Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ATAROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przypadek wyprysku pieniążkowatego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów leczonej przewlekle preparatami soli złota.
Tytuł angielski: Case of eczema numulare in rheumatoid arthritis patient on long-term treatment with gold salts.
Autorzy: Atarowska Magdalena, Samborski Włodzimierz, Żaba Ryszard
Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.45-49, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,522

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów jest zapalną chorobą układową, w leczeniu której stosuje się farmakoterapię, w tym także sole złota wywołujące często objawy uboczne, głównie zmiany skórne. Opisano przypadek 49-letniej kobiety, chorej na reumatoidalne zapalenie stawów i hospitalizowanej z powodu nasilonych zmian skórnych o charakterze wyprysku pieniążkowatego po długotrwałym parenteralnym podawaniu preparatów soli złota. Przerwanie terapii złotem oraz terapia pulsacyjna metylprednizolonem pozwoliły uzyskać wyraźną poprawę kliniczną.

  Streszczenie angielskie: Rheumatoid arthritis is a systemic inflamatory disorder treated with different drugs, also with parenteral gold salts, which often causes adverse events, mostly dermatological side effects. We report a case of a 49-years-old rheumatoid arthritis patient hosptialised for skin changes reminding eczema nummulare after long-term treatment with parenteral gold salts. Discontinuation of gold salts and pulse methyllprednisolone therapy resulted in remarkable clincial improvement.

  stosując format: