Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: AUGUSTYNOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Detection of enterotoxigenic Clostridium perfringens with a duplex PCR.
Autorzy: Augustynowicz E[wa], Gzyl A., Ślusarczyk J.
Źródło: J. Med. Microbiol. 2002: 51 (2) s.169-172, il., tab., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura GBL: 305,350

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two sets of primers sedigned to detect Clostridium perfringens phospholipase C (plc) and enterotoxin (cpe) genes in a single PCR reaction were applied to a collection of 64 predominantly food poisoning-related C. perfringens isolates. In-vitro enterotoxin synthesis was tested serologically after inducing sporulation. Of the 64 isolates, 26 were clearly enterotoxigenic: 16 were classified as potentially enterotoxigenic only as serological testing did not confirm enterotoxin production, Duplex PCR for diagnosis of enteroxigenic C. perfringens from vegetative cultures can be a useful tool as fresh isolates often sporulate poorly or not all, giving rise to the possibility of false negative results by serological analysis.


  2/18

  Tytuł oryginału: Enterotoksyczne szczepy Clostridium perfringens a sporulacja.
  Tytuł angielski: Enterotoxic Clostridium perfringens strains and a sporulation.
  Autorzy: Augustynowicz Ewa, Gzyl Anna, Ślusarczyk Janusz
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Do niedawna przeważał pogląd, że tylko sporulujące komórki Clostridium perfringens typu A zdolne są do wytwarzania enterotoksyyny (CPE). Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień wskazujących na rozłączność procesów oraz syntezy białka CPE. Celem pracy było określenie w jakim stopniu synteza białka CPE związana jest z formowaniem spor. Enterotoksynę wykrywano po indukowaniu sporulacji metodą serologiczną z wykorzystaniem testu RPLA oraz metodami opartymi na amplifikacji na poziomie DNA oraz mRNA. Uzyskane wyniki wskazują, że sporulacja nie jest niezbędnym czynnikiem ekspresji genu cpe a wpływa jedynie na znaczny wzrost poziomu wytwarzania toksyny.

  Streszczenie angielskie: Clostridium perfringens strains of A type capable of enterotoxin (CPE) synthesis may be a potential source of food-poisoning. Suitability of methods for CPE detection on the protein is limited by difficulties in inducing sporulation in vitro. A number of unknown facts concerning coregulation the sporulation processes and CPE synthesis are recognised. The goal of the work was to determine the level of correlation between CPE synthesis and spores formation. Enterotoxin and cpe gen were detected by RPLA after sporulation induction test and by methods based on amplification on the DNA and mRNA levels. Sixty-four C. perfringens strains of A type isolated from patients with food poisoning symptoms and from food samples were analysed. Collection of isolates was differentiated as not enterotoxic, enterotoxic, and potentially enterotoxic strains based on appropriate strain profile: plc(+), cpe(-), CPE(-); plc(+), cpe(+), CPE(+); and plc(+), cpe(-), CPE(-), respectively. No significant difference between expression of cpe mRNA in vegetative and sporulation phase was found. The obtained results indicate that sporulation is not an essential factor for cpe gene expression.


  3/18

  Tytuł oryginału: Analiza kwasów mikolowych różnych gatunków z rodzaju Mycobacterium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).
  Tytuł angielski: Analysis of mycolic acids from various species Mycobacterium by high pressure liquid chromatography (HPLC).
  Autorzy: Safianowska Aleksandra, Walkiewicz Renata, Grubek-Jaworska Hanna, Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.130-138, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: HPLC is the most useful method to speciate mycobacteria by analisis of myocolic acids. The purpose was to prepare a library containing chromatographic patterns of mycolic acids derived from reference species Mycobacterium, which had been cultivated in standard conditions. 28 reference strains (27 ones from American Type Culture Collection and one cultivated from the vaccine m. bovis BCG) were used. The analysis of mycolic acids involved chromatographic separation of their bromophenacyl derivatives according to Centers for disease Control recommendation. Mycolic acids profiles formed by HLPC were reproducible for all reference species in this study. Standard deviation of relative retention time of every peak did not exceed 2,5 p.c. The species included into M. tuberculosis complex beyond M. bovis BCG shared the same mycolis acids pattern. HPLC is the only mean to distinguish m. tuberculosis from M. bovis BCG. The other studied stains had species specific patterns which differed from M. tubeculosis complex and M. bovis BCG. The prepared library comprising 28 reference elution profiles of mycolic acids from known mycobacteria species can be applied in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis.


  4/18

  Tytuł oryginału: Biodostępność izoniazydu u zdrowych ochotników - szybkich i wolnych acetylatorów INH.
  Tytuł angielski: Bioavailability of isoniazid in healthy volunteers fast and slow INH acetylstors.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia, Niemirowska-Mikulska Hanna
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.167-179, il., tab., ibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The major pathway for INH metabolism is acetylation of acetyloisoniazid by a noninducible hepatic enzyme N-acetyltransferase. Examples of drugs acetylated by thisenzymatic system are: isoniazid, sulphadimidine, hydralazine, dapson and sulphapiridine. The rate of acetylation is constant in any individual but varies in different patients. People are characterized as rapid or slov acetylators with slow acetylation inherited as an autosomal recessive type. Heterozygotes have intermediate acetylation rate. Methods for determining acetylator phenotype have been proposed by many authors, but the many of them need instrumentation such as photometers, centrifuges, chromatographs ect. For estimating of INH acetylator phenotype we have developed a sensitive and rapid biological method with Mycobacterium aurum REB as a standard strain. The linearity, precision and accuracy of the method have been evaluated. The minimum detectable concentration of INH was determined to be 0,5 mcg/ml. The test should be completed within 5 days. The described method for determination of INH in human plasma is sensitive and reproducible and allowed to provide pharmacokinetic studies in fast (8 healthy volunteers) and slow (12 healthy volunteers) acetylators. The results have shown that all compared parameters are significantly different in both groups of acetylators.


  5/18

  Tytuł oryginału: Typ acetylacji izoniazydu (INH) u chorych na gruźlicę leczonych w IGiChP w Warszawie w latach 1990-1997. Analiza wskaźników biologicznej dostępności i acetylacji INH u szybkich i wolnych acetylatorów.
  Tytuł angielski: Type of isonizad (INH) acetylation determined in tuberculosis patients treated in Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw in period 1990-1997.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.180-192, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The research has dealt with type of acetylation in 237 TB patients treated with standard course of chemotherapy with a dose of 300 mg INH in period 1990-1997 in national research Institute of tuberculosis and Lung disease in warsaw. Blood samples were before (time 0) and 1,3,6 h after drug administration. Plasma concentrations of isoniazid were determined with biological methods. Two indies of acetylation rate - I3 and C6 have been used to determine an acetylation type. Majority of the treated patients (68,8 p.c.) have shown fast type of INH acetylation. After similar dose of isoniazid different profile of absorption and excretion of the drug and significant differences (p 0,010 in INH concentrations, acetylation rate and biovailability between 163 fast and 74 slow acetylators have been observed. In plasma of 38,6 p.c. fast acetylators drug concentration 3h after ingestion of a dose did not achieve the concentration of 1 mcg/ml. In plasma of 29,7 p.c. slow acetylators, concentrations of INH 6h after ingestion were higher than 2 mcg/ml.


  6/18

  Tytuł oryginału: Częstość występowania gruźlicy lekoopornej w Polsce w 2000 r. w porównaniu z 1997 r.
  Tytuł angielski: Frequency of drug resistant tuberculosis in Poland in 2000 in comparison to 1997.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia, Jaworski Albert, Kostrzewa Elżbieta, Klatt Magdalena, Świderska Agnieszka, Drozd Irena
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.193-202, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prevalence of drug resistance to one drug and multidrug resistance - MDR in different categories of tuberculosis patients is an important information about the susceptibility pattern of Mycobacterium tuberculosis isolates against antimycobacterial drugs. Poland joined WHO/IUATLD global project on TB drug resistance surveillance, and carried out in 1996/1997 the first prospective survey, simultaneously on primary and acquired drug resistance. This study is repeated in 2000 according to the WHO/IUATLD protocol. The programme covered the whole country. A total of 16 regional centers participated in the co-operative study. 3705 questionnaires and cultures were obtained from patients who excreated TB bacilli during the 12-months from 1 st. january to 31 st. december 2000. Drug resistance tests to INH, RMP, SM, EMB were performed on lowenstein-Jensen medium according to the proportion method or/and Bactec 460 TB system. 3705 TB patients (3037 new and 668 treated cases) bacteriologically confirmed by culture were included in one-year study. Primary resistance to any drug was found in 6,21 p.c. (Cl 5,27 - 6,56) of new cases. 35 patients (1,15 p.c., Cl 0,77 - 1,35) were infected with MDR strains. Acquired resistance to and drug was found in 16,6 p.c. (Cl 5,27 - 6,56), 8,53 p.c. (Cl 6,41 - 9,6) of the patients who excreated MDR strains. We have increased resistance from 3,6 p.c. in 1997 to 6,12 p.c. (p 0,001) in 2000 and MDR from 0,6 p.c. in 1997 to 1,15 p.c. (p 0,001) in 2000 in untreated tuberculosis patients in Poland. The rate of resistance in the group of treated TB patients...


  7/18

  Tytuł oryginału: Wykrywanie prątków gruźlicy w materiałach klinicznych metodą genetyczną Gen-Probe amplified direct test.
  Tytuł angielski: Direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical specimens by Gen-Probe amplified direct test.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć E., Jaworski A., Zwolska Z.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.359-367, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pulmonologia
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The amplified Mycobacterium tuberculosis direct test (MTD) (Gen-Probe Inc., San Diego, CA, USA) is a rapid technique of nucleic acid amplification which can be used directly on processed clinical specimens. It is based on the enzymatic amplification of ribosomal RNA via DNA intermediates, with detection of amplified product by an acridnum-ester-labeled DNA probe. The purpose of this study was to evaluate the clinical utility of this test for diagnosis of tuberculosis by comparingteh sensitivity and specificity of the test with acid-fast smear, mycobacterial culture and clinical evaluation. The study included 399 specimens from patients, suspected of Tb which were submitted to the microbiological laboratory of our Institute over a 12 months period. Compared with bacterioscopy, conventional culture on L-J and rapid systems of cultivation (Bactec-450 Tb, MB/Bact, Bactec 960MGIT) MTD had a sensitivity 93.2 p.c. and specificity 98.5 p.c. We conclude, that MTD test which is completed within 6-8 hours, when used rationally, mainly in conjunction with routine smear and culture is a useful, rapid diagnostic test for suspected tuberculosis patients.


  8/18

  Tytuł oryginału: Czułość metody bakterioskopowej w wykrywaniu prątków gruźlicy i MOTT na podstawie analizy 22.218 badań diagnostycznych przeprowadzonych w zakładzie mikrobiologii IGiCHP w okresie 1998 - 2001.
  Tytuł angielski: Sensitivity of microscopy for detection of Mycobacterium tuberculosis and MOTT (Mycobacteria other than tuberculosis) on the basis of analysis 22.218 clinical materials submitted in 1998-2001 to Department of Microbiology in National Tuberculois and Lung Diseases Research Institute in Warsaw, Poland.
  Autorzy: Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Kostrzewa Elżbieta, Świderska Agnieszka, Klatt Magdalena, Jaworski Albert
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.368-377, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The results of 22.218 respiratory specimens sent to our laboratory were studied to determine the sensitivity of the Ziehl-Neelsen (Z-N) stain and microscopy - fluorescence method for detection of M.tbc and MOTT. There were no AIDS patients among analyzed casees. Smears were positive for acid fast bacilli (AFB) 60,0 p.c. (480 of 800) of specimens growing M. tuberculosis and 25,1 p.c. (219 of 872) of specimens growing the six common species of MOTT. Smear positivity by species was 28,1 p.c. (141 of 502) for M. kansasii, 29,4 p.c. (43 of 146) for MAIC, 28,7 p.c. (35 of 122) for M. xenopi. No smear was positive for M. gordone (43 cultures), M. fortuitum (33 cultures), M. scrofulaceum (26 cultures). The rate of nonculturable mycobacteria on L-J medium was 0,2 p.c., mean rate of contamination was 4,6 p.c. We also analyzed the relation betweenthe number of AFB seen on the smear and time of the growth of M. tuberculosis and relation between abundance of the culture growth and AFB seen on smears. These study suggest that the sensitivity of microscopy for Mycobacterium tuberculosis is comparable with the data of others authors. Sensitivity of microscopy is lower in MOTT detection than for M.tbc (p 0,001). Time of growth and abundance of the M. tuberculosis cultures were adequate to AFB seen in microscopy.


  9/18

  Tytuł oryginału: Błędy w diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy, ich przyczyny i następstwa.
  Tytuł angielski: The errors in laboratory diagnostic procedure of tuberculosis, their sources and the consequences.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.419-428, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/18

  Tytuł oryginału: Reakcja amplifikacji z zastosowaniem uniwersalnych starterów do wykrywania szerokiego zakresu grzybów w rozpoznawaniu powikłanej postaci infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Broad-range fungal PCR in diagnosis of complicated infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Gzyl Anna, Augustynowicz Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.941-946, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą sprawiającą częste problemy diagnostyczne, a dotyczy to zwłaszcza przypadków z jałowymi posiewami krwi i etiologią grzybiczą. Celem pracy jest ocena przydatności reakcji amplifikacji z zastosowaniem uniwersalnych starterów grzybiczych w rozpoznawaniu powikłanej nadkażeniem grzybiczym postaci bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Grupa badana obejmowała 25 chorych z rozpoznaniem IZW o etiologii bakteryjnej. Rozpoznanie IZW ustalono zgodnie z kryteriami Uniwersytetu Duk'ea i na podstawie dodatnich posiewów krwi. Podejrzenie rozpoznania nadkażenia grzybiczego postawiono u 5 chorych, opierając się na wynikach badań serologicznych krwi i zweryfikowano dodatnimi posiewami krwi u 2 chorych. Grupa kontrolna obejmowała 15 chorych bez zakażenia. Izolację DNA dokonywano za pomocą gotowego zestawu SNAP. Produkty amplikacji wykrywano w czasie elektroforezy w żelu. Obecność grzybiczego DNA stwierdzono u 2 chorych, u których rozpoznano grzybicze nadkażenie w przebiegu bakteryjnego IZW, potwierdzone posiewami. U pozostałych chorych z rozpoznaniem IZW i z grupy kontrolnej nie stwierdzono grzybiczego DNA. Zastosowanie uniwersalnych starterów grzybiczych w szybki i tani sposób pozwala na nieswoistą gatukowo identyfikację grzybiczego DNA. Metoda ta może być przydatna do rozpoznania grzybiczego nadkażenia w przebiegu IZW.


  11/18

  Tytuł oryginału: Reakcja amplifikacji bakteryjnego DNA w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Development of broad-range polymerase chain reaction (PCR) bacterial identification in diagnosis of endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Gzyl Anna, Augustynowicz Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.265-272, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono przydatność reakcji amplifikacji fragmentów bakteryjnego DNA w rozpoznawaniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia o etiologii bakteryjnej oraz określono swoistość i czułość reakcji. Do amplifikacji wybranych fragmentów bakteryjnego DNA wykorzystywano swoiste startery F/R dla konserwatywnego regionu kodującego sa lepszymi w stosunku do krwi zamrażanej (-20řC) materiałami do badania. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowana metoda PCR jest przydatna do identyfikacji bakteryjnych czynników zakażenia.


  12/18

  Tytuł oryginału: The influence of nitric oxide synthesis modulation on the pancreatic acinar cells in caerulein-induced acute pancreatitis. An ultrastructural and morphometric study.
  Autorzy: Andrzejewska Anna, Jurkowska Grażyna, Augustynowicz Albert
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.215-221, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of our study was to evaluate the influence of NO synthesis modulation on the ultrastructural changes in the pancreatic acinar cells in connection with morphometric assessment of the volume and numerical densities of mitochondria (Vvm, Nvm) and zymogen granules (Vvz, Nvz) in caerulein-induced acute pancreatitis (AP). During AP induction rats were treated with L-arginine - substrate for NO syntheis, NG-nitro-L-arginine (L-NNA) - NO synthase inhibitor, gliceryl trinitrate (NTG) - NO donor, L-arginine+L-NNA or saline. This study demonstrated that administration of L-NNA leads to the formation of numerous, large autophagosomes and mitochondria oedema in pancreatic acinar cells. Treatment with L-arginine or NTG during AP induction resulted in a diminution of the ultrastructural changes with a concomitant increase of Vvz. Vvm and Nvm were significantly lower in the L-arginine treated group compared to the untreated AP. The results indicate that: L-NNA enhances damage to acinar cells which may be indicative of a protective role for endogenous NO in oedematous AP. The application of L-arginine or NTG decreases the damage to acinar cells evaluated ultrastructurally, suggesting the morphological changes accompanying the onset of AP in rats after the administration of either substrate for endogenous NO synthesis or oxogenous No donor follow a favourable course.


  13/18

  Tytuł oryginału: Przydatność metody fluorescencyjnej Bactec MGIT 960 w mikrobiologicznym diagnozowaniu gruźlicy.
  Tytuł angielski: Evaluation of aptitude of Bactec MGIT 960 fluorescent method in diagnosis of tuberculosis.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Jaworski Albert, Zwolska Zofia
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.450-457, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We evaluated the fluorescent Bactec MGIT 960 the new system in Poland, which is a fully automated, non-invasive, system for growth and detection of Mycobacterium with a capacity to incubate and continuously monitor 960 of 7-ml culture tubes. This system is equipped with special oxygen-quenching fluorescent sensor, which permits to continuously monitoring of microbial growth. Processed specimens were inoculated into Bactec MGIT 960, Bactec 460 Tb and MB/BacT as well as on to Lowenstein-Jensen slants. The greatest number of isolates of M. tuberculosis complex was recovered by using Bactec MGIT 960 system (49/19,5 p.c.). Other systems detected M. tuberculosis complex as follows: Bactec 460 Tb (47/18,7 p.c.) MB/BacT (43/17/1 p.c.), L-J (38/15,1 p.c.). Detection mean time of mycobacterial growth in smear-positive specimens were 15,4 days for Bactec MGIT 960, 16,2 days for Bactec 460 Tb, 15,1 days for MB/BacT and 28,2 days for L-J medium . The rates of contamination for each of the system were: 3,8 p.c. for Bactec MGIT 960 and Bactec 460 Tb, 3,6 p.c. for MB/BacT and 2,9 p.c. for L-J. In conclusion Bactec MGIT 960 system is a valuable alternative of radiometric, semi automated Bactec 460 Tb system.


  14/18

  Tytuł oryginału: The type of isoniazid acetylation in tuberculosis patients treated at National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.443-447, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The research has dealt with types of acetylation in 237 TB patients treated by standard course of chemotherapy with a 300 mg dose of INH at the National Tuberculosis and Lung Disesase Research Institute in Warsaw (NTLDRI). Blood samples were taken before (time 0) and 1, 3, 6 and 24 h after drug administration. Plasma concentrations of isoniazid were determined with biological methods. Two indicators of acetylation rate - I3 and C6 have been used to determine the acetylation type. Majority of the treated patients (68.8 p.c.) have shown fast type of INH acetylation. After similar dose of isoniazid different profile of absorption and excretion of the drug and significant differences (p 0.01) in INH concentrations, acetylation rate and bioavailability between 163 fast and 74 slow acetylators have been observed. In plasma of 38.6 p.c. fast acetylators drug concentration 3h after ingestion of the dose did not achieve the concentration of 1 mcg/ml. In plasma of 29.7 p.c. slow acetylators, concentrations of INH 6h after ingestion were higher than 2 mcg/ml.


  15/18

  Tytuł oryginału: The pharmacokinetic factors and bioavailability of rifampicin, isoniazid and pyrazinamid fixed in one dose capsule.
  Autorzy: Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Niemirowska-Mikulska Hanna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.448-452, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A study was performed at the National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute (NTLDRI) in Warsaw according to the protocol by the Ethics Committee of the Institute. The main target of the mentioned study was a comparison of the biavailability of rifampicin, isoniazid and pyrazinamid fixed together in one capsule with the bioavailability of the same doses of these drugs, which were given sepatately. The absorption of rifampicin, isoniazid and pyrazinamid were tested after oral administration of each drug in free simultaneous combinations and in a fixed-dose combination of three drugs - Triazid. The study was carried out as an open randomised crossover experiment comprising 16 volunteers. The results have shown that the pattern of absorption, plasma concentrations and pharmacokinetic parameters were found to be very simular after administration of the drugs in free and fixed combinations. The triple combination of antituberculosis drugs could replace the separate drugs in the treatment of tuberculosis.


  16/18

  Tytuł oryginału: Bioavailability factors of isoniazid in fast and slow acetylators, healthy volunteers.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.452-457, il., tab., bibliogr. 21 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The INH metabolism mainly involves acetylation to acetyloisoniazid by a non inducible hepatic enzyme N-acetyltransferase. Examples of drugs acetylated by this enzymatic system are: isoniazid, sulphadimidine, hydrallazine, dapson and sulphapyridine. The rate of acetylation is constant in any individual but varies in different patients. People are characterized as rapid or slow acetylators with slow acetylation inherited as an autosomal recessive. Heterozygotes have intermediate acetylation rate. The articel presents comparative study of the bioavailability of INH in fast and slow acetylators un healthy volunteers. The results have shown that all compared parameters are significantly different in both groups of acetylators.


  17/18

  Tytuł oryginału: Ocena powtarzalności oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 metodą immunoenzymatyczną.
  Tytuł angielski: Evaluation of repeatability of enzymoimmunoassay of anti-A60 antibodies.
  Autorzy: Demkow Urszula, Zielonka Tadeusz M., Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Michałowska-Mitczuk Dorota, Soszka Anna, Boros Piotr, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Kuś Jan, Zwolska Zofia
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.101-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowane od wielu lat testy serologiczne nie znalazły jeszcze pełnego uznania i stałego miejsca w diagnostyce gruźlicy. W dużej mierze wiązało się to z trudnościami w uzyskaniu oczyszczonych i swoistych antygenów oraz użyciem mniej czułych i swoistych technik. Celem pracy była ocena powtarzalności oznaczenia przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 w klasie IgG, IgA i IgM metodą immunoenzymatyczną z określeniem przydatności w rozpoznawaniu gruźlicy. Pomiar miana przeciwciał wykonano dwukrotnie w surowicy 45 chorych, wśród których było 33 chorych na gruźlicę, 3 na mykobakteriozę i 9 na sarkoidozę. Przeciwciała przeciwprątkowe anty-A60 poznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA) używając odczynników produkcji ANDA-Biologicals. Dodatnie wyniki uzyskano u 41 proc. chorych na gruźlicę w teście IgG, 31 proc. dla IgA oraz 18 proc. dla IgM. Dodatnie wyniki stwierdzono również u 2 chorych na mykobakteriozę we wszystkich klasach oraz u 3 chorych na sarkoidozę w klasie IgG i IgA. Odsetek zgodnych wyników wynosił 92 proc., 88 proc. i 82 proc. dla odpowiedniego IgG, IgA i IgM. Natomiast istotne różnice w gęstości optycznej stwierdzono w 5 proc. dla IgG, 2 proc. dla IgA i 4 proc. dla IgM. Obserwowano bardzo wysoki współczynnik korelacji Pearsona dla obu pomiarów (odpowiednio 0,982 dla IgG, 0,995 dla IgA i 0,98 dla IgM). Ocena powtarzalności enzymatycznego testu służącego do wykrywania przeciwciał przeciwprątkowych wykazała dużą zgodność uzyskiwanych wyników. Wyniki potwierdziły, że testy serologiczne wykrywające przeciwciała przeciwprątkowe są powtarzalne, wiarygodne i przydatne w rozpoznawaniu gruźlicy. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Serology testing, in spite of many years of application, has not found its permanent palce in TB diagnosis yet. The goal of our study was to evaluate repeatability of enzymoimmunoassay measuring antibodies IgG, IgA and IgM anti-A60 antigen for its usefulness in tuberculosis diagnosis. Serologic response against A60 mycobacterial antigen in group of 45 patients (33 patients with tuberculosis, 3 patients with myocardia; infections other than tuberculosis - MOTT and 9 patients with sarcoidosis) was measured. Comercially availalble ELISA based kits against antigen A60 ANDA TB (ANDA-Biological, Strasburg) were used. Positive results of 41 p.c. for IgG, of 31 p.c. for IgA and of 18 p.c. for IgM were achieved. In addition, 2 positive results in MOTT for IgG, IgA and IGM and 3 positive results for IgG and IgA in sarcoidosis were shown. Percentage of consistent results was as follows: 92 p.c., 88 p.c. and 82 p.c. for IgG, IgA and IgM respectively. However there were significant differences in optical density of 5 p.c. for IgG, 2 p.c. for IgA and 4 p.c. for IgM. Furthermore, extermely high Pearson correlation coefficient was registered of 0.982 for IgG, 0.995 for IgA and 0.98 for IgM. Evaluation of repeatability of enzymatic test for determination of antibodies anti-A60 showed significant consistency of results. The results indicate that ELISA tests constitute a vaulable tool in diagnosis of tuberculosis.


  18/18

  Tytuł oryginału: Synteza i działanie tuberkulostatyczne niektórych N-metylohydrazydów, thiosemikarbazydów oraz 2-metylo-1,2,4-triazolo-3-tionów.
  Tytuł angielski: Synthesis and tuberculostatic activity of some N-methylhydrazides and 2-methyl-1,2,4-triazole-3-thiones.
  Autorzy: Foks Henryk, Janowiec Mieczysław, Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.301-307, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: