Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Ocena matczynych czynników ryzyka zakażenia enterokokowego u noworodków donoszonych.
Tytuł angielski: Assessment of the presence maternal risk factors of newborns E. faecalis infection.
Autorzy: Reinholz-Jaskólska Małgorzata, Mironiuk Małgorzata, Antczak-Judycka Agnieszka
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.382-385, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/10

  Tytuł oryginału: Zalety i wady płynu do dializy otrzewnowej zawierającego polimer glukozy.
  Tytuł angielski: Advantages and disadvantages of peritoneal dialysis solution containing glucose polymer.
  Autorzy: Grzegorzewska Alicja E., Antczak-Jędrzejczak Danuta
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.93-94, bibliogr. 45 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono cechy płynu do dializy otrzewnowej, zawierającego polimer glukozy, wskazania i korzyści jego stosowania oraz objawy uboczne.

  Streszczenie angielskie: Characteristics of polyglucose peritoneal dialysis solution, indications and advantages of its administration as well as side effects are described.


  3/10

  Tytuł oryginału: Przewlekła choroba obturacyjna płuc - problem epidemiologiczny i kliniczny.
  Autorzy: Antczak Adam, Górski Paweł
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.4-7, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pochp jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Charakteryzuje ją stały i postępujący wzrost zachorowalności, chorobowości jak i śmiertelności. W pracy omówiono epidemiologię pochp oraz przedstawiono podstawowe czynniki ryzyka choroby.


  4/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Antczak Andrzej, Nowaczkiewicz Piotr, Bieniaszewski Piotr, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.72
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U chorych poddawanych skomplikowanym operacjom, u których nie można stosować preparatów krwiopochodnych należy stosować czynnik VIIa.


  5/10

  Tytuł oryginału: Alterations in pattern of rapid eye movement activity during REM sleep in depression.
  Autorzy: Wichniak Adam, Antczak Jakub, Wierzbicka Aleksandra, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.243-250, il., tab., bibliogr. s. 249-250
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate REM sleep parameters, especially the temporal characteristics of rapid eye movement activity, in depressed patients, and to compare three different methods for scoring of REM density. The sleep of 15 nonmedicated depressed patients and 13 healthy controls was recorded during two consecutive nights. Sleep recordings were scored by raters blinded to the diagnosis. In comparison to healthy controls depressed patients showed an increased REM density and increased REM activity. Both groups differed also regarding the pattern of REM denisty changes between REM sleep periods (REMPs). Whereas in healthy controls REM density in the first REMP was significantly lower than in the successive REMPs, no such difference was found in depressed patients. On visual inspection we failed to find any significant diffefences in the time course of REM activity within the first REMP in depressed patients. All applied methods for scoring of REM denisty distinguished depressed patients from healthy controls with comparable accuracy.


  6/10

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem Epsteina-Barr jako przyczyna zaburzeń neurologicznych u dzieci.
  Tytuł angielski: Neurological symptomatology in Epstein-Barr virus infection of children.
  Autorzy: Antczak-Marach Dorota
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1003-1009, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie EBV może być przyczyną zespołów neurologicznych powodujące bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia dziecka. Przyczyna ta powinna być brana pod uwagę w przypadku ostrych i przewlekłych schorzeń neurologicznych o niejasnej etiologii i nietypowym przebigu u dzieci. Omówiono powikłania zakażenia wirusem Epsteina-Barr, takie jak: neuroinfekcje, bóle głowy, uszkodzenie struktur układu pozapiramidowego i neuropatie.

  Streszczenie angielskie: EBV infection should be suspected in all acute and chronic neurological syndromes of unknown etiology because it can have an atypical course and coexists with other neurological diseases. The authors describes in detail complications of Epstein-Barr virus infections such as neuroinfections, headache, damage of extrapyramidal system, and neuropathies.


  7/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie szwu okrężnego oraz pessara kołnierzowego szyjki macicy w leczeniu niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej i zagrażającego porodu przedwczesnego : praca doktorska
  Autorzy: Antczak-Judycka Agnieszka, Sawicki Włodzimierz (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [4], 137 k. : il., tab., bibliogr. 232 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20650

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/10

  Tytuł oryginału: Markers of pulmonary diseases in exhaled breath condensate.
  Autorzy: Antczak Adam, Górski Paweł
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.317-323, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Exhaled breath condensate has been more and more extensively used as a novel and non-invasive method to study airway inflammation. It is simple to perform, very well tolerated by patients and no adverse events have been reproted so far. Serial measurements can be made with no harmful effects on patients, which is of extreme value in occupational medicine. Exhaed breath condensate has been obtained from both adult and children patients suffering from various pulmonary diseases such as asthma, cystic fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease, and interstitial lung diseases. Several markers and mediators are detectable in breath condensate: hydrogen peroxide, thiobarbituric acid-reactive substanes, isoprostanes, prostaglandins and leukotrienes. Nitric oxide-related markers ahve also been studied in teh condensate. There is increasing body of evidence that changes in condensate markers reflect local abnormalities of airway lining fluid.


  9/10

  Tytuł oryginału: Nowotwory nerek.
  Tytuł angielski: Renal tumors.
  Autorzy: Kwias Zbigniew, Antczak Andrzej, Cieślikowski Wojciech, Stachowski Tomasz, Kalwas Paweł, Milecki Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.620, 622-626, il.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowotwory nerek, mimo postępu w medycynie nadal sprawiają wiele problemów, szczególnie leczniczych. Najczęściej występujący rak nerkowokomórkowy pozostaje niewrażliwy na radioterapię i stosowane obecnie chemioterapeutyki. Immunoterapia nadal pozostaje w fazie prób, choć doniesienia są obiecujące. Obecnie kanonem postępowania jest leczenie chirurgiczne, które ewoluuje w kierunku procedur mało inwazyjnych, jak laparoskopia termoablacja, a także w kierunku zabiegów organooszczędnych. Należy pamiętać, że guz nerki nie zawsze oznacza nowotwór złośliwy. Zmiany o charakterze łagodnym należy wychwycić już w okresie przedoperacyjnym, by nie narażać pacjenta na niepotrzebny zabieg. Z nowotworów tych największe znaczenie kliniczne mają: angiomyolipoma, onkocytoma i gruczolak nerki, które podejrzewa się czasami już w badaniu USG. Nieraz diagnostykę trzeba rozszerzyć o KT, NMR, czy angiografię. Zabieg operacyjny konieczny jest tylko w sytuacjach, kiedy guzy te spowodują stany groźne dla chorego, np. krwawienie. Inaczej jest w nowotworach złośliwych, kiedy zabieg chirurgiczny jest konieczny. Wtedy do wyboru mamy kilka rodzajów zabiegów, m.in. w zależności od stanu drugiej nerki. Ostatnio coraz częściej wykonywane są zabiegi organooszczędne, nawet u chorych ze zdrową, drugą nerką. Mowa o resekcji klinowej, resekcji bieguna nerki i enukleoresekcji, a także najnowszej metodzie termoablacji. Zarówno zabiegi radykalne, jak i energooszczędne zaczyna się od niedawna wykonywać ...

  Streszczenie angielskie: Renal tumors present serious problems, especially therapeutical, despite progress in medicine. The most common Renal Cell Carcinoma remains unsensible for radiotherapy and contemporary chemotherapy. Immunotherapy is still an experimental procedure, through first reports are promising. At present surgical treatment is performed as a standard and it evolves towards less invasive (laparoscopy, RF-abiation) and nephron-sparing procedures. It is important that not every renal tumor is malignant. Benign neoplasms should be diagnosed during a preoperative dianosis to avoid unnecessary operations. The most important clinically bening tumors include: angyolipoma, oncocytoma and renal adenoma. Sometimes ultrasonography is sufficient. In other cases it is necessary to perform CT, NMR or angiography scans. Then surgical treatment is obligatory only in situations dangerous for patients like bleeding. On the other hand in malignant tumors surgery in the only way to treatment. We can choose appropriate procedure according to specific conditions, especially the condition of the other kidney. Recently nephron-sparing surgery is proposed even to patients with completely health second kidney. Nephron-sparing surgery includes enucleoresection and cuneal or polar resection of tumor, alternatively a brand new method: RF-ablation. Both nephron-sparing and radical resections can be also performed laparoscopically. Generally, that contemporary treatment of renal tumors includes procedures ...


  10/10

  Tytuł oryginału: Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię nie leczonych i w czasie farmakoterapii. Opracowanie wstępne.
  Autorzy: Wierzbicka Aleksandra, Trojecka Anna, Antczak Jakub, Musińska Iwona, Szatkowska Eugenia, Czasak Krystyna, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.249-258, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykonano badania EEG 41 pacjentom z rozpoznaniem schizofrenii nie leczonym oraz w 10-14 dniu leczenia. Zapisy EEG oceniano wzrokowo oraz wykonano analizę automatyczną wybranych kanałów (FFT). Wyniki opracowano statystycznie. Ocena wzrokowa zapisów EEG wykazała zwolnienie rytmu alfa w czasie terapii neuroleptykami. Wzrasta także ilość nieprawidłowych zapisów EEG u osób leczonych. Najwyraźniej dezorganizują czynność bioelektryczną neuroleptyki atypowe. Analiza automatyczna wykazała zwolnienie rytmu alfa, najwyraźniejsze w prawej okolicy ciemieniowo-potylicznej oraz przyśpieszenie rytmu theta w lewej okolicy czołowo-skroniowej.

  Streszczenie angielskie: This paper is another one presenting the influence of neuroleptics on human EEG. There were performed routine EEG recording of 41 non-medicated schizofrenic patients. The same patients were examined once again on the 10-14th day of pharmacotherapy. The EEG recording were evaluated visually as well as using automatic analysis of chosen channels (FFT). The results were analysed statistically. The visual estimation revealed the slowing of alpha rythm and increase of abnormalities in EEG in the patients under the therapy with neuroleptics. The bioelectrical activity was desorganized particularly by atypical neuroleptics. The automatic analysis also showed the slowing of alpha rythm, particularly in the right parietooccipital region, as well as increase of fast theta activity in the left fronto-temporal region.

  stosując format: