Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTISZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie testu Hybrid Capture System II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii chlamydialnej.
Tytuł angielski: The use of the Hybrid Capture System II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia.
Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek, Rączka Alicja, Lach Jan
Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.35-39, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,229

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Screening tests have been carried out in a group of young men using the Hybrid Capture System II method. The usefulness of this method was demonstrated in diagnosing infections caused by Chlamydia trachomatis, especially while the disease is mildly manifested or asymptomatic.


  2/2

  Tytuł oryginału: Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej - problem epidemiologiczny i diagnostyczny.
  Tytuł angielski: Nongonococcal urethritis - epidemiological and diagnosis problem.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.265-267, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej jest schorzeniem polietiologicznym, które ze względu na skąpoobjawowy lub bezobjawowy przebieg stanowi problem natury epidemiologiczno-społecznej oraz ekonomicznej. Często pomijane są pierwsze symptomy choroby a rozpoczęcie diagnostyki występuje w okresie poważnych powikłań, które są następstwem pierwotnego, bezobjawowego zakażenia. Głównym czynnikiem patogennym tej choroby jest bacteria Chlamydia trachomatis odpowiedzialna za 23 - 55 proc. wszystkich zachorowań, a według testów o większej czułości, opartych o analizę materiału genetycznego za 19 - 31 proc. ogółu. W wielu przypadkach nie udaje się ustalić czynnika przyczynowego zakażenia. Trudności diagnostyczne spowodowane są niejednokrotnie brakiem odpowiedniego sprzętu i zaplecza diagnostycznego. Wczesna diagnostyka tej choroby uzależniona jest również od właściwego zapoznania z problematyką szerszego grona lekarzy i środowiska, w którym najczęściej występuje ta choroba. W pracy przedstawiono etiopatogenezę, możliwe powikłania schorzenia, aspekt epidemiologiczny i ekonomiczny oraz zarys metod diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: Nongonococcal urethritis (NGU) it is a polyetiologic disease, which due to its scarcely visible or non-visuble symptoms comprise a problem of epidemiological, social and economical nature. First symptoms of this disease are often omitted and the diagnosis process starts in the period of serious complications, which are the effect of a non-symptomatic infection. The main pathogenic factor of the disease is Chlamydia trachomatis bacteria, responsible for 23 to 55 p.c. of the whole number of NGU cases. According to more accurate tests, based on genetic material analysis, the mentioned above bacteria is responsible for 19 to 31 p.c. of the cases. In many cases it is not possible to establish the causal factor of the infection. These diagnosis difficulties are due to the deficiency of appropriate equipment and facilities to carry out diagnosis. The early diagnosis depends also on the acquaintance of a larger group of doctor and the environment where NGU occur. In this work we present the pathogenesis, possible complications, epidemiological and economicalaspects and a draft of diagnosis methods.

  stosując format: