Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTOSZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Immunoglobulina E i układ dopełniacza w wyprysku atopowym i kontaktowym u chorych z nadwrażliwością na nikiel.
Tytuł angielski: Immunoglobulin E and complement in patients with contact allergy to nickiel suffering from atopic and contact eczema.
Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Aleksander
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.427-429, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie udziału IgE, krążących kompleksów immunologicznych i aktywności układu dopełniacza w alergicznym wyprysku kontaktowym i atopowym u chorych ze skórną nadwrażliwością na nikiel. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-53 lat cierpiących z powodu wyprysku kontaktowego (15 chorych) i atopowego (15 chorych) z dodatnim testem skórnym na nikiel. U badanych oznaczano stężenie całkowite IgE i swoistych IgE dla roztoczy, tymotki, brzozy, bylicy, stężenie krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywność C1inh i aktywność układu dopełniacza w teście CH50. Wykazano wzrost stężenia krążących kompleksów u 80 p.c. chorych obu grup, wzrost całkowitego stężenia IgE u 50 p.c. chorych z wypryskiem atopowym i 25 p.c. z wypryskiem kontaktowym. Nie wykazano zmian w aktywności C1nh i wartości CH50 w obu grupach chorych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was estimation of the IgE value, circulating immunocomplexes and the activity of complement system in allergic contact as well as atopic dermatitis in patients with skin nickel hypertensitivity. The study was done in 30 patients in the age range of 18-53 yrs suffering from allergic contact dermatitis (15 patients) and atopic dermatitis (15 patients) with positive skin patch test to nickel. The concentration of total IgE as well as specific IgE to mites, Phleum, Betula, Artemisia and the concentration of circulating complexes in the serum of patients were estimated. The activity of C1inh and CH50 was estimated in plasma of the patients. The results of the study indicated an increase of concentration of circulating immuno-complexes in 80 p.c. of the patients of both groups, an increase of total IgE in 50 p.c. of patients with atopic dermatitis and in 25 p.c. of the patients with contact dermatitis. There were no changes in the activity of C1inh and the value of CH50 in both groups of patients.


  2/3

  Tytuł oryginału: Układ dopełniacza u chorych z astmą oskrzelową IgE-zależną i IgE-niezależną.
  Tytuł angielski: Complement system in patients with IgE related and non IgE related bronchial asthma.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.430-432, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 32 chorych z astmą oskrzelową IgE zależną i IgE niezależną wykonano w okresie objawów choroby badania hemolitycznej aktywności układu dopełniacza w teście 50 proc. hemolizy oraz badania aktywności inhibitora C1 esterazy (C1INH). U 60 proc. chorych z astmą atopową i 45 proc. chorych z astmą nie atopową stwierdzono obniżenie aktywności hemolitycznej dopełniacza. Aktywność inhibitora C1 esterazy była także obniżona u 80 proc. chorych z astmą atopową i u 40 proc. chorych z astmą nie atopową. Zmiany w aktywności układu dopełniacza nie były zależne od IgE zależności astmy ani od tolerancji aspiryny przez badanych chorych. Badania kontrolne wykonane w remisji choroby u 11 chorych z obniżonymi w okresie zaostrzenia objawów wartościami aktywności hemolitycznej dopełniacza i aktywności C1 INH wykazały wzrost tych parametrów jednak bez cech normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The studies were performed in 32 patients in the age range of 17-58 years suffering from bronchial asthma in the exacerbation period of their illness. 16 patients suffered from IgE related/atopic and 16 from IgE non IgE realted/nonatopic bronchial asthma. The complement haemolytic activity (CH50) and the activity of C1 inhibitor (C1 INH) were measured in the plasma. In 60 p.c. of patients with IgE related asthma and in 45 p.c. of patients with non IgE realted asthma we stated decrease of CH50. The activity of C1INH also was decreased in 80 p.c. of patients with atopic asthma and in 40 p.c. of patients with nonatopic asthma. The observed changes were not realted to aspirine tolerance as well as to IgE mediation of their illness. Control examinations of theses parameters repeated during remission of asthma symptoms in 11 patients with low values during the exacerbation of the illnes (in 5 patients with atopic and in 6 with non-atopic asthma) revealed an increase of their values; however without features of normalisation.


  3/3

  Tytuł oryginału: Nikiel jako alergen w schorzeniach skóry : praca doktorska
  Autorzy: Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Krystyna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych, Zakład Alergologii Przemysłowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [3], 92 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20129

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: