Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTOŃ-JÓŹWIAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ultrasonografia duplex Doppler w ocenie jatrogennych uszkodzeń tętnic po nakłuciach do badań angiograficznych i zabiegów wewnątrznaczyniowych.
Tytuł angielski: Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of iatrogenic arterial trauma after punctures for diagnostic and interventional intravascular procedures.
Autorzy: Antoń-Jóźwiakowska Monika, Jargiełło Tomasz, Drelich-Zbroja Anna, Szajner Maciej, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.11-16, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,525

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz ze wzrostem liczby śródnaczyniowych zabiegów naprawczych tętnic, a szczególnie angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA) obserwuje się zwiększenie liczby powikłań w miejscu dostępu tętniczego. Celem pracy było ustalenie modelu postępowania diagnostycznego w przypadku powikłań po nakłuciach do badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych. Zbadano 72 chorych, u których podejrzewano jatrogenne uszkodzenie tętnicy udowej. Badaniu USG metodą duplex Doppler (B-mode, Colour i PW Doppler) poddano okolicę nakłucia oraz odcinki tętnic udowych powyżej i poniżej miejsca nakłucia. Stwierdzono 29 krwiaków, 34 pseudotętniaki oraz 7 przetoki tętniczo-żylne. Ultrasonografia duplex Doppler w większości przypadków pozwala prawidłowo ustalić rozpoznanie. Przy rozpoznaniu pseudotętniaka należy podjąć próbę leczenia uciskiem sondą. Czasami jednak, gdy nie można jednoznacznie odnaleźć miejsca uszkodzenia, a ucisk sondą jest nieskuteczny wskazane jest wykonanie angiografii. Rozpoznanie przetoki tętniczo-żylnej wymaga z reguły potwierdzenia angiograficznego przed zabiegiem operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to establish criteria od duplex Doppler diagnosis in iatrogenic arterial trauma after punctures for diagnostic and interventional intravascular procedures. We examined 72 patients suspected of iatrogenic femoral artery injury. B-mode, Colour and PW Doppler ultrasound were used for evaluation of common, superficial and deep femoral arterires. Complications following the femoral artery punctures were: 29 haematomas, 34 pseudoaneurysms and 7 arterio-venous fistulas. Duplex Doppler US provides satisfactory diagnosis in most cases. When pseudoaneurysm is diagnosed, US-guided compression should be applied. Sometimes, when arterial injury is hard to assess or compression therapy is not effective, angiography is needed. Duplex Doppler diagnosis of a-v fistula is to be confirmed with angiography before surgery.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pozaczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce wewnątrzmózgowych malformacji tętniczo-żylnych oraz w ocenie skuteczności ich leczenia metodą przeznaczyniowej embolizacji : praca doktorska
  Autorzy: Antoń-Jóźwiakowska Monika, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 115 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21081

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: