Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ARŁUKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu zespołu nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego u pacjenta z ALL po intensytwnym leczeniu cytostatycznym zawierającym winkrystynę.
Tytuł angielski: Intracranial lesions in a patient with ALL and inappropriate secretion of antidiuretic hormone syndrome after systemic chemotherapy including vincristine.
Autorzy: Ociepa Tomasz, Urasiński Tomasz, Arłukowicz Bartosz
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.148-150, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • hematologia
 • radiologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisujemy przypadek zespołu nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) po stosowaniu leków cytostatycznych u pacjenta z ostrą białaczką limfoblastyczną. 10 letni chłopiec został przyjęty do szpitala z powodu powiększenia węzłów chłonnych szyjnych. Na podstawie wyniku biopsji cienkoigłowej (markery CD20(-), UCHL-1 (+) ustalono rozpoznanie chłoniaka złośliwego T-komórkowego. Ze względu na stopień zajęcia szpiku (powyżej 5 proc. blastów) ostatecznie rozpoznano T komórkową ostrą białaczkę limfoblastyczną. Chłopiec leczony był wg programu BFM 90 dla ALL. W 8, 16 oraz 23 dobie leczenia otrzymał VCR. W 30 dobie leczenia u pacjenta wystąpił napad drgawek ogniskowych, lewostronnych. Na podstawie badań laboratoryjnych rozpoznano SIADH. Tomografia komputerowa głowy wykazała w tylnej części prawego płata ciemieniowego ognisko hipodensyjne o średnicy około 1 cm. Kontrolna tomografia nie wykazała zmian. Wywnioskowaliśmy, że powyższa zmiana była wtórna do SIADH. Po zakońćzeniu terapii indukcyjnej i konsolidacyjnej pacjent osiągnął całkowitą remisję. W programie jeszcze 4 razy podawano VCR. Nie obserwowaoni hiponatremii. Przypadek ten obrazuje fakt, iż zmiany obserwowane w OUN w przebiegu SIADH są przejściowe, a samo badanie TK może być stosowane jako jeden z elementów diagnozowoania i monitorowania SIADH.

  Streszczenie angielskie: We report a case of a syndrome of inappropriate secretion of antiduiretic hormone (SIADH) after systemic chemiotherapy in a patient with T -cell ALL. A 10-year-old boy was admitted to the hospital because of cervical lymph-nodes enlargement. Fine needle aspiration biopsy markers (CD20(-), UCHL-1(+) revealed T cell lymphoblastic malignant lymphoma. Due to the extent of the infiltration of bone marrow (more than 25 p.c.) he was diagnosed as having T - cell ALL. He received chemiotherapy according to the BFM-90 protocol. Vincristine was administred on day 8, 16 and 23. On day 30 seizures of sudden onset occurred and he was diagnosed to have SIADH. A plain head CT scan showed a low density lesion 1 cm in width in the posterior part of the right parietal lobe. It was not seen on the follow up CT scan. We concluded that the lesion was secondary to SIADH. After induction and consolidation chemiotherapy the patient achieved complete remission. According to the protocol vincristine was administred additionally four times but hyponatremia did not occur. This case suggests that intracranial lesions in SIADH are transient and head CT scans can be considered as one of diagnostic criteria in monitoring of SIADH.


  2/6

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii gronkowcowej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.57-60, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Skórne infekcje bakteryjne u dzieci. Ropne choroby o etiologii paciorkowcowej i mieszanej.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.61-62, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena mikroskopowa pasty z hydroksyapatytem do profesjonalnego oczyszczania zębów.
  Tytuł angielski: Microscope study of prophylaxis paste with hydroxyapatite for professional tooth cleaning.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew, Arłukowicz Edyta, Mazurek-Mochol Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.34-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dwóch past z hydroksyapatytem: do profesjonalnego oczyszczania zębów (Cema-Polish I) i ich polerowania (Chema-Polish II). Materiał stanowiło 18 odpowiednio przeciętnych, usuniętych zębów stałych. Oceniano stopień czystości powierzchni szkliwa i cementu korzeniowego po zastosowaniu obu past, po uprzednim skalingu ultradźwiękowym, a także stopień oczyszczania bruzd powierzchni żującej zębów trzonowych przed ich lakowaniem, po zastosowaniu pasty oczyszczającej. Uzyskane wyniki potwierdzają dużą skuteczność oczyszczającą i polerującą past z hydroksyapatytem.


  5/6

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia ropnych chorób skóry.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.10, 12, 14, 16, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Trądzik pospolity - współczesne leczenie.
  Autorzy: Nowicki Roman, Barańska-Rybak Wioletta, Samet Alfred, Arłukowicz Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.117-118, 120-121, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: