Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ARENTOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Pacjent z fobią w fotelu dentystycznym.
Tytuł angielski: A dental patient with phobia.
Autorzy: Samochowiec Jerzy, Kamiński Ryszard, Hajduk Anna, Skrzypińska Anna, Arentowicz Georg
Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.47-52, bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,249

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają etiologię fobii dentystycznej. Artykuł zawiera również propozycje określonych technik relaksacyjnych oraz rozpraszających uwagę pozwalających opanować lęk pacjentów przed fotelem stomatologicznym i wykonywanymi procedurami leczącymi.


  2/5

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności rehabilitacji protetycznej przy pomocy protez ruchomych i stałych na wszczepach śródkostnych : praca doktorska
  Autorzy: Jabłoński Dariusz, Arentowicz Georg (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej, Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Dystrakcja kości szczęk w implantologii (przegląd piśmiennictwa).
  Tytuł angielski: Distraction in cranio-facial bones - the literature review.
  Autorzy: Arentowicz Georg, Kowalik Sylwester
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.15-19, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ogólne zasady dystrakcji kości oraz możliwości zastosowania tej metody w implantologii stomatologicznej. Podkreślono odmienność warunków biologicznych, strukturalnych i przestrzennych występujących w dystrakcji zanikłej żuchwy w porównaniu z takim zabiegiem na kościach długich lub płaskich czaszki. Zwróconono uwagę na odrębności w konstrukcji dystraktorów używanych w impalntologii stomatologicznej. Omówiono podstawowe mechanizmy biologiczne obserwowane podczas gojenia i rozciągania tkanki kostnej. Wyrażono pogląd, że mimo występujących trudności dystrakcja kości jest metoda, która w wielu przypadkach umożliwi implantację i rehabilitację protetyczną.

  Streszczenie angielskie: The main rules of osteogenesis distraction have been presented, as well as the possibility of using this method in implantology. Stress has been laid on biological, structural and spatial differences between osteogenesis distraction in long and cranio-facial bones. Osteogenesis distraction used for alveoral ridge augumentation needs other devices than in long and cranio-facial bones. Ideas of these devices and results of management have been presented. Biological factors of osteogenesis distarction, particularly molecular, have been discussed. Osteogenesis distarction seems to be a new and useful method in implantology.


  4/5

  Tytuł oryginału: Przegląd obcojęzycznego piśmiennictwa implantologicznego za 2001 rok.
  Autorzy: Kowalik Sylwester, Arentowicz Georg, Sporniak-Tutak Katarzyna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.6-10, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie za 2001 rok dotycącym implantologii dominowały zagadnienia: diagnostyka przedoperacyjna, przygotowanie łoża dla wszczepu metodami chirurgicznymi i biologicznymi oraz powikłania.

  Streszczenie angielskie: In teh litearture of year 2001 in the subject of implantology the main topics were: preoperative diagnosis, augmentation of the jaws before implantation, and complications.


  5/5

  Tytuł oryginału: Przydatność materiałów kościozastępczych w zabiegach podnoszenia dna zatoki szczękowej - "sinus lift".
  Autorzy: Arentowicz Georg, Skrzypińska Anna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.16-19, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej może być bezpiecznie wykonywany przez zespół specjalistyczny w warunkach odpowiednio wyposażonego gabinetu stomatologicznego. Zastosowane przez autorów materiały kościozastępcze w okresie po 6-9 miesiącach poprawiały warunki do implantacji w strefie dużego zaniku kości wyrostka zębodołowego szczęk. Redukcja tych materiałów była niewielka i nie różniła się w sposób istotny w poszczególnych ich odmianach.

  Streszczenie angielskie: The procedure of the sinus lift can be safely carried out by a specialistic team in an adequately equipped dentist's surgery. The autors used the bone substitutes that after 6-9 months improved the conditions for implantation in the area of big alveolar atrophy of the jaws. The reduction of these material was little and their respective types did not differ in kind.

  stosując format: