Gy. Chorzy jednocześnie byli leczeni przeciwbólowo (niesteroidowe leki przeciwzapalne ń opioidy), a w czasie radioterapii stosowano dexamethason w dawce od 4 do 8 mg/dobę. Po zakończonej radioterapii włączano bifosfoniany, najczęściej we wlewie dożylnym (pamidroniat). Ocenę efektu przeciwbólowego radioterapii dokonano przede wszystkim w oparciu o 10-punktową skalę natężenia bólu (VAS). Dodatkowo w ocenie uwzględniono zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Uwzględniono również zmiany w stanie neurologicznym chorych. Efekt przeciwbólowy został opisany łącznie jako "całkowity", "średni" oraz "brak lub progresja". Wyniki: Średni czas przeżycia wszystkich analizowanych chorych od początku leczenia napromienianiem wynosił 6,5 mies. Ocena intensywności bólu wg skali VAS przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 7 punktów (od 4 do 10). Po ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Bone metastases are a common feature of advanced cancer disease and are considered to be among the most frequent causes of pain and complications in oncological patients. The main objective of the treatment of such patients is to control their symptoms and improve the quality of their life. This paper was aim to evaluate a short-course radiotherapy as the pain management in a group of patients with low performance status (ECOG or + 2) and short life expectancy. Material and methods: The records of patients who developed bone metastases to the back bone with pain symptoms and/or early symptoms of spinal cord compression were evaluated. 118 patients were treated at our departmens between 1997 and 2001. The diagnosis of primary disease were as follows: prostate cancer (108 out 118 pts) and bladder cancer (10 out of 118 pts). All patients underwent only X-ray therapy (a daily fractionation 4,0 Gy, total dose 20 Gy) in conjunction with analgesics (NSAID ń opioids) and a low dose of dexamethasone (4-8 mg/d, p.o.). During the follow up all patients received bisphosphonates, mainly pamidronate. Patients recorded pain severity on the visual self assessment scale (VAS) and analgesic requirements before' the radiotherapy treatment, at the end of the treatment and during the follow-up. Changes in the neurological status amd mobility skills were also evaluated. Analgesic and decompression effects were described together as "complete", "moderate" and "absent or ...

  stosując format: