Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTONIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u dzieci
Autorzy: Antoniewicz Jolanta
Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.22-31, il., tab. - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
Sygnatura GBL: 820,221

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/13

  Tytuł oryginału: Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi.
  Tytuł angielski: The prophylactic use of phosphomycin in endoscopic procedures associated urinary tract infections (UTI).
  Autorzy: Szopiński Tomasz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Stosowanie chemioprofilaktyki u chorych poddanych zabiegom endoskopowym jest przedmiotem kontrowersji, niemniej większość autorów podziela opinię, że postępowanie to jest uzasadnione między innymi w przypadku TURP oraz endskopowego leczenia kamicy górnych dróg moczowych metodą PCNL i URSL. Celem pracy jest okreśelenie skuteczności i bezpieczeństwa sotsowania fosfomycyny w postaci leku Monural**R do zapobiegania zakażeniu układu moczowego u chorych poddanych TURP ora PCNL i URSL. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 chorych podzielonych na dwi grupy: grupę I stnaowiło 30 mężczyzn, poddanych TURP z powodu łagodnego rozrostu stercza; grupę II - 30 chorych (11 mężczyzn i 19 kobiet), leczonych z powodu kamicy górnych dróg moczowych. U 12 z nich wykonano PCNL, u 18 - URSL. Wyniki. Badania bakteriologiczne bezpośrednio po usunięciu cewników drenujących drogi moczowe oraz po upływie 3-5 dni wykonano u wszystkich chorych. Do badań kontrolnych po 2-3 tygodniach od zabiegu zgłosiło się 53 chorych (88,5 proc.). Ujemne wyniki badań bakteriologicznych moczu, wykonanych bezpośrednio po usunięciu cewnika oraz po 3-5 dniach, uzyskano u 57 (95 proc.) chorych. Ujemne wyniki posiewu moczu po upływie 2-3 tygodni od zabiegu uzyskano u 85 proc. pacjentów. Objawy niepożądane w postaci biegunki wystąpiły u 13,3 proc. chorych. Wnioski. 1. Skuteczność Monuralu**R w zapobieganiu zakażeniu dróg moczowych, u chorych poddanych leczeniu metodami endourologicznymi, jest duża, bowiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The chemotherapy in patients undergoing endoscopic procedures remains a subject for discussion. However, many authors share the opinion prophylactic use of chemotherapeutic agents is recommended in TURP, PCNL and URSL. The study is aimed at evaluating the efficacy and safety of Monural**R (phosphomycin) use in prevention of UTI among subjects qualified for endoscopic procedures. Patietns and methods. Sixty patients were involved and splited into two groups: 30 men undergone TURP due to BPH (group I) and 30 individuals (11 males and 19 females) treated because of upper tract urolithiasis (group II). PCNL and URSL were carried out in 12 and 18 patietns of group II, respectively. Results. Microbiological examination was performed in all patients immediately after all drainage catheter removal and in next 3-5 days. The follow-up in 2-3 weeks following procedure was completed in 53 (88,5 p.c.) individuals. Negative urine cultures were observed in 57 (95 p.c.) patients immediately after procedure and in 85 p.c. 2-3 weeks later. Adverse effects (diarrhoea) occurred in 13,3 p.c. Conclusions. 1. The clinical efficacy of Monural**R in prevention of UTI in endoscopically treated patients is high, because the risk of secondary infection caused by hosptial bacterial strains accounts for only 5 p.c. 2. Moural**R is safe. The only adverse effect produced by Monural**R (in 13,3 p.c. of patients) was clinically insignigicant diarrhoes. 3. Dose and administration of oral ...


  3/13

  Tytuł oryginału: Kolka nerkowa - etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie.
  Autorzy: Dobruch Jakub, Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.536-542, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kolką nerkową nazywamy nagły, ostry ból w okolicy lędźwiowej związany ze wzrostem napięciaa mięśniowego miedniczki i/lub moczowodu będący wynikiem przeszkody w odpływie moczu. Należy do najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dolegliwości nie ulegają zmianie podczas przyjmowania różnych pozycji ciała, często towarzyszą im nudności i wymioty. W większości przypadków przyczyną dolegliwości jest złóg, który utkwił w moczowodzie. Ze względu na znaczne nasilenie objawów pacjent wymaga szybkiej diagnostyki i leczenia. Jednocześnie podajemy leki przeciwbólowe i rozkurczowe oraz wykonujemy podstawowe badania takie jak morfologia, badanie ogólne moczu, zdjęcie przeglądowee jamy brzusznej i USG. Podejrzenie patologii w obrębie dróg moczowych (cień w rzucie dróg moczowych na przeglądowym zdjęciu jamy brzusznej, poszerzenie układów kielichowo-miedniczkowych w USG) upoważnia lekarza do wykonania urografii lub spiralnej tomografii komputerowej czy scyntygrafii nerek. Wobec stwierdzenia patologii dróg moczowych dalsza diagnostyka i leczenie wykonywane jest w ramach oddziału urologicznego. W niniejszym opracowaniu przedstawiona została charakterystyka kliniczna kolki nerkowej, diagnostyka i postępowanie lecznicze w kolce.


  4/13

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia okiem urologa - przegląd współczesnych wiadomości dla lekarzy ogólnych.
  Tytuł angielski: Erectile dysfunction - an overview for general practitivconer.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.594, 596-603, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia wzwodu prącia (ED - ang. erectile dysfunction) u mężczyzn to jeden z niedocenianych ilościowo i jakościowo stanów chorobowych będących w centrum zainteresowania współczesnej urologii. Zaburzenia te są często związane z innymi chorobami ogólnymi - obszarami zainteresowania internistów i lekarzy rodzinnych - jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy choroba wieńcowa. Dlatego wydaje się uzasadnionym wskazanie i ugruntowanie roli lekarza pierwszego kontaktu w ujawnieniu problemu, określeniu charakteru i nasilenia zaburzeń wzwodu lub w podaniu pierwszej - testowej dawki leku, a co nade wszystko ważne, w skierowaniu chorych wymagających diagnostyki i świadomego leczenia do urologa. Jednocześnie nie należy traktować wszystkich zgłaszanych przez pacjentów zaburzeń wzwodu, jako przejaw istotnych zaburzeń organicznych i warto świadomie ograniczyć rekreacyjne stosowanie leków proerekcyjnych wydawanych z przepisu lekarza. Współczesna farmakologia skutecznie i bezpiecznie eliminuje zaburzenia niewielkiego i średniego stopnia u ponad połowy leczonych, a znacznie poprawia jakość erekcji u dalszych 10-30 proc. chorych. W najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój metod leczenia farmakologicznego, a z chwilą wprowadzenia do sprzedaży nowych leków, głęboka wiedza na temat zaburzeń wzwodu oraz własności różnych preparatów stanie się lekarzom ogólnym nieodzowna.

  Streszczenie angielskie: Erectile dysfunction (ED) is a common clinical problem regarding millions of men all over the world. Most of them are not treated. Recent progress in highly effective pharmacological and surgical therapy of ED with only few adverse effects, gives hope for these patients for return to normal sexual activity. In addition, and probably important, diagnosis of ED may lead to recognition of health problems and especially cardiovascular diseases. It must be stressed, that in some patients who do not improve during pharmacotherapy (30 p.c.) return to full sexual activity may be achieved with invasive treatment by specialized urologist.


  5/13

  Tytuł oryginału: Podmorska dysfunkcja 2002.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.118-120, il., tab. - 1 Międzynarodowe Sympozjum nt. męskich zaburzeń seksualnych Monte Carlo 02-05.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 2-5.04.2002 r. odbyło się w Monaco First International Symposium of Erectile Dysfunction. Jego głównym celem była edukacja urologów i lekarzy ogólnych w zakresie męskich zburzeń seksualnych oraz zapoczątkowanie i pogłebienie więzi między specjalistami w tej dziedzinie.


  6/13

  Tytuł oryginału: Finanse PTU 2002 oraz plany finansowe 2003.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.83-84, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  7/13

  Tytuł oryginału: European Board of Urology 2002.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A., Chłosta Piotr, Borówka Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.88-90, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  8/13

  Tytuł oryginału: Krwiomocz - wiodącym objawem wielu poważnych schorzeń urologicznych.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A., Szymański Michał
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.492-498, il., tab., bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwiomocz makroskopowy (czerwone zabarwienie moczu) jest jednym z podstawowych i wiodących objawów wskazujących na istotną patologię w zakresie dróg moczowych. Poniższe opracowanie stworzone jest w oparciu o najnowszą wiedzę urologiczną dotyczącą przyczyn, diagnostyki i sposobów leczenia krwiomoczu. Ma ona na celu zwiększenie zrozumienia problemu i lepszą współpracę pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a urologami, co pozwoli na szybszą i profesjonalną pomoc chorym dotkniętym tym problemem. Chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na poważne traktowanie krwiomoczu w przypadku jego rzeczywistego wystąpienia, ze względu na duże prawdopodobieństwo istnienia choroby nowotworowej. Zalecamy przeprowadzenie diagnostyki krwiomoczu w warunkach poradni lekarza pierwszego kontaktu.


  9/13

  Tytuł oryginału: Priapizm - współczesne poglądy.
  Autorzy: Ostrowski Ireneusz, Palec Tadeusz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.295-307, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Priapizm - przedłużony wzwód prącia, trwający dłużej niż 4-6 godzin. Wyróżnia się 2 główne typy priapizmu; priapizm o "wysokim przepływie" krwi (high-flow) - przekrwienny oraz priapizm o "niskim przepływie" (low-flow) - niedokrwienny - zastoinowy. Na skutek przedłużającego sie niedokrwienia dochodzi do obumierania komórek nabłonka i tkanki mięśniowej ciał jamistych. Konsekwencją tego stanu jak nietrudno przewidzieć, jest impotencja. W urologii stanowi stan naglący. Dość często do przetrwałego wzwodu dochodzi po zastosowaniu iniekcji do ciał jamistych (ICI) leków wywołujących wzwód w przypadku impotencji. Pwikłanie to zdarza się po zastosowaniu papaweryny (10 proc.) i mieszaniny papaweryny z fentolaminą (7 proc.). Tępy uraz krocza jest najczęstszą przyczyną priapizmu "wysokoprzepływowego". skutkiem takiego urazu jest przetoka pomiędzy tętnicą jamistą a ciałem jamistym, co prowadzi do przedłużonego wzwodu prącia, pojawiającego się zazwyczaj po pewnym czasie od zdarzenia. Zmiany wsteczne w obrębie śródbłonka naczyń i zatok oraz beleczek mięśniowych pojawiają się w ciągu 24 godzin od wystąpienia patologicznego wzwodu, natomiast do martwicy tych struktur dochodzi w ciągu 48 godzin od zachorowania. Akceptowanym pierwszorzutowym leczeniem priapizmu typu "low-flow" jest aspiracja krwi z ciał jamistych i przepłukanie ich solą fizjologiczną. Jeżeli po dwukrotnej próbie irygacji wzwód nie ustąpi, wówczas należy zastosować powtarzalne iniekcje leków sympatykomimetycznych. Leczenie chirurgiczne jest alternatywą, do zastosowania której należy uciec się w przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego...


  10/13

  Tytuł oryginału: Krew pępowinowa (KP) jako materiał do przeszczepienia.
  Autorzy: Antoniewicz-Papis Jolanta
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.16-24, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/13

  Tytuł oryginału: Klej fibrynowy.
  Autorzy: Lachert Elżbieta, Antoniewicz-Papis Jolanta, Kubis Jolanta, Łętowska Magdalena, Sabliński Jan
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.80-83, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507


  12/13

  Tytuł oryginału: Zastosowanie filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood.
  Autorzy: Antoniewicz-Papis Jolanta, Lachert Elżbieta, Łętowska Magdalena, Dzieciątkowska Aleksandra, Woźniak Jolanta, Pałynyczko Grażyna, Mariańska Bożena
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.351-359, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych (KM) jest metodą leczenia z wyboru wielu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Źródłem KM może być szpik, komórki z krwi obwodowej lub krew pępowinowa (KP). Długotrwałe przechowywanie materiału do przeszczepienia pochodzącego z krwi pępowinowej wymaga optymalizacji metod zmniejszania objętości pobieranej krwi bez znaczących strat komórek hematopoetycznych z zachowaniem ich wszystkich funkcji życiowych. Preparatyka KP musi być prowadzona w systemie zamkniętym zgodnie z zaleceniami Eurocord Transplant Group. Celem naszej pracy była ocena przydatności filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej z przeznaczeniem do długoterminowego przechowywania. Odzyskano 53,1 p.c. leukocytów, 63,4 proc. komórek jednojądrzastych i 69,1 p.c. komórek CD34+, przy jednoczesnej stracie 97,7 p.c. erytrocytów i 92,7 proc. krwinek płytkowych. Odzyskane komórki były w pełni żywotne i wykazywały po izolacji zdolności klonogenne wynoszące: 69,6 proc. CFU-GM, 70,3 p.c. BFU-E i 64,2 p.c. CFU-mix. Wyizolowane preparaty poddawano mrożeniu w ciekłym azocie, z zastosowaniem 10 p.c. DMSO jako środka krioochronnego. Po kilkutygodniowym przechowywaniu preparaty rozmrażano. Po rozmrożeniu odzyskano 100,8 proc. leukocytów; 118,5 proc. komórek mononuklearnychi 139,6 proc. komórek CD34+. Odzyskanie zdolności klonogennych wyniosło 77,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 proc. dla BFU-E i 71,1 proc. dla CFU-mix. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że filtry antyleukocytarne mogą być stosowane do izolowania leukocytó z krwi pępowinowej przeznaczonej do długotrwałęgo przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Hematopoietic stem cell (HSC) transplatnation is an altemative therapy in many hematological diseases. HSC is obtained from bone marrow, peripheral blood stem cells or cord blood (CB). Long-term storage of cord blood transplantation material demands optimalization of method reduction of the volume of collected cord blood with moderate loss of HSC as well as preservation of their viability functions. CB processing should run in a closed system according to Eurocord Transplant Group recommendation. The aim of our study was to estimate the usefulness of leukoreduction filters in isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage. The recovery was as follows: leukocytes - 53,1 p.c., mononuclear cells - 63,4 p.c. and CD34+ cells - 69,1 p.c. with 97,7 p.c. erythrocytes loss and 92,7 p.c. platelets loss. Recovered cells were fully viable and their clonogenic capacity was: 69,6 p.c. CFU_GM, 70,3 p.c. BFU-E and 64,2 p.c. CFU-mix. Isolated preparates were frozen in liquid nitrogen with 10 p.c. DMSO as crioprtectant. Preparates were thawed after several week stoarge and the following recovery was obtained: 100,8 p.c. leukocytes, 118,5 p.c. mononuclear cells and 139,6 p.c. CD34+ cells. Recovery clonogenic capacity was 77,0 p.c. for CFU-GM, 52,0 p.c. for BFU-E and 71,1 p.c. for CFU-mix. In conclusion we can state that leukoreduction filters prove useful for isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage.


  13/13

  Tytuł oryginału: Przygotowanie prezentacji medycznych.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.102-105, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • informator

  stosując format: