Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTOSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Hydroterapia i ozonoterapia nieinwazyjna w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób
Opracowanie edytorskie: Marciniak Mieczysław (red.), Antoszewski Zygmunt (red.), Zamlewski Waldemar (tł.).
Źródło: - [Łódź, b.m.w. 2002], 136 s. : il., tab., bibliogr. 96 poz., 23 cm. - Tekst częściowo tłum. z jęz. niem
Sygnatura GBL: 745,806

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • rehabilitacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci łódzkich w latach 1991-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (1) s.13-16, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza częstości występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia oraz typów wady na terenie województwa łódzkiego w latach 1996-2000.
  Tytuł angielski: The prevalence of cleft lip and/or palate and types of defects in the population of district of Łódź in the period of 1996-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (3) s.3-6, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia w populacji województwa łódzkiego, jak również zależność częstości i postaci wady od płci noworodka. W latach 1996-2000 wśród 11 7467 żywo urodzonych dzieci rozszczepy wargi i/lub podniebinia stwierdzono u 196 noworodków (1,67/1000). Najczęstszą postacią tej wady był izolowany rozszczep podniebienia oraz jednostronny całkowity rozszczep wargi i podniebienia.

  Streszczenie angielskie: In the paper an attempt was mode to evaluate the prevalence of cleft lip and/or palate among people of district of Lodz as well as the correlation between the frequency and type of defect and the sex of the newborn. During the period of 1996-2000. 196 children with cleft lip and/or palate were observed amongst 11 7467 newborns (1,67/1000). The cleft palate only was the most frequen type of defect, followed by unilateral complete cleft lip and palate.


  4/4

  Tytuł oryginału: Profilaktyka zdrowotna jamy ustnej u niemowląt z rozszczepem wargi i podniebienia.
  Tytuł angielski: Oral prophylaxis in infants with cleft lip and palate.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Sychniak Ewa
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (4) s.5-8, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia stanowi wadę wrodzoną polegającą na braku ciągłości anatomicznej i niedorozwoju tych struktur. Jest to najczęstsza wada rozwojowa twarzy (2:1000 żywych noworodków). Poza widocznym zniekształceniem nieprawidłowość ta powoduje liczne zaburzenia czynnościowe (oddychania, ssania, połykania, żucia i mowy) oraz sprzyja infekcjom dróg oddechowych i ucha środkowego. Odpowiednia opieka nad dzieckiem i pielęgnacja jamy ustnej zmniejsza ryzyko zachorowań oraz sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu. Duży nacisk kładzie się na naturalne odżywianie. Jeśli ssanie piersi jest bardzo utrudnione, zaleca się karmienie mlekiem matki z użyciem butelki i specjalnego smoczka lub łyżeczki. W przeprowadzonych badaniach ankietowych rodzice dzieci z rozszczepem zgłaszali, że największe trudności mieli z karmieniem niemowlęcia oraz wykonywaniem toalety jamy ustnej i nosa po posiłku. Stwierdzono, że dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia wymagają wielospecjalistycznej opieki medycznej. Istnieje również potrzeba lepszego przygotowania rodziców do sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

  Streszczenie angielskie: Cleft lip, alveolus and palate is a congenital defect caused by the lack of anatomic continuity and underdevelopment of these structures. It is the most frequent facial defect (2:1000 live newborns) which causes not only visible deformations but also numerous functional disorders (in respiration, suction, swallowing, chewing, and speaking). It also causes infections of air passages and middle ear. Only the appropriate care over an infant especially its oral cavity, decreases the risk of infections and favours proper psychophysical development. The great emphasis is put on natural nutrition. If natural breastfeeding is not possible, it is advisable to feed the child with mother's milk with the use of a bottle and a special dummy or teaspoon. Parents of infants with clefts have reported in the recent medical survey that they had big difficulties with feeding their babies and maintainting the proper hygiene of oral and nasal cavities after meals. As a conclusion, it has been stated that firstly, infants with cleft lip and palate require multidisciplinary management and secondly, ther is the need to prepare the parents in much better way to take care over a sick infant.

  stosując format: