Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTOS
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Hydroterapia i ozonoterapia nieinwazyjna w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób
Opracowanie edytorskie: Marciniak Mieczysław (red.), Antoszewski Zygmunt (red.), Zamlewski Waldemar (tł.).
Źródło: - [Łódź, b.m.w. 2002], 136 s. : il., tab., bibliogr. 96 poz., 23 cm. - Tekst częściowo tłum. z jęz. niem
Sygnatura GBL: 745,806

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • rehabilitacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/25

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na rozwój raka endometrium przedstawione na XXVI Kongresie Międzynarodowej Akademii Patologii w Montrealu.
  Tytuł angielski: Current opinions on the development of endometrial cancer after XXVI Congress of the International Academy of Pathology in Montreal.
  Autorzy: Antosz Zbigniew S.
  Źródło: Ginekol. Położ. 2002: 2 (3) s.49-53, il., tab., bibliogr. 21 poz. - 26 Kongres Międzynarodowej Akademii Patologii Montreal 16-21.09. 2006 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,807

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezentowano aktualne poglądy dotyczące rozwoju raka endometrium, które zostałyprzedstawione podczas XXVI Kongresu Międzynarodowej Akademii Patologii w Montrealu.

  Streszczenie angielskie: Current opinions on the development of endometrial cancer from XXVI Congress of the InternationalAcademy of Pathology in Montreal are presented in the paper.


  3/25

  Tytuł oryginału: Udział kanałów błony zewnętrznej w fizjologii mitochondriów.
  Tytuł angielski: The outer membrane channels in mitochondria physiology.
  Autorzy: Kmita Hanna, Antos Nina
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.203-220, il., bibliogr. 81 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Streszczenie polskie: Kanał jonowy stanowi podstawowe rozwiązanie w wymianie cząsteczek przez zewnętrzną błonę mitochondrialną. Pełni on zasadniczą rolę w transporcie metabolitów, jak i imporcie białek. W artykule omówiono podstawowe właściwości kanałów błony zewnętrznej oraz ich udział w fizjologii mitochondriów. Istnienie szeregu czynników regulujących stan funkcjonalny kanałów błony zewnętrznej wskazuje, iż masa cząsteczkowa jest tylko jednym z czynników warunkującym przejście cząsteczki przez błonę. Co więcej, dzięki obecności kanałów o skomplikowanej modulacji, błona zewnętrzna odgrywa istotną rolę nie tylko w regulacji metabolicznych i energetycznych funkcji mitochondriów, ale także w ich biogenezie oraz w funkcjonowaniu całej komórki.

  Streszczenie angielskie: Pathways for molecule transport acros the mitochondrial membrane are formed by ion channels. The transported molecules are not only metabolites exchanged mitochondria and cytosol but also proteins imported into mitochondria. This review presents basic properties of the outer membrane channels and their role in mitochondria physiology. The existence of many factors influencing functional state of the outer membrane channels indicates that transport of a molecule across the outer membrane depends not only on its mass. Moreover, the functional complexity of the outer membrane channels suggests a significant role of the membrane not only in metabolic and energetic functions of mitochondria but also in their biogenesis as well as in cell physiology.


  4/25

  Tytuł oryginału: The respriation of mitochondria from human skeletal muscle coupled to ATP synthesis is not impaired in pH 6.45 medium but is depressed at pH 7.8.
  Tytuł polski: Oddychanie mitochondriów mięśnia szkieletowego człowieka skojarzone z syntezą ATP - bez zmian w środowisku o pH 6,45, hamowanie w pH 7,8.
  Autorzy: Popinigis Jerzy, Antosiewicz Jędrzej, Crimi Massimo, Kaczor Jan Jacek, Bargossi Alberto Mario, Mercuri Mario, Gruca Zbigniew, Lenaz Giorgio
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (1) s.11-24, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: W czasie pierwszych kilku sekund wysiłku fizycznego w wyniku działania enzymu kinazy kreatynowej, wnętrze komórki mięśniowej ulega alkalizacji - wg Conetta nawet do pH 7,8. W wyniku kontynuacji wysiłku i powstawania kwasu mlekowego dochodzi następnie do zakwaszenia cytosolu, a obniżenie pH do wartości 6,45 doprowadza do zatrzymania glikolizy. Celem niniejszej pracy było zbadanie jak zmiany pH środowiska z wartości 7,0 do 6,45 i z 7,0 do 7,8 będą wpływały na aktywność oddechową mitochondriów otrzymanych z mięśnia szkieletowego człowieka. Materiały i metody: mitochondria izolowano z mięśni szkieletowych pochodzących z zabiegów operacyjnych typu amputacji dokonywanych ze wskazań lekarskich. Pomiaru zużycia tlenu przez mitochondria dokonywano za pomocą klasycznej elektrody tlenowej Clarka. Stosowano środowiska o pH 7,0 lub 6,45, lub 7,8. Substratami były: glutaminian z jabłczanem, pirogronian z jabłczanem oraz mleczan z NAD. Wyniki: w przypadku oddychania wysoko sprzężonego z syntezą ATP krótka ekspozycja mitochondriów do warunków pH 6.45 nei zmieniała ich aktywności oddechowej. Wyjątkiem było utlenianie mlecznu z NAD, które ulegało zahamowaniu. Mitochondria, których oddychanie było słabiej skojarzone z syntezą ATP, nieznacznie zmniejszały zużycie tlenu w pH 6.45. Natomiast 50 proc. hamowania obserwowano w pH 6.45 w mitochondriach z uszkodzoną strukturą. Hamowanie oddychania obserwowano w pH 7.8, nawet w mitochondriach dobrze skojarzonych. Obniżenie pH z 7,0 ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: during the first seconds of exercise due to creatine kinase reaction the interior of the muscle cell becomes alkaline, and according to Connett reaches pH 7.8 When exercise continues, the cytosol - due to formation of lactic acid - becomes acidic and glycolysis stops when pH reaches value of 6.45. The aim of our research was to investigate how changes of the pH of the medium from 7,0 to 6.45 or from 7.0 to 7.8 would affect the respiratory activity of mitochondria from human skeletal muscle. Materials and methods: mitochondria were isolated from post amputationem muscles of patients undergoing surgery. Oxygen uptake was measured with the classical Clark type oxygen electorde in pH 7.0, pH 6.45 and pH 7.8 media. Glutamate + malate, or pyruvate + malate, or NAD + lactate were used as respiratory substrates. Results: The respiration that was tightly coupled to ATP synthesis was found not impaired by short exposure to medium with pH 6.45. Exception was lactate (+ NAD) oxidation, which was arrested at this pH. Slight inhibition of respiration at pH 6.45 was noted in loose-coupled mitochondria, but almost 50 p.c. inhibition was seen at pH 6.45 in disrupted mitochondria. The coupled respiration of mitochondria was found inhibited at pH 7.8. Lowering of pH from 7.0 to 6.0 did not affect the activity of complex IV of respiratory chain, but complex I was under these conditions inhibited 39 p.c. and complex III 53 p.c. Activity of complex IV was inhibited 36 ...


  5/25

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków - problem okulistyczno-pediatryczny.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - an ophthalmologico-pediatric problem.
  Autorzy: Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Antosiuk Regina
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.27-28, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease that occurs in premature infants and affects the blood vessels of the developing retina. It results in the development of vascular shunts, neovascularization, and its more severe forms - traction retinal detachment. The development of retinal vascular shunts and neovascularization in ROP is believed to be related to local ischemia. Recent technoogical advances in neonatology have increased the rurvival rate of very-low-birth-weight infants, which has led to a corresponding increased incidence of ROP. This, in turn, has provided a major challenge to all physicians dealing with the premature infant and created renewed interest in the pathogenesis prevention, and treatment of ROP.


  6/25

  Tytuł oryginału: Effect of NADH on the redox state of human hemoglobin.
  Autorzy: Olek Robert A., Antosiewicz Jędrzej, Caulini Gian Carlo, Falcioni Giancarlo
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 324 (1/2) s.129-134, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In this work, we report that NADH can increase the autoxidation rate of hemoglobin (HbA) in a pH-dependent fashion. During this process, this cofactor is itself oxidized. The presence of superoxide dismuatase (SOD) and/or catalase (CAT) can inhibit this result. At lower pH rates, the effect of NADH on the hemoglobin autoxidation rate is more enhanced, in addition, the rate of NADH oxidation is increased. Our data indicates that the reduced pyridine nucleotide may influence the redox state of human hemoglobin by a mechanism, which probably involvews free radical species.


  7/25

  Tytuł oryginału: Immunoglobulina E i układ dopełniacza w wyprysku atopowym i kontaktowym u chorych z nadwrażliwością na nikiel.
  Tytuł angielski: Immunoglobulin E and complement in patients with contact allergy to nickiel suffering from atopic and contact eczema.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.427-429, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie udziału IgE, krążących kompleksów immunologicznych i aktywności układu dopełniacza w alergicznym wyprysku kontaktowym i atopowym u chorych ze skórną nadwrażliwością na nikiel. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-53 lat cierpiących z powodu wyprysku kontaktowego (15 chorych) i atopowego (15 chorych) z dodatnim testem skórnym na nikiel. U badanych oznaczano stężenie całkowite IgE i swoistych IgE dla roztoczy, tymotki, brzozy, bylicy, stężenie krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywność C1inh i aktywność układu dopełniacza w teście CH50. Wykazano wzrost stężenia krążących kompleksów u 80 p.c. chorych obu grup, wzrost całkowitego stężenia IgE u 50 p.c. chorych z wypryskiem atopowym i 25 p.c. z wypryskiem kontaktowym. Nie wykazano zmian w aktywności C1nh i wartości CH50 w obu grupach chorych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was estimation of the IgE value, circulating immunocomplexes and the activity of complement system in allergic contact as well as atopic dermatitis in patients with skin nickel hypertensitivity. The study was done in 30 patients in the age range of 18-53 yrs suffering from allergic contact dermatitis (15 patients) and atopic dermatitis (15 patients) with positive skin patch test to nickel. The concentration of total IgE as well as specific IgE to mites, Phleum, Betula, Artemisia and the concentration of circulating complexes in the serum of patients were estimated. The activity of C1inh and CH50 was estimated in plasma of the patients. The results of the study indicated an increase of concentration of circulating immuno-complexes in 80 p.c. of the patients of both groups, an increase of total IgE in 50 p.c. of patients with atopic dermatitis and in 25 p.c. of the patients with contact dermatitis. There were no changes in the activity of C1inh and the value of CH50 in both groups of patients.


  8/25

  Tytuł oryginału: Układ dopełniacza u chorych z astmą oskrzelową IgE-zależną i IgE-niezależną.
  Tytuł angielski: Complement system in patients with IgE related and non IgE related bronchial asthma.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.430-432, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 32 chorych z astmą oskrzelową IgE zależną i IgE niezależną wykonano w okresie objawów choroby badania hemolitycznej aktywności układu dopełniacza w teście 50 proc. hemolizy oraz badania aktywności inhibitora C1 esterazy (C1INH). U 60 proc. chorych z astmą atopową i 45 proc. chorych z astmą nie atopową stwierdzono obniżenie aktywności hemolitycznej dopełniacza. Aktywność inhibitora C1 esterazy była także obniżona u 80 proc. chorych z astmą atopową i u 40 proc. chorych z astmą nie atopową. Zmiany w aktywności układu dopełniacza nie były zależne od IgE zależności astmy ani od tolerancji aspiryny przez badanych chorych. Badania kontrolne wykonane w remisji choroby u 11 chorych z obniżonymi w okresie zaostrzenia objawów wartościami aktywności hemolitycznej dopełniacza i aktywności C1 INH wykazały wzrost tych parametrów jednak bez cech normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The studies were performed in 32 patients in the age range of 17-58 years suffering from bronchial asthma in the exacerbation period of their illness. 16 patients suffered from IgE related/atopic and 16 from IgE non IgE realted/nonatopic bronchial asthma. The complement haemolytic activity (CH50) and the activity of C1 inhibitor (C1 INH) were measured in the plasma. In 60 p.c. of patients with IgE related asthma and in 45 p.c. of patients with non IgE realted asthma we stated decrease of CH50. The activity of C1INH also was decreased in 80 p.c. of patients with atopic asthma and in 40 p.c. of patients with nonatopic asthma. The observed changes were not realted to aspirine tolerance as well as to IgE mediation of their illness. Control examinations of theses parameters repeated during remission of asthma symptoms in 11 patients with low values during the exacerbation of the illnes (in 5 patients with atopic and in 6 with non-atopic asthma) revealed an increase of their values; however without features of normalisation.


  9/25

  Tytuł oryginału: Progresja zaćmy w przebiegu atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: Cataract progression in patient with atopic dermatitis.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Antosiuk Regina, Minarowska Alina
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.403-405, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is a relatively common hereditary condition. Ocular sequellae are commonly seem in this disorder, and may include involvement of both the anterior and posterior segments of the eye. The case of female patient with atopic dermatitis and ocular manifestations is presented.


  10/25

  Tytuł oryginału: Matematyczna analiza możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej.
  Tytuł angielski: The mathematical analysis of possibilities of automated peritoneal dialysis optimization.
  Autorzy: Baczyński Daniel, Antosiewicz Stefan, Waniewski Jacek, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.384-388, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było rozpoznanie teoretycznych możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej (ADO). Dokonano matematycznej analizy wpływu modyfikacji liczby wymian w sesji oraz charakteru transportu przezotrzewnowego na efektywność i adekwatność nocnej przerywanej dializy otrzewnowej (NPDO). Badaniem objęto 20 chorych. Szybkość transpoprtu przezotrzewnowego mocznika wyrażoną współczynnikiem SMTR (ang. solute mass transport rate) obliczono ze wzoru: SMTR= delta(CdVd)delta t, gdzie: delta(CdVd) - zmiana masy mocznika w płynie dializacyjnym w czasie delta(Cd - stężenie mocznika w dializacie, Vd - objętość wewnątrzotrzewnowa płynu dializacyjnego). Vd oceniano na podstawie rozcieńczenia znacznika objętości (RISA). na podstawie wartości SMTR określono efektywność dializy wyrażoną całkowitą ilością wydializowanego mocznika oraz jej adekwatność wyrażoną współczynnikiem Kt/V. Wartości wymienionych parametrów obliczono dla różnych schematów NPDO (4-9 wymian podczas 8-godzinnej sesji). Stwierdzono, iż skracanie czasu wymian z równoczesnym zwiększaniem ich liczby powoduje wzrost efektywności i adekwatności dializy. Jednak wzrost ten nie jest proporcjonalny do zwiększenia objętości płynu dializacyjnego i nie zapewnia osiągnięcia optimum dializy ani zalecanego poziomu adekwatności nawet w sesji składającej się z 9 wymian. Nie stwierdzono znamiennych różnic wartości Kt/V dla podgrup chorych o różnym charakterze transpoprtu przezotrzewnowego określonego testem równoważenia otrzewnowego (PET). Możliwość osiągnięcia wartości Kt/V najbliższych zalecanym wykazano jedynie w popdgrupie szybkich transporterów...


  11/25

  Tytuł oryginału: Empiryczne leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej - czy uzasadnione jest stosowanie nowego schematu terapeutycznego?
  Tytuł angielski: Empirical therapy of peritonitis in peritoneal dialysis patients - is it reasonable to use a new therapeutic schedule?
  Autorzy: Baczyński Daniel, Antosiewicz Stefan, Pietrzak Bożena, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.396-398, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 200 r. Ad Hoc Advisory Committee on Peritonitis Management zalecił stosowanie nowego schematu terapii empirycznej dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO) u chorych z zachowaną resztkową czynnością nerek (RCzN). Schemat ten obejmuje cefalosporynę I i III generacji. Zgodnie z tymi zaleceniami dotychczasowy stary schemat obejmujący cefalosporynę I generacji i aminoglikozyd może być stosowany jedynie u chorych, u których dobowa diureza nie przekracza 100 ml. Celem pracy była retrospektywna ocena skuteczności oraz kosztow "starego" i "nowego" schematu leczenia empirycznego DZO. Analizowane przypadki DZO podzielono na 2 grupy. Grupę 1 stanowiły 22 epiozody DZO u 13 chorych leczonych wg starego schematu, u których diureza resztkowa nie przekraczała 100 ml/dobe. Grupę 2 stanowiło 6 epizodow DZO u 4 chorych z zachowaną RCzN, leczonych według nowego schematu. Efektywność leczenia wg starego schematu wyniosła 64 proc., zaś według nowego schematu - 33 proc. Przeciętny koszt 14-dniowego leczenia wg starego i nowego schematu wyniósł odpowiednio: 67,1 i 247,3 Euro. W badanej populacji stwierdzono zatem znacznie mniejszą skuteczność oraz wyższy koszt nowego schematu empirycznej antybiotykoterapii DZO niż schematu starego. Wyniki pracy dowodzą potrzeby pogłębionej oceny przydatności nowego schematu empirycznego leczenia DZO.


  12/25

  Tytuł oryginału: Limfocyty B z przewlekłej białaczki limfocytowej - klonalność i markery różnicowania : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Antosz Halina; Akademia Medyczna Zakład Genetyki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, [2], 195 s. : il., tab., bibliogr. 436 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,946

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  13/25

  Tytuł oryginału: Nikiel jako alergen w schorzeniach skóry : praca doktorska
  Autorzy: Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Krystyna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych, Zakład Alergologii Przemysłowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [3], 92 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20129

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/25

  Tytuł oryginału: RetCam - nowoczesna metoda diagnostyki i oceny skuteczności terapii w retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: RetCam - a new diagnostic method to estimate results of therapy in retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Oziębło-Kupczyk Monika, Antosiuk Regina, Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Urban Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.85-88, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków (ROP) jest wazoproliferacyjnym schorzeniem siatkówki stwierdzanym u dzieci przedwcześnie urdzonych. Występuje średnio u około 10-15 proc. wcześniaków na skutek zaburzenia równowagi między procesami utleniania i redukcji w siatkówce. Pomimo możliwości leczenia, ROP jest nadal przyczyną ślepoty u wielu dzieci. W związku z tym niezwykle ważne jest zapobieganie retinopatii poprzez badania profilaktyczne dzieci przedwcześnie urodzonych w celu wczesnego wykrywania i leczenia choroby. Obok standardowego badania okulistycznego (oftalmoskopia pośrednia), które jest badaniem skryningowym wykrywającym ROP, najnowocześniejszą metodą diagnostyki i monitorowania terapii retinopatii jest RetCam 120 - urządzenie cyfrowego zobrazowania szerokiego pola dna oka.

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity is a disease that occurs in premature infants and afects the blood vessels of the developing retina. It occurs in 10-15 p.c. of the premature infants and still is the largest cause of blindness in children. The authors present pathogenesis, risk factors, international classification of ROP and treatment. The standard method of screening for ROP by ophthalmologic examination and the method of photographic screeening using RetCam 120 are discussed. The RetCam 120 provides new technology to diagnose and document retinal changes in retinopathy of prematurity.


  15/25

  Tytuł oryginału: Postępowanie w zaćmie okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: Neonatal cataract management.
  Autorzy: Urban Beata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Antosiuk Regina
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.101-103, bibligor. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat zaćmy okresu noworodkowego. Zaprezentowano najnowsze metody operacji zaćmy noworodkowej. Omówiono również współczesne poglądy dotyczące postępowania w bezsoczewkowości pooperacjnej w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Cataract is the largest preventable cause of visual loss in childhood. Congenital cataract is the opacity of the lens in one or both eyes of child, causing a reduction in vision bad enough to require surgery. The authors present state of knowledge concerning neonatal cataract. Techniques of cataract surgery are discussed. Authors introduced current opinions regarding clinical management of paediatric aphakia. Screening for congenital cataract sholud be made a standard procedure at obstetrical wards and maternity wards.


  16/25

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna najmłodszych - dzieci w wieku przedszkolnym w programie promocji zdrowia.
  Tytuł angielski: Wholesome education younger - children in preschool age in programme of promotion of health.
  Autorzy: Antoszczuk Gabriela
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.17-19, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja zdrowotna, traktowana jako proces ciągły, powinna obejmować zarówno treści dydaktyczne dotyczące zdrowia, jak i wspierające ją działania wychowawczo-opiekuńcze. Przedszkole to podstawowe, obok rodziny, miejsce wychowaczego oddziaływania. Poznanie dziecka i zrozumienie jego zachowań zdrowotnych jest podstawą forumułowania skutecznych programów edukacji zdrowotnej. Przedmiotem podjętych w pracy badań jest poziom wiedzy na temat zdrowia dzieci w wieku sześciu lat oraz poziom sprawności fizycznej. Celem poznawczym pracy jest określenie poziomu wiedzy o zdrowiu i poziomu sprawności fizycznej dzieci w wieku sześciu lat. Celem praktycznym pracy jest sprawdzenie skuteczności przedszkolnego programu wychowania zdrowotnego jako propedeutyki szkolnej edukacji zdrowotnej. Podstawową metodą badawczą był sondaż diagnostyczny i test sprawności fizycznej. Zastosowaną techniką badawczą był wywiad i próby sprawności w zakresie siły, mocy i zwinności. Terenem badań było wrocławskie przedszkole objęte Programem Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Badania były przeprowadzone w maju 2000 roku. Zebrany materiał badawczy upoważnia do wnioskowania, iż: 1. Badane dzieci utożsamiają pojęcie zdrowia z brakiem choroby. 2. Większość badanych dzieci zna działania służące zdrowiu i wie do czego potrzebna jest gimnastyka. 3. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci jest zadowalający.

  Streszczenie angielskie: Wholesome education treated as continuous process should embrace both didactic contents relating healths, as and supporting her activities educational. Nursery school is basic close by families place educational. Get to know of child and understanding his of wholesome behaviours is base of formulating of efficient programmes of wholesome education. Object undertaken in work of researches is level of knowledge on theme of health of children in age six years and level their physical efficiencies. Aim of cognitive work is qualification of level of knowledge about health and of level of physical efficiency in age six years. Aim of physical composition is check of efficiency preschool programme of education wholesome as school propaedeuticses health education. Basic investigative method was sounding diagnostic and test of physical efficiency. Used investigative technics was interview and tests of efficiency in range of power and agility. Ground of researches was nursery school in Wrocław which is in network nursery school with have Programme of Promotion of Health. Research was in May 2000 of year. Assembled investigative materila autorizes to inferences that: 1. Investigated of children understanding health only with lach of illness. 2. Most examined of children knows activities servante to health and knows why they need gymnastics. 3. Level physical efficiencies examined of children is satisfactory.


  17/25

  Tytuł oryginału: Częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci łódzkich w latach 1991-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (1) s.13-16, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/25

  Tytuł oryginału: Analiza częstości występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia oraz typów wady na terenie województwa łódzkiego w latach 1996-2000.
  Tytuł angielski: The prevalence of cleft lip and/or palate and types of defects in the population of district of Łódź in the period of 1996-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (3) s.3-6, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia w populacji województwa łódzkiego, jak również zależność częstości i postaci wady od płci noworodka. W latach 1996-2000 wśród 11 7467 żywo urodzonych dzieci rozszczepy wargi i/lub podniebinia stwierdzono u 196 noworodków (1,67/1000). Najczęstszą postacią tej wady był izolowany rozszczep podniebienia oraz jednostronny całkowity rozszczep wargi i podniebienia.

  Streszczenie angielskie: In the paper an attempt was mode to evaluate the prevalence of cleft lip and/or palate among people of district of Lodz as well as the correlation between the frequency and type of defect and the sex of the newborn. During the period of 1996-2000. 196 children with cleft lip and/or palate were observed amongst 11 7467 newborns (1,67/1000). The cleft palate only was the most frequen type of defect, followed by unilateral complete cleft lip and palate.


  19/25

  Tytuł oryginału: Profilaktyka zdrowotna jamy ustnej u niemowląt z rozszczepem wargi i podniebienia.
  Tytuł angielski: Oral prophylaxis in infants with cleft lip and palate.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Sychniak Ewa
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (4) s.5-8, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia stanowi wadę wrodzoną polegającą na braku ciągłości anatomicznej i niedorozwoju tych struktur. Jest to najczęstsza wada rozwojowa twarzy (2:1000 żywych noworodków). Poza widocznym zniekształceniem nieprawidłowość ta powoduje liczne zaburzenia czynnościowe (oddychania, ssania, połykania, żucia i mowy) oraz sprzyja infekcjom dróg oddechowych i ucha środkowego. Odpowiednia opieka nad dzieckiem i pielęgnacja jamy ustnej zmniejsza ryzyko zachorowań oraz sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu. Duży nacisk kładzie się na naturalne odżywianie. Jeśli ssanie piersi jest bardzo utrudnione, zaleca się karmienie mlekiem matki z użyciem butelki i specjalnego smoczka lub łyżeczki. W przeprowadzonych badaniach ankietowych rodzice dzieci z rozszczepem zgłaszali, że największe trudności mieli z karmieniem niemowlęcia oraz wykonywaniem toalety jamy ustnej i nosa po posiłku. Stwierdzono, że dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia wymagają wielospecjalistycznej opieki medycznej. Istnieje również potrzeba lepszego przygotowania rodziców do sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

  Streszczenie angielskie: Cleft lip, alveolus and palate is a congenital defect caused by the lack of anatomic continuity and underdevelopment of these structures. It is the most frequent facial defect (2:1000 live newborns) which causes not only visible deformations but also numerous functional disorders (in respiration, suction, swallowing, chewing, and speaking). It also causes infections of air passages and middle ear. Only the appropriate care over an infant especially its oral cavity, decreases the risk of infections and favours proper psychophysical development. The great emphasis is put on natural nutrition. If natural breastfeeding is not possible, it is advisable to feed the child with mother's milk with the use of a bottle and a special dummy or teaspoon. Parents of infants with clefts have reported in the recent medical survey that they had big difficulties with feeding their babies and maintainting the proper hygiene of oral and nasal cavities after meals. As a conclusion, it has been stated that firstly, infants with cleft lip and palate require multidisciplinary management and secondly, ther is the need to prepare the parents in much better way to take care over a sick infant.


  20/25

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej dzieci i młodzieży leczonych ortodontycznie : praca doktorska
  Autorzy: Antoszewska Joanna, Matthews-Brzozowska Teresa (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Ortodoncji we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 179 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20533

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/25

  Tytuł oryginału: Ocena subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z zapaleniem błony naczyniowej narządu wzroku : praca doktorska
  Autorzy: Antosiuk Regina, Bakunowicz-Łazarczyk Alina (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Okulistyki Dziecięcej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 105 k. : il., tab., bibliogr. 226 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20581

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/25

  Tytuł oryginału: Mechanizm przemieszczania trzonowców pod wpływem sił zewnątrzustnych.
  Tytuł angielski: Mechanism of molar movement caused by extraoral forces.
  Autorzy: Antoszewska Joanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.281-283, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka, po dokonaniu przeglądu literatury, przedstawiła mechanizm przesuwania górnych i dolnych trzonowców pod wpływem sił zewnątrzustnych. W artykule opisano różnice w biomechanice tych przemieszczeń w przypadku pacjentów w fazie wzrostu, u których wynik leczenia zależy w dużej mierze od nasilenia i kierunku wzrostu wyrostka zębodolowego oraz u pacjentów dorosłych, u których wynik terapii zależy jedynie od zastosowanych sił ortodontyczntych.

  Streszczenie angielskie: Mechanism of forced molar movement in still growing and adult patients has been presented on the basis of literature. In adolescents, such a movement results from either extraoral or biological force, where the latter one has its origin in the patient's alveolar process growth. In adults, the described affect is caused only by an applied mechanical force.


  23/25

  Tytuł oryginału: Co-expression of Epstein-Barr virus latent membrane protein 1, Bcl-2, Bcl-xl, p21 cip1 and p53 genes in human lymphoepithelial carcinoma.
  Autorzy: Kocki Janusz, Jarosz Bożena, Constantinou Maria, Korszeń-Pilecka Iwona, Pliecki Marek, Antosz Halina, Starosławska Elżbieta, Korobowicz Elżbieta, Kałużewski Bogdan, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.33-37, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Activation of latent genes of Epstein-Barr virus (EBV) protects human cells from apoptosis and can induce the expression of bcl-2 gene, a survival factor and inhibitor of apoptosis. We used in situ hybridization technique to detect of EBV LMP1, Bcl-2, Bcl-xL, p21 Cip1 and p53 genes expression in paraffin-embodded tissue from patient with a very rare lumphoepithelial carcinoma (undifferentiated carcinomas with lymphoid stoma) of parotid gland. We detected expression of LMP1, bcl-xL and strong signals from bcl-2. We did not detect signals of p53 and p21 Cip1. We have fixed a potent mechanisms of development of a parotid gland carcinoma: EBV infection or/and LMP1 activation - overexpression of bcl-2 and bxcl-xL - decreased expression of p53 and p21 Cip1 - immortization of cells - cancer.


  24/25

  Tytuł oryginału: mRNA expression of the cyclins in B-CLL.
  Autorzy: Antosz Halina, Kowal Małgorzata, Kwiatkowska-Drabik Barbara, Marzec Barbara, Jargiełło Małgorzata, Mizerski Grzegorz, Kocki Janusz, Wysocka Krystyna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.105-110, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: B cell chronic lymphocytic leukemia is malignant disorder characterised by accumulation of resting lymphocytes. We investigated the mRNA expression of cyclins A, B, C, D1, D2 and D3, which are characteristic for different phases of the cell cycle, by multi-probe RNase protection assay system. We have examined expression of cyclins in unstimulated and stimulated PMA and LPS lymphocytes in vitro. In our study, all B-CLL tested samples expressed the mRNA cyclin C, D1, and overexpression D2 after stimulation PMA. mRNA cyclin A and D3 appeared in the cases where the cells proliferated in vitro. Induction of cyclin B expression was observed in only 5 cases B-CLL after treating with PMA and LPS.


  25/25

  Tytuł oryginału: Expression of the p16 at mRNA and protein levels in B-CLL lymphocytes.
  Autorzy: Mizerski Grzegorz, Antosz Halina, Jargiełło Małgorzata, Dudzisz-Śledź Monika
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.171-175, il., bibliogr. 22 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Cyclin dependent kinases (CDKS) play an important role in control of the cell cycle of eucaryotic cells. The phases Go and G1 are controlled by CDK4 and CDK6. Inhibitor p16 blocks binding cdk4/6 with cyclins, and stops transition of G1/S. Overexpression of p16 stops the proliferation. The aim of this study was to determine the expression of INK4a/MTS1 gene, encoding p16 in lymphocytes from patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL). B-CLL is a disease with low proliferative activity of lymphocytes with the accumulation of lymphocyte clones, stopped in GO/G1. Expression of mRNA was examined according to RNA-ase Protection Assay (RPA). The presence of p16 protein was detected using monoclonal antibodies anti p16, labelled with fluorescein. Leukaemic immunopthenottype CD5/CD19 was present at more than 70 p.c. of cells in all examined cases. Expression of INK4a is lower in cells stimulated with mitogens than in quiescent cells.

  stosując format: